Tóm tắt về các dịch vụ

Trừ phi có quy định khác, các dịch vụ Google Workspace (trước đây là G Suite) dưới đây sẽ chịu sự điều chỉnh của Phụ lục về các dịch vụ Google Workspace đối với Thoả thuận chính của Google Cloud hoặc thoả thuận khác mà theo đó Google đồng ý cung cấp các dịch vụ liên quan (“Thoả thuận của Google Workspace”). Một số dịch vụ hoặc phiên bản bên dưới có thể phải chịu sự điều chỉnh của các Điều khoản dành riêng cho dịch vụ mà bạn có thể xem tại https://workspace.google.com/terms/service-terms/.

Các Dịch vụ của Google Workspace:

 • Các dịch vụ chính

  • "Tính năng mã hoá phía máy khách" cho phép tổ chức sử dụng các khoá mã hoá của riêng mình để mã hoá Dữ liệu khách hàng (nếu có) được nhập vào một số Dịch vụ chính, theo mô tả tại https://support.google.com/a/answer/10741897 hoặc tại một URL kế thừa.

  • "Các Dịch vụ trong Cloud Identity" theo mô tả tại https://cloud.google.com/terms/identity/user-features.html hoặc tại một URL kế thừa.

  • "Khu vực lưu trữ dữ liệu dành cho doanh nghiệp" cho phép Quản trị viên áp dụng các chế độ cài đặt cho chính sách về khu vực lưu trữ dữ liệu (ở một số khu vực) cho toàn bộ hoặc một nhóm nhỏ Người dùng cuối đối với một số dữ liệu tĩnh trọng yếu (kể cả dữ liệu sao lưu) trong Dữ liệu khách hàng, theo mô tả tại https://support.google.com/a/answer/9223653.

  • Gemini" là một công cụ trí tuệ nhân tạo trò chuyện, giúp Người dùng cuối lên ý tưởng, khơi nguồn sáng tạo và tăng năng suất. Phiên bản Gemini được cung cấp dưới dạng một Dịch vụ của Google Workspace chỉ được hỗ trợ song song với Gemini cho Google Workspace (theo mô tả cụ thể bên dưới).

  • "Gemini cho Google Workspace" (trước đây là Duet AI cho Google Workspace) giúp Người dùng cuối sử dụng các tính năng trí tuệ nhân tạo tạo sinh để soạn thảo nội dung, sắp xếp tệp, trực quan hoá thông tin, đẩy nhanh quy trình công việc và có trải nghiệm đa dạng hơn trong các cuộc họp.

  • "Gmail" cho phép Khách hàng gửi và nhận email.

  • "Lịch Google" cho phép Người dùng cuối quản lý lịch của cá nhân, tổ chức và nhóm.

  • "Google Chat" cho phép Người dùng cuối giao tiếp theo thời gian thực thông qua một nền tảng nâng cao cho hoạt động nhắn tin trò chuyện và cộng tác theo nhóm.

  • "Google Cloud Search" cung cấp cho Người dùng cuối tính năng tìm kiếm và hỗ trợ đối với nội dung trong một số Dịch vụ chính của Google Workspace cũng như các nguồn dữ liệu của bên thứ ba (nếu có).

  • "Danh bạ Google" cho phép Người dùng cuối nhập, lưu trữ và xem thông tin liên hệ đồng thời tạo nhóm liên hệ cá nhân có thể dùng để gửi email cho nhiều người cùng lúc.

  • "Google Tài liệu", "Google Trang tính", "Google Trang trình bày", "Google Biểu mẫu" cho phép Người dùng cuối tạo, chỉnh sửa, chia sẻ, cộng tác, vẽ, xuất và nhúng nội dung vào tài liệu, bảng tính, bản trình bày và biểu mẫu.

  • "Google Drive" cho phép Người dùng cuối lưu trữ, truyền, xem và chia sẻ tệp.

  • "Google Groups for Business" cho phép Người dùng cuối giao tiếp với nhau thông qua các nhóm cộng tác, và cho phép Quản trị viên thiết lập các tính năng và dịch vụ cho những nhóm Người dùng cuối khác nhau.

  • "Google Jamboard" cho phép Người dùng cuối tạo, chỉnh sửa, chia sẻ, cộng tác, vẽ, xuất và nhúng nội dung trong một tài liệu bảng trắng kỹ thuật số.

  • "Google Keep" cho phép Người dùng cuối tạo, chỉnh sửa, chia sẻ và cộng tác trên các ghi chú, danh sách và bản vẽ.

  • "Google Meet" cho phép Người dùng cuối giao tiếp theo thời gian thực qua các cuộc họp video ở quy mô nhỏ hoặc quy mô lớn, trong đó có chức năng gọi đi và gọi đến (có thể phát sinh phí của nhà mạng). Tính năng gọi điện trong Google Meet do các pháp nhân có trong danh sách tại URL sau đây cung cấp: https://workspace.google.com/terms/service-terms/meet-telephony/providers.html. Google Meet không hỗ trợ cuộc gọi khẩn cấp.

  • "Google SIP Link" cho phép Khách hàng kết nối dịch vụ của nhà mạng với chức năng Google Voice thông qua Bộ điều khiển vùng biên theo phiên bên thứ ba của riêng Khách hàng và đường dây của nhà mạng, độc lập với (và không yêu cầu phải mua) Google Voice. Google SIP Link cho phép Khách hàng sử dụng những tính năng phần mềm nâng cao của Google Voice mà vẫn duy trì mối quan hệ với nhà mạng cũng như các thiết bị và giải pháp định tuyến điện thoại nội bộ hiện có. Google SIP Link hiện chỉ được cung cấp tại các quốc gia có trong danh sách tại https://support.google.com/a?p=sipcountries hoặc một URL kế thừa. Khi sử dụng Google SIP Link, bạn sẽ phải trả thêm phí.

  • "Google Sites" cho phép Người dùng cuối tạo và chia sẻ trang web với một nhóm Người dùng cuối khác.

  • "Google Tasks" cho phép Người dùng cuối tạo, chỉnh sửa và quản lý công việc.

  • "Google Vault" cung cấp tính năng tìm kiếm và xuất thông tin, cũng như khả năng lưu trữ, lưu giữ và khám phá dữ liệu điện tử (eDiscovery). Khách hàng cần phải tiếp tục sử dụng/mua Google Vault để Google có thể giữ lại dữ liệu đã lưu trữ.

  • "Google Voice" là dịch vụ điện thoại dựa trên IP do Quản trị viên quản lý cho phép Khách hàng cấp và quản lý số điện thoại cho Người dùng cuối sử dụng cũng như cho phép Người dùng cuối thực hiện và tiếp nhận cuộc gọi bằng số điện thoại đã được cấp. Google Voice do các Đơn vị liên kết của Google cung cấp theo mô tả trong Điều khoản dịch vụ dành riêng cho Google Voice và chỉ được cung cấp tại những quốc gia có trong danh sách tại https://support.google.com/a/answer/9206529 hoặc một URL kế thừa. Khi sử dụng Google Voice, bạn sẽ phải trả thêm phí.

  • "Quyền kiểm soát có đảm bảo của Google Workspace" cho phép Khách hàng giới hạn theo khu vực địa lý những hành động liên quan đến Dữ liệu khách hàng do nhóm hỗ trợ Google thực hiện.

  • "Google Workspace Migrate" là một dịch vụ tại chỗ do quản trị viên quản lý để di chuyển dữ liệu của Người dùng cuối sang Tài khoản Google Workspace của Khách hàng.

  • "Gọi điện quốc tế qua Meet" mở rộng chức năng gọi đến và gọi đi trong các cuộc họp video bằng Google Meet.

  • "Workspace Additional Storage" cho phép Khách hàng tăng tổng dung lượng bộ nhớ gộp có thể sử dụng.

