Google Workspace ve Cloud Identity Kabul Edilebilir Kullanım Politikası

Son değiştirilme tarihi: 25 Ağustos 2021

Hizmetlerin kullanımı bu kabul edilebilir kullanım politikasına ("AUP") tabidir.

Burada tanımlanmamışsa büyük harfle yazılan terimler müşteri, bayi veya diğer yetkili kullanıcı ("Siz") ile Google arasında uygulanan sözleşmede ("Sözleşme") belirtilen anlamı taşır.

Hizmetleri aşağıda belirtilen amaçlarla kullanmayacağınızı ve üçüncü kişilerin veya Son Kullanıcılarınızın Hizmetleri aşağıdaki amaçlarla kullanmasına izin vermeyeceğinizi kabul edersiniz:

 • İstenmeyen toplu ticari e-postalar oluşturmak veya bunlara olanak sağlamak;
 • Başkalarının yasal haklarını ihlal etmek veya bu hakların ihlalini teşvik etmek;
 • Hizmetleri hukuka aykırı, saldırgan, hak ihlaline neden olan, hakaret içeren veya sahtekarlık amaçlı faaliyetlerde kullanmak;
 • Kasten virüs, solucan, Truva atı, bozuk dosya, asılsız bilgi veya zarar verici ya da yanıltıcı niteliğe sahip başka öğeler yaymak;
 • Hizmetlerin veya Hizmet sunmak için kullanılan ekipmanın müşteriler, yetkili bayiler ya da diğer yetkili kullanıcılar tarafından kullanılmasını engellemek;
 • Hizmetlerin herhangi bir unsurunu değiştirmek, devre dışı bırakmak, engellemek veya bozmak;
 • Eksiklikleri ve güvenlik açıklarını bulmak veya filtreleme özelliklerinden kaçınmak amacıyla Hizmetleri test etmek ya da Hizmetlere tersine mühendislik uygulamak;
 • Tek bir Son Kullanıcı Hesabına, Hizmetler dahilinde sunulan yetki özelliklerinin dışında bir yolla birden fazla erişim izni vermek;
 • Alan adının içinde veya dışında dosya paylaşmak amacıyla, gerçek şahıslar yerine işle ilgili görev birimlerine atanmış Son Kullanıcı Hesapları oluşturmak;
 • Son Kullanıcı Hesaplarının veya bazı bölümlerinin, üçüncü taraflara sunulan ticari bir ürüne eklenmiş halde yeniden satışını yapmak;
 • Yürürlükteki yasa ve düzenlemeler uyarınca önceden izin alınması gerektiği halde herhangi bir izin almadan ses veya görüntü kaydı yapmak (İlgili yargı alanlarında yürürlükte olan tüm yasa ve düzenlemelere uygun hareket etme sorumluluğu tamamen size aittir).

Google Workspace for Education'ı kullanıyorsanız, Hizmetleri veya Son Kullanıcıların kullanımına sunulmuş diğer Ek Hizmetleri okulunuz tarafından izin verilen şekilde ve yalnızca eğitim amaçlı olarak kullanmayı kabul edersiniz. Okulunuzun 18 yaş altındaki Son Kullanıcılara Ek Hizmetleri kullanma izni verebilmesi için, Son Kullanıcılar tarafından erişilecek bu hizmetlerde kişisel bilgilerin toplanması ve kullanılması konusunda ebeveyn izni alması gereklidir.

AUP'ye uymamanız durumunda Sözleşme uyarınca Hizmetlerin askıya alınması veya feshedilmesi ya da her iki durumun birden gerçekleşmesi söz konusu olabilir.