Một hàng biểu tượng các sản phẩm của Google Workspace.

Phát triển doanh nghiệp hiệu quả hơn bằng Google Workspace và Gemini

Các gói Google Workspace cung cấp địa chỉ email chuyên nghiệp theo nhu cầu cho doanh nghiệp của bạn và các công cụ cộng tác như Gmail, Lịch, Meet, Chat, Drive, Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày. Giờ đây, khi sử dụng Gemini cho Workspace, bạn có thể khai thác sức mạnh của AI tạo sinh để nâng cao năng suất cho tổ chức của mình.

Bắt đầu dùng thử miễn phí
Hai nhân viên sử dụng Gemini cho Workspace để soạn ghi chú cho cuộc họp.

Tìm gói phù hợp cho doanh nghiệp của bạn. Dùng thử miễn phí 14 ngày.

Chọn phiên bản Google Workspace phù hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn. Hãy thêm Gemini cho Workspace để giúp bạn viết, trực quan hoá, sắp xếp thông tin cũng như kết nối một cách hiệu quả hơn và làm nhiều việc khác.

Business Starter
$3USD
$6
/người dùng/tháng, cam kết 1 năm

Hoặc $3.60/người dùng/tháng theo mô hình tính phí hằng tháng

Bắt đầu dùng thử miễn phí
Biểu tượng Gemini lấp lánh Tiện ích bổ sung Gemini nay đã ra mắt
 • Email doanh nghiệp bảo mật, điều chỉnh được

 • Tính năng họp video hỗ trợ 100 người tham gia

 • 30 GB pooled storage per user*

 • Các tính năng kiểm soát chế độ bảo mật và quản lý

 • Dịch vụ hỗ trợ thông thường

Business Plus
$18USD
/người dùng/tháng, cam kết 1 năm

Hoặc $21.60/người dùng/tháng theo mô hình tính phí hằng tháng

Bắt đầu dùng thử miễn phí
Biểu tượng Gemini lấp lánh Tiện ích bổ sung Gemini nay đã ra mắt
 • Email doanh nghiệp bảo mật, điều chỉnh được và tính năng eDiscovery, tính năng giữ lại dữ liệu

 • Tính năng họp video hỗ trợ 500 người tham gia, khả năng ghi lại cuộc họp và theo dõi số người tham dự

 • 5 TB pooled storage per user*

 • Các tính năng kiểm soát nâng cao về bảo mật và quản lý, trong đó có Vault và giải pháp quản lý thiết bị đầu cuối nâng cao

 • Dịch vụ hỗ trợ thông thường (có thể trả phí để nâng cấp thành Dịch vụ hỗ trợ nâng cao)

Enterprise
Liên hệ với bộ phận bán hàng để tham khảo giá
Liên hệ với đội ngũ bán hàng
Biểu tượng Gemini lấp lánh Tiện ích bổ sung Gemini nay đã ra mắt
 • Email doanh nghiệp bảo mật, điều chỉnh được và tính năng eDiscovery, tính năng giữ lại dữ liệu, Mã hoá S/MIME

 • Tính năng họp video hỗ trợ 1.000 người tham gia, khả năng ghi lại cuộc họp, theo dõi số người tham dự, khử tiếng ồn, phát trực tiếp trong miền

 • 5 TB bộ nhớ gộp/người dùng, có thể yêu cầu thêm*

 • Các tính năng kiểm soát nâng cao về bảo mật, quản lý và tuân thủ quy định, trong đó có Vault, DLP, khu vực lưu trữ dữ liệu và giải pháp quản lý thiết bị đầu cuối dành cho doanh nghiệp

 • Dịch vụ hỗ trợ nâng cao (có thể trả phí để nâng cấp thành Dịch vụ hỗ trợ đặc biệt)

Business Starter
$3USD
$6
/người dùng/tháng, cam kết 1 năm

Hoặc $3.60/người dùng/tháng theo mô hình tính phí hằng tháng

Bắt đầu dùng thử miễn phí
Biểu tượng Gemini lấp lánh Tiện ích bổ sung Gemini nay đã ra mắt
 • Email doanh nghiệp bảo mật, điều chỉnh được