  • "Tiện ích bổ sung cho Workspace" là tên gọi chung cho Gemini cho Google Workspace, Google SIP Link, Google Voice, Quyền kiểm soát có đảm bảo của Google Workspace, Bộ nhớ bổ sung trên Workspace, Gọi điện quốc tế qua Meet và Khu vực lưu trữ dữ liệu dành cho doanh nghiệp, theo mô tả cụ thể bên dưới.

  • Các tính năng thông minh và tìm kiếm cho phép truy xuất, tìm kiếm nâng cao trong mọi dịch vụ, cung cấp khả năng phân loại nội dung tự động và tìm kiếm nội dung trong nhiều sản phẩm để sử dụng trong các dịch vụ đang hoạt động.

 • Dịch vụ khác

  • "AppSheet" là một nền tảng web, được cung cấp rộng rãi tại https://www.appsheet.com, cho phép các tổ chức phát triển và lưu trữ ứng dụng mà không cần phải lập trình phức tạp hoặc quá nhiều. Đối với các đại lý, nhà phân phối hoặc nhà cung cấp các Dịch vụ, AppSheet là một Dịch vụ bị hạn chế theo chương trình Google Cloud Partner Advantage.

Tiện ích bổ sung cho Workspace:

 • Có thể trả thêm phí để thêm Tiện ích bổ sung cho Google Workspace (trừ phi có quy định khác) vào một số phiên bản của Google Workspace theo bảng thông tin về các phiên bản/SKU của Google Workspace dưới đây.

 • Tiện ích bổ sung liên quan đến Gemini cho Google Workspace

  • AI Meetings and Messaging” là một SKU riêng cho phép người dùng cuối sử dụng các tính năng AI tạo sinh trong Google Meet theo mô tả tại https://support.google.com/a/answer/13623623#get_gemini.

  • AI Security” là một SKU riêng cho phép khách hàng sử dụng các tính năng AI tạo sinh liên quan đến bảo mật trong Google Drive theo mô tả tại https://support.google.com/a/answer/13623623#get_gemini.

  • "Gemini Business" là một phiên bản của Gemini cho Google Workspace, giúp Người dùng cuối sử dụng các tính năng AI tạo sinh trong một số Dịch vụ của Google Workspace, tuân theo hạn mức sử dụng được phân bổ cho mỗi giấy phép Người dùng cuối, theo mô tả tại đây: https://support.google.com/a?p=gemini_limits (thỉnh thoảng có thể sẽ được cập nhật).

  • "Gemini Enterprise" (trước đây là Duet AI cho Google Workspace Enterprise) là một phiên bản của Gemini cho Google Workspace, giúp Người dùng cuối sử dụng các tính năng AI tạo sinh trong một số Dịch vụ của Google Workspace, theo mô tả tại đây: https://support.google.com/a?p=gemini_limits.

 • Các tiện ích bổ sung liên quan đến Google Voice và Google SIP Link

  • "Voice Starter" là một phiên bản của Google Voice, chỉ cho phép tối đa 10 Người dùng cuối ở một quốc gia.

  • "Voice Standard" là một phiên bản của Google Voice không giới hạn số lượng Người dùng cuối ở một quốc gia, và bao gồm Google SIP Link, khả năng tương thích với điện thoại bàn và các tính năng của hệ thống trả lời tự động nhiều cấp độ.

  • "Voice Premier" là một phiên bản của Google Voice không giới hạn số lượng Người dùng cuối ở nhiều quốc gia, và bao gồm Google SIP Link, khả năng tương thích với điện thoại bàn, các tính năng của hệ thống trả lời tự động nhiều cấp độ và chức năng báo cáo nâng cao.

  • "Google SIP Link Standard" là một phiên bản của Google SIP Link không giới hạn số lượng Người dùng cuối ở một quốc gia, và bao gồm khả năng tương thích với điện thoại bàn và các tính năng của hệ thống trả lời tự động nhiều cấp độ.

  • "Google SIP Link Premier" là một phiên bản của Google SIP Link không giới hạn số lượng Người dùng cuối ở nhiều quốc gia, và bao gồm khả năng tương thích với điện thoại bàn, các tính năng của hệ thống trả lời tự động nhiều cấp độ và chức năng báo cáo nâng cao.

 • Gọi điện quốc tế qua Meet

  • "Gọi điện quốc tế qua Meet" là một SKU riêng, không tính phí đăng ký sử dụng nhưng tính phí theo mỗi phút sử dụng.

 • Workspace Additional Storage

  • "Workspace Additional Storage" là một SKU riêng, có thể thêm vào bất kỳ phiên bản Google Workspace nào không giới hạn bộ nhớ trên mỗi Người dùng cuối. Khách hàng có thể tăng tổng dung lượng của bộ nhớ gộp thêm 10 TB đối với mỗi gói thuê bao Workspace Additional Storage đã mua. Không có quy định giới hạn số lượng gói thuê bao Workspace Additional Storage có thể mua.

Các phiên bản/SKU của Google Workspace:

 • Bảng dưới đây liệt kê từng phiên bản của Google Workspace hoặc G Suite, các Dịch vụ chính có trong mỗi phiên bản, những Tiện ích bổ sung cho Workspace có thể thêm vào mỗi phiên bản của Workspace và những Dịch vụ khác hiện có.

 • Các “Dịch vụ chính chủ yếu” (như trong bảng dưới đây) bao gồm: các Dịch vụ trong Cloud Identity, Gmail, Lịch Google, Google Chat, Danh bạ Google, Google Tài liệu, Google Drive, Google Biểu mẫu, Google Groups for Business, Google Jamboard, Google Keep, Google Meet, Google Trang tính, Google Sites, Google Trang trình bày và Google Tasks.

 • Các Dịch vụ chính của Google Workspace for Education và Google Workspace for Nonprofits: Ngoài các Dịch vụ chính chủ yếu, mọi phiên bản Google Workspace for Education đều có các Dịch vụ chính là Bài tập, Lớp học và Đồng bộ hoá Chrome. Google Workspace for Nonprofits có một Dịch vụ chính là Lớp học.

  • "Bài tập" cho phép Người dùng cuối giao bài, thu bài và chấm điểm bài tập của học viên.

  • "Đồng bộ hoá Chrome" cho phép Người dùng cuối đồng bộ hoá dấu trang, nhật ký, mật khẩu và các chế độ cài đặt khác trên mọi thiết bị mà họ đăng nhập vào Chrome.

  • "Lớp học" cho phép Người dùng cuối tạo và tham gia các nhóm lớp học. Khi dùng Lớp học, học viên có thể xem bài tập, nộp bài tập về nhà và nhận điểm do giáo viên chấm.

 • Tính năng "Người dùng lưu trữ" dành cho mỗi phiên bản Google Workspace hoặc G Suite giúp các tổ chức duy trì Tài khoản Người dùng cuối của những Người dùng cuối cũ nhằm phục vụ mục đích lưu trữ dữ liệu của Khách hàng.

 • "AppSheet Core" là một phiên bản nâng cao của AppSheet, theo mô tả tại đây: https://about.appsheet.com/pricing/. Phiên bản này có trong một số phiên bản của Google Workspace (như trình bày trong bảng dưới đây) và có thể thêm vào mọi phiên bản khác của Google Workspace nếu trả thêm phí.

