Google Workspace Kabul Edilebilir Kullanım Politikası

Hizmetlerin kullanımı işbu kabul edilebilir kullanım politikasına ("KEKP") tabidir.

Burada tanımının verilmemesi durumunda, baş harfi büyük yazılan terimler; müşteri, bayi veya diğer yetkili kullanıcı ("Siz") ile Google arasındaki ilgili sözleşmede ("Sözleşme") belirtilen anlamları taşır.

Hizmetleri aşağıda belirtilen amaçlarla kullanmayacağınızı ve üçüncü kişilerin veya Son Kullanıcılarınızın Hizmetleri aşağıdaki amaçlarla kullanmasına izin vermeyeceğinizi kabul edersiniz:

 • İstenmeyen ticari e-posta oluşturmak veya bunlara olanak sağlamak;
 • Başkalarının yasal haklarını ihlal etmek veya bu hakların ihlal edilmesini teşvik etmek;
 • Hizmetleri hukuka aykırı amaçla, saldırı, hak ihlali, hakaret veya sahtekarlık amaçlı kullanmak;
 • Kasten virüs, solucan, Truva atı, bozuk dosya, asılsız e-posta veya zarar verici ya da yanıltıcı niteliğe sahip başka öğeler yaymak;
 • Müşteriler, yetkili bayiler ya da diğer yetkili kullanıcılar tarafından Hizmetlerin kullanımını veya Hizmet sunmak için kullanılan ekipmanın kullanımını engellemek;
 • Hizmetlerin herhangi bir unsurunu değiştirmek, devre dışı bırakmak, engellemek veya bozmak;
 • Sınırlarını ve zayıflıklarını bulmak veya filtreleme olanaklarından kaçınmak amacıyla Hizmetleri test etmek ya da Hizmetlere tersine mühendislik uygulamak;
 • Tek bir Son Kullanıcı Hesabına, Hizmetlerde sunulan yetki atama özelliklerinin dışında bir yolla birden fazla kişinin erişmesi için izin vermek;
 • Alan adının içinde veya dışında dosya paylaşmak amacıyla kişiler yerine iş fonksiyonlarına atanan Son Kullanıcı Hesapları oluşturmak;
 • Son Kullanıcı Hesaplarının veya Son Kullanıcı Hesabı bölümlerinin, üçüncü taraflara sunulan ticari bir ürüne eklenmiş halde yeniden satışını yapmak;
 • Yürürlükteki yasa ve düzenlemeler uyarınca önceden izin alınması gerektiği halde herhangi bir izin almadan ses veya görüntü kaydı yapmak (yürürlükteki tüm yasa ve düzenlemelere uygun hareket etme sorumluluğu tamamen size aittir).

Eğitim için Google Workspace'i kullanıyorsanız, Son Kullanıcıların kullanımına sunulan Hizmetleri veya Ek Hizmetleri okulunuz tarafından izin verilen şekilde ve sadece eğitim amaçlı olarak kullanmayı kabul edersiniz. Okulunuzun, Ek Hizmetleri 18 yaş altındaki Son Kullanıcılara kullandırabilmesi için, Son Kullanıcılar tarafından erişilecek bu hizmetlerde kişisel bilgilerin toplanması ve kullanılmasına yönelik ebeveyn izni alması gereklidir.

KEKP'ye uymamanız durumunda Sözleşme uyarınca Hizmetlerin askıya alınması veya sonlandırılması ya da her iki durumun birden gerçekleşmesi söz konusu olabilir.