Retningslinjer for teknisk brukerstøtte («TB») for Google Workspace

Følgende retningslinjer for teknisk brukerstøtte («retningslinjene») gjelder for brukerstøttetjenester tilknyttet Google Workspace-tjenestene («tjenestene»), bortsett fra tjenestene og utgavene som er nevnt nedenfor, og som ikke dekkes av disse retningslinjene. Ord og uttrykk som ikke er definert i disse retningslinjene, skal ha den betydningen de er gitt i avtalen som regulerer kundens bruk av Google Workspace-tjenestene («avtalen»). Vær oppmerksom på at Google ikke tilbyr TB for Chrome-synkroniseringstjenester i Google Workspace for Education eller for tilleggsproduktene som står oppført på denne nettadressen: https://www.google.com/support/a/bin/answer.py?hl=no&answer=181865.