 • Tính năng họp video hỗ trợ 100 người tham gia

 • 30 GB pooled storage per user*

 • Các tính năng kiểm soát chế độ bảo mật và quản lý

 • Dịch vụ hỗ trợ thông thường

Business Plus
$18USD
/người dùng/tháng, cam kết 1 năm

Hoặc $21.60/người dùng/tháng theo mô hình tính phí hằng tháng

Bắt đầu dùng thử miễn phí
Biểu tượng Gemini lấp lánh Tiện ích bổ sung Gemini nay đã ra mắt
 • Email doanh nghiệp bảo mật, điều chỉnh được và tính năng eDiscovery, tính năng giữ lại dữ liệu

 • Tính năng họp video hỗ trợ 500 người tham gia, khả năng ghi lại cuộc họp và theo dõi số người tham dự

 • 5 TB pooled storage per user*

 • Các tính năng kiểm soát nâng cao về bảo mật và quản lý, trong đó có Vault và giải pháp quản lý thiết bị đầu cuối nâng cao

 • Dịch vụ hỗ trợ thông thường (có thể trả phí để nâng cấp thành Dịch vụ hỗ trợ nâng cao)

Enterprise
Liên hệ với bộ phận bán hàng để tham khảo giá
Liên hệ với đội ngũ bán hàng
Biểu tượng Gemini lấp lánh Tiện ích bổ sung Gemini nay đã ra mắt
 • Email doanh nghiệp bảo mật, điều chỉnh được và tính năng eDiscovery, tính năng giữ lại dữ liệu, Mã hoá S/MIME

 • Tính năng họp video hỗ trợ 1.000 người tham gia, khả năng ghi lại cuộc họp, theo dõi số người tham dự, khử tiếng ồn, phát trực tiếp trong miền

 • 5 TB bộ nhớ gộp/người dùng, có thể yêu cầu thêm*

 • Các tính năng kiểm soát nâng cao về bảo mật, quản lý và tuân thủ quy định, trong đó có Vault, DLP, khu vực lưu trữ dữ liệu và giải pháp quản lý thiết bị đầu cuối dành cho doanh nghiệp

 • Dịch vụ hỗ trợ nâng cao (có thể trả phí để nâng cấp thành Dịch vụ hỗ trợ đặc biệt)

Business Starter
$3USD
$6
/người dùng/tháng, cam kết 1 năm

Hoặc $3.60/người dùng/tháng theo mô hình tính phí hằng tháng

Bắt đầu dùng thử miễn phí
Biểu tượng Gemini lấp lánh Tiện ích bổ sung Gemini nay đã ra mắt
 • Email doanh nghiệp bảo mật, điều chỉnh được

 • Tính năng họp video hỗ trợ 100 người tham gia

 • 30 GB pooled storage per user*

 • Các tính năng kiểm soát chế độ bảo mật và quản lý

 • Dịch vụ hỗ trợ thông thường

Business Plus
$18USD
/người dùng/tháng, cam kết 1 năm

Hoặc $21.60/người dùng/tháng theo mô hình tính phí hằng tháng

Bắt đầu dùng thử miễn phí
Biểu tượng Gemini lấp lánh Tiện ích bổ sung Gemini nay đã ra mắt
 • Email doanh nghiệp bảo mật, điều chỉnh được và tính năng eDiscovery, tính năng giữ lại dữ liệu

 • Tính năng họp video hỗ trợ 500 người tham gia, khả năng ghi lại cuộc họp và theo dõi số người tham dự

 • 5 TB pooled storage per user*

 • Các tính năng kiểm soát nâng cao về bảo mật và quản lý, trong đó có Vault và giải pháp quản lý thiết bị đầu cuối nâng cao

 • Dịch vụ hỗ trợ thông thường (có thể trả phí để nâng cấp thành Dịch vụ hỗ trợ nâng cao)

Enterprise
Liên hệ với bộ phận bán hàng để tham khảo giá
Liên hệ với đội ngũ bán hàng
Biểu tượng Gemini lấp lánh Tiện ích bổ sung Gemini nay đã ra mắt
 • Email doanh nghiệp bảo mật, điều chỉnh được và tính năng eDiscovery, tính năng giữ lại dữ liệu, Mã hoá S/MIME

 • Tính năng họp video hỗ trợ 1.000 người tham gia, khả năng ghi lại cuộc họp, theo dõi số người tham dự, khử tiếng ồn, phát trực tiếp trong miền

