Tjenestespecifikke vilkår for Google Workspace

Sidst opdateret: 11. januar 2023

Klik her for at se oversættelser af disse Tjenestespecifikke vilkår til andre sprog.

Termer, der er skrevet med stort begyndelsesbogstav, og som ikke er defineret i disse Tjenestespecifikke vilkår for Google Workspace (tidligere kendt som G Suite), har den betydning, der er angivet i Google Workspace Services Schedule-bilaget i Google Cloud-hovedaftalen, Google Workspace for Education-aftalen eller anden relevant aftale, som regulerer brugen af Google Workspace-tjenester (i hvert tilfælde "Aftalen").

  1. 1. Dataregioner. Følgende vilkår er kun gældende for Google Workspace-tjenesterne og for de Kundedata, der er beskrevet i definitionen af "Lokaliserede data" i Afsnit 1.3 (Definitioner) i disse Tjenestespecifikke vilkår:

   1. 1.1 Primært datalager. Hvis Kunden bruger en udgave af Tjenesterne, der er inden for anvendelsesområdet, kan Kunden bruge Administrationskonsollen til at vælge en Dataregion for at gemme Lokaliserede data under opbevaring, og Google vil i henhold til gældende lovgivning gemme sådanne Lokaliserede data i overensstemmelse hermed ("Google Workspace-politik for dataregioner").

   2. 1.2 Begrænsning. For alle Kundedata, der ikke er dækket af Google Workspace-politikken for dataregioner, gælder det, at Google kan gemme alle Kundedata, der ikke er dækket af Google Workspace-politikken for dataregioner, hvor som helst hvor Google eller dennes Underdatabehandlere har faciliteter, med forbehold af Afsnit 10.2 (Begrænsede europæiske overførsler) i Tillægget vedrørende databehandling i skyen (CDPA, Cloud Data Processing Addendum) (hvis dette er relevant).

   3. 1.3 Definitioner.
    1. "Lokaliserede data" betyder kun følgende primære data i Kundedataene for den tilknyttede Tjeneste:

     1. (a) Gmail: Emnelinjen og brødteksten i mailen, vedhæftede filer samt afsendere og modtagerne af meddelelser.
     2. (b) Google Kalender: Begivenhedens titel, beskrivelse, dato, klokkeslæt, gæster, hyppighed og steder.
     3. (c) Google Docs, Google Sheets og Google Slides: Brødteksten i filer, integrerede billeder og tilknyttede slutbrugerkommentarer.
     4. (d) Google Drev: Originalt filindhold, der er uploadet til Drev.
     5. (e) Google Chat: Meddelelser og vedhæftede filer.
     6. (f) Google Vault: Vault-eksporter.
    2. "Dataregion" betyder enten: (a) USA eller (b) Europa.

    3. "Udgave inden for anvendelsesområde" betyder følgende udgaver:

     1. (a) G Suite Business
     2. (b) Google Workspace Enterprise Plus
     3. (c) Google Workspace for Education Standard
     4. (d) Google Workspace for Education Plus
  2. 2. Google Vault. Følgende vilkår gælder kun for Google Vault:

   1. 2.1 Opbevaring. Google har ikke pligt til at opbevare arkiverede Kundedata efter udløbsdatoen for den opbevaringsperiode, der er angivet af Kunden, eller den Ordreperiode, der er gældende for de relevante Google Vault-licenser, medmindre: (a) En sådan opbevaringsperiode eller Ordreperiode fornyes, (b) gældende lovgivning eller retslige skridt forhindrer, at Google kan slette dataene, eller (c) dataene er underlagt retslig datafrysning pålagt af Kunden. Hvis Kunden ikke fornyer sit køb og brugen af Google Vault, har Google ikke pligt til at opbevare arkiverede Kundedata.

  3. 3. Google Workspace Essentials. Følgende vilkår gælder kun for Google Workspace Essentials og/eller Google Workspace Essentials Starter-udgaven som angivet:

   1. 3.1 Udstedelse af fakturaer.

