Pravidla služeb technické podpory Google Workspace

Tato pravidla služeb technické podpory (dále jen „pravidla“) se vztahují na služby podpory pro služby Google Workspace (dále jen „služby“), s výjimkou služeb a verzí uvedených v oddíle 5 (Vyloučené služby a verze) níže, které pro služby podpory nejsou způsobilé. Pojmy, které nejsou definovány zde, mají význam dle příslušných definic ve smlouvě upravující zákazníkovo používání služeb Google Workspace (dále jen „smlouva“).