PRIVACYVERKLARING VOOR GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION

Met deze privacyverklaring willen we u inzicht geven in welke gegevens we verzamelen, waarom we ze verzamelen en hoe u uw gegevens kunt beheren als u een Google Workspace for Education-account gebruikt.

Inleiding

Google Workspace for Education helpt leerlingen (en ouders), docenten en beheerders van de school om te leren en samen te werken. Google Workspace for Education bestaat uit twee categorieën van services die in deze privacyverklaring worden beschreven. Het onderscheid is belangrijk omdat de scope van de services en de manier waarop de gegevens worden verwerkt per service verschilt.

 

 • De kernservices van Google Workspace for Education staan vermeld in het Serviceoverzicht en omvatten Gmail, Agenda, Classroom, Opdrachten, Contacten, Drive, Documenten, Formulieren, Groepen, Spreadsheets, Sites, Presentaties, Chat, Meet, Vault en Chrome-synchronisatie.  • De aanvullende services van Google Workspace for Education omvatten services die algemeen beschikbaar zijn voor alle consumenten, zoals Google Zoeken, Maps en YouTube waar gebruikers van Workspace for Education toegang toe kunnen hebben met hun Workspace-account.

 

Dit document biedt de belangrijkste informatie over beide typen services. Als u meer informatie wilt, dan kunt u aanvullende informatie en voorbeelden vinden in de volgende documenten die ook van toepassing zijn op Google Workspace for Education-accounts. De Google Cloud Privacyverklaring bevat meer informatie over de gegevens die we verwerken tijdens het aanbieden van de kernservices, en het Google Privacybeleid bevat meer informatie over de gegevens die we verwerken in de aanvullende services.

Uw informatie: welke informatie we verzamelen & hoe we die gebruiken

Een Google Workspace for Education-account is een Google-account dat is gemaakt en wordt beheerd door een school en door leerlingen en docenten wordt gebruikt. Het account kan worden gebruikt voor zowel kern- als aanvullende services en de informatie die we verzamelen en in uw account opslaan, wordt als persoonlijke informatie behandeld. Beheerders beheren hoe leerlingen kern- en aanvullende services met hun Google Workspace for Education-account gebruiken, waaronder het verkrijgen van ouderlijke toestemming voor de aanvullende services die zij kiezen om voor de leerlingen te activeren. Bekijk meer informatie over kern- en aanvullende services voor Google Workspace for Education-gebruikers.

Kernservices

Wanneer leerlingen, leraren en beheerders de kernservices van Workspace gebruiken, verzamelen we 2 typen gegevens:

 • De informatie die u verstrekt of maakt via de kernservices (klantgegevens).

 • De informatie die we verzamelen wanneer u kernservices gebruikt (servicegegevens).

Er worden geen advertenties getoond in de kernservices van Google Workspace for Education. De persoonlijke informatie verzameld in de kernservices wordt niet gebruikt voor advertentiedoeleinden.

De informatie die u geeft of maakt via de kernservices

We krijgen klantgegevens via de kernservices en verwerken die volgens de instructies van de school (de klant). Deze klantgegevens omvatten alles wat door u of door uw school via de kernservices wordt ingediend, opgeslagen, verstuurd of ontvangen.

Als er een Google Workspace for Education-account wordt gemaakt, verstrekt de school Google bepaalde persoonlijke informatie over de leerlingen en docenten, waaronder gebruikersnaam, e-mailadres en wachtwoord. Scholen kunnen ook informatie delen zoals het secundaire e-mailadres, telefoonnummer en adres van een gebruiker. Daarnaast kunnen gebruikers informatie aan hun account toevoegen, zoals een aanvullend telefoonnummer en een profielfoto.

Informatie die u via de services maakt, zijn onder andere e-mails die u schrijft en krijgt als u Gmail gebruikt of documenten die u opstelt en opslaat in Drive.

Klantgegevens worden gebruikt om kernservices te leveren. Google verwerkt bijvoorbeeld uw e-mailadres om berichten tussen docenten en leerlingen te versturen en te bezorgen.

Informatie die we verzamelen terwijl u kernservices gebruikt

Zoals volledig beschreven in de Privacyverklaring van Google Cloud, verzamelen we ook servicegegevens via de kernservices, waaronder:

 • Uw accountgegevens, waaronder uw naam en e-mailadres.

 • Uw activiteit tijdens het gebruik van de kernservices, waaronder zaken als content bekijken en erop reageren, mensen met wie u communiceert of content deelt en andere gegevens over uw gebruik van de services.

