Shrnutí služeb

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se na níže uvedené služby Google Workspace (dříve G Suite) Příloha hlavní smlouvy o používání služby Google Cloud týkající se služeb Google Workspace nebo jiná smlouva, ve které se společnost Google zavazuje dané služby poskytovat („smlouva o používání služby Google Workspace“). Pro některé služby nebo verze služeb mohou platit podmínky používání konkrétních služeb, které jsou k dispozici na adrese https://workspace.google.com/terms/service-terms/.

Služby Google Workspace:

 • Základní služby

  • Šifrování na straně klienta“ organizaci umožňuje používat k šifrování příslušných zákaznických dat vložených do základních služeb vlastní šifrovací klíče, jak je popsáno na adrese https://support.google.com/a/answer/10741897, která může být aktualizována.

  • Služby Cloud Identity“ jsou služby popsané na adrese https://cloud.google.com/terms/identity/user-features.html, která může být aktualizována.

  • Nástroj „Enterprise Data Regions“ administrátorům umožňuje uplatňovat na určité oblasti nastavení zásad datových oblastí pro všechny koncové uživatele nebo vybranou sadu koncových uživatelů u určitých primárních neaktivních uložených dat (včetně záloh) v rámci zákaznických dat, jak je popsáno na adrese https://support.google.com/a/answer/9223653.

  • Gemini“ je konverzační nástroj umělé inteligence, který koncovým uživatelům pomáhá rozvíjet nápady, podněcovat kreativitu a dosahovat větší produktivity. Verze Gemini nabízená jako služba Google Workspace je dostupná pouze ve spojení s Gemini pro Google Workspace (jak je popsáno níže).

  • Gemini pro Google Workspace“ (dříve Duet AI pro Google Workspace) umožňuje koncovým uživatelům používat funkce generativní umělé inteligence, které jim pomáhají psát obsah, organizovat soubory, vizualizovat informace, zrychlovat pracovní postupy a mít pestřejší schůzky.

  • Gmail“ umožňuje zákazníkům posílat a přijímat e-mailové zprávy.

  • Kalendář Google“ umožňuje koncovým uživatelům spravovat osobní, firemní a týmové kalendáře.

  • Google Chat“ umožňuje koncovým uživatelům komunikovat v reálném čase prostřednictvím vylepšené platformy pro posílání chatových zpráv a skupinovou spolupráci.

  • Služba „Google Cloud Search“ koncovým uživatelům umožňuje vyhledávat obsah v určitých základních službách Google Workspace a externích zdrojích dat a pro toto vyhledávání nabízí asistenci.

  • Kontakty Google“ umožňují koncovým uživatelům importovat, ukládat a zobrazovat kontaktní údaje a vytvářet osobní skupiny pro hromadné odesílání e‑mailů.

  • Dokumenty Google“, „Tabulky Google“, „Prezentace Google“ a „Formuláře Google“ koncovým uživatelům umožňují vytvářet, upravovat, sdílet, kreslit, exportovat a vkládat obsah do dokumentů, tabulek, prezentací a formulářů a také na něm spolupracovat.

  • Disk Google“ umožňuje koncovým uživatelům uchovávat, přenášet, zobrazovat a sdílet soubory.

  • Skupiny Google pro firmy“ umožňují koncovým uživatelům komunikovat prostřednictvím skupin pro spolupráci a administrátorům konfigurovat funkce a služby pro různé skupiny koncových uživatelů.

  • Služba „Google Jamboard“ koncovým uživatelům umožňuje vytvářet, upravovat, sdílet, kreslit, exportovat a vkládat obsah v dokumentu a spolupracovat na něm.

  • Služba „Google Keep“ koncovým uživatelům umožňuje vytvářet, upravovat a sdílet poznámky, seznamy a nákresy a také na nich spolupracovat.

  • Služba „Google Meet“ umožňuje koncovým uživatelům komunikovat v reálném čase prostřednictvím videohovorů s malým i velkým počtem účastníků včetně možnosti připojit někoho nebo sebe po telefonu (na taková volání se můžou vztahovat poplatky operátora). Volání v Google Meet poskytují subjekty uvedené na této adrese URL: https://workspace.google.com/terms/service-terms/meet-telephony/providers.html. Služba Google Meet neumožňuje tísňové volání.

  • Služba „Google SIP Link“ umožňuje zákazníkům připojit službu operátora k funkci Google Voice prostřednictvím externího řadiče ohraničení relace zákazníka a „trunku“ (dálkového propojení) operátora. Služba Google SIP Link je poskytována odděleně od služby Google Voice a nevyžaduje zakoupení této služby. Služba Google SIP Link umožňuje zákazníkům používat vylepšené funkce softwaru Google Voice a zároveň si uchovat svého stávajícího operátora a jeho interní řešení a vybavení pro telefonické směrování. Služba Google SIP Link je k dispozici pouze v zemích uvedených na adrese https://support.google.com/a?p=sipcountries, která může být aktualizována. Služba Google SIP Link je zpoplatněna zvlášť.

  • Weby Google“ umožňují koncovým uživatelům vytvořit web a sdílet ho se skupinou jiných koncových uživatelů.

  • Úkoly Google“ koncovým uživatelům umožňují vytvářet, upravovat a spravovat úkoly.

  • Sejf Google“ poskytuje funkce exportování a vyhledávání, archivaci dat, uchovávání dat a funkce vyhledávání informací v elektronických dokumentech. Pokud mají zákazníci zájem o to, aby společnost Google zachovala jejich archivovaná data, musí používat a platit službu Sejf Google.

  • Google Voice“ je telefonická služba na základě IP adresy spravovaná administrátorem, která umožňuje zákazníkům přiřazovat a spravovat telefonní čísla používaná koncovými uživateli, jejichž prostřednictvím můžou koncoví uživatelé uskutečňovat a přijímat hovory. Službu Google Voice poskytují spřízněné subjekty společnosti Google, jak je popsáno ve smluvních podmínkách služby Google Voice, a služba je dostupná pouze v zemích uvedených na adrese https://support.google.com/a/answer/9206529, která může být aktualizována. Služba Google Voice je zpoplatněna zvlášť.

  • Doplněk „Google Workspace Assured Controls“ umožňuje zákazníkům geograficky omezit akce podpory Google související se zákaznickými daty.

  • Google Workspace Migrate“ je interní služba pro migraci zákaznických dat koncových uživatelů do účtu Google Workspace zákazníka, kterou spravuje administrátor.

  • Mezinárodní volání v Meetu“ podporuje rozšířené připojení po telefonu ve videokonferencích Google Meet.

  • Další úložiště Workspace“ umožňuje zákazníkům zvětšit celkový úložný prostor dostupného sdíleného úložiště.

  • Doplňky Workspace“ je souhrnné označení pro služby Gemini pro Google Workspace, Google SIP Link, Google Voice, Google Workspace Assured Controls, Další úložiště Workspace, Mezinárodní volání v Meetu a Enterprise Data Regions, které jsou dále popsány níže.

  • Vyhledávací a informační služby umožňují pokročilé vyhledávání a získávání dat ve všech službách, takže poskytují vyhledávání obsahu napříč produkty a automatickou kategorizaci obsahu pro použití v aktivních službách.

 • Další služby

  • AppSheet“ je webová platforma všeobecně dostupná na adrese https://www.appsheet.com, která organizacím umožňuje vytvářet a hostovat aplikace bez nutnosti složitého nebo rozsáhlého kódování. Pro distributory a dodavatele služeb je AppSheet omezenou službou v rámci programu Google Cloud Partner Advantage.

Doplňky Workspace:

 • Pokud není uvedeno jinak, doplňky Google Workspace lze za příplatek přidat k určitým verzím Google Workspace (viz níže tabulka s verzemi Google Workspace a jejich SKU).

 • Doplňky Gemini pro Google Workspace

  • Verze „AI Meetings and Messaging“ je samostatná služba, která koncovým uživatelům umožňuje přístup k funkcím generativní umělé inteligence ve službě Google Meet, jak je popsáno na adrese https://support.google.com/a/answer/13623623#get_gemini.

  • „Verze AI Security“ je samostatná služba, která zákazníkům umožňuje přístup k funkcím generativní umělé inteligence týkajícím se zabezpečení na Disku Google, jak je popsáno na adrese https://support.google.com/a/answer/13623623#get_gemini.

  • Gemini Business“ je verze Gemini pro Google Workspace, která umožňuje koncovým uživatelům přístup k funkcím generativní umělé inteligence v konkrétních službách Google Workspace podléhající limitům použití přiděleným licencím koncových uživatelů, jak je popsáno na adrese https://support.google.com/a?p=gemini_limits (která může být průběžně aktualizována).

  • Gemini Enterprise“ (dříve Duet AI pro Google Workspace Enterprise) je verze Gemini pro Google Workspace, která koncovým uživatelům umožňuje přístup k funkcím generativní umělé inteligence v určitých službách Google Workspace, jak je popsáno na adrese https://support.google.com/a?p=gemini_limits.

 • Doplňky Google Voice a Google SIP Link

  • Voice Starter“ je verze služby Google Voice, která podporuje nejvýše 10 koncových uživatelů v jedné zemi.

  • Voice Standard“ je verze služby Google Voice, která podporuje libovolný počet koncových uživatelů v jedné zemi a zahrnuje také službu Google SIP Link, kompatibilitu s VoIP telefony a funkce víceúrovňových automatických operátorů.

  • Voice Premium“ je verze služby Google Voice, která podporuje libovolný počet koncových uživatelů ve více zemích a zahrnuje také službu Google SIP Link, kompatibilitu s VoIP telefony, funkce víceúrovňových automatických operátorů a pokročilé funkce přehledů.

  • Google SIP Link Standard“ je verze služby Google SIP Link, která podporuje libovolný počet koncových uživatelů v jedné zemi a zahrnuje také kompatibilitu s VoIP telefony a funkce víceúrovňových automatických operátorů.

  • Google SIP Link Premium“ je verze služby Google SIP Link, která podporuje libovolný počet koncových uživatelů ve více zemích a zahrnuje také kompatibilitu s VoIP telefony, funkce víceúrovňových automatických operátorů a pokročilé funkce přehledů.

 • Mezinárodní volání v Meetu

  • Mezinárodní volání v Meetu“ je samostatná služba, ke které se lze zaregistrovat bez poplatků, ale používání je účtováno po minutách.

 • Další úložiště Workspace

  • Další úložiště Workspace“ je samostatná služba, kterou lze přidat k libovolné verzi Google Workspace, která nemá omezení úložiště na základě koncových uživatelů. Zákazníci si mohou celkové dostupné sdílené úložiště zvětšit o 10 TB za každé zakoupené předplatné Dalšího úložiště Workspace Počet předplatných Dalšího úložiště Workspace, která lze zakoupit, není omezen.

Verze služby Google Workspace a jejich SKU:

 • V tabulce níže jsou uvedeny všechny verze Google Workspace a G Suite, základní služby zahrnuté v jednotlivých verzích, doplňky Workspace, které lze k jednotlivým verzím Workspace přidat, a další dostupné služby.

 • „Hlavní základní služby“ (jak je uvedeno v tabulce níže) jsou: služby Cloud Identity, Dokumenty Google, Disk Google, Formuláře Google, Gmail, Google Chat, Google Jamboard, Google Keep, Google Meet, Kalendář Google, Kontakty Google, Prezentace Google, Skupiny Google pro firmy, Tabulky Google, Úkoly Google a Weby Google.

 • Základní služby verze Workspace Education a verze pro neziskové organizace: Kromě hlavních základních služeb obsahují všechny verze Google Workspace for Education jako základní služby také Úkoly, Učebnu a Synchronizaci Chromu. Služba Google Workspace pro neziskové organizace zahrnuje do základních služeb Učebnu.

  • Úkoly“ umožňují koncovým uživatelům rozdělování, vybírání a hodnocení prací studentů.

  • Synchronizace Chromu“ koncovým uživatelům umožňuje synchronizovat záložky, historii, hesla a další nastavení ve všech zařízeních, na nichž jsou přihlášeni ke Chromu.

  • Učebna“ koncovým uživatelům umožňuje vytvářet výukové skupiny a účastnit se jich. Pomocí Učebny mohou studenti zobrazovat zadané úkoly, odevzdávat hotové úkoly a dostávat od učitelů hodnocení.

 • Nabídka „Archivovaný uživatel“ pro jednotlivé verze Google Workspace nebo

  G Suite umožňuje organizaci uchovávat účty bývalých koncových uživatelů pro účely archivace dat zákazníkem.

 • AppSheet Core“ je rozšířená verze AppSheet, jak je popsáno na adrese https://about.appsheet.com/pricing/, která je zahrnuta do určitých verzí Google Workspace (viz tabulka níže) a kterou lze za poplatek přidat do kterékoli jiné verze Google Workspace.