 • 5 TB bộ nhớ gộp/người dùng, có thể yêu cầu thêm*

 • Các tính năng kiểm soát nâng cao về bảo mật, quản lý và tuân thủ quy định, trong đó có Vault, DLP, khu vực lưu trữ dữ liệu và giải pháp quản lý thiết bị đầu cuối dành cho doanh nghiệp

 • Dịch vụ hỗ trợ nâng cao (có thể trả phí để nâng cấp thành Dịch vụ hỗ trợ đặc biệt)

Bạn có thể mua các gói Business Starter, Business Standard và Business Plus cho tối đa 300 người dùng. Không có giới hạn tối thiểu hay tối đa về số người dùng đối với các gói Enterprise.

Khách hàng Google Workspace có thể sử dụng thêm một số tính năng trong thời gian khuyến mãi có hạn.

*Ưu đãi này chỉ dành cho khách hàng Google Workspace mới. Giá ưu đãi chỉ áp dụng cho 20 người dùng đầu tiên được thêm vào gói thuê bao và áp dụng trong 12 tháng. Giá tiêu chuẩn sẽ áp dụng cho tất cả người dùng sau 12 tháng. Giá thực tế cho mỗi người dùng có thể giao động đến ~0.01% do làm tròn. Người dùng sẽ nhìn thấy giá cuối cùng trước khi hoàn tất quy trình đăng ký.

**Google Workspace cung cấp bộ nhớ gộp linh hoạt tính trên mỗi người dùng, mà tổng bộ nhớ được dùng chung cho toàn bộ tổ chức. Vui lòng truy cập vào Trung tâm trợ giúp của chúng tôi để tìm hiểu thêm về việc yêu cầu thêm dung lượng lưu trữ cho tổ chức của bạn.

Các giải pháp cộng tác linh hoạt, hữu ích dành cho doanh nghiệp có thể đáp ứng mọi phong cách làm việc

Các công cụ quen thuộc được thiết kế để làm việc ở mọi nơi, trên mọi thiết bị

Trang bị cho mọi nhân viên các công cụ họ quen thuộc và yêu thích để có thể đóng góp như nhau, bất kể họ ở đâu, đảm nhiệm vai trò gì và sử dụng thiết bị nào.

Giao diện người dùng của Google Trang tính và Gmail trên máy tính và thiết bị di động được thiết kế để hỗ trợ làm việc trên nhiều thiết bị

Thêm Gemini cho Workspace để khám phá các tính năng của AI tạo sinh

Thêm Gemini cho Workspace để khám phá trợ lý AI giàu năng lực có thể hoạt động như một huấn luyện viên, đối tác tư duy, nguồn cảm hứng và công cụ tăng cường năng suất.

Một nhân viên sử dụng Gemini để tạo tài liệu tóm tắt cho một mục hành động trong Lịch.

Dễ dàng quản lý các công cụ và giảm thiểu chi phí

Ngoài Gmail và Lịch, Google Workspace cũng cung cấp các công cụ quen thuộc khác như các phiên bản Google Meet, Chat, Drive, Tài liệu, Trang tính, v.v. dành cho doanh nghiệp – tất cả trong một gói thuê bao duy nhất, dễ quản lý với các bản cập nhật tự động.

Một gói thuê bao Google Workspace gồm có Google Meet, Chat, Drive, Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày.

Bảo vệ doanh nghiệp bằng cơ chế bảo mật cấp doanh nghiệp

Google Workspace được xây dựng dựa trên cơ sở hạ tầng đám mây, độ tin cậy và độ bảo mật mà bạn cần để giữ an toàn cho thông tin, danh tính, ứng dụng và thiết bị của bạn.

Cơ chế bảo mật cấp doanh nghiệp trong Gmail giúp bảo vệ doanh nghiệp của bạn
Giao diện người dùng của Google Trang tính và Gmail trên máy tính và thiết bị di động được thiết kế để hỗ trợ làm việc trên nhiều thiết bị

Các tính năng hàng đầu giúp đơn giản hoá các hoạt động cho doanh nghiệp của bạn

Gemini tạo một bức ảnh dựa trên một bản trình bày trong Google Trang trình bày. Quá trình này mất khoảng 20 giây.

