Oversikt over tjenester

Med mindre noe annet er oppgitt, omfattes tjenestene i Google Workspace (tidligere kalt G Suite) nedenfor av tillegget om Google Workspace-tjenester i hovedtjenesteavtalen for Google Cloud eller andre avtaler der Google samtykker i å levere de relevante tjenestene («Google Workspace-avtalen»). Enkelte tjenester eller utgaver nedenfor kan være underlagt tjenestespesifikke vilkår som er tilgjengelige på https://workspace.google.com/terms/service-terms/.

Google Workspace-tjenester:

 • Kjernetjenester

  • Med «Kryptering på klientsiden» kan organisasjoner bruke egne krypteringsnøkler til å kryptere aktuelle kundedata i enkelte kjernetjenester, som beskrevet på https://support.google.com/a/answer/10741897 eller en nettadresse som erstatter denne.

  • «Cloud Identity-tjenester» er tjenestene som er beskrevet på https://cloud.google.com/terms/identity/user-features.html eller en nettadresse som erstatter denne.

  • Med «Duet AI for Google Workspace» («Duet AI») kan brukere benytte generative funksjoner for kunstig intelligens som hjelp til å skrive innhold, organisere filer, visualisere informasjon, få fart på arbeidsflyter og ha bedre møter.

  • Med «Enterprise-dataregioner» kan administratorer implementere innstillinger for dataregioner på bestemte regioner for alle eller et valgt delsett av brukere for enkelte inaktive primærdata (inkludert sikkerhetskopier) blant kundens data, som beskrevet på https://support.google.com/a/answer/9223653.

  • Med «Gmail» kan kunder sende og motta e-post.

  • Med «Google Kalender» kan brukere administrere personlige kalendere samt organisasjons- og teamkalendere.

  • Med «Google Chat» kan brukere kommunisere i sanntid via en funksjonsrik plattform for chatmeldinger og gruppesamarbeid.

  • Med «Google Cloud Search» kan brukere få tilgang til søke- og hjelpefunksjoner for innhold i enkelte tjenester for Google Workspace og datakilder fra tredjeparter (der det er aktuelt).

  • Med «Google-kontakter» kan brukere importere, lagre og se kontaktinformasjon og opprette personlige kontaktgrupper som kan brukes til å sende e-post til mange personer samtidig.

  • Med «Google Dokumenter», «Google Regneark», «Google Presentasjoner» og «Google Skjemaer» kan brukere opprette, redigere, dele, samarbeide om, eksportere og bygge inn innhold i dokumenter, regneark, presentasjoner og skjemaer.

  • Med «Google Disk» kan brukere lagre, overføre, se og dele filer.

  • Med «Google Groups for Business» kan brukere kommunisere ved hjelp av samarbeidsgrupper, og administratorer kan konfigurere funksjoner og tjenester for ulike brukergrupper.

  • Med «Google Jamboard» kan brukere opprette, redigere, dele, samarbeide om, tegne, eksportere og bygge inn innhold i dokumenter på digitale tavler.

  • Med «Google Keep» kan brukere opprette, redigere, dele og samarbeide om notater, lister og tegninger.

  • Med «Google Meet» kan brukere kommunisere i sanntid via små og store videomøter, som også inkluderer støtte for deltakelse per telefon (operatørkostnader kan påløpe). Samtalefunksjonen i Google Meet leveres av enhetene som er oppført på denne nettadressen: https://workspace.google.com/terms/service-terms/meet-telephony/providers.html. Nødanrop støttes ikke for Google Meet.

  • Med «Google SIP Link» kan kundene koble tjenester fra operatøren til Google Voice-funksjonalitet gjennom kundens egen tredjeparts «session border controller» og operatørkanal, uavhengig av (og uten krav til kjøp av) Google Voice. Med Google SIP Link kan kundene bruke de utvidede programvarefunksjonene i Google Voice og samtidig opprettholde eksisterende operatørforhold samt utstyr og løsninger knyttet til intern telefoniruting. Google SIP Link er kun tilgjengelig i landene som står oppført på https://support.google.com/a?p=sipcountries eller en nettadresse som erstatter denne. Tilleggsavgifter påløper for bruk av Google SIP Link.