 • Phiên bản Google Workspace1
  Các dịch vụ chính
  Các dịch vụ khác
  Các dịch vụ chính chủ yếu Google Vault Google Workspace Migrate Các phiên bản của tính năng Người dùng lưu trữ
  Tiện ích bổ sung cho Google Workspace
  AppSheet
  Có sẵn (không mất thêm phí)
  Không có sẵn (nhưng có thể trả thêm phí để mua)
  Business​2 Google Workspace Business Starter (tối đa 300 giấy phép người dùng cuối)       Gemini Business hoặc AI Meetings and Messaging; bất cứ tiện ích bổ sung nào liên quan đến Google Voice hoặc Google SIP Link; Gọi điện quốc tế qua Meet; Workspace Additional Storage (tuỳ trường hợp) ✔ (bao gồm AppSheet Core)
  Google Workspace Business Standard (tối đa 300 giấy phép người dùng cuối)     Khu vực lưu trữ dữ liệu dành cho doanh nghiệp; bất cứ tiện ích bổ sung nào liên quan đến Gemini cho Google Workspace, Google Voice hoặc Google SIP Link; Gọi điện quốc tế qua Meet; Bộ nhớ bổ sung trên Workspace (tuỳ trường hợp) ✔ (bao gồm AppSheet Core)
  Google Workspace Business Plus (tối đa 300 giấy phép người dùng cuối) ✔ (bao gồm Google Vault)   Khu vực lưu trữ dữ liệu dành cho doanh nghiệp; bất cứ tiện ích bổ sung nào liên quan đến Gemini cho Google Workspace, Google Voice hoặc Google SIP Link; Gọi điện quốc tế qua Meet; Bộ nhớ bổ sung trên Workspace (tuỳ trường hợp) ✔ (bao gồm AppSheet Core)
  Enterprise Google Workspace Enterprise Starter     Gemini Business hoặc AI Meetings and Messaging; Khu vực lưu trữ dữ liệu dành cho doanh nghiệp; bất cứ tiện ích bổ sung nào liên quan đến Google Voice hoặc Google SIP Link; Gọi điện quốc tế qua Meet; Workspace Additional Storage (tuỳ trường hợp) ✔ (bao gồm AppSheet Core)
  Google Workspace Enterprise Standard ✔ (bao gồm Google Vault)   Khu vực lưu trữ dữ liệu dành cho doanh nghiệp; bất cứ tiện ích bổ sung nào liên quan đến Gemini cho Google Workspace, Google Voice hoặc Google SIP Link; Gọi điện quốc tế qua Meet; Bộ nhớ bổ sung trên Workspace (tuỳ trường hợp) ✔ (bao gồm AppSheet Core)
  Google Workspace Enterprise Plus (phiên bản cũ: G Suite Enterprise) ✔ (ngoài ra, còn bao gồm Google Cloud Search và Tính năng mã hoá phía máy khách) ✔ (bao gồm Google Vault) Khu vực lưu trữ dữ liệu dành cho doanh nghiệp Gemini Business; Khu vực lưu trữ dữ liệu dành cho doanh nghiệp; bất cứ tiện ích bổ sung nào liên quan đến Google Voice hoặc Google SIP Link; Gọi điện quốc tế qua Meet; Bộ nhớ bổ sung trên Workspace (tuỳ trường hợp) ✔ (bao gồm AppSheet Core)
  Essentials Google Workspace Essentials Starter (tối đa 100 giấy phép người dùng cuối) ✔ (không bao gồm Gmail, Google Chat và Google Sites)       Gemini Business hoặc Gemini Enterprise; bất cứ tiện ích bổ sung nào liên quan đến Google Voice hoặc Google SIP Link; Gọi điện quốc tế qua Meet; Workspace Additional Storage (tuỳ trường hợp)
  Google Workspace Essentials (các phiên bản cũ: G Suite Essentials, Drive Enterprise) ✔ (không bao gồm Gmail, Google Chat và Google Sites)       Bất cứ tiện ích bổ sung nào liên quan đến Google Voice hoặc Google SIP Link; Gọi điện quốc tế qua Meet; Workspace Additional Storage (tuỳ trường hợp)
