Shrnutí služeb

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se na níže uvedené služby Google Workspace (dříve G Suite) Příloha hlavní smlouvy o používání služby Google Cloud týkající se služeb Google Workspace nebo jiná smlouva, ve které se společnost Google zavazuje dané služby poskytovat („smlouva o používání služby Google Workspace“). Pro některé služby nebo verze služeb mohou platit podmínky používání konkrétních služeb, které jsou k dispozici na adrese https://workspace.google.com/terms/service-terms/.

Služby Google Workspace:

Základní služby

 • Služby Cloud Identity“ jsou služby a verze služeb popsané na adrese https://cloud.google.com/terms/identity/user-features.html nebo jiné adrese URL poskytnuté společností Google.
 • Gmail“ je webová e-mailová služba umožňující firmám, aby k provozu svého e-mailového systému využívaly systémy společnosti Google. Její funkce zahrnují přístup k doručené poště koncového uživatele z podporovaných prohlížečů, čtení a psaní zpráv a odpovídání na ně, přeposílání zpráv, vyhledávání v poště a správu pošty pomocí štítků. Pomocí filtrování pošty umožňuje vyloučit spam a viry a administrátorům nabízí možnost vytvářet pravidla zpracování zpráv obsahujících konkrétní obsah a souborové přílohy nebo směrování zpráv na jiné poštovní servery. Pravidla lze nastavit podle skupiny nebo zákazníka (všechny domény).
 • Currents“ je webová služba, která koncovým uživatelům umožňuje sdílet odkazy, videa, fotky a další obsah s ostatními uživateli v rámci stejné domény Google Workspace a zobrazovat a používat obsah sdílený jinými uživateli ze stejné domény. Koncoví uživatelé také mohou vytvářet komunity nebo se k nim připojovat. V těchto komunitách mohou vést konverzace s dalšími uživateli ze stejné domény, se kterými mají společné zájmy. Pokud je služba Currents využívána ke sdílení obsahu nebo k interakci s uživateli mimo doménu Google Workspace koncového uživatele, v rozsahu tohoto použití se na ni nevztahují podmínky platné pro základní služby.
 • Kalendář Google“ je webová služba určená ke správě osobních, podnikových a týmových kalendářů. Poskytuje rozhraní, v němž si mohou koncoví uživatelé zobrazit své kalendáře, plánovat schůzky s ostatními koncovými uživateli, zjistit informace o dostupnosti ostatních koncových uživatelů a plánovat využití místností a zdrojů.
 • Google Cloud Search“ je webová služba, která koncovým uživatelům umožňuje vyhledávat obsah v určitých základních službách Google Workspace a externích zdrojích dat a pro toto vyhledávání nabízí asistenci. Koncovým uživatelům dále poskytuje užitečné a praktické informace a doporučení.
 • Kontakty Google“ jsou webová služba, která umožňuje koncovým uživatelům importovat, ukládat a zobrazovat kontaktní údaje a vytvářet osobní skupiny pro hromadné odesílání e-mailů.
 • Dokumenty Google“, „Tabulky Google“, „Prezentace Google“ a „Formuláře Google“ jsou webové služby, které koncovým uživatelům umožňují vytvářet, upravovat, sdílet, kreslit, exportovat a vkládat obsah do dokumentů, tabulek, prezentací a formulářů a také na něm spolupracovat.
 • Disk Google“ je služba s webovými nástroji, které koncovým uživatelům umožňují ukládat, přenášet a sdílet soubory a dívat se na videa.
 • Skupiny Google pro firmy“ jsou webová služba, ve které mohou koncoví uživatelé a vlastníci webů vytvářet a spravovat skupiny pro lepší spolupráci. Koncoví uživatelé mohou vést e-mailové diskuze a sdílet s členy skupiny dokumenty, kalendáře, weby a složky. Mohou také zobrazit a prohledávat archivované diskuze skupiny. Skupiny Google pro firmy nejsou k dispozici pro zákazníky verze služby Google Workspace bez dalších poplatků.
