Shrnutí služeb

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se na níže uvedené služby Google Workspace (dříve G Suite) Příloha hlavní smlouvy o používání služby Google Cloud týkající se služeb Google Workspace nebo jiná smlouva, ve které se společnost Google zavazuje dané služby poskytovat („smlouva o používání služby Google Workspace“). Pro některé služby nebo verze služeb mohou platit podmínky používání konkrétních služeb, které jsou k dispozici na adrese https://workspace.google.com/terms/service-terms/.

Služby Google Workspace:

Základní služby

 • Šifrování na straně klienta“ je funkce, která organizaci umožňuje používat k šifrování příslušných zákaznických dat vložených do základních služeb vlastní šifrovací klíče, jak je popsáno na adrese https://support.google.com/a/answer/10741897, která může být aktualizována.
 • Služby Cloud Identity“ jsou služby popsané na adrese https://cloud.google.com/terms/identity/user-features.html, která může být aktualizována.
 • Currents“ je webová služba, která koncovým uživatelům umožňuje sdílet odkazy, videa, fotky a další obsah s ostatními uživateli v rámci stejné domény Google Workspace a zobrazovat a používat obsah sdílený jinými uživateli ze stejné domény. Koncoví uživatelé také mohou vytvářet komunity nebo se k nim připojovat. V těchto komunitách mohou vést konverzace s dalšími uživateli ze stejné domény, se kterými mají společné zájmy. Pokud je služba Currents využívána ke sdílení obsahu nebo k interakci s uživateli mimo doménu Google Workspace koncového uživatele, v rozsahu tohoto použití nebude mezi základní služby zahrnuta.
 • Enterprise Data Regions“ (datové oblasti pro firmy) je webový nástroj, který administrátorům umožňuje uplatňovat na určité oblasti nastavení zásad datových oblastí pro všechny koncové uživatele nebo vybranou sadu koncových uživatelů u určitých primárních neaktivních uložených dat (včetně záloh) v rámci zákaznických dat, jak je popsáno na adrese https://support.google.com/a/answer/9223653.
 • Gmail“ je webová e‑mailová služba umožňující organizacím, aby k provozu svého e‑mailového systému využívaly systémy společnosti Google. Její funkce zahrnují přístup k doručené poště koncového uživatele z podporovaných prohlížečů, čtení a psaní zpráv a odpovídání na ně, přeposílání zpráv, vyhledávání v poště a správu pošty pomocí štítků. Pomocí filtrování pošty umožňuje vyloučit spam a viry a administrátorům nabízí možnost vytvářet pravidla zpracování zpráv obsahujících konkrétní obsah a souborové přílohy nebo směrování zpráv na jiné poštovní servery. Pravidla lze nastavit podle skupiny nebo zákazníka (všechny domény).
 • Kalendář Google“ je webová služba určená ke správě osobních, podnikových a týmových kalendářů. Poskytuje rozhraní, v němž si mohou koncoví uživatelé zobrazit své kalendáře, plánovat schůzky s ostatními koncovými uživateli, zjistit informace o dostupnosti ostatních koncových uživatelů a plánovat využití místností a zdrojů.
 • Google Cloud Search“ je webová služba, která koncovým uživatelům umožňuje vyhledávat obsah v určitých základních službách Google Workspace a externích zdrojích dat a pro toto vyhledávání nabízí asistenci. Koncovým uživatelům dále poskytuje užitečné a praktické informace a doporučení.
 • Kontakty Google“ jsou webová služba, která umožňuje koncovým uživatelům importovat, ukládat a zobrazovat kontaktní údaje a vytvářet osobní skupiny pro hromadné odesílání e‑mailů.
 • Dokumenty Google“, „Tabulky Google“, „Prezentace Google“ a „Formuláře Google“ jsou webové služby, které koncovým uživatelům umožňují vytvářet, upravovat, sdílet, kreslit, exportovat a vkládat obsah do dokumentů, tabulek, prezentací a formulářů a také na něm spolupracovat.
 • Disk Google“ je služba s webovými nástroji, které koncovým uživatelům umožňují ukládat, přenášet a sdílet soubory a dívat se na videa.
 • Skupiny Google pro firmy“ jsou webová služba, ve které mohou koncoví uživatelé a vlastníci webů vytvářet a spravovat skupiny pro lepší spolupráci. Koncoví uživatelé mohou vést e-mailové diskuze a sdílet s členy skupiny dokumenty, kalendáře, weby a složky. Mohou také zobrazovat a prohledávat archivované diskuze skupiny. Skupiny Google pro firmy nejsou k dispozici pro zákazníky bezplatné verze služby Google Workspace.
