แนะนำสำหรับ Google Workspace

แอปเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากการเข้าร่วมโปรแกรมพาร์ทเนอร์ของ Google. ดูข้อมูลเพิ่มเติม.
ดูเพิ่มเติม
Lucidchart
Lucid Software๔.๐50M+
Folgo for Google Drive
Scriptit๔.๕993K+
Signeasy eSignatures for Google Workspace
Signeasy๔.๔618K+

แอปอัจฉริยะ

แอปเหล่านี้เป็นแอปที่ทำงานด้วยระบบ AI ซึ่งช่วยให้คุณทำงานได้อย่างชาญฉลาดและประหยัดเวลายิ่งขึ้น ดูข้อมูลเพิ่มเติม.
ดูเพิ่มเติม

ทำงานได้จากทุกที่

แอปเหล่านี้จะช่วยให้องค์กรทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดูข้อมูลเพิ่มเติม.
ดูเพิ่มเติม

แอปสำคัญสำหรับธุรกิจ

แอปเหล่านี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ดูข้อมูลเพิ่มเติม.
ดูเพิ่มเติม

แอปที่น่าสนใจ

แอปเหล่านี้คือแอปที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติม.
ดูเพิ่มเติม

สร้างโดย Google

แอปเหล่านี้สร้างขึ้นโดย Google ดูข้อมูลเพิ่มเติม.
ดูเพิ่มเติม

ใช้ได้กับ Gmail

คุณสามารถใช้แอปเหล่านี้กับ Gmail ได้โดยตรงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ดูเพิ่มเติม

ใช้ได้กับปฏิทิน

คุณสามารถใช้แอปเหล่านี้กับปฏิทินได้โดยตรงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ดูเพิ่มเติม

ใช้ได้กับ Classroom

คุณสามารถใช้แอปเหล่านี้กับ Classroom ได้โดยตรงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ดูเพิ่มเติม