Restore diacritics in Slovak text in Google Docs™ with this addon.
Listing updated:June 30, 2022
Works with:
124
Overview
***** Scroll down for the description in Slovak *****

Typing text in Slovak without using diacritics is often faster but results in a text harder to read. Correcting the text manually afterwards is monotonous and time consuming. Now, you can restore the diacritics in your documents with this addon by simply selecting the text and requesting the restoration. 

Key Features
• Restores diacritics in Slovak text in Google Docs™.
• Keeps formatting of the modified text.

How to use it? 
• Select text in Slovak language that you want to restore diacritics in. Don’t worry about formatting, it will persist.
• Open Diacritics Restorer panel on the right side of the document, or access it through Addons menu.
• Press the Restore Diacritics button and wait for results.
• Text with restored diacritics will replace the original text.

This Addon for Google Docs™ sends the selected text for text restoration to our web service. The text is not cached, persistently stored, or analyzed for its content. The text is only used for diacritics restoration. 

Permissions explained:
• View and manage documents that this application has been installed in - The addon needs to be able edit the document.
• View and manage Google Drive™ files and folders that you have opened or created with this app - The addon needs to be able edit the document.
• Display and run third-party web content in prompts and sidebars inside Google applications - The addon adds a custom user interface to access its functionality.
• Connect to an external service - The addon uses our own external service to provide diacritics restoration functionality.
• View your country, language, and timezone - For localization of the user interface.


***** Slovak version *****

Písanie slovenského textu bez diakritiky je často rýchlejšie, no za cenu zníženia jeho čitateľnosti. Manuálna oprava diakritiky v texte je monotónna činnosť, ktorú môžeme automatizovať. Tento doplnok Vám umožní jednoducho a rýchlo obnoviť diakritiku v označenom texte z dokumentu.

Funkcionalita doplnku:
• Obnovenie diakritiky v slovenskom texte v aplikácii Google Docs™. 
• Zachovanie formátu v opravenom texte.

Ako použiť rozšírenie?
• Označte text v slovenskom jazyku, v ktorom chcete obnoviť diakritiku. Formátovanie textu bude v rámci úpravy zachované. 
• Otvorte menu Diakritikovača na pravej strane v paneli alebo cez menu Doplnky.
• Stlačte tlačítko Oprav diakritiku a počkajte na výsledok.
• Zmeny sa prejavia v pôvodne označenom texte.

Tento doplnok pre aplikáciu Google Docs™ odosiela zvolený text pre opravu na našu webovú službu. Odoslaný text nie je dočasne ani dlhodobo ukladaný, alebo jeho obsah analyzovaný. Zvolený text sa použije len pre obnovu diakritiky.

Vysvetlenie potrebných povolení pre doplnok:
• View and manage documents that this application has been installed in - Doplnok potrebuje prístup k obsahu Vášho dokumentu pre úpravy.
• View and manage Google Drive™ files and folders that you have opened or created with this app - Doplnok potrebuje prístup k obsahu Vášho dokumentu pre úpravy.
• Display and run third-party web content in prompts and sidebars inside Google applications - Doplnok pridáva vlastné rozhranie do dokumentov pre sprístupnenie jeho funkcionality.
• Connect to an external service - Doplnok používa našu vlastnú službu pre obnovenie diakritiky.
• View your country, language, and timezone - Informácia o predvolenom jazyku je použitá pre lokalizáciu menu doplnku.
Additional information
PricingFree of charge
Developer
Non-trader
Privacy policy
Terms of service
KInIT Diacritics Restorer will ask for the permissions shown below. Learn more
KInIT Diacritics Restorer will need access to your Google account
This will allow KInIT Diacritics Restorer to :
View and manage documents that this application has been installed in
See, edit, create, and delete only the specific Google Drive files you use with this app
Display and run third-party web content in prompts and sidebars inside Google applications
Connect to an external service
View your country, language, and timezone
See your primary Google Account email address
See your personal info, including any personal info you've made publicly available
Reviews
Language:
Sort by:
Google doesn't verify reviews or ratings. Learn more about reviews
No comments
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu