Google Workspace

גם כשצריך להיות מרוחקים, עם Essentials אפשר להרגיש יחד

נתחיל עם כתובת האימייל שלך בעבודה

לדוגמה, name@company.com

הבא
עם Essentials אפשר לעשות יותר
  • אפשר לעבוד יחד על יותר מ-100 סוגי קבצים, כולל קובצי Microsoft Office וקובצי PDF.
  • אפליקציות לשיתוף פעולה מבוססות-ענן שמשפרות משמעותית את עבודת הצוות
  • Google מאפשרת לכולם שיחות ועידה מהימנות בווידאו ברמת הארגון.
  • אפשר לנסות להשתמש בקלות, צריך רק כתובת אימייל המשמשת אותך לעבודה.