 • Google Chat“ a „Google Meet“ jsou webové služby umožňující komunikaci mezi koncovými uživateli v reálném čase. Služba Google Chat nabízí vylepšenou platformu pro posílání zpráv na chatu a skupinovou spolupráci umožňující integrace obsahu s vybranými službami třetích stran. Služba Google Meet poskytuje vylepšené videohovory s velkým i malým počtem účastníků včetně možnosti připojit někoho nebo sebe po telefonu (na taková volání se mohou vztahovat poplatky operátora). Zákazníci služby Google Workspace Business Standard, Google Workspace Business Plus a Google Workspace Enterprise mohou pro službu Google Meet povolit nahrávání schůzek. Využití nahrávání ve službě Google Meet je omezeno na 80 uchovaných hodin na koncového uživatele v průměru za všechny uživatele v doméně s licencemi Google Workspace Enterprise. Administrátoři mohou vybrat, které služby jsou pro doménu povoleny. Volání v Google Meet poskytují subjekty uvedené na této adrese URL: https://workspace.google.com/terms/service-terms/meet-telephony/providers.html. Telefonní funkce Google Meet neumožňují tísňové volání.
 • Google Jamboard“ je webová služba, která koncovým uživatelům umožňuje vytvářet, upravovat, sdílet, kreslit, exportovat a vkládat obsah v dokumentu a spolupracovat na něm.
 • Google Keep“ je webová služba, která koncovým uživatelům umožňuje vytvářet, upravovat a sdílet poznámky, seznamy a nákresy a také na nich spolupracovat.
 • Služba „Google SIP Link“ umožňuje zákazníkovi připojit službu operátora k funkci Google Voice prostřednictvím externího řadiče ohraničení relace zákazníka a „trunku“ (dálkového propojení) operátora. Služba Google SIP Link je poskytována odděleně od služby Google Voice a nevyžaduje zakoupení této služby. Služba Google SIP Link umožňuje zákazníkovi používat vylepšené funkce softwaru Google Voice, například přepis hlasových zpráv, vyzváněcí skupiny a přesměrování hovorů, a zároveň si uchovat svého stávajícího operátora a jeho interní řešení a vybavení pro telefonické směrování. Služba Google SIP Link je k dispozici pouze v zemích uvedených na adrese https://support.google.com/a?p=sipcountries, která může být aktualizována. Služba Google SIP Link je zpoplatněna zvlášť.
 • Weby Google“ umožňují koncovému uživateli vytvořit web prostřednictvím webového nástroje a poté ho sdílet se skupinou dalších koncových uživatelů nebo publikovat v rámci společnosti, případně veřejně. Vlastník webu může určit, kdo může web upravovat a prohlížet.
 • Úkoly Google“ jsou webová služba, která koncovým uživatelům umožňuje vytvářet, upravovat a spravovat úkoly.
 • Sejf Google“ je webová služba, která nabízí funkce exportování a vyhledávání na Disku Google a v Gmailu. Služba Sejf umožňuje zákazníkům archivovat data z Gmailu, vytvářet pravidla jejich uchovávání a nakládání s nimi podle jejich obsahu a vyhledávat v celé doméně. Sejf také nabízí funkce pro vyhledávání v elektronických dokumentech (eDiscovery), které zákazníkovi umožňují vytvářet záležitosti a archivovat data z právních důvodů. Pokud mají zákazníci zájem o to, aby společnost Google zachovala jejich archivovaná data, musí používat a platit službu Sejf Google. Pokud je v účtu koncového uživatele zapnutý Gmail, je možné prohledávat, exportovat, ukládat a uchovávat historii tohoto uživatele ve službě Google Chat, která není v důvěrném režimu.
 • Google Voice“ je telefonní služba na základě IP adres spravovaná administrátorem. Umožňuje zákazníkům přidělovat a spravovat telefonní čísla, která mohou používat koncoví uživatelé ve své organizaci. Koncoví uživatelé mohou pomocí přidělených čísel volat a přijímat hovory. K dispozici jsou také další funkce související s příchozími a odchozími hovory včetně obousměrného vytáčení čísel tísňového volání koncovými uživateli. Službu Google Voice poskytují spřízněné subjekty společnosti Google, jak je popsáno ve smluvních podmínkách služby Google Voice. Služba Google Voice je k dispozici pouze v zemích uvedených na adrese https://support.google.com/a/answer/9206529, která může být aktualizována. Služba Google Voice je zpoplatněna zvlášť.
 • Doplněk „Google Workspace Assured Controls“ umožňuje zákazníkům geograficky omezit akce podpory Google související se zákaznickými daty.
 • Google Workspace Migrate“ je interní služba pro migraci zákaznických dat koncových uživatelů do účtu Google Workspace zákazníka, kterou spravuje administrátor.
 • Mezinárodní volání v Meetu“ podporuje rozšířené připojení po telefonu ve videokonferencích Google Meet.
 • Další úložiště Workspace“ umožňuje zákazníkům zvětšit celkový úložný prostor dostupného sdíleného úložiště.
 • Doplňky Workspace“ jsou souhrnně služby Google SIP Link, Google Voice, Google Workspace Assured Controls, Další úložiště Workspace, Mezinárodní volání v Meetu a Enterprise Data Regions (datové oblasti pro firmy).
 • Vyhledávací a informační služby umožňují pokročilé vyhledávání a získávání dat ve všech službách, takže poskytují vyhledávání obsahu napříč produkty a automatickou kategorizaci obsahu pro použití v aktivních službách.

Další služby

 • AppSheet“ je webová platforma všeobecně dostupná na adrese https://www.appsheet.com, která organizacím umožňuje vytvářet a hostovat aplikace bez nutnosti složitého nebo rozsáhlého kódování. Pro distributory a dodavatele služeb je AppSheet omezenou službou v rámci programu Google Cloud Partner Advantage.

Verze služby Google Workspace a jejich SKU:

Informace o úložišti poskytovaném v rámci jednotlivých verzí Google Workspace jsou k dispozici na adrese https://support.google.com/a?p=storage_by_edition. Zákazníkům, kteří používají verzi Google Workspace Business s nabídkou s ověřením prostřednictvím e-mailu, nemusí být některé základní služby (včetně Gmailu a Kalendáře Google a Sejfu Google pro verzi Google Workspace Business Plus) a zabezpečovací a jiné funkce dostupné, pokud nebude ověřen název domény administrátora odpovídající e-mailové adrese domény. Další informace jsou k dispozici na adrese https://support.google.com/a?p=gws-verification.

G Suite Basic

 • G Suite Basic“ je verze služby Google Workspace sestávající ze všech služeb Google Workspace kromě šifrování na straně klienta, Sejfu Google, služby Google Cloud Search, Google Workspace Migrate a doplňků Workspace.

G Suite Business

 • G Suite Business“ je verze Google Workspace sestávající ze všech služeb Google Workspace kromě šifrování na straně klienta a doplňků Workspace (s výjimkou Enterprise Data Regions, datových oblastí pro firmy, které zahrnuty jsou).

Google Workspace Business Starter

 • Google Workspace Business Starter“ je verze služby Google Workspace sestávající ze všech služeb Google Workspace kromě šifrování na straně klienta, Sejfu Google, služby Google Cloud Search, Google Workspace Migrate a doplňků Workspace. Zákazníci Google Workspace Business Starter mohou mít maximálně 300 koncových uživatelů.

Google Workspace Business Standard

 • Google Workspace Business Standard“ je verze služby Google Workspace sestávající ze všech služeb Google Workspace kromě šifrování na straně klienta, Sejfu Google, služby Google Cloud Search a doplňků Workspace. Zákazníci Google Workspace Business Standard mohou mít maximálně 300 koncových uživatelů.

Google Workspace Business Plus

 • Google Workspace Business Plus“ je verze služby Google Workspace sestávající ze všech služeb Google Workspace kromě šifrování na straně klienta, služby Google Cloud Search a doplňků Workspace. Zákazníci Google Workspace Business Plus mohou mít maximálně 300 koncových uživatelů.

Google Workspace Enterprise Starter

 • Google Workspace Enterprise Starter“ je verze služby Google Workspace sestávající ze všech služeb Google Workspace kromě šifrování na straně klienta, Sejfu Google, služby Google Cloud Search a doplňků Workspace.