 • Google Hangouts“, „Google Chat“ a „Google Meet“ jsou webové služby umožňující komunikaci mezi koncovými uživateli v reálném čase. Služba Google Hangouts zajišťuje komunikaci mezi jednotlivci nebo ve skupinách prostřednictvím zpráv na chatu a hlasových zpráv, případně videohovorů s nižším počtem účastníků. Služba Google Chat nabízí vylepšenou platformu pro posílání zpráv na chatu a skupinovou spolupráci umožňující integrace obsahu s vybranými službami třetích stran. Služba Google Meet poskytuje vylepšené videohovory s velkým počtem účastníků včetně možnosti připojit někoho nebo sebe po telefonu (na taková volání se mohou vztahovat poplatky operátora). Zákazníci služby Google Workspace Business Standard, Google Workspace Business Plus a Google Workspace Enterprise mohou pro službu Google Meet povolit nahrávání schůzek. Využití nahrávání ve službě Google Meet je omezeno na 80 uchovaných hodin na uživatele v průměru za všechny uživatele v doméně s licencemi Google Workspace Enterprise. Administrátoři domény Google Workspace mohou zvolit, které služby jsou v doméně povoleny. Volání v Google Hangouts poskytuje společnost Google Dialer Inc. Volání v Google Meet poskytují subjekty uvedené na této adrese URL: https://workspace.google.com/terms/service-terms/meet-telephony/providers.html. Telefonní funkce Google Hangouts a Google Meet neumožňují tísňové volání.
 • Google Jamboard“ je webová služba, která koncovým uživatelům umožňuje vytvářet, upravovat, sdílet, kreslit, exportovat a vkládat obsah v dokumentu a spolupracovat na něm.
 • Google Keep“ je webová služba, která koncovým uživatelům umožňuje vytvářet, upravovat a sdílet poznámky, seznamy a nákresy a také na nich spolupracovat.
 • Weby Google“ umožňují koncovému uživateli vytvořit web prostřednictvím webového nástroje a poté ho sdílet se skupinou dalších koncových uživatelů nebo publikovat v rámci společnosti, případně veřejně. Vlastník webu může určit, kdo může web upravovat a prohlížet.
 • Úkoly Google“ jsou webová služba, která koncovým uživatelům umožňuje vytvářet, upravovat a spravovat úkoly.
 • Sejf Google“ je webová služba, která nabízí funkce exportování a vyhledávání na Disku Google a v Gmailu. Služba Sejf umožňuje zákazníkům archivovat data z Gmailu, vytvářet pravidla jejich uchovávání a nakládání s nimi podle jejich obsahu a vyhledávat v celé doméně. Sejf také nabízí funkce pro vyhledávání v elektronických dokumentech (eDiscovery), které zákazníkovi umožňují vytvářet záležitosti a archivovat data z právních důvodů. Pokud mají zákazníci zájem o to, aby společnost Google zachovala jejich archivovaná data, musí používat a platit službu Sejf Google. Pokud je v uživatelském účtu zapnutý Gmail, je možné prohledávat, exportovat, ukládat a uchovávat historii chatu tohoto uživatele ve službě Hangouts Google, která není v důvěrném režimu.
 • Google Voice“ je telefonní služba na základě IP adres spravovaná administrátorem. Umožňuje zákazníkům přidělovat a spravovat telefonní čísla, která mohou používat koncoví uživatelé v jejich organizaci. Koncoví uživatelé mohou pomocí přidělených čísel volat a přijímat hovory. K dispozici jsou také další funkce související s příchozími a odchozími hovory včetně obousměrného vytáčení čísel tísňového volání koncovými uživateli. Službu Google Voice poskytují spřízněné subjekty společnosti Google, jak je popsáno ve smluvních podmínkách služby Google Voice. Služba Google Voice je zpoplatněna zvlášť.
 • Doplněk „Google Workspace Assured Controls“ umožňuje zákazníkům geograficky omezit akce podpory Google související se zákaznickými daty.
 • Doplňky Workspace“ jsou souhrnně služby Google Voice a Google Workspace Assured Controls.
 • Vyhledávací a informační služby umožňují pokročilé vyhledávání a získávání dat ve všech službách, takže lze veškerý obsah prohledávat a automaticky kategorizovat pro využití v aktivních službách.

Další služby

 • Momentálně nejsou žádné k dispozici.

Verze služby Google Workspace:

G Suite Basic

 • G Suite Basic“ je verze služby Google Workspace sestávající ze všech služeb Google Workspace kromě Sejfu Google, služby Google cloud Search a doplňků Workspace. Pro každého koncového uživatele obdrží zákazníci 30 GB úložiště, které lze využít v rámci Disku Google, Fotek Google a Gmailu.

Google Workspace Business Starter

 • Google Workspace Business Starter“ je verze služby Google Workspace sestávající ze všech služeb Google Workspace kromě Sejfu Google, služby Google Cloud Search a doplňků Workspace. Pro každého koncového uživatele obdrží zákazníci 30 GB úložiště, které lze využít v rámci Disku Google, Fotek Google a Gmailu. Zákazníci Google Workspace Business Starter mohou mít maximálně 300 koncových uživatelů.

G Suite Business

 • G Suite Business“ je verze služby Google Workspace sestávající ze všech služeb Google Workspace kromě doplňků Workspace. G Suite Business také zahrnuje nastavení zásad datových oblastí pro primární data v rámci zákaznických dat v určitých službách. Zákazníci s pěti nebo více koncovými uživateli získají neomezené úložiště na Disku Google. Zákazníci, kteří získali slevu na službu Google pro neziskové organizace nebo mají 4 či méně koncových uživatelů, obdrží pro každého koncového uživatele úložiště o velikosti 1 TB, které lze využít v rámci Disku Google, Fotek Google a Gmailu.

Google Workspace Business Standard

 • Google Workspace Business Standard“ je verze služby Google Workspace sestávající ze všech služeb Google Workspace kromě Sejfu Google, služby Google Cloud Search a doplňků Workspace. Zákazníci s pěti a více koncovými uživateli obdrží pro každého koncového uživatele úložiště na Disku Google o velikosti 2 TB. Zákazníci, kteří získali slevu ve službě Google pro neziskové organizace nebo mají nejvýše čtyři koncové uživatele, obdrží pro každého koncového uživatele úložiště o velikosti 1 TB, které lze využít v rámci Disku Google, Fotek Google a Gmailu. Zákazníci Google Workspace Business Standard mohou mít maximálně 300 koncových uživatelů.

Google Workspace Business Plus

 • Google Workspace Business Plus“ je verze služby Google Workspace sestávající ze všech služeb Google Workspace kromě služby Google Cloud Search a doplňků Workspace. Zákazníci s pěti nebo více koncovými uživateli získají pro každého koncového uživatele úložiště na Disku Google o velikosti 5 TB. Zákazníci, kteří získali slevu na službu Google pro neziskové organizace nebo mají 4 či méně koncových uživatelů, obdrží pro každého koncového uživatele úložiště o velikosti 1 TB, které lze využít v rámci Disku Google, Fotek Google a Gmailu. Zákazníci Google Workspace Business Plus mohou mít maximálně 300 koncových uživatelů.

Google Workspace Enterprise Standard

 • Google Workspace Enterprise Standard“ je verze služby Google Workspace sestávající ze všech služeb Google Workspace kromě služby Google Cloud Search a doplňků Workspace. Google Workspace Enterprise Standard zahrnuje také funkci ochrany před únikem informací pro Gmail a Disk Google a některé vylepšené bezpečnostní a ovládací funkce pro administrátory (neobsahuje centrum zabezpečení Google Workspace). Google Workspace Enterprise Standard také umožňuje integraci Gmailu s dalšími službami Google a určitými archivačními nástroji a aplikacemi OAuth třetích stran. Zákazníci s 5 nebo více koncovými uživateli obdrží úložiště Disku Google o velikosti 5 TB krát počet koncových uživatelů. Další úložiště je k dispozici na vyžádání, a to v přiměřeném rozsahu podle uvážení společnosti Google. Zákazníci, kteří získali slevu na službu Google pro neziskové organizace nebo mají 4 či méně koncových uživatelů, obdrží pro každého koncového uživatele úložiště o velikosti 1 TB, které lze využít v rámci Disku Google, Fotek Google a Gmailu.

Google Workspace Enterprise Plus (dřívější název: G Suite Enterprise)

 • Google Workspace Enterprise Plus“ je verze služby Google Workspace sestávající ze všech služeb Google Workspace kromě doplňků Workspace. Google Workspace Enterprise Plus zahrnuje také funkci ochrany před únikem informací pro Gmail a Disk Google, nastavení zásad datových oblastí pro primární data v rámci zákaznických dat v určitých službách, další funkce umožňující vyhledávání v obsahu ze zdrojů dat třetích stran a funkce asistence pro toto vyhledávání (tyto funkce jsou dostupné pouze pro zákazníky s minimálně 500 licencemi koncových uživatelů) a vylepšené bezpečnostní a ovládací funkce pro administrátory (včetně centra zabezpečení Google Workspace). Pokud si zákazník přeje ve službě Cloud Search implementovat zkušební období, zhodnocení důkazem konceptu nebo nasazení indexování dat třetí strany, musí to udělat prostřednictvím certifikovaného partnera Cloud Search. Google Workspace Enterprise Plus umožňuje také integraci Gmailu s dalšími službami Google a určitými archivačními nástroji a aplikacemi OAuth třetích stran. Zákazníci s 5 nebo více koncovými uživateli obdrží úložiště Disku Google o velikosti 5 TB krát počet koncových uživatelů. Další úložiště je k dispozici na vyžádání, a to v přiměřeném rozsahu podle uvážení společnosti Google. Zákazníci, kteří získali slevu na službu Google pro neziskové organizace nebo mají 4 či méně koncových uživatelů, obdrží pro každého koncového uživatele úložiště o velikosti 1 TB, které lze využít v rámci Disku Google, Fotek Google a Gmailu.

Google Workspace for Education

 • Google Workspace for Education Fundamentals“ (dřívější název: G Suite pro vzdělávání) je bezplatná verze služby Google Workspace sestávající ze služeb Google Workspace kromě služeb Currents a Google Cloud Search a doplňků Workspace. Zákazníci s pěti nebo více koncovými uživateli získají neomezené úložiště na Disku Google. Zákazníci, kteří mají 4 či méně koncových uživatelů, obdrží pro každého koncového uživatele úložiště o velikosti 1 TB, které lze využít v rámci Disku Google, Fotek Google a Gmailu. Tato verze zahrnuje jako základní služby také Úkoly, Učebnu a Synchronizaci Chromu.
  • Úkoly“ jsou aplikace pro systémy řízení výuky, která koncovým uživatelům umožňuje rozdělování, vybírání a hodnocení prací studentů.
  • Učebna“ je webová služba, která koncovým uživatelům umožňuje vytvářet výukové skupiny a účastnit se jich. Pomocí Učebny mohou studenti zobrazovat zadané úkoly, odevzdávat hotové úkoly a dostávat od učitelů hodnocení.
  • Synchronizace Chromu“ je funkce, která koncovým uživatelům umožňuje synchronizovat záložky, historii, hesla a další nastavení mezi všemi zařízeními, na nichž jsou přihlášeni k Chromu.
 • Google Workspace for Education Standard“ je upgrade služby Google Workspace for Education Fundamentals dostupný za příplatek. Zahrnuje další funkce, například nastavení zásad datových oblastí pro primární data v rámci zákaznických dat v určitých službách, pokročilé ovládací prvky zabezpečení a vylepšené analýzy.
 • Google Workspace for Education Teaching and Learning Upgrade“ je upgrade služby Google Workspace for Education Fundamentals dostupný za příplatek. Zahrnuje další funkce pro komunikaci, spolupráci a správu třídy.
 • Google Workspace for Education Plus“ (dřívější název: G Suite Enterprise pro vzdělávání) je upgrade služby Google Workspace for Education Fundamentals dostupný za příplatek. Zahrnuje další funkce, například nastavení zásad datových oblastí pro primární data v rámci zákaznických dat v určitých službách, pokročilé ovládací prvky, vylepšené analýzy a vyhledávání (ale funkce vyhledávání a asistence pro obsah ve zdrojích dat třetí strany jsou dostupné pouze pro zákazníky s minimálně 500 licencemi koncových uživatelů) a další funkce pro komunikaci, spolupráci a správu třídy. Pokud si zákazník přeje ve službě Cloud Search implementovat zkušební období, zhodnocení důkazem konceptu nebo nasazení indexování dat třetí strany, musí to udělat prostřednictvím certifikovaného partnera Cloud Search.

