Google Workspace

Bắt đầu nào

An tâm làm việc từ xa

Google Workspace cung cấp mọi thứ bạn cần để điều hành doanh nghiệp của mình. Tính năng đi kèm?

Biểu tượng Google Meet

Meet

An tâm làm việc từ xa

Sử dụng Google Meet để tổ chức các cuộc họp video chất lượng cao, an toàn—ngay từ email hoặc lịch của bạn

Làm được nhiều việc hơn với Google Workspace
Danh sách ứng dụng Google
  • Email tùy chỉnh chứa miền của bạn
  • Hoạt động trên nền tảng đám mây và không cần cài đặt
  • Các tính năng quản trị và bảo mật nâng cao
  • Yên tâm nhờ có dịch vụ hỗ trợ 24/7
  • Dùng thử miễn phí 14 ngày, sau đó tính phí hàng tháng

Số lượng nhân viên, bao gồm cả bạn

Quốc gia
TIẾP THEO