Google Workspace Enterprise Standard

 • Google Workspace Enterprise Standard“ je verze služby Google Workspace sestávající ze všech služeb Google Workspace kromě šifrování na straně klienta, služby Google Cloud Search a doplňků Workspace. Google Workspace Enterprise Standard zahrnuje také funkci ochrany před únikem informací pro Gmail a Disk Google a některé vylepšené bezpečnostní a ovládací funkce pro administrátory (neobsahuje centrum zabezpečení Google Workspace, jak je popsáno na adrese https://support.google.com/a/answer/). Google Workspace Enterprise Standard také umožňuje integraci Gmailu s dalšími službami Google a určitými archivačními nástroji a aplikacemi OAuth třetích stran.

Google Workspace Enterprise Plus (dřívější název: G Suite Enterprise)

 • Google Workspace Enterprise Plus“ je verze služby Google Workspace sestávající ze všech služeb Google Workspace kromě doplňků Workspace (s výjimkou Enterprise Data Regions, datových oblastí pro firmy, které zahrnuty jsou). Google Workspace Enterprise Plus zahrnuje také funkci ochrany před únikem informací pro Gmail a Disk Google, další funkce umožňující vyhledávání v obsahu ze zdrojů dat třetích stran a funkce asistence pro toto vyhledávání (tyto funkce jsou dostupné pouze pro zákazníky s minimálně 500 licencemi koncových uživatelů), vylepšené bezpečnostní a ovládací funkce pro administrátory (včetně centra zabezpečení Google Workspace), jak je popsáno na adrese https://support.google.com/a/answer/), a službu AppSheet Core (jak je popsáno níže). Pokud si zákazník přeje ve službě Cloud Search implementovat zkušební období, zhodnocení důkazem konceptu nebo nasazení indexování dat třetí strany, musí to udělat prostřednictvím certifikovaného partnera Cloud Search. Google Workspace Enterprise Plus umožňuje také integraci Gmailu s dalšími službami Google a určitými archivačními nástroji a aplikacemi OAuth třetích stran.

Google Workspace for Education

 • Verze Google Workspace for Education jsou výhradně omezeny na instituce splňující určité požadavky na způsobilost (jak je popsáno na adrese https://support.google.com/a/answer/134628?sjid=2330997381971410080-NA).
 • Google Workspace for Education Fundamentals“ (dřívější název: G Suite pro vzdělávání) je bezplatná verze služby Google Workspace sestávající ze služeb Google Workspace kromě šifrování na straně klienta, služeb Currents, Google Cloud Search, Google Workspace Migrate a doplňků Workspace. Tato verze obsahuje také Úkoly, Učebnu a Synchronizaci Chromu.
  • Úkoly“ jako aplikace pro systémy řízení výuky umožňují koncovým uživatelům rozdělování, vybírání a hodnocení prací studentů.
  • Učebna“ je webová služba, která koncovým uživatelům umožňuje vytvářet výukové skupiny a účastnit se jich. Pomocí Učebny mohou studenti zobrazovat zadané úkoly, odevzdávat hotové úkoly a dostávat od učitelů hodnocení.
  • Synchronizace Chromu“ je funkce, která koncovým uživatelům umožňuje synchronizovat záložky, historii, hesla a další nastavení ve všech zařízeních, na nichž jsou přihlášeni ke Chromu.
 • Google Workspace for Education Standard“ je upgrade služby Google Workspace for Education Fundamentals dostupný za příplatek, u kterého je nutný nákup určitého minimálního počtu licencí pro koncové uživatele rovného vyššímu z těchto údajů: (a) počet studentů denního studia zákazníka nebo (b) 50 licencí pro koncové uživatele. Zahrnuje další funkce jako Enterprise Data Regions (datové oblasti pro firmy), pokročilé ovládací prvky zabezpečení, vylepšené analýzy a Google Workspace Migrate.
 • Google Workspace for Education Teaching and Learning Upgrade“ je upgrade služby Google Workspace for Education Fundamentals dostupný za příplatek. Zahrnuje další funkce pro komunikaci, spolupráci a správu třídy a další úložiště o velikosti 100 GB pro každou licenci koncového uživatele.
 • Google Workspace for Education Plus“ (dřívější název: G Suite Enterprise pro vzdělávání) je upgrade služby Google Workspace for Education Fundamentals dostupný za příplatek, u kterého je nutný nákup určitého minimálního počtu licencí pro koncové uživatele rovného vyššímu z těchto údajů: (a) počet studentů denního studia zákazníka nebo (b) 50 licencí pro koncové uživatele. Zahrnuje Enterprise Data Regions (datové oblasti pro firmy), pokročilé ovládací prvky, vylepšené analýzy a vyhledávání (ale funkce vyhledávání a asistence pro obsah ve zdrojích dat třetí strany jsou dostupné pouze pro zákazníky s minimálně 500 licencemi koncových uživatelů), službu Google Workspace Migrate a další funkce pro komunikaci, spolupráci a správu třídy a další úložiště o velikosti 20 GB pro každou licenci koncového uživatele. Pokud si zákazník přeje ve službě Cloud Search implementovat zkušební období, zhodnocení důkazem konceptu nebo nasazení indexování dat třetí strany, musí to udělat prostřednictvím certifikovaného partnera Cloud Search.

Google Workspace – Archivovaný uživatel

Nabídka „Archivovaný uživatel“ pro jednotlivé verze Google Workspace nebo G Suite umožňuje organizaci uchovávat účty bývalých koncových uživatelů pro účely archivace dat zákazníkem. Níže uvedené verze Google Workspace – Archivovaný uživatel zahrnují Sejf Google:

 • G Suite Business – Archivovaný uživatel
 • Google Workspace Business Plus – Archivovaný uživatel
 • Google Workspace Enterprise Standard – archivovaný uživatel
 • Google Workspace Enterprise Plus – archivovaný uživatel

Google Workspace Essentials Starter

 • Google Workspace Essentials Starter“ je bezplatná verze služby Google Workspace sestávající ze služeb verze Google Workspace Essentials s jinou velikostí úložiště. Zákazníci mají limit 100 koncových uživatelů.

Google Workspace Essentials (dřívější názvy: G Suite Essentials, Drive Enterprise)

 • Google Workspace Essentials“ je verze služby Google Workspace zahrnující Kalendář Google, Google Chat, Dokumenty Google, Disk Google, Formuláře Google, Google Jamboard, Google Keep, Google Meet, Tabulky Google, Weby Google, Prezentace Google a Úkoly Google a tyto služby používané v součinnosti s výše uvedenými službami: (a) Cloud Identity Management, (b) Kontakty Google a (c) Skupiny Google pro firmy.

Google Workspace Enterprise Essentials

 • Google Workspace Enterprise Essentials“ je verze Google Workspace sestávající ze služeb verze Google Workspace Essentials, ale s jinou velikostí úložiště.

Google Workspace Enterprise Essentials Plus

 • Google Workspace Enterprise Essentials Plus“ je verze Google Workspace sestávající ze služeb verze Google Workspace Essentials s: (a) funkcemi Ochrany před únikem informací pro Disk Google, datovými oblastmi pro firmy (Enterprise Data Regions) a určitými funkcemi rozšířeného zabezpečení a ovládání pro administrátory (včetně centra zabezpečení Google Workspace popsaného na adrese https://support.google.com/a/answer/); a (b) jinou velikostí úložiště.

Google Workspace Frontline

Zákazníci mohou používání služby Google Workspace Frontline povolit pouze koncovým uživatelům splňujícím určité požadavky na způsobilost (jak je popsáno na adrese https://support.google.com/a/answer/10427827).

 • Google Workspace Frontline Starter“ je verze služby Google Workspace sestávající ze všech služeb Google Workspace kromě šifrování na straně klienta, Sejfu Google, služby Google Cloud Search, Google Workspace Migrate a doplňků Workspace.
 • Google Workspace Frontline Standard“ je verze služby Google Workspace sestávající ze všech služeb Google Workspace kromě služby Google Cloud Search, Google Workspace Migrate a doplňků Workspace. Tato verze zahrnuje také funkci ochrany před únikem informací pro Gmail a Disk Google a některé vylepšené bezpečnostní a ovládací funkce pro administrátory (neobsahuje centrum zabezpečení Google Workspace popsané na adrese https://support.google.com/a/answer/).

Google Workspace pro neziskové organizace

 • Google Workspace pro neziskové organizace“ je bezplatná verze Google Workspace sestávající ze služeb Google Workspace kromě šifrování na straně klienta, služeb Currents, Google Cloud Search a Google Workspace Migrate a doplňků Workspace. Tato verze zahrnuje jako základní službu také Učebnu (jak je definováno výše pro službu Google Workspace for Education Fundamentals). Služba Google Workspace pro neziskové organizace je výhradně omezena na neziskové organizace splňující určité požadavky na způsobilost (jak je popsáno na adrese https://support.google.com/nonprofits/answer/3215869?ref_topic=3247288).