  • Med «Google Nettsteder» kan brukere opprette et nettsted og dele det med en gruppe av andre brukere.

  • Med «Google Huskeliste» kan brukere opprette, redigere og administrere gjøremål.

  • «Google Arkiv» inneholder funksjoner for søk og eksport, arkivering av data, oppbevaring og e-discovery. Kundene må fortsette å bruke/kjøpe Google Arkiv for at Google skal fortsette å oppbevare arkiverte data.

  • «Google Voice» er en administratorstyrt, IP-basert telefonitjeneste der kunder kan tilordne og administrere telefonnumre for brukere, slik at disse kan ringe og motta anrop med de tilordnede numrene. Google Voice leveres av Googles samarbeidspartnere, som beskrevet i de tjenestespesifikke vilkårene for Google Voice, og er kun tilgjengelige i landene som står oppført på https://support.google.com/a/answer/9206529 eller en nettadresse som erstatter denne. Tilleggsavgifter påløper for bruk av Google Voice.

  • Med «Google Workspace Assured Controls» kan kunder sette geografiske begrensninger på hvilke handlinger Google Brukerstøtte kan utføre knyttet til kundedataene deres.

  • «Google Workspace Migrate» er en administratorstyrt, lokal tjeneste for overføring av brukeres kundedata til en kundes Google Workspace-konto.

  • Med «Internasjonale samtaler i Meet» kan brukere delta i Google Meet-videomøter per telefon, via både utgående og innkommende anrop.

  • Med «Ekstra lagringsplass til Workspace» kan kunder øke den totale mengden tilgjengelig felles lagringsplass.

  • «Workspace-tillegg» er et samlebegrep for Duet AI for Google Workspace, Google SIP Link, Google Voice, Google Workspace Assured Controls, Ekstra lagringsplass til Workspace, Internasjonale samtaler i Meet og Enterprise-dataregioner, som beskrevet lenger nede.

  • Søke- og analysefunksjonene gir utvidede muligheter for søk og henting av innhold mellom alle tjenestene, slik at det er mulig å søke etter innhold i alle produktene og automatisk kategorisere innhold for bruk i aktive tjenester.

 • Andre tjenester

  • «AppSheet» er en nettbasert plattform som er generelt tilgjengelig på https://www.appsheet.com, der organisasjoner kan opprette og være vert for apper uten å skrive komplisert eller omfattende kode. For forhandlere, distributører eller leverandører av tjenestene er AppSheet en begrenset tjeneste tilknyttet Google Cloud Partner Advantage-programmet.

Workspace-tillegg:

 • Google Workspace-tillegg kan legges til mot et tillegg i prisen, med mindre noe annet er angitt, for visse utgaver av Google Workspace, slik det er oppgitt i tabellen over Google Workspace-utgaver/-vareenheter nedenfor.

 • Google Voice og Google SIP Link-tillegg

  • «Voice Starter» er en versjon av Google Voice som gir mulighet for opptil 10 brukere i ett land.

  • «Voice Standard» er en versjon av Google Voice som støtter et ubegrenset antall brukere i ett land, og som dessuten inkluderer Google SIP Link, kompatibilitet med bordtelefoner og virtuelle resepsjonistfunksjoner på flere nivåer.

  • «Voice Premier» er en versjon av Google Voice som støter et ubegrenset antall brukere i flere land, og som dessuten inkluderer Google SIP Link, kompatibilitet med bordtelefoner, virtuelle resepsjonistfunksjoner på flere nivåer og avanserte rapporteringsfunksjoner.

  • «Google SIP Link Standard» er en versjon av Google SIP Link som støtter et ubegrenset antall brukere i ett land, og som dessuten inkluderer kompatibilitet med bordtelefoner og virtuelle resepsjonistfunksjoner på flere nivåer.

  • «Google SIP Link Premier» er en versjon av Google SIP Link som støtter et ubegrenset antall brukere i flere land, og som også inkluderer kompatibilitet med bordtelefoner, virtuelle resepsjonistfunksjoner på flere nivåer og avanserte rapporteringsfunksjoner.

 • Internasjonale samtaler i Meet

  • «Internasjonale samtaler i Meet» er en egen vareenhet som ikke medfører abonnementskostnader, men som belastes for bruk per minutt.

 • Ekstra lagringsplass til Workspace

  • «Ekstra lagringsplass til Workspace» er en egen vareenhet som kan legges til i en hvilken som helst utgave av Google Workspace, forutsatt at utgaven ikke tildeler lagringsplass til hver enkelt bruker (men at lagringsplassen kan deles fritt mellom brukerne). Kunder kan øke den totale mengden tilgjengelig felles lagringsplass med 10 TB for hvert «Ekstra lagringsplass til Workspace»-abonnement de kjøper. Det er ingen grense for hvor mange «Ekstra lagringsplass til Workspace»-abonnementer som kan kjøpes.

Google Workspace-utgaver og -vareenheter:

 • I tabellen nedenfor vises hver Google Workspace- eller G Suite-utgave, kjernetjenestene som er inkludert i hver utgave, Workspace-tilleggene som kan legges til i hver Workspace-utgave, samt andre tilgjengelige tjenester.

 • «Hovedkjernetjenester» (slik begrepet brukes i tabellen nedenfor) er: Cloud Identity-tjenester, Gmail, Google Kalender, Google Chat, Google-kontakter, Google Dokumenter, Google Disk, Google Skjemaer, Google Groups for Business, Google Jamboard, Google Keep, Google Meet, Google Regneark, Google Nettsteder, Google Presentasjoner og Google Huskeliste.

 • Med «Arkivert bruker»-produktet for hver Google Workspace- eller G Suite-utgave kan en organisasjon beholde tidligere brukeres brukerkontoer for å arkivere kundedata.

 • Krav til Workspace for Education og Nonprofits: Alle utgaver av Google Workspace for Education inkluderer Oppgaver, Classroom og Chrome-synkronisering som kjernetjenester. Google Workspace for Nonprofits inkluderer Classroom som en kjernetjeneste.

  • Med «Oppgaver» kan brukere distribuere, samle inn og vurdere elevarbeid.

  • Med «Chrome-synkronisering» kan brukere synkronisere bokmerker, logger, passord og andre innstillinger for alle enheter der de er logget på Chrome.

  • Med «Classroom» kan brukere opprette og delta i klasse- eller kursgrupper. Med Classroom kan elever se oppgaver, sende inn lekser og motta karakterer fra lærere.

 • «AppSheet» er en nettbasert plattform som er generelt tilgjengelig på https://about.appsheet.com/pricing/, der organisasjoner kan opprette og være vert for apper uten å skrive komplisert eller omfattende kode. For forhandlere, distributører eller leverandører av tjenestene er AppSheet en begrenset tjeneste tilknyttet Google Cloud Partner Advantage-programmet.

 • Google Workspace-utgave1
  Kjernetjenester
  Andre tjenester
  Hovedkjernetjenester Google Arkiv Google Workspace Migrate Arkivert bruker-utgaver
  Google Workspace-tillegg
  AppSheet
  Inkludert
  Ikke inkludert (tilleggskostnad)
  Business​2 Google Workspace Business Starter (maksimalt 300 brukerlisenser)       Alle Google Voice- eller Google SIP Link-tillegg, Internasjonale samtaler i Meet, Ekstra lagringsplass til Workspace (det som er relevant) ✔ (inkluderer AppSheet Core)
  Google Workspace Business Standard (maksimalt 300 brukerlisenser)     Duet AI, Enterprise-dataregioner, alle Google Voice- eller Google SIP Link-tillegg, Internasjonale samtaler i Meet, Ekstra lagringsplass til Workspace (det som er relevant) ✔ (inkluderer AppSheet Core)
  Google Workspace Business Plus (maksimalt 300 brukerlisenser) ✔ (inkluderer Google Arkiv)   Duet AI, Enterprise-dataregioner, alle Google Voice- eller Google SIP Link-tillegg, Internasjonale samtaler i Meet, Ekstra lagringsplass til Workspace (det som er relevant) ✔ (inkluderer AppSheet Core)
  Enterprise Google Workspace Enterprise Starter     Enterprise-dataregioner, alle Google Voice- eller Google SIP Link-tillegg, Internasjonale samtaler i Meet, Ekstra lagringsplass til Workspace (det som er relevant) ✔ (inkluderer AppSheet Core)
  Google Workspace Enterprise Standard ✔ (inkluderer Google Arkiv)   Duet AI, Enterprise-dataregioner, alle Google Voice- eller Google SIP Link-tillegg, Internasjonale samtaler i Meet, Ekstra lagringsplass til Workspace (det som er relevant) ✔ (inkluderer AppSheet Core)
  Google Workspace Enterprise Plus (tidligere utgave: G Suite Enterprise) ✔ (inkluderer også Google Cloud Search og kryptering på klientsiden) ✔ (inkluderer Google Arkiv) Enterprise-dataregioner Duet AI, alle Google Voice- eller Google SIP Link-tillegg, Internasjonale samtaler i Meet, Ekstra lagringsplass til Workspace, Google Workspace Assured Controls (det som er relevant) ✔ (inkluderer AppSheet Core)
  Essentials Google Workspace Essentials Starter (maksimalt 100 brukerlisenser) ✔ (unntatt Gmail, Google Chat og Google Nettsteder)       Alle Google Voice- eller Google SIP Link-tillegg, Internasjonale samtaler i Meet, Ekstra lagringsplass til Workspace (det som er relevant)
  Google Workspace Essentials (tidligere utgaver: G Suite Essentials, Drive Enterprise) ✔ (unntatt Gmail, Google Chat og Google Nettsteder)       Alle Google Voice- eller Google SIP Link-tillegg, Internasjonale samtaler i Meet, Ekstra lagringsplass til Workspace (det som er relevant)
  Google Workspace Enterprise Essentials ✔ (inkluderer også Google Cloud Search, men ikke Gmail, Google Chat eller Google Nettsteder)       Duet AI, Enterprise-dataregioner, alle Google Voice- eller Google SIP Link-tillegg, Internasjonale samtaler i Meet, Ekstra lagringsplass til Workspace (det som er relevant)
  Google Workspace Enterprise Essentials Plus ✔ (inkluderer også Google Cloud Search, men ikke Gmail, Google Chat og Google Nettsteder)     Enterprise-dataregioner Duet AI, alle Google Voice- eller Google SIP Link-tillegg, Internasjonale samtaler i Meet, Ekstra lagringsplass til Workspace (det som er relevant) ✔ (inkluderer AppSheet Core)
  Frontline3 Google Workspace Frontline Starter       Duet AI, Enterprise-dataregioner, alle Google Voice- eller Google SIP Link-tillegg, Internasjonale samtaler i Meet, Ekstra lagringsplass til Workspace (det som er relevant) ✔ (inkluderer AppSheet Core)
  Google Workspace Frontline Standard     Duet AI, Enterprise-dataregioner, alle Google Voice- eller Google SIP Link-tillegg, Internasjonale samtaler i Meet, Ekstra lagringsplass til Workspace (det som er relevant) ✔ (inkluderer AppSheet Core)
  Education​3 Google Workspace for Education Fundamentals (tidligere utgave: G Suite for Education)       Alle Google Voice- eller Google SIP Link-tillegg, Internasjonale samtaler i Meet, Ekstra lagringsplass til Workspace (det som er relevant) . Kvalifiserer også for Google Workspace Education Teaching and Learning Upgrade
  Google Workspace for Education Standard4 ✔ (inkluderer også Google Cloud Search)   Enterprise-dataregioner Alle Google Voice- eller Google SIP Link-tillegg, Internasjonale samtaler i Meet, Ekstra lagringsplass til Workspace (det som er relevant) ✔ (inkluderer AppSheet Core)
  Google Workspace for Education Plus (tidligere utgave: G Suite Enterprise for Education)4 ✔ (inkluderer også Google Cloud Search)   Enterprise-dataregioner Alle Google Voice- eller Google SIP Link-tillegg, Internasjonale samtaler i Meet, Ekstra lagringsplass til Workspace (det som er relevant) ✔ (inkluderer AppSheet Core)
  Nonprofits3 Google Workspace for Nonprofits​       Alle Google Voice- eller Google SIP Link-tillegg, Internasjonale samtaler i Meet, Ekstra lagringsplass til Workspace (det som er relevant) ✔ (inkluderer AppSheet Core)
  G Suite (eldre versjon)5 G Suite Basic       Alle Google Voice- eller Google SIP Link-tillegg, Internasjonale samtaler i Meet, Ekstra lagringsplass til Workspace (det som er relevant)
  G Suite Business ✔ (inkluderer Google Arkiv) Enterprise-dataregioner Alle Google Voice- eller Google SIP Link-tillegg, Internasjonale samtaler i Meet, Ekstra lagringsplass til Workspace (det som er relevant)
 • 1. Lagringsinformasjon for hver Google Workspace-utgave/-vareenhet er tilgjengelig på https://support.google.com/a?p=storage_by_edition​.

 • 2. For kunder som bruker en Google Workspace Business-utgave med et abonnement som er bekreftet via e-postadresse, kan det hende at enkelte kjernetjenester (inkludert Gmail og Google Kalender samt Google Arkiv for Google Workspace Business Plus), sikkerhetsfunksjoner og annen funksjonalitet ikke er tilgjengelige, med mindre administratorens domenenavn som tilsvarer domene-e-postadressen, er bekreftet. Du finner mer informasjon på https://support.google.com/a?p=gws-verification​

 • 3. Følgende Google Workspace-utgaver er kun tilgjengelige for kunder som overholder visse kvalifikasjonskrav:​

  • − ​Google Workspace for Education-utgaver (som beskrevet på https://support.google.com/a/answer/134628?sjid=2330997381971410080-NA)​

  • − Google Workspace Frontline-utgaver (som beskrevet på https://support.google.com/a/answer/10427827)​

  • − Google Workspace for Nonprofits-utgaver (som beskrevet på https://support.google.com/nonprofits/answer/3215869?ref_topic=3247288​)

 • 4. Google Workspace for Education Standard og Education Plus er underlagt et minstekrav om kjøp av enten (a) antallet fulltidselever/-studenter som er registrert hos kunden, eller (b) 50 brukerlisenser – det som er høyest.

 • 5. G Suite-utgaver er ikke tilgjengelige for kjøp lenger.

Andre Google Workspace-utgaver/-vareenheter:

 • Google Workspace for Education-oppgraderinger

  • «Google Workspace for Education Teaching and Learning Upgrade» er en oppgradering av Google Workspace for Education Fundamentals som er tilgjengelig mot betaling. Den inkluderer tilleggsfunksjoner for kommunikasjon, samarbeid, administrering av kurs samt ekstra lagringsplass som tilsvarer 100 GB ganget med antallet brukerlisenser.

 • Cloud Search Platform

  • «Cloud Search Platform» er en utgave av Google Workspace som omfatter Google Cloud Search samt følgende tjenester til bruk i forbindelse med Google Cloud Search: (a) Cloud Identity Management, (b) Google-kontakter og (c) Google Groups for Business. Cloud Search Platform omfatter søke- og hjelpefunksjoner for innhold i datakilder fra tredjeparter.

Tilleggsprodukter:

 • Tilleggsprodukter omfattes ikke av Google Workspace-avtalen og er ikke Google Workspace-tjenester. Bruk av tilleggsprodukter er underlagt vilkårene for tilleggsprodukter, som er tilgjengelige på https://workspace.google.com/terms/additional_services.html. Følgende tilleggsprodukter er dessuten underlagt disse tilleggsvilkårene:

  • «Administrering i Google Play» er en plattform som leveres av Google, og som kunden kan bruke til å administrere Android-enheter som leveres eller identifiseres av kunden og benyttes av kundens brukere. Kunden kan bruke administrering i Google Play til å levere apper til disse enhetene via administrering i Play Butikk. Bruk av administrering i Google Play er underlagt vilkårene på www.android.com/enterprise/terms.