Full Screen for Google Tasks™: a standalone desktop app for Google Tasks™
Nhà phát triển:
Đã cập nhật trang thông tin:30 tháng 11, 2023
1 Tr+
Tổng quan
Improve the UI of Google Tasks for computer users. Try it if Google Tasks is your daily todo list app, but you'd prefer to:
- open by itself in a separate page, instead of on the side of gmail or calendar
- view your lists, tasks and task-details simultaneously in 3 columns
- pin to Taskbar / Dock like a desktop client or PWA
- search across all lists
- print or export your list
- sort the lists in the order you want
- work offline
Thông tin bổ sung
GiáKhông tính phí
Nhà phát triển
Không phải bên giao dịch
Chính sách quyền riêng tư
Điều khoản dịch vụ
Full Screen for Google Tasks™ sẽ yêu cầu các quyền như trình bày bên dưới. Tìm hiểu thêm
Full Screen for Google Tasks™ sẽ cần có quyền truy cập vào Tài khoản Google của bạn
Điều này sẽ cho phép Full Screen for Google Tasks™:
Tạo, chỉnh sửa, sắp xếp và xóa tất cả việc cần làm của bạn
Xem địa chỉ email chính cho Tài khoản Google của bạn
Xem thông tin cá nhân của bạn, bao gồm mọi thông tin cá nhân mà bạn đã đăng công khai
Bài đánh giá
Ngôn ngữ:
Sắp xếp theo:
Google không xác minh bài đánh giá hoặc điểm xếp hạng. Tìm hiểu thêm về bài đánh giá
Profile Picture
Hiếu-65CS2 Khiếu Trung
26 tháng 6, 2023
rất phù hợp với những người bận rộn để lên kế hoạch coh một ngày
Bài đánh giá này có hữu ích không?
Không
1-1 / 1
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính