Beleid voor acceptabel gebruik van Google Workspace en Cloud Identity

Laatst gewijzigd: 25 augustus 2021

Het gebruik van de Services valt onder dit beleid voor acceptabel gebruik (Acceptable Use Policy, 'AUP').

Voor zover niet hier opgegeven, hebben termen met een hoofdletter de betekenis die is omschreven in het toepasselijke contract ('Overeenkomst') tussen klant, reseller of andere geautoriseerde gebruiker ('U') en Google.

U gaat ermee akkoord de Services niet te gebruiken en derden of Uw Eindgebruikers niet toe te staan de Services te gebruiken:

 • om ongevraagde commerciĆ«le bulkmail te genereren of mogelijk te maken,
 • om de wettelijke rechten van anderen te schenden of anderen aan te moedigen deze te schenden,
 • voor doeleinden die onwettig, lasterlijk of bedrieglijk zijn of die inbreuk maken op de privacy of rechten van anderen,
 • voor de opzettelijke distributie van virussen, wormen, Trojaanse paarden, schadelijke bestanden, hoaxes of andere items met een destructief of misleidend karakter,
 • om het gebruik te belemmeren van de Services of de apparatuur die wordt gebruikt om de Services te leveren, door klanten, geautoriseerde resellers of andere geautoriseerde gebruikers,
 • om enig aspect van de Services te wijzigen, uit te zetten, te belemmeren of te omzeilen,
 • om de Services te testen of te onderwerpen aan reverse-engineering om beperkingen of kwetsbare plekken te vinden of om filtervoorzieningen te omzeilen,
 • om meerdere individuen toegang te geven tot een individueel Eindgebruikersaccount, anders dan via de machtigingsfuncties verstrekt in de Services,
 • om Eindgebruikersaccounts te maken die zijn toegewezen aan zakelijke functies in plaats van mensen, met als doel bestanden te delen binnen of buiten het domein,
 • om Eindgebruikersaccounts of delen daarvan door te verkopen binnen een commercieel product dat U aanbiedt aan derden,
 • om audio- of videocommunicatie op te nemen zonder toestemming indien deze toestemming is vereist op basis van de toepasselijke wet- en regelgeving (u bent als enige verantwoordelijk voor naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving in de desbetreffende jurisdictie(s)).

Als U Google Workspace for Education gebruikt, gaat U ermee akkoord de Services of Aanvullende Services die beschikbaar worden gesteld aan Eindgebruikers, alleen te gebruiken voor educatieve doeleinden waarvoor Uw school toestemming heeft gegeven. Uw school moet ouderlijke toestemming krijgen voor het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens in de Aanvullende Services waartoe de school Eindgebruikers toegang geeft, voordat Eindgebruikers jonger dan achttien (18) jaar deze Services kunnen gebruiken.

Als U het AUP niet naleeft, kan dit leiden tot opschorting, beƫindiging of beide van de Services, volgens de overeenkomst.