Google Workspace – archivovaný uživatel

 • G Suite Business – Archived User“ je verze služby G Suite Business, která umožňuje organizaci uchovávat účty koncových uživatelů pro bývalé nebo neaktivní uživatele za účelem uchování dat zákazníka. Tato verze zahrnuje Sejf Google. Pro každého koncového uživatele obdrží zákazníci 1 TB úložiště, které lze využít v rámci Disku Google, Fotek Google a Gmailu.
 • Google Workspace Business Plus – archivovaný uživatel“ je verze služby Google Workspace Business Plus, která umožňuje organizaci uchovávat účty bývalých nebo neaktivních koncových uživatelů podle požadavků na uchovávání zákaznických dat. Tato verze zahrnuje Sejf Google. Pro každého koncového uživatele obdrží zákazníci 5 TB úložiště, které lze využít v rámci Disku Google, Fotek Google a Gmailu.
 • Google Workspace Enterprise Standard – archivovaný uživatel“ je verze služby Google Workspace Enterprise Standard, která umožňuje organizaci uchovávat účty bývalých nebo neaktivních koncových uživatelů podle požadavků na uchovávání zákaznických dat. Tato verze zahrnuje Sejf Google. Pro každého koncového uživatele obdrží zákazníci 5 TB úložiště, které lze využít v rámci Disku Google, Fotek Google a Gmailu. Další úložiště je k dispozici na vyžádání, a to v přiměřeném rozsahu podle uvážení společnosti Google.
 • Google Workspace Enterprise Plus – archivovaný uživatel“ (dřívější název: G Suite Enterprise – archivovaný uživatel) je verze služby Google Workspace Enterprise Plus, která umožňuje organizaci uchovávat účty bývalých nebo neaktivních koncových uživatelů podle požadavků na uchovávání zákaznických dat. Tato verze zahrnuje Sejf Google. Pro každého koncového uživatele obdrží zákazníci 5 TB úložiště, které lze využít v rámci Disku Google, Fotek Google a Gmailu. Další úložiště je k dispozici na vyžádání, a to v přiměřeném rozsahu podle uvážení společnosti Google.

Google Workspace Essentials (dřívější názvy: G Suite Essentials, Drive Enterprise)

 • Google Workspace Essentials“ je verze služby Google Workspace zahrnující Kalendář Google, Google Chat, Dokumenty Google, Disk Google, Formuláře Google, Google Jamboard, Google Keep, Google Meet, Tabulky Google, Weby Google, Prezentace Google a Úkoly Google a tyto služby používané v součinnosti s výše uvedenými službami: (a) Cloud Identity Management, (b) Kontakty Google a (c) Skupiny Google pro firmy. Celkové úložiště na Disku Google, které koncoví uživatelé zákazníků používají, je omezeno, jak je popsáno na adrese support.google.com/a?p=gse_billing.

