Richtlijnen voor technische supportservices voor Google Workspace

De volgende richtlijnen voor technische supportservices ('Richtlijnen') zijn van toepassing op supportservices voor Google Workspace-services ('Services'), met uitzondering van de hieronder vermelde services en versies die zijn uitgesloten van dekking. Termen met een hoofdletter die niet in dit document worden gedefinieerd, hebben de betekenis zoals vastgesteld in de overeenkomst die van toepassing is op het gebruik door de Klant van Google Workspace-services ('Overeenkomst'). Voor alle duidelijkheid: Google verstrekt geen TSS voor Chrome-synchronisatieservices in Google Workspace for Education noch voor Aanvullende producten die worden vermeld op de volgende URL: https://www.google.com/support/a/bin/answer.py?hl=nl&answer=181865.