 • Uw instellingen, apps, browsers en apparaten. We verzamelen informatie over uw instellingen en de apps, browsers en apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze services. Tot deze informatie behoren browser- en apparaattype, instellingsconfiguraties, unieke ID's, besturingssysteem, informatie over het mobiele netwerk en app-versienummers. We verzamelen ook informatie over de interactie van uw apps, browsers en apparaten met onze services, waaronder IP-adres, crashrapporten, systeemactiviteit en de datum en tijd van uw verzoek.

 • Uw locatiegegevens. We verzamelen informatie over uw locatie zoals bepaald door verschillende technologieën, zoals IP-adres en gps.

 • Uw directe communicatie. We bewaren gegevens over communicatie als u of uw beheerder feedback geeft, vragen stelt of contact opneemt met technische support.

 • We verzamelen gegevens over betalingen en transacties van beheerders.

Servicegegevens worden voornamelijk gebruikt om de services te leveren die scholen en leerlingen gebruiken. Daarnaast worden ze gebruikt om de services te onderhouden en te verbeteren, aanbevelingen te doen om het gebruik van de services te optimaliseren, andere services waar u om verzoekt te leveren en te verbeteren, support te bieden, onze gebruikers, klanten, het publiek en Google te beschermen, en te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Bekijk de Privacyverklaring van Google Cloud voor meer informatie.

Aanvullende services

Als leerlingen, docenten en beheerders aanvullende services gebruiken, verzamelen we twee typen gegevens:

 • Dingen die u verstrekt of maakt via aanvullende services

 • Informatie die we verzamelen wanneer u aanvullende services gebruikt

Dingen die u verstrekt of creëert via aanvullende services

Zoals uitvoeriger beschreven in het Google Privacybeleid, verzamelen we informatie als leerlingen en docenten de aanvullende services gebruiken, waaronder dingen die u ons verstrekt, content die wordt gecreëerd of geüpload en content die wordt ontvangen van anderen. Als u bijvoorbeeld met een Workspace-account inlogt bij een aanvullende service, gebruiken we uw Workspace-naam en -profielinformatie om uw account te identificeren. U kunt ook uw content opslaan bij Google, bijvoorbeeld foto's en video's.

Informatie die we verzamelen wanneer u aanvullende services gebruikt

In het Google Privacybeleid staat ook beschreven welke informatie we verzamelen wanneer u onze aanvullende services gebruikt waaronder:

 • Uw activiteit tijdens het gebruik van de aanvullende services, waaronder zaken zoals termen waar u naar zoekt, video's die u bekijkt, content en advertenties die u bekijkt en waar u op reageert, spraak- en audiogegevens wanneer u audiofuncties gebruikt, aankopen, en activiteiten op sites en apps van derden die onze services gebruiken.

 • Uw apps, browsers & apparaten. We verzamelen de informatie over uw apps, browser en apparaten zoals hierboven beschreven in het gedeelte Kernservices.

 • Uw locatiegegevens. We verzamelen informatie over uw locatie zoals bepaald door verscheidene technologieën waaronder GPS, IP-adres, sensorgegevens van uw apparaat en informatie over dingen in de buurt van uw apparaat, zoals WiFi-toegangspunten, zendmasten en apparaten met Bluetooth-functionaliteit. De typen locatiegegevens die we verzamelen, zijn deels afhankelijk van uw apparaat- en accountinstellingen.

Waarom we gegevens verzamelen

De gegevens die we verzamelen in de aanvullende services worden in onze services gebruikt om onze services te leveren, te onderhouden en te verbeteren; nieuwe services te ontwikkelen; gepersonaliseerde services te bieden; prestaties te meten; met u te communiceren en om Google, onze gebruikers en het publiek te beschermen. Bekijk het Google Privacybeleid voor meer informatie.

In sommige aanvullende services worden advertenties getoond. Maar als u uw Google Workspace for Education-account in het basis- en middelbaar onderwijs gebruikt (K-12), dan tonen we geen gepersonaliseerde advertenties wat Betekent dat we geen informatie van uw account of eerdere activiteiten gebruiken om advertenties te targeten. We kunnen wel advertenties tonen op basis van algemene factoren, zoals uw zoekopdrachten, het tijdstip van de dag of de content van een pagina die u bekijkt.

