Google Workspace

Essentials giúp chúng ta giữ liên lạc khi phải ở cách xa nhau

Hãy bắt đầu sử dụng bằng địa chỉ email công việc của bạn

Ví dụ: name@company.com

TIẾP THEO
Làm được nhiều việc hơn với Essentials
  • Làm việc với nhau trên hơn 100 loại tệp, kể cả tệp Microsoft Office và PDF
  • Các ứng dụng cộng tác thuần đám mây giúp cải thiện tối đa hiệu quả làm việc theo nhóm
  • Hội nghị truyền hình cao cấp và đáng tin cậy dành cho doanh nghiệp
  • Dễ dàng dùng thử chỉ bằng địa chỉ email công việc của bạn