Google Workspace

Essentials giúp chúng ta giữ liên lạc khi phải ở cách xa nhau

Hãy bắt đầu sử dụng bằng địa chỉ email công việc của bạn

Ví dụ: name@company.com

TIẾP THEO
Cộng tác và luôn kết nối thông qua Essentials
  • Làm việc với nhau trên hơn 100 loại tệp, kể cả tệp Microsoft Office và PDF
  • Các ứng dụng cộng tác được thiết kế cho đám mây để cải thiện tối đa hiệu quả làm việc theo nhóm
  • Kết nối nhờ có cuộc trò chuyện, tệp và việc cần làm được chia sẻ
  • Hội nghị truyền hình đáng tin cậy dành cho doanh nghiệp
  • Dễ dàng dùng thử chỉ bằng địa chỉ email công việc của bạn