Policy för tillåten användning av Google Workspace och Cloud Identity

Senast ändrad: 25 augusti 2021

Användningen av tjänsterna omfattas av denna policy om tillåten användning (”Policy för otillåten användning”).

Termer som inte definieras här har den betydelse som anges i det tillämpliga kontraktet (”Avtalet”) mellan kund, återförsäljare eller annan behörig användare (”Du”) och Google.

Du förbinder dig att inte använda tjänsterna, och att inte tillåta tredje part eller Dina Slutanvändare att använda tjänsterna:

 • för att skapa eller underlätta för oönskade massutskick av kommersiell e-post
 • för att bryta mot eller uppmuntra överträdelse av andras rättigheter
 • i olagliga, kränkande, oanständiga, ärekränkande eller bedrägliga syften
 • för att avsiktligen sprida virus, maskar, trojaner, felaktiga filer, bluffar eller annat skadligt eller bedrägligt material
 • för att störa användningen av tjänsterna, eller den utrustning som används för att tillhandahålla Tjänsterna, hos kunder, auktoriserade återförsäljare eller andra behöriga användare,
 • för att ändra, inaktivera, störa eller kringgå någon aspekt av Tjänsterna
 • för att testa eller bakåtkompilera Tjänsterna i syfte att söka efter begränsningar, sårbarheter eller för att undgå filtrering
 • för att ge flera personer åtkomst till ett enskilt Slutanvändarkonto på annat sätt än via delegeringsfunktionerna i Tjänsterna
 • för att skapa Slutanvändarkonton som är tilldelade till företagsfunktioner snarare än till personer i syfte att dela filer inom eller utanför domänen
 • för att sälja Slutanvändarkonton eller delar därav som läggs till i en kommersiell produkt som erbjuds till tredje part
 • för att registrera ljud- eller videokommunikation utan samtycke om sådant samtycke krävs enligt lagar och regler (Du är ensam ansvarig för att garantera efterlevnad med alla tillämpliga lagar och regler i relevanta rättskipningsområden)).

Om Du använder Google Workspace for Education samtycker Du till att endast använda Tjänsterna och eventuella Ytterligare tjänster för Slutanvändare i utbildningssyfte, enligt skolans godkännande. Skolan måste få vårdnadshavarens samtycke för att samla in och använda personliga uppgifter i de Ytterligare tjänsterna som Slutanvändare får åtkomst till innan skolan ger Slutanvändare som inte har fyllt 18 år åtkomst till tjänsterna.

Din underlåtenhet att följa PTA kan leda till avstängning eller uppsägning, eller båda delarna, av Tjänsterna enligt Avtalet.