Google Workspace Enterprise Essentials

 • Google Workspace Enterprise Essentials“ je verze služby Google Workspace sestávající ze služeb verze Google Workspace Essentials s těmito kapacitami úložiště: (a) zákazníci s pěti nebo více koncovými uživateli obdrží úložiště na Disku Google o velikosti 1 TB pro každého koncového uživatele, (b) zákazníci, kteří získali slevu na službu Google pro neziskové organizace nebo mají nejvýše čtyři koncové uživatele, obdrží pro každého koncového uživatele úložiště o velikosti 1 TB, které lze využít v rámci Disku Google, Fotek Google a Gmailu.

Google Workspace Frontline

 • Google Workspace Frontline“ je verze služby Google Workspace sestávající ze všech služeb Google Workspace kromě Sejfu Google, služby Google Cloud Search a doplňků Workspace. Pro každého koncového uživatele obdrží zákazníci 2 GB úložiště, které lze využít v rámci Disku Google, Fotek Google a Gmailu. Zákazníci mohou používání služby Google Workspace Frontline povolit pouze koncovým uživatelům splňujícím určité požadavky na způsobilost (jak je popsáno na adrese https://support.google.com/a/answer/10427827).

Cloud Search Platform

 • Cloud Search Platform“ je verze služby Google Workspace zahrnující službu Google Cloud Search a následující služby používané v součinnosti s Google Cloud Search: (a) Cloud Identity Management; (b) Kontakty Google; (c) Skupiny Google pro firmy. Služba Cloud Search Platform umožňuje vyhledávat obsah ze zdrojů dat třetích stran a pro toto vyhledávání nabízí asistenci.

Google Voice

 • Voice Starter“ je verze služby Google Voice, kterou lze za příplatek přidat k jakékoli verzi Google Workspace a která podporuje nejvýše 10 koncových uživatelů v jedné zemi.
 • Voice Standard“ je verze služby Google Voice, kterou lze za příplatek přidat k jakékoli verzi Google Workspace a která podporuje libovolný počet koncových uživatelů v jedné zemi. Služba Voice Standard je také kompatibilní s pevnými linkami a zahrnuje funkce víceúrovňových automatických operátorů.
 • Voice Premium“ je verze služby Google Voice, kterou lze za příplatek přidat k jakékoli verzi Google Workspace a která podporuje libovolný počet koncových uživatelů ve více zemích. Služba Voice Premium je také kompatibilní s pevnými linkami a zahrnuje funkce víceúrovňových automatických operátorů a pokročilých přehledů.

Google Workspace Assured Controls

 • Assured Controls“ je samostatná služba, kterou lze za příplatek přidat k verzi Google Workspace Enterprise Plus.

Mezinárodní volání v Meet

 • Mezinárodní volání v Meet“ je doplňková funkce, kterou lze bez příplatku přidat k libovolné verzi Google Workspace podporující rozšířené připojení po telefonu ve videokonferencích Google Meet. Volání je účtováno po minutách.

Doplňkové služby: (Na doplňkové služby se nevztahuje smlouva o používání služby Google Workspace a nejedná se o služby Google Workspace)

 • Spravovaný obchod Google Play“ je platforma poskytovaná společností Google, kterou může zákazník využívat ke správě zařízení se systémem Android poskytnutých nebo určených zákazníkem a používaných jeho koncovými uživateli. Zákazník může spravovaný obchod Google Play používat k zajišťování aplikací ze spravovaného obchodu Play na takových zařízeních. Používání spravovaného obchodu Google Play podléhá podmínkám uvedeným na adrese www.android.com/enterprise/terms.