 • Verze Google Workspace1
  Základní služby
  Další služby
  Hlavní základní služby Sejf Google Google Workspace Migrate Verze pro archivované uživatele
  Doplňky Google Workspace
  AppSheet
  Zahrnuto (bez dalších poplatků)
  Nezahrnuto (lze zakoupit za další poplatek)
  Business​2 Google Workspace Business Starter (maximálně 300 licencí pro koncové uživatele)       Gemini Business nebo AI Meetings and Messaging; libovolný doplněk Google Voice nebo Google SIP Link; Mezinárodní volání v Meetu; Další úložiště Workspace ✔ (včetně AppSheet Core)
  Google Workspace Business Standard (maximálně 300 licencí pro koncové uživatele)     Enterprise Data Regions, libovolný doplněk Gemini pro Google Workspace, Google Voice nebo Google SIP Link, Mezinárodní volání v Meetu, Další úložiště Workspace ✔(včetně AppSheet Core)
  Google Workspace Business Plus (maximálně 300 licencí pro koncové uživatele) ✔(včetně Sejfu Google)   Enterprise Data Regions, libovolný doplněk Gemini pro Google Workspace, Google Voice nebo Google SIP Link, Mezinárodní volání v Meetu, Další úložiště Workspace ✔(včetně AppSheet Core)
  Enterprise Google Workspace Enterprise Starter     Gemini Business nebo AI Meetings and Messaging; Enterprise Data Regions; libovolný doplněk Google Voice nebo Google SIP Link; Mezinárodní volání v Meetu; Další úložiště Workspace ✔(včetně AppSheet Core)
  Google Workspace Enterprise Standard ✔ (včetně Sejfu Google)   Enterprise Data Regions, libovolný doplněk Gemini pro Google Workspace, Google Voice nebo Google SIP Link, Mezinárodní volání v Meetu, Další úložiště Workspace ✔(včetně AppSheet Core)
  Google Workspace Enterprise Plus (dřívější název: G Suite Enterprise) ✔ (zahrnuje také službu Google Cloud Search a šifrování na straně klienta) ✔ (včetně Sejfu Google) Enterprise Data Regions Libovolný doplněk Gemini pro Google Workspace, Google Voice nebo Google SIP Link; Mezinárodní volání v Meetu; Další úložiště Workspace; Google Workspace Assured Controls ✔ (včetně AppSheet Core)
  Essentials Google Workspace Essentials Starter (maximálně 100 licencí pro koncové uživatele) ✔ (nezahrnuje Gmail, Google Chat a Weby Google)       Gemini Business nebo Gemini Enterprise, libovolný doplněk Google Voice nebo Google SIP Link, Mezinárodní volání v Meetu, Další úložiště Workspace
  Google Workspace Essentials (dřívější názvy: G Suite Essentials, Drive Enterprise) ✔ (nezahrnuje Gmail, Google Chat a Weby Google)       Libovolný doplněk Google Voice nebo Google SIP Link, Mezinárodní volání v Meetu, Další úložiště Workspace
  Google Workspace Enterprise Essentials ✔ (zahrnuje také službu Google Cloud Search, ale nezahrnuje Gmail, Google Chat a Weby Google)       Enterprise Data Regions, libovolný doplněk Gemini pro Google Workspace, Google Voice nebo Google SIP Link, Mezinárodní volání v Meetu, Další úložiště Workspace
  Google Workspace Enterprise Essentials Plus ✔ (nezahrnuje Gmail, Google Chat a Weby Google a zahrnuje také službu Google Cloud Search)     Enterprise Data Regions Libovolný doplněk Gemini pro Google Workspace, Google Voice nebo Google SIP Link; Mezinárodní volání v Meetu; Další úložiště Workspace ✔(včetně AppSheet Core)
  Frontline3 Google Workspace Frontline Starter       Enterprise Data Regions, libovolný doplněk Gemini pro Google Workspace, Google Voice nebo Google SIP Link, Mezinárodní volání v Meetu, Další úložiště Workspace ✔(včetně AppSheet Core)
  Google Workspace Frontline Standard     Enterprise Data Regions, libovolný doplněk Gemini pro Google Workspace, Google Voice nebo Google SIP Link, Mezinárodní volání v Meetu, Další úložiště Workspace ✔(včetně AppSheet Core)
  Education​3 Google Workspace for Education Fundamentals (dřívější název: G Suite pro vzdělávání)       Gemini Enterprise, libovolný doplněk Google Voice, nebo Google SIP Link, Mezinárodní volání v Meetu, Další úložiště Workspace. Také možnost služby Google Workspace Education Teaching and Learning Upgrade
  Google Workspace for Education Standard4 ✔ (zahrnuje také službu Google Cloud Search)   Enterprise Data Regions Gemini Enterprise, libovolný doplněk Google Voice, nebo Google SIP Link, Mezinárodní volání v Meetu, Další úložiště Workspace ✔(včetně AppSheet Core)
  Google Workspace for Education Plus (dřívější název: G Suite Enterprise pro vzdělávání)4 ✔ (zahrnuje také službu Google Cloud Search)   Enterprise Data Regions Gemini Enterprise, libovolný doplněk Google Voice, nebo Google SIP Link, Mezinárodní volání v Meetu, Další úložiště Workspace ✔(včetně AppSheet Core)
  Neziskové organizace3 Google Workspace pro neziskové organizace​       Libovolný doplněk Gemini pro Google Workspace, Google Voice nebo Google SIP Link; Mezinárodní volání v Meetu; Další úložiště Workspace ✔(včetně AppSheet Core)
  G Suite (starší verze)5 G Suite Basic       Libovolný doplněk Google Voice nebo Google SIP Link, Mezinárodní volání v Meetu, Další úložiště Workspace
  G Suite Business ✔ (včetně Sejfu Google) Enterprise Data Regions Libovolný doplněk Google Voice nebo Google SIP Link, Mezinárodní volání v Meetu, Další úložiště Workspace
 • 1. Informace o úložišti pro jednotlivé verze Google Workspace a jejich SKU jsou dostupné na adrese https://support.google.com/a?p=storage_by_edition (která může být průběžně aktualizována).

 • 2. Zákazníkům, kteří používají verzi Google Workspace Business s nabídkou s ověřením prostřednictvím e-mailu, nemusí být některé základní služby (včetně Gmailu a Kalendáře Google a Sejfu Google pro verzi Google Workspace Business Plus) a zabezpečovací a jiné funkce dostupné, pokud nebude ověřen název domény administrátora odpovídající e-mailové adrese domény. Další informace jsou k dispozici na adrese https://support.google.com/a?p=gws-verification​

 • 3. Níže uvedené verze Google Workspace jsou k dispozici výhradně zákazníkům, kteří splňují určité požadavky na způsobilost:​

  • − ​Verze Google Workspace Education (jak je popsáno na adrese https://support.google.com/a/answer/134628?sjid=2330997381971410080-NA)​

  • − Verze Google Workspace Frontline (jak je popsáno na adrese https://support.google.com/a/answer/10427827)​

  • − Verze Google Workspace pro neziskové organizace (jak je popsáno na adrese https://support.google.com/nonprofits/answer/3215869?ref_topic=3247288​)

 • 4. U verzí Google Workspace for Education Standard a Education Plus je nutný nákup určitého počtu licencí rovného vyššímu z těchto údajů: (a) celkový počet zaregistrovaných studentů zákazníka nebo (b) 50 licencí pro koncové uživatele.

 • 5. Verze G Suite už nelze zakoupit.

Další verze Google Workspace a jejich SKU:

 • Upgrady Google Workspace for Education

  • Endpoint Education Upgrade“ je upgrade služby Google Workspace for Education Fundamentals dostupný za příplatek. Umožňuje všem koncovým uživatelům s licencí spravovat a zabezpečit až 15 jejich vlastních zařízení se systémem Android nebo iOS vydaných školou (pouze v případě, že zákazník může na žádost společnosti Google prokázat dodržování tohoto limitu) bez nutnosti upgradovat na verzi Google Workspace for Education Standard nebo Plus.

  • Google Workspace for Education Teaching and Learning Upgrade“ je upgrade služby Google Workspace for Education Fundamentals dostupný za příplatek. Zahrnuje další funkce pro komunikaci, spolupráci a správu třídy a další úložiště o velikosti 100 GB pro každou licenci koncového uživatele.

 • Cloud Search Platform

  • Cloud Search Platform“ je verze služby Google Workspace zahrnující službu Google Cloud Search a následující služby používané v součinnosti s Google Cloud Search: (a) Cloud Identity Management; (b) Kontakty Google; (c) Skupiny Google pro firmy. Služba Cloud Search Platform umožňuje vyhledávat obsah ze zdrojů dat třetích stran a pro toto vyhledávání nabízí asistenci.

Doplňkové služby:

 • Na doplňkové služby se nevztahuje smlouva o používání služby Google Workspace a nejedná se o služby Google Workspace. Používání doplňkových služeb podléhá smluvním podmínkám vztahujícím se na doplňkové služby, které najdete na adrese https://workspace.google.com/terms/additional_services.html. Dále podléhá používání níže uvedených doplňkových služeb také těmto dalším smluvním podmínkám:

  • Spravovaný obchod Google Play“ je platforma poskytovaná společností Google, kterou může zákazník využívat ke správě zařízení se systémem Android poskytnutých nebo určených zákazníkem a používaných jeho koncovými uživateli. Zákazník může spravovaný obchod Google Play používat k zajišťování aplikací ze spravovaného obchodu Play na takových zařízeních. Používání spravovaného obchodu Google Play podléhá podmínkám uvedeným na adrese www.android.com/enterprise/terms.