Nhanh chóng hiện thực hoá những ý tưởng hay nhất của bạn với Gemini cho Workspace

Tận dụng các tính năng của Gemini cho Workspace để tăng cường năng suất nhằm giúp đội nhóm của bạn đạt được hiệu quả trong việc viết email và soạn tài liệu, sắp xếp dữ liệu cũng như tạo bản trình bày.

Gemini tạo một bức ảnh dựa trên một bản trình bày trong Google Trang trình bày. Quá trình này mất khoảng 20 giây.

Tích hợp sẵn các công cụ hữu ích

Cho dù nhóm của bạn sử dụng bảng tính, cuộc trò chuyện, email, cuộc gọi video hay tất cả những hình thức nêu trên, họ có thể chuyển đổi dễ dàng giữa các ứng dụng mà không bị mất thông tin. Ngoài ra, các tính năng hữu ích như canvas thông minh và chỉnh sửa ngữ pháp cũng giúp nâng cao hiệu suất cho nhóm của bạn.

Tệp Google Tài liệu có nhiều nhận xét và cung cấp các tính năng họp trực tiếp.

Email công việc tuỳ chỉnh @tencongty

Tạo dựng lòng tin với khách hàng bằng địa chỉ email công việc có đuôi là miền của bạn. Từ email cho cá nhân từng thành viên như hung@tencongty đến email nhóm như banhang@tencongty.

Người dùng Workspace sử dụng địa chỉ email chuyên nghiệp tuỳ chỉnh có đuôi là @cong-ty-cua-ban

Nhiều dung lượng lưu trữ hơn cho cả nhóm

Tận hưởng bộ nhớ lớn hơn trên Drive để giúp bạn lưu trữ công việc của nhóm trên các bộ nhớ dùng chung bảo mật, dễ tìm kiếm và dễ quản lý để mọi người đều nắm bắt thông tin.

Giao diện người dùng của bộ nhớ Google Drive minh hoạ các tính năng lưu trữ
Biểu tượng chữ G của Google trong biểu trưng hình tấm khiên
Google Workspace được thiết kế để hỗ trợ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về quyền riêng tư và tính bảo mật dựa trên các phương pháp hay nhất trong ngành.

Một phương pháp tiếp cận dựa trên trình duyệt, ưu tiên nền tảng đám mây và được cập nhật liên tục – không cần các thiết bị cục bộ, ứng dụng gốc hay tệp đính kèm email

Các tính năng kiểm soát, mã hoá và xác minh tích hợp cùng với phương pháp tiếp cận Zero Trust (không tin cậy bất kỳ nguồn nào) cho phép nhân viên làm việc ở mọi nơi và không cần dùng đến VPN (mạng riêng ảo)

Hoạt động trên quy mô toàn cầu để bảo vệ thông tin của tổ chức bạn khỏi các cuộc tấn công lừa đảo, cuộc tấn công vào chuỗi cung ứng, phần mềm độc hại và phần mềm tống tiền – mà không cần đến tiện ích bổ sung

Giúp mọi người an toàn hơn bằng các thiết bị đầu cuối bảo mật (do công ty cung cấp hoặc sử dụng thiết bị cá nhân). Các thiết bị này sẽ không cần sử dụng đến các bản vá cũng như các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt khỏi hành vi chiếm đoạt tài khoản

Tìm hiểu về cách Google Workspace có thể bảo vệ doanh nghiệp của bạn
Bushel company logo

Chúng tôi đã bắt đầu sử dụng Google Workspace ngay từ ngày đầu. Nhờ vậy mà mọi người có thể cùng nhau cộng tác trên những tài liệu, bảng tính được chia sẻ và cùng theo dõi về tình hình tài chính. Theo đà này, công việc của chúng tôi sẽ tiến triển vô cùng thuận lợi

Jake Joraanstad, Giám đốc điều hành kiêm Nhà đồng sáng lập, Bushel
BHI company logo

Với Google Workspace và AppSheet, BHI đã trở thành một công ty kỹ thuật số với dữ liệu theo thời gian thực, cho phép ra quyết định tức thì, cộng tác và đảm bảo tính minh bạch theo thời gian thực trong môi trường phi tập trung.

Johnny Hacking, Giám đốc công nghệ thông tin, BHI
RSPCA company logo

Chúng tôi muốn có một hệ thống cung cấp các công cụ cộng tác và giao tiếp hiệu quả mà không bị hạn chế về ranh giới địa lý. Hệ thống đó vừa phải đảm bảo tính kinh tế, trực quan, an toàn, vừa phải phát huy hiệu quả trong tương lai. Đây là tất cả những điểm mà hệ thống hiện tại của chúng tôi chưa đáp ứng được. Và Google Workspace đáp ứng được hết các yêu cầu đó.

Alan Moynihan, Trưởng bộ phận giải pháp CNTT cho khách hàng, RSPCA
Custom Ink company logo

Chúng tôi không gặp khó khăn trong việc chuyển mọi người sang Google Workspace, vì họ hiểu rõ hoạt động tích hợp giữa các công cụ, cũng như biết rằng khả năng sử dụng dễ dàng sẽ giúp cuộc sống của họ trở nên nhẹ nhàng hơn.

Andrew Debnar, Giám đốc công nghệ văn phòng, Custom Ink

Tìm lời giải đáp bạn cần

 • Tương tự như G Suite, tất cả các gói Google Workspace đều cung cấp một địa chỉ email tuỳ chỉnh cho doanh nghiệp và bao gồm những công cụ cộng tác như Gmail, Lịch, Meet, Chat, Drive, Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày, Biểu mẫu, Sites và nhiều công cụ khác. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập vào trang giới thiệu các gói dịch vụ và thông tin về giá.

 • Gemini là trợ lý AI giúp bạn giải đáp thắc mắc, mang đến nguồn cảm hứng, nâng cao năng suất làm việc và giúp mọi người dùng cũng như mọi tổ chức kiểm soát dữ liệu của mình. Vui lòng truy cập vào trang Gemini cho Workspace để tìm hiểu thêm.

 • Google Workspace mang đến cho bạn một số dịch vụ bổ sung ở cấp doanh nghiệp, vốn không có trong các ứng dụng miễn phí của Google dành cho người dùng cá nhân. Những dịch vụ này bao gồm: email tuỳ chỉnh dành cho doanh nghiệp @cong-ty-cua-ban, thêm bộ nhớ trên đám mây cho Gmail và Drive, kéo dài thời lượng họp video nhóm cùng các tính năng tương tác như thăm dò ý kiến và ghi lại cuộc họp, các chế độ kiểm soát quản trị và kiểm soát bảo mật như xác thực 2 bước và đăng nhập một lần (SSO), dịch vụ hỗ trợ dành cho doanh nghiệp và nhiều dịch vụ khác.

 • Không. Khi đăng ký Google Workspace, bạn sẽ có quyền sử dụng một bộ ứng dụng tích hợp cùng hoạt động liền mạch với nhau. Ví dụ: bạn có thể nhận thư trong Gmail và chuyển đổi ngay thư này thành một sự kiện trên Lịch. Khi bạn nhận xét trong Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày, những người cộng tác sẽ tự động nhận được thông báo qua email. Chỉ với một thao tác nhấp chuột, bạn có thể tham gia cuộc họp video trong Meet ngay từ hộp thư đến hoặc lịch của mình. Việc sử dụng những công cụ này cùng nhau sẽ giúp cải thiện năng suất làm việc và mang lại cho doanh nghiệp của bạn những lợi ích tốt nhất. Tuy nhiên, bạn cũng có thể mua Google Workspace và chỉ dùng những dịch vụ mà mình muốn.

 • Có. Tính năng Gmail Ngoại tuyến cho phép bạn đọc, trả lời, xoá và tìm thư trong Gmail khi không có kết nối Internet. Bạn cũng có thể xem và chỉnh sửa những tài liệu được lưu trữ trên Drive khi không có mạng để làm việc hiệu quả ở mọi nơi.

 • Xem các câu hỏi thường gặp khác

  Khám phá Trung tâm kiến thức

  Duyệt xem các mẹo, hướng dẫn và video về cách thực hiện dành cho cả người dùng mới và người dùng thành thạo.

  Xem tài nguyên

  Yêu cầu trợ giúp dành cho quản trị viên

  Đăng nhập để tìm câu trả lời cụ thể, quản lý người dùng hoặc yêu cầu hỗ trợ với vai trò nhà phát triển.

  Yêu cầu hỗ trợ
  Một hàng biểu tượng các sản phẩm của Google Workspace.

  Cách các nhóm thuộc mọi quy mô kết nối, sáng tạo và cộng tác

  Bắt đầu dùng thử miễn phí