With Simple ML for Sheets everyone can use Machine Learning and Forecasting in Google Sheets™ without knowing ML, without coding, and without sharing data with third parties.
Đã cập nhật trang thông tin:10 tháng 1, 2024
Hoạt động với:
149 N+
Tổng quan
Simple ML for Sheets is an add-on for Google Sheets™ from the TensorFlow™ Decision Forests team that helps make machine learning accessible to all. From predicting missing values to manually training, evaluating, interpreting and exporting models to Google Colab™, Simple ML for Sheets leverages and simplifies the power of Machine Learning to make predictions, forecast future values, spot abnormalities, find patterns and much more in any given dataset in Google Sheets™. 

To report issues or read the documentation, visit https://simplemlforsheets.com.

Simple ML for Sheets is a tool for Google Sheets™.
Thông tin bổ sung
GiáKhông tính phí
Nhà phát triển
Không phải bên giao dịch
Chính sách quyền riêng tư
Điều khoản dịch vụ
Simple ML for Sheets sẽ yêu cầu các quyền như trình bày bên dưới. Tìm hiểu thêm
Simple ML for Sheets sẽ cần có quyền truy cập vào Tài khoản Google của bạn
Điều này sẽ cho phép Simple ML for Sheets:
Chỉ xem, chỉnh sửa, tạo và xóa các tệp Google Drive bạn sử dụng với ứng dụng này
Xem và quản lý bảng tính mà ứng dụng này đã được cài đặt bên trong
Hiển thị và chạy nội dung web bên thứ ba trong lời nhắc và thanh bên ở trong các ứng dụng của Google
Xem địa chỉ email chính cho Tài khoản Google của bạn
Xem thông tin cá nhân của bạn, bao gồm mọi thông tin cá nhân mà bạn đã đăng công khai
Bài đánh giá
Ngôn ngữ:
Sắp xếp theo:
Google không xác minh bài đánh giá hoặc điểm xếp hạng. Tìm hiểu thêm về bài đánh giá
Không có nhận xét nào
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính