Google Voice – Điều khoản theo khu vực

 • 1. Phạm vi áp dụng và định nghĩa

 • Điều khoản theo khu vực (bao gồm cả các phụ lục cho từng quốc gia) là một phần của Điều khoản dành riêng cho dịch vụ và chỉ áp dụng cho việc cung cấp Google Voice cho Người dùng cuối tại những quốc gia có trong danh sách dưới đây:

  • ▪  Bỉ

  • ▪  Canada

  • ▪  Đan Mạch

  • ▪  Pháp

  • ▪  Đức

  • ▪  Ireland

  • ▪  Ý

  • ▪  Hà Lan

  • ▪  Bồ Đào Nha

  • ▪  Tây Ban Nha

  • ▪  Thuỵ Điển

  • ▪  Thuỵ Sĩ

  • ▪  Vương quốc Anh

 • (gọi chung là "Các quốc gia có dịch vụ", và gọi riêng là "Quốc gia có dịch vụ")

  Những thuật ngữ viết hoa được sử dụng nhưng không được định nghĩa trong Điều khoản theo khu vực sẽ mang ý nghĩa như được quy định trong Điều khoản dành riêng cho dịch vụ hoặc trong những phần khác của Thoả thuận.

  Nếu có xung đột giữa Điều khoản theo khu vực và các Điều khoản URL khác áp dụng cho Google Voice, thì Điều khoản theo khu vực sẽ được ưu tiên áp dụng.

 • 2. Chất lượng dịch vụ

 • GTSP (Nhà cung cấp dịch vụ điện thoại của Google) sẽ cung cấp Google Voice theo quy định trong Thoả thuận cấp độ dịch vụ (SLA).

 • 3. Bảo mật và quản lý mạng

 • GTSP sẽ triển khai và duy trì các biện pháp về mặt kỹ thuật và tổ chức để ngăn ngừa, ứng phó và giảm thiểu các sự cố bảo mật, cũng như để quản lý công suất trên các mạng của mình, như được mô tả trong Phụ lục về cách xử lý dữ liệu của Cloud và trong những phần khác của Thoả thuận.

 • 4. Cuộc gọi đến các dịch vụ khẩn cấp

 • Quyền sử dụng và quy định hạn chế áp dụng cho việc sử dụng số điện thoại khẩn cấp được mô tả trong Phần 8.8 (Dịch vụ khẩn cấp) của Điều khoản dành riêng cho dịch vụ.

  Sau đây là số điện thoại khẩn cấp của mỗi Quốc gia có dịch vụ:

  Quốc gia

  Số điện thoại khẩn cấp

  Bỉ

  100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 116, 117, 119

  Đan Mạch, Hà Lan, Thuỵ Điển

  112

  Pháp

  112, 15, 17, 18, 115, 119, 116000, 114, 191, 196, 197, 116117

  Đức

  110, 112

  Ireland

  112, 999

  Ý

  112, 113, 114, 115, 118

  Bồ Đào Nha

  112, 117

  Tây Ban Nha

  112, 085, 1006, 061, 062, 080, 091, 092, 016, 065, 116000

  Thuỵ Sĩ

  112, 117, 118, 143, 144, 147

  Vương quốc Anh

  112, 999, 116000

  Canada

  911

  Hoa Kỳ

  911, 988

 • Ở Canada và một số nơi khác, tổng đài viên dịch vụ khẩn cấp của Google phải đọc số và vị trí do người gọi khẩn cấp cung cấp cho PSAP thích hợp. Tuy nhiên, nếu không thể cung cấp vị trí của mình cho tổng đài viên, thì người gọi sẽ được chuyển đến PSAP phục vụ tại địa chỉ đã đăng ký của người gọi đó.

 • 5. Xử lý đơn kiện

 • Thoả thuận này quy định các điều khoản và điều kiện mà theo đó Khách hàng sẽ được hỗ trợ kỹ thuật về Google Voice, theo Nguyên tắc dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật của Google Workspace.

 • Nếu không hài lòng với Google Voice, Khách hàng nên liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng của Google Voice tại https://support.google.com/a/contact/gsuite_voice_complaints. Sau khi đơn kiện của bạn được gửi đến bộ phận Chăm sóc khách hàng của Google Voice, bộ phận này sẽ cố gắng giải quyết đơn kiện của bạn trong vòng 10 ngày làm việc. Mỗi đơn kiện/yêu cầu sẽ được ghi lại riêng biệt và mọi cố vấn thuộc bộ phận Chăm sóc khách hàng của Google Voice đều có quyền truy cập vào những thông tin này. Nếu sau 10 ngày làm việc mà đơn kiện của bạn vẫn chưa được giải quyết thì bộ phận Chăm sóc khách hàng của Google Voice sẽ thông báo cho bạn những việc tiếp theo mà bạn có thể làm để tiếp tục với đơn kiện của mình. Bộ phận Chăm sóc khách hàng sẽ thông báo kết quả giải quyết đơn kiện cho Khách hàng. Thông tin đơn kiện sẽ được giữ lại trong thời gian ít nhất là một năm kể từ ngày được giải quyết.

 • Nếu đến cuối quy trình giải quyết đơn kiện nói trên mà Khách hàng cho rằng đơn kiện của mình chưa được xử lý thoả đáng, thì Khách hàng có quyền gửi đơn khiếu nại đến một cơ quan thanh tra địa phương tại một hoặc nhiều Quốc gia có dịch vụ.

 • Việc Khách hàng chuyển vụ việc đến cơ quan thanh tra sẽ không làm ảnh hưởng đến bất kỳ quy trình giải quyết tranh chấp nào được cung cấp theo Thoả thuận, bao gồm cả Điều khoản dành riêng cho dịch vụ.

 • Sau đây là thông tin liên hệ của cơ quan thanh tra tại mỗi Quốc gia có dịch vụ:

  Quốc gia

  Cơ quan thanh tra

  Bỉ

  Tiếng Pháp: Service de médiation pour les télécommunications Boulevard Roi Albert II 8 boîte 3 1000 Bruxelles, Điện thoại : 02 223 06 06 – Fax: 02 219 77 88, E-mail: plaintes@mediateurtelecom.be

  Tiếng Hà Lan, tiếng Anh hoặc tiếng Đức: Ombudsdienst voor Telecommunicatie Koning Albert II-laan 8 bus 3 1000 Brussel, Điện thoại : 02-223 09 09 – Fax: 02-219 86 59, E-mail: klachten@ombudsmantelecom.be

  Trang web (nhiều ngôn ngữ): https://www.ombudsmantelecom.be

  Đan Mạch

  Danish Business Authority Langelinie Allé 17 2100 Copenhagen Denmark, Điện thoại: +45 35 29 10 00, Email: erst@erst.dk

  Pháp

  Xem đoạn 1 của Phụ lục 2 (Điều khoản bổ sung cho Google Voice được cung cấp tại Pháp)

  Ireland

  ComReg Dispute Service Scheme tại Ireland: https://www.comreg.ie/queries-complaints/phone/

  Ý

  Xem đoạn 1 của Phụ lục 6 (Điều khoản bổ sung cho Google Voice được cung cấp tại Ý)

  Hà Lan

  Authority for Consumers and Markets PO Box 16326 2500 BH The Hague The Netherlands, Điện thoại: +31 70 7222 000

  Bồ Đào Nha

  ANACOM Av. José Malhoa, 12 1099-017 Lisbon, Điện thoại: 800 206 665, Email: info@anacom.pt

  Tây Ban Nha

  Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones Secretaría de Estado para el Avance Digital. Sede central: P. de la Castellana, 162. 28071 – Madrid, Điện thoại: 911 81 40 45 và 901 33 66 99

  Thuỵ Điển

  The Swedish Post and Telecom Authority (PTS) Box 5398, SE-102 49 Stockholm, Sweden, Điện thoại: +46 8 678 55 00, Email: pts@pts.se

  Thuỵ Sĩ

  Stiftung ombudscom Bundesgasse 26 CH-3011 Bern

  Vương Quốc Anh


  CISAS 70 Fleet Street London EC4Y 1EU, Điện thoại: +44 (0)20 7520 3814, Email: cisas@cedr.com, Trang web: www.cedr.com/consumer/cisas

 • Quy trình giải quyết tranh chấp cụ thể đối với một số Quốc gia có dịch vụ được quy định trong phần Phụ lục.

PHỤ LỤC 1
ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG CHO GOOGLE VOICE ĐƯỢC CUNG CẤP
TẠI ĐAN MẠCH

 • 1. Yêu cầu của luật pháp địa phương

 • Google tuyên bố phủ nhận Mục 9, 11, 14-15, Mục 16 (1), số 2 và 3, và các tiểu mục (2)-(4), Mục 18, Mục 19 (1)-(4), và Mục 20-21 của Mệnh lệnh hành pháp số 715 ngày 23 tháng 6 năm 2011 về việc Cung cấp mạng và dịch vụ truyền thông điện tử ("Mệnh lệnh hành pháp") theo mục 1(4) của Mệnh lệnh hành pháp.

PHỤ LỤC 2
ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG CHO GOOGLE VOICE ĐƯỢC CUNG CẤP
TẠI PHÁP

 • 1. Phương thức giải quyết tranh chấp thay thế

 • Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hiệu lực, cách diễn giải, sự thực hiện, không thực hiện hoặc sự chấm dứt Thoả thuận liên quan đến Google Voice sẽ hoà giải theo Nguyên tắc hoà giải của CMAP (Trung tâm hoà giải và trọng tài Paris, Phòng thương mại và công nghiệp Paris – 39, avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 Paris – https://www.cmap.fr/) mà các bên cam đoan tuân thủ. Trong trường hợp hoà giải không thành, tranh chấp sẽ được xử lý theo thẩm quyền riêng và nơi xét xử là các toà án được nêu trong Thoả thuận.

 • 2. Chuyển mạng giữ số

 • Bất kể quy định tại Mục 8.5(b)(i) (Nghĩa vụ của Khách hàng) của Điều khoản dành riêng cho dịch vụ, khi phải chuyển số điện thoại thuộc hệ thống đánh số cho số điện thoại của Pháp, Khách hàng không có nghĩa vụ thanh toán Phí hoặc cước phí cho GTSP để chuyển số điện thoại sang nhà cung cấp dịch vụ mới của Khách hàng.

PHỤ LỤC 3
ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG CHO GOOGLE VOICE ĐƯỢC CUNG CẤP
TẠI TÂY BAN NHA

 • 1. Bồi thường liên quan đến Thoả thuận mức độ cung cấp dịch vụ (SLA)

 • Nếu GTSP không tuân thủ SLA thì khi Khách hàng yêu cầu, GTSP phải hoàn tiền cho Khách hàng theo yêu cầu của pháp luật. Những khoản hoàn tiền này không làm ảnh hưởng đến những biện pháp bồi thường khác được quy định trong SLA.

PHỤ LỤC 4
ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG CHO GOOGLE VOICE ĐƯỢC CUNG CẤP
TẠI VƯƠNG QUỐC ANH

 • 1. Quy tắc hành nghề khi xử lý đơn kiện đối với Khách hàng là doanh nghiệp nhỏ

 • Phụ lục này áp dụng cho "Khách hàng là doanh nghiệp nhỏ", nghĩa là những Khách hàng kinh doanh tại Vương quốc Anh sử dụng tối đa mười cá nhân (bất kể là nhân viên, tình nguyện viên hay người có vai trò khác), nhưng không phải là nhà cung cấp dịch vụ thông tin liên lạc được quản lý.

 • Bạn có thể gửi đơn kiện thông qua bộ phận Chăm sóc khách hàng của Google Voice tại địa chỉ https://support.google.com/a/contact/gsuite_voice_complaints.

 • Bạn có quyền chuyển đơn kiện đến Cơ quan thanh tra (xem mục 5 để biết thông tin liên hệ) nếu:

 • (i) thoả mãn 3 điều kiện sau đây: (a) GTSP đã thông báo cho bạn về kết quả điều tra đơn kiện; (b) bạn đã báo cho GTSP biết là kết quả đưa ra chưa giải quyết thoả đáng đơn kiện của bạn; và (c) GTSP không có ý định tiếp tục xử lý đơn kiện để mang đến kết quả khác làm bạn cảm thấy thoả đáng; hoặc

 • (ii) đã 8 tuần trôi qua kể từ ngày tiếp nhận mà đơn kiện vẫn chưa được giải quyết.

PHỤ LỤC 5
ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG CHO GOOGLE VOICE ĐƯỢC CUNG CẤP
TẠI CANADA

 • 1. Gọi dịch vụ khẩn cấp 9-1-1

 • a. Định tuyến cuộc gọi. Cuộc gọi qua Google Voice đến số 9-1-1 ở Canada sẽ được chuyển đến tổng đài dịch vụ khẩn cấp quốc gia thay vì đến PSAP (trung tâm nhận cuộc gọi cứu hộ công cộng) tương ứng trong địa chỉ dịch vụ của Người dùng cuối thực hiện cuộc gọi.

 • b. Quy định hạn chế. Google Voice không hỗ trợ việc gửi chỉ báo quyền riêng tư khi chỉ báo đó do một Người dùng cuối kích hoạt; việc cung cấp dịch vụ thông dụng tự động ẩn thông tin nhận dạng đường dây gọi theo từng cuộc gọi; việc cung cấp dịch vụ cho phép Người dùng cuối hợp lệ chặn cuộc gọi theo đường dây; việc không cho phép Gọi lại đến một số bị chặn; và việc cung cấp dịch vụ truy vết cuộc gọi phổ quát. Những thông tin mô tả và quy định hạn chế khác của dịch vụ cuộc gọi khẩn cấp đến số 9-1-1 có trong Mục 8.8 (Dịch vụ khẩn cấp) của Điều khoản dành riêng cho dịch vụ.

PHỤ LỤC 6
ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG CHO GOOGLE VOICE ĐƯỢC CUNG CẤP
TẠI Ý

 • 1. Phương thức giải quyết tranh chấp thay thế

 • Khách hàng có thể áp dụng quy trình giải quyết tranh chấp của Cơ quan quản lý hoạt động truyền thông của Ý (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – "AgCom") theo quyết định số 353/19/CONS trước Uỷ ban truyền thông khu vực (Comitato Regionale per le Comunicazioni – "Co.re.com.") có liên quan chịu trách nhiệm đối với khu vực tương ứng và AgCom (Địa chỉ: Centro Direzionale, Isola B5 – 80143 Napoli, Điện thoại: 0817507111, Fax: 0817507616).