Uw gegevens delen

Wanneer u informatie deelt

De beheerder van uw school kan leerlingen toegang bieden tot Google-services, zoals Google Documenten en YouTube, die functies bevatten waarmee gebruikers informatie met anderen of openbaar kunnen delen. Als u bijvoorbeeld een review op Google Play achterlaat, verschijnen uw naam en foto naast uw activiteit. Als u een foto met een vriend deelt die deze kopieert of opnieuw deelt, kan die foto op het Google-account van uw vriend blijven verschijnen, zelfs als u die van uw Google-account heeft verwijderd. Denk eraan dat als u gegevens openbaar deelt, uw content toegankelijk kan worden via zoekmachines, waaronder Google Zoeken.

Wanneer Google uw informatie deelt

Zoals volledig beschreven in het Privacybeleid van Google en de Privacyverklaring van Google Cloud delen we uw persoonlijke informatie niet met bedrijven, organisaties of individuen buiten Google, behalve in de volgende gevallen:

 • Met de beheerder van uw school: Uw beheerder en resellers die uw Workspace-account of dat van uw organisatie beheren, hebben toegang tot uw informatie. Ze kunnen bijvoorbeeld het volgende:

   1. accountgegevens, -activiteit en -statistieken bekijken,

   2. uw accountwachtwoord wijzigen,

   3. de toegang tot uw account opschorten of beëindigen,

   4. toegang krijgen tot uw accountgegevens om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, juridische procedures of afdwingbare overheidsverzoeken,

   5. uw mogelijkheden beperken om uw gegevens te verwijderen of te bewerken of uw privacyinstellingen aan te passen.

 • Met uw toestemming: We delen persoonlijke informatie buiten Google als we toestemming hebben van u of uw ouders.

 • Voor externe verwerking: We delen persoonlijke informatie met onze aangesloten entiteiten en andere vertrouwde externe aanbieders om die voor ons te laten verwerken. Dit gebeurt volgens onze instructies en in overeenstemming met ons Privacybeleid, de Privacyverklaring van Google Cloud en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.

 • Om juridische redenen: We delen persoonlijke informatie buiten Google als we te goeder trouw van mening zijn dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig is om juridische redenen, inclusief om te voldoen aan afdwingbare overheidsverzoeken en om u en Google te beschermen.

Uw privacyopties

We bieden verschillende opties waarmee leerlingen en ouders een zinvolle keuze kunnen maken over hoe informatie wordt gebruikt binnen Google-services. Afhankelijk van de instellingen die de beheerder van de school heeft geactiveerd, kunnen leerlingen opties gebruiken, zoals activiteitsopties van Google, om hun privacy en informatie te beheren. We bieden aanvullende informatie voor ouders, leerlingen en beheerders in het Privacycentrum van Google Workspace for Education.

Beheerders van de school hebben ook serviceopties waarmee u persoonlijke informatie kunt beheren, zoals het beperken van verdere verzameling of gebruik ervan. Als u of uw kind een Google Workspace for Education-account heeft, neemt u contact op met uw beheerder:

 • om toegang te krijgen tot uw persoonlijke informatie

 • om toegang tot functies of services te beperken

 • om persoonlijke informatie in services te verwijderen of uw hele account te verwijderen

Over dit beleid

Deze Verklaring is bedoeld om de belangrijkste informatie te verstrekken over de manier waarop wij gegevens verzamelen en gebruiken voor Google Workspace for Education-gebruikers en komt overeen met het Google Privacybeleid en de Google Cloud Privacyverklaring. In geval dat specifieke onderdelen verschillen, heeft deze privacyverklaring voorrang, gevolgd door de Google Cloud Privacyverklaring en het Google Privacybeleid. Het Google Privacybeleid bevat bijvoorbeeld een beschrijving van gepersonaliseerde advertenties die niet relevant is voor Google Workspace for Educationgebruikers in het basis- en middelbaar onderwijs (K-12), en deze verklaring legt uit dat we geen gepersonaliseerde advertenties aan die leerlingen tonen.

Contact

Ga naar het Privacycentrum van Google Workspace for Education voor het antwoord op de meeste vragen. Bekijk ook ons Helpcentrum voor privacy bij vragen over privacy en de services van Google.

Voor ouders:

 • Neem contact op met de beheerder van uw school als u vragen heeft over het beheer van Google Workspace for Education-accounts of het gebruik van informatie door de school van uw kind.

 • Of neem contact op met Google over de informatie in deze verklaring.

Voor beheerders: neem contact op met Google over de informatie in deze Verklaring door het contactformulier in te vullen terwijl u ingelogd bent op uw beheerdersaccount.

Google

1600 Amphitheatre Parkway

Mountain View, CA 94043, VS

(650) 253-0000