Google Workspace

มาเริ่มกันเลย

Google Workspace for Education ให้บริการฟรีแก่สถาบันที่มีคุณสมบัติรับสิทธิ์

เราจะให้คำแนะนำตลอดขั้นตอนการสร้างบัญชีให้กับสถาบันการศึกษา เพื่อให้คุณเริ่มทดลองใช้ Google Workspace for Education Fundamentals ซึ่งเป็นรุ่นฟรีได้ 30 วันในช่วงทดลองใช้นี้ คุณจะมีวิธีใหม่ที่จะเปลี่ยนรูปแบบการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน/นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ในขณะที่เราตรวจสอบสิทธิ์ของสถาบัน เมื่อกรอกใบสมัครนี้เสร็จแล้ว โปรดตรวจสอบอีเมลที่คุณใช้ติดต่อเพื่อดูวิธีการยืนยันโดเมนและแสดงหลักฐานการมีสิทธิ์ หลังจากได้รับอนุมัติแล้ว คุณจะมีสิทธิ์อย่างสมบูรณ์ในการสร้างบัญชีให้กับผู้ใช้ในองค์กร

ถัดไป