    1. (a) Hvis Kunden bestiller Google Workspace Essentials-udgaven direkte hos Google, så vil følgende gøre sig gældende i henhold til betalings- og faktureringsforpligtelserne mellem Google og Kunden: (i) Google skal sende Kunden en månedlig faktura med påløbne Gebyrer akkumuleret i løbet af den foregående måned, medmindre andet er oplyst på den webadresse, der angiver Gebyrerne for et relevant varenummer, og (ii) Kunden pålægges og skal betale alle Gebyrer baseret på: (A) Antallet af Kundens Aktive brugere pr. måned (eller som minimum 1 (én) Aktiv bruger, såfremt Kunden ikke har nogen Aktive brugere) og (B) alle bekræftede køb eller minimumsforpligtelser, hvis dette er relevant. Googles måleværktøjer anvendes til at fastslå Kundens brug af Tjenesterne, og hvis det er relevant, Gebyrerne.
    2. (b) Gebyrer for Forhandler-kunder. Hvis Kunden bestiller Google Workspace Essentials-udgaven hos Forhandleren, fastlægges Gebyrerne for Tjenesterne mellem Kunden og Forhandleren, bortset fra at Googles måleværktøjer bruges til at fastslå Kundens brug af Tjenesterne, og hvis det er relevant, Gebyrerne.
   2. 3.2 Sporing og fakturering af Aktive brugere og lagerplads. Uanset om Kunden bestiller Google Workspace Essentials og/eller Google Workspace Essentials Starter-udgaven, kan Google blokere enhver adfærd, der forsøger at omgå sporing og fakturering af Aktive brugere eller lagerplads, hvis det er relevant.

   3. 3.3 SLA-krediteringer. Hvis Kunden bestiller Google Workspace Essentials-udgaven direkte hos Google, vil alle Tjenestekrediteringer, som Kunden måtte være berettiget til, blive udstedt i form af pengekrediteringer (og ikke som ekstra dage i Tjenestens løbetid), der påføres Kundens næste faktura. Hvis Kunden bestiller Google Workspace Essentials-udgaven hos Forhandleren, udsteder Google alle Tjenestekrediteringer, som Kunden måtte være berettiget til, til Forhandleren i form af pengekrediteringer (og ikke som ekstra dage i Tjenestens løbetid).

   4. 3.4 Undtagelser fra SLA og Teknisk support. Hvis Kunden bestiller Google Workspace Essentials Starter-udgaven, gælder SLA ikke for nogen tjenester, der er inkluderet i den pågældende udgave (uanset om SLA måtte definere sådanne tjenester som Omfattede Google Workspace-tjenester), og Teknisk support er ikke tilgængelig.

   5. 3.5 Ophævelse ved inaktivitet eller ophævelse uden aftalebrud. Hvis Kunden bestiller Google Workspace Essentials Starter-udgaven, forbeholder Google sig retten til at opsige Aftalen og leveringen af Tjenesterne:

    1. (a) Med 30 dages varsel til Kunden, hvis Kunden eller dennes Slutbrugere ikke har logget ind på Administrationskonsol eller benyttet Tjenesterne i en periode på 60 sammenhængende dage forud for varselsdatoen, eller
    2. (b) Som ophævelse uden aftalebrud med 90 dages forudgående varsel til Kunden.
   6. 3.6 Definitioner. "Aktiv bruger" betyder en Slutbruger af Google Workspace Essentials-udgaven, som (a) afholder eller deltager i videomøder i Google Meet mindst én gang i løbet af kalendermåneden, eller som (b) åbner en fil i Google Drev mindst én gang i løbet af kalendermåneden.

  4. 4. Cloud Search. Følgende vilkår gælder kun for Cloud Search:

   1. 4.1 Datakilder fra Tredjeparter. Kundens brug af kilder fra tredjeparter i forbindelse med Cloud Search Platform er underlagt og styret af servicevilkårene og andre aftaler mellem Kunden og den relevante udbyder af tredjepartsdatakilden ("Vilkår for datakilder fra tredjeparter"). Kunden er alene ansvarlig for at overholde sådanne Vilkår for datakilder fra tredjeparter, herunder for at have de nødvendige rettigheder til at tillade Google at få adgang til eller bruge datakilder fra tredjeparter, således at Google kan provisionere Cloud Search Platform til Kunden.

   2. 4.2 Produktplanen for Cloud Search tilbydes til Cloud Search-kunder i en begrænset periode og udelukkende til orientering. Funktioner og opdateringer i Produktplanen for Cloud Search kan ikke garanteres, og Google er ikke forpligtet til at levere dem som en del af Tjenesterne. Kunden kan sende Google feedback og forslag til nye funktioner, som Google efter eget skøn kan overveje at føje til senere udgaver af Produktplanen for Cloud Search. Google er ikke forpligtet til at implementere feedback eller forslag til nye funktioner, heller ikke selvom det pågældende indhold føjes til Produktplanen for Cloud Search.

   3. 4.3 Yderligere definitioner.

    1. "Produktplanen for Cloud Search" er et dokument, der indeholder planlagte produktfunktioner og opdateringer til Cloud Search.

    2. "Element" eller "Dokument" er alt digitalt indhold, som Cloud Search kan indeksere, herunder eventuelt DOCS-, XLS-, PPT- og PDF-filer, en række i en database, entydige webadresser eller en af de understøttede filtyper.

    3. "Søgeforespørgsel" er en anmodning, der sendes af Kunden til Google ved hjælp af Cloud Search for at hente oplysninger eller en række resultater.

    4. "Søgeapp" er en konfiguration af Cloud Search, der er oprettet og administreret af Kunden eller en person, som Kunden har udpeget, for at give mulighed for en bestemt forretningsrelateret anvendelse, f.eks. at søge i dokumenter i en intranetportal eller i Kundens supportværktøj.

  5. 5. Cloud Identity-tjenester. Følgende vilkår gælder kun for Cloud Identity-tjenester:

   1. 5.1 Gældende aftale. Hvis denne Aftale og en separat Google Cloud Platform-aftale begge dækker Kundens brug af Cloud Identity-tjenester på Kontoen, så er det (a) denne Aftale, der gælder for de pågældende Cloud Identity-tjenester, så længe den er i kraft. Hvis (b) Kundens Google Cloud Platform-aftale fortsat er i kraft, når denne Aftale udløber eller ophører, så gælder Google Cloud Platform-aftalen for Kundens fortsatte brug af de pågældende Cloud Identity-tjenester på kontoen. Hvis (c) Kundens Google Cloud Platform-aftale ikke længere er i kraft, når denne Aftale udløber eller ophører, så er det vilkårene på https://cloud.google.com/terms/identity, der gælder for Kundens fortsatte brug af Cloud Identity-tjenesterne på kontoen. Dette afsnit er fortsat gældende efter udløb eller opsigelse af denne Aftale.

   2. 5.2 Yderligere definitioner.

    1. "Google Cloud Platform" betyder de daværende aktuelle tjenester som beskrevet på https://cloud.google.com/terms/services.

  6. 6. Vilkår for Tilbud om adgang før generel tilgængelighed. Google kan muligvis gøre Google Workspace-funktioner, -tjenester eller -software tilgængelige for Kunden, før de bliver tilgængelige generelt, hvilket identificeres som "Tidlig adgang", "Alfa", "Beta", "Forhåndsvisning", "Eksperimentel" eller en lignende betegnelse i Oversigten over tjenester, tilknyttet dokumentation eller materialer, eller en Testansøgning (som defineret nedenfor) (samlet kaldet "Tilbud om adgang før generel tilgængelighed"). Selvom Tilbud om adgang før generel tilgængelighed ikke er Tjenester, er Kundernes brug af Tilbud om adgang før generel tilgængelighed underlagt de Aftalevilkår, der gælder for Tjenester, og som ændres ved nærværende Afsnit 6.

   1. 6.1 Adgang til og brug af Tilbud om adgang før generel tilgængelighed.

    1. (a) Testansøgninger. Kunden kan ansøge om at blive testbruger af et eller flere Tilbud om adgang før generel tilgængelighed ved at indsende ansøgninger, der er tilgængelige via Administrationskonsol eller på anden måde via Google ("Testansøgninger"). Hvis Google accepterer Kunden som testbruger af et Tilbud om adgang før generel tilgængelighed (baseret på Googles krav til testbrugere på domæneniveau på det aktuelle tidspunkt), giver Google Kunden mulighed for at benytte Tilbuddet om adgang før generel tilgængelighed under forbehold af vilkårene i nærværende Afsnit 6. Der kan gælde yderligere vilkår ("Specifikke testvilkår") for Tilbuddet om adgang før generel tilgængelighed, og de vil i så fald blive oplyst af Google via Testansøgningen eller på anden måde skriftligt, før Kunden begynder at bruge Tilbuddet om adgang før generel tilgængelighed. Testansøgningen og eventuelle Specifikke testvilkår er inkluderet i nærværende Afsnit 6.

    2. (b) Brug af Kundens testdata. Med forbehold af Afsnit 6.1(d) (Begrænsning af brug for offentlige kunder) i nærværende Afsnit 6 kan Google og skal Kunden (f.eks. ved at indsamle eller udsende eventuelle påkrævede samtykker eller meddelelser) sikre, at Google må bruge eventuelle Kundedata (herunder Kundens personoplysninger), som er indsendt, gemt, sendt eller modtaget via eventuelle Tilbud om adgang før generel tilgængelighed af Kunden eller dennes Slutbrugere ("Kundens testdata") til at udbyde, teste, analysere, udvikle og forbedre sådanne Tilbud om adgang før generel tilgængelighed og de Google-produkter og -tjenester, der bruges sammen med dem, uden nogen begrænsninger og uden forpligtelser over for Kunden, eventuelle Slutbrugere eller tredjeparter, medmindre andet er angivet i Aftalens bestemmelser om fortrolighed og i det nedenstående.

    3. Hvis Kunden har accepteret, eller parterne på anden måde har givet deres samtykke til, Googles aktuelle vilkår på det pågældende tidspunkt, der beskriver forpligtelser vedrørende databeskyttelse og behandling af Kundedata som angivet på https://cloud.google.com/terms/data-processing-addendum ("Tillæg vedrørende databehandling i skyen" eller "CDPA"), vil CDPA gælde for Tilbud om adgang før generel tilgængelighed, idet disse anses som "Tjenester" i CDPA. For klarheds skyld: Nærværende Afsnit 6 udgør en del af "Aftalen" nævnt i Afsnit 5.2.1 (Vejledning til Kunden) i CDPA med følgende ændringer:

     1. (i) Tilbud om adgang før generel tilgængelighed er ikke "Overvågede tjenester" i henhold til CDPA.
     2. (ii) Kunden accepterer, at med hensyn til Afsnit 6.1 (Sletning foretaget af kunde) i CDPA og i det omfang, som gældende lovgivning tillader det, giver funktionaliteten i Tilbud om adgang før generel tilgængelighed ikke altid mulighed for at slette Kundens testdata i løbet af den periode, hvor kunden har tilladelse til at bruge Tilbuddet om adgang før generel tilgængelighed ("Gyldighedsperiode for Tilbud om adgang før generel tilgængelighed"), men at Kundens testdata vil blive slettet ved udløb af Gyldighedsperioden i overensstemmelse med Afsnit 6.2 (Returnering eller sletning ved udløb af Gyldighedsperiode) i CDPA.
     3. (iii) Medmindre andet er angivet i den relevante Testansøgning: (A) Information om Underdatabehandlere (som defineret i CDPA), der er involveret i Tilbud om adgang før generel tilgængelighed, herunder deres funktioner og lokationer, vil blive gjort tilgængelig skriftligt af Google ved anmodning fra Kunden, og (B) Google vil informere Kunden om eventuel involvering af en Ny tredjepartsunderdatabehandler i forbindelse med Tilbud om adgang før generel tilgængelighed under Gyldighedsperioden for Tilbud om adgang før generel tilgængelighed (herunder Underdatabehandlerens navn og lokation og dennes aktiviteter) ved at sende en mail til Mailadressen til notifikationer, inden Underdatabehandleren begynder at behandle Kundens testdata. Kunden kan, som sin eneste og eksklusive mulighed for afhjælpning, hvis Kunden ikke accepterer Underdatabehandleren, ophøre med at anvende det pågældende Tilbud om adgang før generel tilgængelighed.
    4. (c) Ingen dataplacering eller adgangsgennemsigtighed. Kundens testdata, der behandles i henhold til nærværende Afsnit 6, er ikke underlagt kravene om dataplacering eller adgangsgennemsigtighed (der kan ses på https://cloud.google.com/access-transparency/ og https://workspace.google.com/terms/service-terms).

    5. (d) Begrænsning af brug for offentlige kunder. Medmindre der er givet skriftligt samtykke af Google, må følgende Kunder kun bruge testdata eller eksperimentelle data i forbindelse med Tilbud om adgang før generel tilgængelighed, og de har forbud mod at bruge "live" data eller produktionsdata i forbindelse med Tilbud om adgang før generel tilgængelighed: Offentlige kunder i USA eller andre lande, herunder føderale, nationale, statslige, regionale eller lokale offentlige eller regulatoriske enheder og institutioner, med undtagelse af uddannelsesinstitutioner.

    6. (e) Feedback. Kunden kan give feedback og forslag vedrørende Tilbud om adgang før generel tilgængelighed til Google, og Google og Tilknyttede virksomheder må bruge feedback og forslag givet af Kunden uden begrænsninger og uden forpligtelser over for Kunden.

