Google Workspace

När vi inte kan träffas kan vi mötas i Essentials

Vi börjar med e-postadressen till arbetet

Exempelvis namn@företag.com

NÄSTA
Gör mer med Essentials
  • Samarbeta i över 100 filtyper, däribland Microsoft Office-filer och PDF
  • Molnintegrerade samarbetsappar för supperladdat teamwork
  • Pålitliga och förbättrade funktioner för videokonferenser i företagsklass
  • Enkelt att testa med din e-postadress till arbetet