Google Workspace ve Cloud Identity Kabul Edilebilir Kullanım Politikası

Son değiştirilme tarihi: 14 Mart 2023

Hizmetlerin kullanımı bu kabul edilebilir kullanım politikasına ("AUP") tabidir.

Burada tanımlanmamışsa büyük harfle yazılan terimler müşteri, bayi veya diğer yetkili kullanıcı ("Siz") ile Google arasında uygulanan sözleşmede ("Sözleşme") belirtilen anlamı taşır.

Hizmetler'i aşağıda belirtilen amaçlarla kullanmayacağınızı ve üçüncü kişilerin veya Son Kullanıcılarınızın Hizmetler'i aşağıdaki amaçlarla kullanmasına izin vermeyeceğinizi kabul edersiniz:

 • İstenmeyen toplu ticari e-postalar oluşturmak veya bunlara olanak sağlamak;
 • Başkalarının yasal haklarını ihlal etmek veya bu hakların ihlalini teşvik etmek;
 • Çocuklara yönelik cinsel istismar, çocuk istismarı ya da bireylerin veya birey gruplarının ölümüne, ciddi şekilde zarar görmesine ya da yaralanmasına neden olabilecek terörizm veya şiddet olayları da dahil olmak üzere yasa dışı faaliyetlerde bulunmak, bu faaliyetleri desteklemek ya da bu faaliyetlere teşvik etmek;
 • İzinsiz Yayınlanan Uygunsuz Görüntü (NCEI), başkalarının fikri mülkiyet haklarını ihlal etme, kimlik avı veya bir saadet zinciri oluşturma da dahil olmak üzere Hizmetler'i hukuka aykırı, saldırgan, hak ihlaline neden olan, hakaret içeren veya sahtekarlık amaçlı faaliyetlerde kullanmak;
 • Virüs, solucan, Truva atı, bozuk dosya, asılsız bilgi veya zarar verici ya da yanıltıcı niteliğe sahip başka öğeler yaymak;
 • Müşteriler, yetkili bayiler veya diğer yetkili kullanıcılar tarafından kullanılan Hizmetler'e ya da Hizmetler'in sağlanmasında kullanılan ekipmanlara yetkisiz erişim elde etmek veya bu Hizmetler ile ekipmanların aksamasına neden olmak ya da kullanımını bozmak;
 • Hizmetler'in, Yazılım'ın ya da Hizmetler'in sağlanmasında kullanılan ekipmanın herhangi bir unsurunu değiştirmek, devre dışı bırakmak, engellemek veya bozmak;
 • Sınırlamaları veya güvenlik açıklarını bulmak ya da filtreleme özelliklerinden kaçınmak amacıyla Hizmetler'i test etmek ya da Hizmetler'e tersine mühendislik uygulamak;
 • Tek bir Son Kullanıcı Hesabı'na, Hizmetler dahilinde sunulan yetki özelliklerinin dışında bir yolla birden fazla erişim izni vermek;
 • Alan adının içinde veya dışında dosya paylaşmak amacıyla, gerçek şahıslar yerine işle ilgili görev birimlerine atanmış Son Kullanıcı Hesapları oluşturmak;
 • Son Kullanıcı Hesapları'nın veya bazı bölümlerinin, üçüncü taraflara sunulan ticari bir ürüne eklenmiş hâlde yeniden satışını yapmak;
 • Yürürlükteki yasa ve düzenlemeler uyarınca önceden izin alınması gerektiği hâlde herhangi bir izin almadan ses veya görüntü kaydı yapmak (İlgili yargı alanlarında yürürlükte olan tüm yasa ve düzenlemelere uygun hareket etme sorumluluğu tamamen size aittir);
 • Hizmetler'i veya Hizmetler ile sağlanan arayüzleri, başka bir Google ürününe veya hizmetine söz konusu diğer Google ürününün ya da hizmetinin hizmet şartlarını ihlal edecek şekilde erişmek amacıyla kullanmak.

Google Workspace for Education kullanıyorsanız tüm Hizmetler'i, Ek Ürünler'i ve Hesabınız ile erişebildiğiniz Üçüncü Taraf Teklifleri'ni yalnızca (a) eğitim amacıyla ve (b) Son Kullanıcı iseniz, okulunuz tarafından izin verildiği şekilde kullanmayı kabul edersiniz.

AUP'ye uymamanız durumunda Sözleşme uyarınca Hizmetler'in askıya alınması veya feshedilmesi ya da her iki durumun birden gerçekleşmesi söz konusu olabilir.

Önceki Versiyonlar:

6 Şubat 2023

25 Ağustos 2021

18 Şubat 2021