Google Workspacen teknisten tukipalveluiden ohjeet

Muokattu viimeksi: 30.3.2023

Seuraavia teknisten tukipalveluiden ohjeita ("Ohjeet") sovelletaan Google Workspace ‑palveluiden ("Palvelut") tukipalveluihin lukuun ottamatta alempana Osiossa 5 (Poissuljetut palvelut ja versiot) mainittuja palveluita ja versioita, joille ei ole saatavilla tukipalveluita. Isolla alkukirjaimella kirjoitettuja termejä, joita ei ole määritelty näissä ohjeissa, käytetään niissä merkityksissä, jotka on määritelty Asiakkaasi Google Workspace ‑palveluiden käyttöä koskevassa sopimuksessa ("Sopimus").

Aiemmat versiot

14.11.2022

28.4.2022