Cloud Search Platform

 • Cloud Search Platform“ je verze služby Google Workspace zahrnující službu Google Cloud Search a následující služby používané v součinnosti s Google Cloud Search: (a) Cloud Identity Management; (b) Kontakty Google; (c) Skupiny Google pro firmy. Služba Cloud Search Platform umožňuje vyhledávat obsah ze zdrojů dat třetích stran a pro toto vyhledávání nabízí asistenci.

AppSheet

 • AppSheet Core“ je rozšířená verze AppSheet, jak je popsáno na adrese https://about.appsheet.com/pricing/, kterou lze za příplatek přidat k libovolné verzi Google Workspace.

Doplňky Workspace:

Google Voice a Google SIP Link

 • Voice Starter“ je verze služby Google Voice, kterou lze za příplatek přidat k jakékoli verzi Google Workspace a která podporuje nejvýše 10 koncových uživatelů v jedné zemi.
 • Voice Standard“ je verze služby Google Voice, kterou lze za příplatek přidat k jakékoli verzi Google Workspace a která podporuje libovolný počet koncových uživatelů v jedné zemi. Verze Voice Standard zahrnuje také službu Google SIP Link, kompatibilitu s VoIP telefony a funkce automatických operátorů na více úrovních.
 • Voice Premium“ je verze služby Google Voice, kterou lze za příplatek přidat k jakékoli verzi Google Workspace a která podporuje libovolný počet koncových uživatelů ve více zemích. Verze Voice Premium zahrnuje také službu Google SIP Link, kompatibilitu s VoIP telefony, funkce automatických operátorů na více úrovních a pokročilé funkce přehledů.
 • Google SIP Link Standard“ je verze služby Google SIP Link, kterou lze za příplatek přidat k jakékoli verzi Google Workspace a která podporuje libovolný počet koncových uživatelů v jedné zemi. Verze Google SIP Link Standard zahrnuje také kompatibilitu s VoIP telefony a funkce automatických operátorů na více úrovních.
 • Google SIP Link Premium“ je verze služby Google SIP Link, kterou lze za příplatek přidat k jakékoli verzi Google Workspace a která podporuje libovolný počet koncových uživatelů ve více zemích. Verze Google SIP Link Premium zahrnuje také kompatibilitu s VoIP telefony, funkce automatických operátorů na více úrovních a pokročilé funkce přehledů.

Google Workspace Assured Controls

 • Google Workspace Assured Controls“ je samostatná služba, kterou lze za příplatek přidat k verzi Google Workspace Enterprise Plus.

Mezinárodní volání v Meetu

 • Mezinárodní volání v Meetu“ je samostatná služba, kterou lze přidat k libovolné verzi Google Workspace. Registrace k Mezinárodnímu volání v Meetu je bez poplatku, ale používání je účtováno po minutách.

Další úložiště Workspace

 • Další úložiště Workspace“ je samostatná služba, kterou lze za příplatek přidat k libovolné verzi Google Workspace, která nemá omezení úložiště na základě koncových uživatelů. Zákazníci si mohou celkové dostupné sdílené úložiště zvětšit o 10 TB za každé zakoupené předplatné Dalšího úložiště Workspace Počet předplatných Dalšího úložiště Workspace, která lze zakoupit, není omezen.

Enterprise Data Regions

 • Enterprise Data Regions“ (datové oblasti pro firmy) jsou samostatná služba, kterou lze za příplatek přidat k následujícím verzím Google Workspace:
  • Google Workspace Business Standard
  • Google Workspace Business Plus
  • Google Workspace Enterprise Starter
  • Google Workspace Enterprise Standard
  • Google Workspace Enterprise Essentials
  • Google Workspace Frontline Starter
  • Google Workspace Frontline Standard

Doplňkové služby:

Na doplňkové služby se nevztahuje smlouva o používání služby Google Workspace a nejedná se o služby Google Workspace. Používání doplňkových služeb podléhá smluvním podmínkám vztahujícím se na doplňkové služby, které najdete na adrese https://workspace.google.com/intl/cs/terms/additional_services.html. Dále podléhá používání níže uvedených doplňkových služeb také těmto dalším smluvním podmínkám:

 • Spravovaný obchod Google Play“ je platforma poskytovaná společností Google, kterou může zákazník využívat ke správě zařízení se systémem Android poskytnutých nebo určených zákazníkem a používaných jeho koncovými uživateli. Zákazník může spravovaný obchod Google Play používat k zajišťování aplikací ze spravovaného obchodu Play na takových zařízeních. Používání spravovaného obchodu Google Play podléhá podmínkám uvedeným na adrese www.android.com/enterprise/terms.