Retningslinjer for akseptabel bruk av Google Workspace

Bruken av tjenestene er underlagt disse retningslinjene for akseptabel bruk («AUP»).

Termene som ikke er definert her, skal ha den betydningen som er oppgitt i den gjeldende kontrakten («avtalen») mellom kunden, forhandleren eller en annen autorisert bruker («du/deg») og Google.

Du samtykker i at du ikke skal bruke, eller tillate tredjeparter eller sluttbrukerne dine å bruke, tjenestene for

 • å generere eller legge til rette for uønsket kommersiell e-post.
 • å krenke eller oppmuntre til krenkelse av andres juridiske rettigheter.
 • å bruke tjenestene til noe ulovlig, krenkende, lovstridig, injurierende eller straffbart.
 • å distribuere virus, ormer, trojanske hester, ødelagte filer, svindelmeldinger eller andre elementer med destruktivt eller villedende innhold, med hensikt.
 • å vanskeliggjøre bruk av tjenestene, eller utstyret som brukes til å levere tjenestene, for kunder, autoriserte forhandlere eller andre autoriserte brukere.
 • å endre, deaktivere, påvirke eller omgå noen aspekter ved tjenestene.
 • å teste eller reverskonstruere tjenestene for å finne begrensninger eller sårbarheter eller for å omgå filtreringsmulighetene.
 • å gi flere mennesker tilgang til individuelle brukerkontoer annet enn via delegasjonsfunksjonene som tilbys i Tjenestene.
 • å lage brukerkontoer som er tilordnet bedriftsfunksjoner i stedet for mennesker i den hensikt å dele filer innenfor eller utenfor domenet.
 • å videreselge brukerkontoer eller deler av disse som en del av et kommersielt produkt som tilbys til tredjepart.
 • å ta opp lyd- eller videokommunikasjon uten tillatelse, hvis slik tillatelse kreves i henhold til gjeldende lover og forskrifter (kunden har eneansvaret for å overholde alle gjeldende lover og forskrifter i de relevante virkekretsene).

Hvis du bruker Google Workspace for utdanning, samtykker du i å bruke tjenestene eller eventuelle tilleggstjenester som er gjort tilgjengelige for brukerne, kun til undervisningsformål og i samsvar med autorisasjonen du har fått fra skolen din. Skolen din må innhente samtykke fra foresatte til innsamling og bruk av personopplysninger i tilleggstjenestene brukerne skal få tilgang til, før skolen gir brukere under 18 år tillatelse til å bruke de tjenestene.

Hvis du ikke overholder disse retningslinjene («AUP»), kan det føre til suspensjon eller oppsigelse – eller begge deler – av tjenestene i henhold til avtalen.