A Desktop App for Google Tasks
Đã cập nhật trang thông tin:7 tháng 3, 2023
1 Tr+
Tổng quan
Make the UI of Google Tasks better for computer users. Try it if Google Task is your daily todo list app, but you'd prefer to:
- open by itself in a separate page, instead of on the side of gmail or calendar
- view your lists, tasks and task-details simultaneously in 3 columns
- pin to Taskbar / Dock like a desktop client or PWA
- search across all lists
- print or export your list
- sort the lists in the order you want
- work offline
Thông tin bổ sung
GiáKhông có
Nhà phát triển
Chưa xác định trạng thái bên giao dịch
Chính sách quyền riêng tư
Điều khoản dịch vụ
Google Tasks Standalone sẽ yêu cầu các quyền như trình bày bên dưới. Tìm hiểu thêm
Google Tasks Standalone sẽ cần có quyền truy cập vào Tài khoản Google của bạn
Điều này sẽ cho phép Google Tasks Standalone:
Xem địa chỉ email chính cho Tài khoản Google của bạn
Xem thông tin cá nhân của bạn, bao gồm mọi thông tin cá nhân mà bạn đã đăng công khai
Loading
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính