הנחיות לשירותי תמיכה טכנית של Google Workspace

ההנחיות לשירותי תמיכה טכנית (TSS) ('הנחיות') במסמך הזה חלות על שירותי התמיכה בשירותי Google Workspace ('שירותים'), למעט השירותים והמהדורות שמפורטים בסעיף 5 (שירותים ומהדורות שאינם מכוסים) שבהמשך – אלו אינם מכוסים. אם מונחים מופיעים עם מרכאות יחידות והם אינם מוגדרים במסמך זה, משמעותם היא המשמעות המוגדרת בהסכם שחל על השימוש של הלקוח ב'שירותי Google Workspace' ('הסכם').