Dịch vụ điện thoại qua Google Meet – Nhà cung cấp dịch vụ

 • Dịch vụ điện thoại qua Google Meet sẽ do Google Dialer Inc. cung cấp (có trụ sở tại 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA), trừ những trường hợp khác như sau:

  • 1. Đối với Khách hàng có địa chỉ thanh toán ở Nhật Bản, dịch vụ Điện thoại qua Google Meet sẽ do Google Connect Asia Pacific Pte. Ltd. cung cấp (có trụ sở tại 8 Marina Boulevard #05-02 Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981).

Dịch vụ điện thoại qua Google Meet – Nhà cung cấp dịch vụ điện thoại

 • Bên cạnh những pháp nhân khác không nằm trong danh sách sau, GTSP (Nhà cung cấp dịch vụ điện thoại của Google) và các đơn vị liên kết có thể dùng những pháp nhân không thuộc Google có tên dưới đây, cũng như các đơn vị liên kết với họ, để cung cấp dịch vụ Điện thoại qua Google Meet:

  • 1. Softbank Corp., Hibiya Park Front 20F, 2-1-6, Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0011 Japan.

  • 2. Axtel S.A.B. de C.V. (f/k/a Alestra S. de R.L de C.V.), Blvd. Diaz Ordaz Km 3.33, L-1, Unidad San Pedro, San Pedro Garza García Nuevo León, Mexico.

  • 3. Cellcom Fixed Line Communications L.P., 10 Hagavish St., Netanya, Israel. Ở Israel, Cellcom sẽ cung cấp miễn phí cho Khách hàng những thành phần của dịch vụ Điện thoại qua Google Meet bắt buộc phải có giấy phép viễn thông. Hãy truy cập vào www.cellcom.co.il để biết thêm thông tin về dịch vụ của Cellcom.

  • 4. Telefonica International Wholesale Services II S.L. Distrito C, Edificio Oeste 1, Planta 2a, C/Ronda de la Comunicacion s/n 28050 Madrid Spain.

  • 5. Telefonica Global Solutions Ecuador, S.A, Av. Mariana de Jesus E7-8 – Quito – Ecuador RUC 1792646766001.

  • 6. TIWS México, S.A. de C.V., PROL PASEO DE LA REFORMA 1200 PISO5 LA ROSITA 5340, Mexico.