  Google Workspace Enterprise Essentials ✔ (ngoài ra, còn bao gồm Google Cloud Search, nhưng không bao gồm Gmail, Google Chat và Google Sites)       Khu vực lưu trữ dữ liệu dành cho doanh nghiệp; bất cứ tiện ích bổ sung nào liên quan đến Gemini cho Google Workspace, Google Voice hoặc Google SIP Link; Gọi điện quốc tế qua Meet; Bộ nhớ bổ sung trên Workspace (tuỳ trường hợp)
  Google Workspace Enterprise Essentials Plus ✔ (không bao gồm Gmail, Google Chat và Google Sites, nhưng có Google Cloud Search)     Khu vực lưu trữ dữ liệu dành cho doanh nghiệp Bất cứ tiện ích bổ sung nào liên quan đến Gemini cho Google Workspace, Google Voice hoặc Google SIP Link; Gọi điện quốc tế qua Meet; Bộ nhớ bổ sung trên Workspace (tuỳ trường hợp) ✔ (bao gồm AppSheet Core)
  Frontline3 Google Workspace Frontline Starter       Khu vực lưu trữ dữ liệu dành cho doanh nghiệp; bất cứ tiện ích bổ sung nào liên quan đến Gemini cho Google Workspace, Google Voice hoặc Google SIP Link; Gọi điện quốc tế qua Meet; Bộ nhớ bổ sung trên Workspace (tuỳ trường hợp) ✔ (bao gồm AppSheet Core)
  Google Workspace Frontline Standard     Khu vực lưu trữ dữ liệu dành cho doanh nghiệp; bất cứ tiện ích bổ sung nào liên quan đến Gemini cho Google Workspace, Google Voice hoặc Google SIP Link; Gọi điện quốc tế qua Meet; Bộ nhớ bổ sung trên Workspace (tuỳ trường hợp) ✔ (bao gồm AppSheet Core)
  Education​3 Google Workspace for Education Fundamentals (phiên bản cũ: G Suite for Education)       Gemini Enterprise; bất cứ tiện ích bổ sung nào liên quan đến Google Voice, hoặc Google SIP Link; Gọi điện quốc tế qua Meet; Bộ nhớ bổ sung trên Workspace (tuỳ trường hợp). Ngoài ra cũng đủ điều kiện sử dụng phiên bản Teaching and Learning Upgrade của Google Workspace for Education
  Google Workspace for Education Standard4 ✔ (ngoài ra, còn bao gồm Google Cloud Search)   Khu vực lưu trữ dữ liệu dành cho doanh nghiệp Gemini Enterprise; bất cứ tiện ích bổ sung nào liên quan đến Google Voice, hoặc Google SIP Link; Gọi điện quốc tế qua Meet; Bộ nhớ bổ sung trên Workspace (tuỳ trường hợp) ✔ (bao gồm AppSheet Core)
  Google Workspace for Education Plus (phiên bản trước: G Suite Enterprise for Education)4 ✔ (ngoài ra, còn bao gồm Google Cloud Search)   Khu vực lưu trữ dữ liệu dành cho doanh nghiệp Gemini Enterprise; bất cứ tiện ích bổ sung nào liên quan đến Google Voice, hoặc Google SIP Link; Gọi điện quốc tế qua Meet; Bộ nhớ bổ sung trên Workspace (tuỳ trường hợp) ✔ (bao gồm AppSheet Core)
  Nonprofits3 Google Workspace for Nonprofits​       Bất cứ tiện ích bổ sung nào liên quan đến Gemini cho Google Workspace, Google Voice hoặc Google SIP Link; Gọi điện quốc tế qua Meet; Bộ nhớ bổ sung trên Workspace (tuỳ trường hợp) ✔ (bao gồm AppSheet Core)
  G Suite (Phiên bản cũ)5 G Suite Basic       Bất cứ tiện ích bổ sung nào liên quan đến Google Voice hoặc Google SIP Link; Gọi điện quốc tế qua Meet; Bộ nhớ bổ sung trên Workspace (tuỳ trường hợp)
  G Suite Business ✔ (bao gồm Google Vault) Khu vực lưu trữ dữ liệu dành cho doanh nghiệp Bất cứ tiện ích bổ sung nào liên quan đến Google Voice hoặc Google SIP Link; Gọi điện quốc tế qua Meet; Bộ nhớ bổ sung trên Workspace (tuỳ trường hợp)
 • 1. Thông tin về bộ nhớ cho mỗi phiên bản / SKU của Google Workspace có tại: https://support.google.com/a?p=storage_by_edition (thỉnh thoảng có thể sẽ được cập nhật) .

 • 2. Đối với khách hàng sử dụng một phiên bản Google Workspace Business có tính năng xác minh bằng email, một số Dịch vụ chính (bao gồm cả Gmail, Lịch Google và Google Vault của Google Workspace Business Plus), các tính năng và chức năng bảo mật có thể sẽ không hoạt động trừ phi tên miền của Quản trị viên tương ứng với địa chỉ email của miền đã được xác minh. Bạn có thể xem thêm thông tin tại https://support.google.com/a?p=gws-verification​

 • 3. Những phiên bản Google Workspace sau đây chỉ được cung cấp cho những Khách hàng đáp ứng một số điều kiện:​

  • − ​Các phiên bản Google Workspace Education (theo thông tin tại https://support.google.com/a/answer/134628?sjid=2330997381971410080-NA)​

  • − Các phiên bản Google Workspace Frontline (theo thông tin tại https://support.google.com/a/answer/10427827)​

  • − Các phiên bản Google Workspace for Nonprofits (theo thông tin tại https://support.google.com/nonprofits/answer/3215869?ref_topic=3247288​)

 • 4. Google Workspace for Education Standard và Education Plus có yêu cầu về số lượng tối thiểu cần mua, cụ thể là giá trị lớn hơn trong hai giá trị sau đây: (a) tổng số học viên đăng ký học của Khách hàng và (b) 50 giấy phép Người dùng cuối.

 • 5. Các phiên bản G Suite đã ngừng kinh doanh.

Các phiên bản Google Workspace/SKU khác:

 • Các bản nâng cấp của Google Workspace for Education

  • "Endpoint Education Upgrade" là một bản nâng cấp có tính thêm phí của Google Workspace for Education Fundamentals. Bản nâng cấp này cho phép mỗi người dùng cuối (có giấy phép) quản lý tối đa 15 thiết bị Android và iOS do trường của mình cấp (với điều kiện khách hàng có thể chứng minh rằng mình tuân thủ giới hạn này khi Google yêu cầu) mà không cần phải nâng cấp lên phiên bản Google Workspace for Education Standard hoặc Plus.

  • "Phiên bản Teaching and Learning Upgrade của Google Workspace for Education" là một bản nâng cấp có tính thêm phí của Google Workspace for Education Fundamentals. Phiên bản này có thêm các tính năng cho hoạt động giao tiếp, cộng tác và quản lý lớp học cũng như cung cấp thêm dung lượng lưu trữ bằng 100 GB nhân với số lượng giấy phép Người dùng cuối.

 • Cloud Search Platform

  • "Cloud Search Platform" là một phiên bản của Google Workspace bao gồm Google Cloud Search và các dịch vụ sau đây để sử dụng cùng với Google Cloud Search: (a) Cloud Identity Management; (b) Danh bạ Google; và (c) Google Groups for Business. Cloud Search Platform cung cấp tính năng tìm kiếm và hỗ trợ đối với nội dung trong các nguồn dữ liệu của bên thứ ba.

Sản phẩm khác:

 • Các Sản phẩm khác không chịu sự điều chỉnh của Thoả thuận về Google Workspace và không phải là Dịch vụ của Google Workspace. Việc sử dụng Sản phẩm khác chịu sự điều chỉnh của Điều khoản về Sản phẩm khác tại https://workspace.google.com/terms/additional_services.html. Ngoài ra, việc sử dụng các Sản phẩm khác sau đây phải tuân thủ những điều khoản bổ sung như sau:

  • "Managed Google Play" là một nền tảng do Google cung cấp cho Khách hàng sử dụng để quản lý các thiết bị Android mà Khách hàng đã cung cấp hoặc xác định. Các thiết bị này do Người dùng cuối của Khách hàng sử dụng. Khách hàng có thể sử dụng Managed Google Play để cung cấp các ứng dụng trên các thiết bị này từ Cửa hàng Play được quản lý. Việc sử dụng Managed Google Play phải tuân thủ các điều khoản tại www.android.com/enterprise/terms.