   2. 6.2 Andre vilkår. TILBUD OM ADGANG FØR GENEREL TILGÆNGELIGHED TILBYDES "SOM DE ER" UDEN NOGEN FORM FOR UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE GARANTIER ELLER ERKLÆRINGER. Tilbud om adgang før generel tilgængelighed (a) kan når som helst blive ændret, suspenderet eller annulleret uden forudgående meddelelse til Kunden og (b) er ikke dækket af nogen SLA eller garanti fra Google. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i en Testansøgning eller anden dokumentation eller andre materialer til et givent Tilbud om adgang før generel tilgængelighed, (i) er Tilbud om adgang før generel tilgængelighed muligvis ikke dækket af teknisk support, og (ii) Kunden må ikke bruge Tilbud om adgang før generel tilgængelighed til at behandle PHI som defineret i HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act). Med hensyn til Tilbud om adgang før generel tilgængelighed kan Google i videst mulig udstrækning inden for rammerne af gældende lovgivning ikke holdes ansvarlig for beløb ud over det mindste af følgende: (A) Begrænsningen af beløb ved erstatningsansvar, der er angivet i Aftalen eller (B) 25.000 USD. Intet i den foregående sætning påvirker de resterende vilkår i Aftalen vedrørende erstatningsansvar (herunder eventuelle specifikke undtagelser fra begrænsning af erstatningsansvar). Google kan når som helst bringe Kundens brug af et Tilbud om adgang før generel tilgængelighed til ophør med skriftlig meddelelse til Kunden.

  7. 7. Verificering med Domænemailadresse. Følgende yderligere vilkår gælder kun, når en Domænemailadresse (i stedet for et Domænenavn) verificeres til brug af Tjenesterne:

   1. 7.1 Invitation af Slutbrugere. Kunden kan invitere andre brugere med en Domænemailadresse til at bruge Tjenesterne. Hvis disse brugere accepterer Kundens invitation til at bruge Tjenesterne, betragtes de som Kundens Slutbrugere i henhold til Aftalen.

   2. 7.2 Verificering af Domænenavn.

    1. (a) Enhver person eller part kan til enhver tid verificere Domænenavnet, der svarer til Domænemailadressen (den "Verificerende part").

    2. (b) Den Verificerende part får ejerskab og kontrol over Slutbrugerkonti, der svarer til Domænenavnet, og alle tilknyttede data på sådanne Slutbrugerkonti umiddelbart efter verificering af Domænenavnet.

    3. (c) Kunden og alle Slutbrugere underrettes, når Domænenavnet er verificeret.

    4. (d) Administration efter verificering af Domænenavn.. Den Verificerende part kan gøre følgende med hensyn til Kundens konto og alle sådanne Slutbrugerkonti: (i) Få adgang til, overvåge, bruge, ændre, tilbageholde eller videregive Kundedata, (ii) styre kontoindstillinger (herunder ændre adgangskoder til konti), (iii) bestemme adgangen til og brugen af Tjenesterne, (iv) begrænse adgangen til oplysninger eller indstillinger, (v) begrænse muligheden for at fjerne tilknytningen af Kundens konto og alle Slutbrugerkonti (herunder Kundedata og data på Kundens konto samt alle Slutbrugerkonti) fra den Verificerende part, (vi) fjerne eller deaktivere enhver Tjeneste, Yderligere produkter eller andre tjenester/produkter, som bruges eller er aktiveret, downloadet eller installeret via Kundens konto eller Slutbrugerkonti, der svarer til Domænenavnet, og (vii) suspendere eller bringe brugen af Tjenesterne til ophør.

   3. 7.3 Sletning af data. Medmindre brugen af Tjenesterne er blevet suspenderet i overensstemmelse med Aftalen, kan Kunden eller dennes Slutbrugere til enhver tid slette eller eksportere Kundedata og/eller slette sine Slutbrugerkonti på en måde, der er i overensstemmelse med Tjenesternes funktionalitet og administration, inden den Verificerende part får ejerskab og kontrol over Domænenavnet og alle tilknyttede Slutbrugerkonti (herunder Kundens konto). Når den Verificerende part har fået ejerskab og kontrol over Domænenavnet og alle tilknyttede Slutbrugerkonti (herunder Kundens konto), kan Kunden eller dennes Slutbrugere, afhængigt af hvordan Tjenesterne administreres, muligvis ikke slette Slutbrugerkonti og slette eller eksportere nogen Kundedata.

   4. 7.4 Vejledning vedrørende databehandling. Hvis der ikke slettes eller eksporteres nogen Kundedata, inden den Verificerende part får ejerskab og kontrol over Domænenavnet og alle tilknyttede Slutbrugerkonti (herunder Kundens konto), accepterer Kunden, uanset om der er angivet andre vilkår om det modsatte i CDPA (hvis det er relevant), at disse Tjenestespecifikke vilkår indgår i Aftalen og, som sådan, dokumenterer Kundens specifikke instruktioner til Google om følgende: (a) Efter opsigelse af Aftalen som beskrevet i Afsnit 7.6 (Opsigelse efter Domæneverificering) opbevarer Google alle Kundedata, der ikke er blevet slettet af Kunden inden en sådan opsigelse, og (b) alle sådanne opbevarede Kundedata gøres tilgængelige for den Verificerende part.

   5. 7.5 Samtykke til Administration. Kunden giver følgende tilladelser, når det er relevant: (a) Den Verificerende part får den adgang og de muligheder, som er beskrevet i Aftalen, og (b) Google giver den Verificerende part den adgang og de muligheder, der er beskrevet i Aftalen.

   6. 7.6 Opsigelse efter Domænebekræftelse. Hvis den Verificerende part er en tredjepart, ophæves denne Aftale automatisk, når den Verificerende part får ejerskab og kontrol over Domænenavnet og alle tilknyttede Slutbrugerkonti (herunder Kundens konto). Det skal understreges, at dette afsnit ikke påvirker nogen af de rettigheder, som Slutbrugere måtte få tildelt af den Verificerende part i henhold til dennes egen (særskilte) Google Workspace-aftale.

   7. 7.7 Begrænsninger af Tjenesterne. Nogle Tjenester og funktioner er muligvis ikke tilgængelige, medmindre og indtil Domænenavnet er bekræftet.

  8. 8. Google-telefonitjenester. Nedenstående vilkår gælder kun for (i) Google Voice og (ii) brugen af Google Meet til henholdsvis at foretage udgående opkald og modtage indgående opkald ("Google Meet-telefoni"), (og i nærværende Afsnit 8, benævnes Google Voice og Google Meet-telefoni samlet "Google-telefonitjenester"). DISSE VILKÅR INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER OM BEGRÆNSNINGER I FORBINDELSE MED NØDTJENESTER. LÆS DETTE OMHYGGELIGT IGENNEM:

   1. 8.1 Parter og aftalestruktur for Google-telefonitjenester.

    1. (a) Google-telefoniudbyder. I henhold til Afsnit 8.1(d) skal Googles Tilknyttede virksomhed, som er angivet på den relevante Liste over tjeneste- og telefoniudbydere (denne Tilknyttede virksomhed er i hvert tilfælde "Google-telefoniudbyder"), levere Google-telefonitjenester til Kunden som beskrevet i Afsnit 8.1(b) (Aftalestruktur for Google-telefoni).

    2. (b) Aftalestruktur for Google-telefoni. Med forbehold af Afsnit 8.1(d) og udelukkende i relation til de anvendelige Google-telefonitjenester er Google Workspace-parten en korrekt autoriseret repræsetant for Google-telefoniudbyderen og kontraherer på vegne af Google-telefoniudbyderen. I overensstemmelse hermed:

     1. (i) Hvis Kunden vælger at bestille Google-telefonitjenester i tillæg til de øvrige Tjenester, som Kunden har bestilt i henhold til Aftalen, udgør nærværende Afsnit 8.1 sammen med de øvrige vilkår i Aftalen (herunder CDPA og enhver ansvarsbegrænsning) en separat aftale ("Aftale om Google-telefoni"), der indgås mellem den relevante Google-telefoniudbyder (via Google Workspace-parten som dennes korrekt autoriserede repræsentant) og Kunden udelukkende med hensyn til sådanne Google-telefonitjenester med forbehold af de resterende vilkår i nærværende Afsnit 8.1.
     2. (ii) Aftalen om Google-telefoni træder i kraft på ikrafttrædelsesdatoen for Kundens første bestilling af Google-telefonitjenester og gælder, med forbehold for opsigelse før tid i overensstemmelse med dens vilkår, indtil det første af følgende forhold opstår: (A) Opsigelse af Aftalen om Google-telefoni i henhold til vilkårene eller (B) opsigelse eller udløb af Aftalen. Aftalen om Google-telefon tilsidesætter kun Aftalen i forhold til Google-telefonitjenesterne.
     3. (iii) For så vidt angår Aftalen om Google-telefoni erstattes alle henvisninger (med undtagelse af henvisninger i Oversigten over tjenester og dette Afsnit 8 i Tjenestespecifikke vilkår) til "Aftalen" med "Aftalen om Google-telefoni", henvisninger til parten "Google" erstattes med "Google-telefoniudbyder", og henvisninger til "Tjenester" eller "Kernetjenester" erstattes med "Google-telefonitjenester".
     4. (iv) Kunden kan kun gøre rettigheder og fordele gældende i henhold til Aftalen om Google-telefoni over for Google-telefoniudbyderen og ikke over for Google Workspace-parten, og denne har kun forpligtelser i henhold til Aftalen om Google-telefoni (herunder forpligtelser til at betale alle relevante Gebyrer) over for Google-telefoniudbyderen og ikke Google Workspace-parten.
     5. (v) Uanset om der måtte være modstridende vilkår i Aftalen, vil det, i tilfælde af at nærværende Afsnit 8.1 er i modstrid med et andet vilkår i Aftalen om Google-telefoni (herunder afsnittet "Modstridende vilkår" i Aftalen og afsnittet "Rangfølge" i CDPA), være således, at vilkårene i Afsnit 8.1 har forrang.
     6. (vi) Hver af parterne kan opsige Aftalen om Google-telefoni separat fra Aftalen, sådan som det er beskrevet i afsnittet "Periode og opsigelse" i Aftalen. Hvis Kunden opsiger sin brug af Google Voice som beskrevet i Afsnit 8.10 (Kundens opsigelse af Google Voice), opsiger en sådan opsigelse Aftalen om Google-telefoni.
    3. (c) Regionale vilkår. De Regionale vilkår er inkorporeret i Aftalen om Google-telefoni og gælder i det omfang, at en Slutbruger bruger Google Voice i et af de lande, der er beskrevet i Regionale vilkår.

    4. (d) Anvendelighed. For Kunder, der har faktureringsadresse i Canada, Frankrig eller Italien: (i) Afsnit 8.1(a) (Google-telefoniudbyder) og Afsnit 8.1(b) (Aftalestruktur for Google-telefonitjenester) gælder ikke for Google Voice; (ii) Google leverer Google Voice til Kunden, og (iii) i relation til Google Voice vil alle henvisninger til "Google-telefoniudbyder" i disse Tjenestespecifikke vilkår betyde Google.

   2. 8.2 Levering af Google-telefonitjenester.

    1. (a) Databrug.
     1. (i) Indsamling og brug af data. Google-telefoniudbyderen indsamler og bruger Kundedata i overensstemmelse med privatlivserklæringen for Google-telefonitjenestser, som findes på https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/privacy_disclosure.html.
     2. (ii) Abonnentindeks. Google-telefoniudbyderen videregiver ikke Kundens eller dennes Slutbrugeres Google Voice-numre til indekstjenester, medmindre Kunden anmoder om dette, eller det på anden måde er lovpligtigt.
    2. (b) Telefoniudbydere.
     1. (i) Udbydere, som er Tilknyttede virksomheder. Google-telefoniudbyderen kan bruge sine Tilknyttede virksomheder til at levere Google-telefonitjenester, som beskrevet i Liste over tjeneste- og telefoniudbydere.
     2. (ii) Telefoniudbydere, som ikke er Tilknyttede virksomheder. Google-telefoniudbyderen og dennes Tilknyttede virksomheder bruger tredjepartsunderbehandlere, som ikke har tilknytning til Google ("Telefoniudbydere"), til at route indgående og udgående telefonopkald via det offentlige telefonnet, hvis det er relevant. Telefoniudbydere og deres lokationer er angivet på Liste over tjeneste- og telefoniudbydere. Ved at bruge Google-telefonitjenester pålægger Kunden Google-telefoniudbyderen at engagere og få sine Tilknyttede virksomheder til at engagere deres Telefoniudbydere til at gøre følgende:
      1. (1) Route udgående og indgående opkald, hvis det er relevant, og
      2. (2) Behandle Kundedata som uafhængige dataansvarlige i de lande, de befinder sig i:
       1. a) Som minimum i det omfang, det er påkrævet for en sådan routing, og
       2. b) I overensstemmelse med gældende love (herunder europæiske databeskyttelseslove og telekommunikationsbestemmelser).
    3. Det skal understreges, at Telefoniudbydere ikke er Underdatabehandlere (som defineret i CDPA).
   3. 8.3 Yderligere betalingsbetingelser.

    1. (a) Fakturaer for Google-telefonitjenester. Relevante gebyrer og andre omkostninger, der stammer fra Kundens eller Slutbrugernes brug af Google-telefonitjenester, faktureres særskilt fra andre Google Workspace-tjenester og er underlagt betalingsbetingelserne i Aftalen om Google-telefoni.
    2. (b) Opkaldstakster. Ud over Gebyrerne skal Kunden betale Google-telefoniudbyderen for opkald baseret på brug, hvis det er relevant. Disse brugsomkostninger beregnes efter de på tidspunktet gældende Opkaldstakster.
    3. (c) Afgifter. Uanset om det modsatte måtte være aftalt i Aftalen om Google-telefoni, skal Kunden betale gældende Afgifter uden hensyn til eventuelle beviser for afgiftsfritagelse. Fakturerede Afgifter kan inkludere Afgifter knyttet til en Slutbrugers brug af Google-telefonitjenester uden for det land, hvor Slutbrugeren bruger Google-telefonitjenester.
   4. 8.4 Krav til Google Voice; Google-telefoniudbyderens ansvarsfraskrivelse.

    1. (a) Krav til Google Voice. Dette Afsnit 8.4(a) gælder kun for Google Voice og IKKE for Google Meet-telefoni. Brug af Google Voice kan kræve et separat bredbånd eller en mobildataforbindelse og en Slutbrugerenhed, der er kompatibel med visse tekniske minimumskrav. Google-telefoniudbyderen vil gøre en beskrivelse af eventuelle minimumskrav til enheden tilgængelig for Kunden. Brug uden for landet eller anden roamingbrug af Google Voice kan betyde, at Slutbrugerne skal betale højere priser hos deres mobilnetværksoperatører.
    2. (b) Google-telefoniudbyderens ansvarsfraskrivelse. Google-telefoniudbyderen er ikke ansvarlig for nogen afbrydelse af eller fejl i Google-telefonitjenester på grund af forsinkelser, strømafbrydelser eller afbrydelser i: (i) Kundens dataforbindelse, (ii) Telefoniudbydernes netværk eller (iii) funktionen af Kundens eller Slutbrugernes enheder. Brug af Google-telefonitjenester på mobilenheder kan bruge Slutbrugernes tale- eller datakvoter, som er købt hos deres mobilnetværksoperatører.
   5. 8.5 Google Voice-funktioner. Dette Afsnit 8.5 gælder kun for Google Voice og IKKE for Google Meet-telefoni.

    1. (a) Nummeroverdragelse og -tilgængelighed. Hvor Google Voice tillader overdragelse af telefonnumre, gælder følgende:
     1. (i) Nummeraktivering kan kræve, at Google-telefoniudbyderen indsamler oplysninger, som kræves i henhold til gældende telekommunikationsbestemmelser. Disse oplysninger kan omfatte Kundens tjenesteadresse og skatte-id
     2. (ii) I nogle lande skal tjenesteadressen svare til det område, som er omfattet af det nummer, der overdrages
     3. (iii) Nummeraktivering sker muligvis ikke umiddelbart efter anmodningen og
     4. (iv) Inaktive numre kan blive fjernet fra Kundens konto.
    2. (b) Nummerportering. Kunden kan flytte eksisterende numre fra andre tjenesteudbydere til Google Voice, i det omfang Google Voice tilbyder nummertildeling, og kan anmode om, at tildelte telefonnumre frigives til en anden tjenesteudbyder, med forbehold af Afsnit 8.5(b)(i)-(iv) nedenfor.
     1. (i) Indgående portering. Hvis Kunden vil overføre et nummer fra en anden tjenesteudbyder, skal Kunden følge den proces, der er beskrevet på support.google.com/a/go/voice-porting, da dette website kan blive opdateret fra tid til anden. Kunden må kun portere numre til en aktiv konto. Indgående nummerportering er muligvis ikke tilgængelig på alle lokationer, hvor Google Voice tilbydes.
     2. (ii) Udgående portering. Hvis Kunden vil overføre et tildelt nummer til en anden tjenesteudbyder, skal Kunden følge denne tjenesteudbyders porteringsproces. Google-telefoniudbyderen behandler porteringsanmodningen efter notifikation fra Kundens nye tjenesteudbyder om, at Kunden har sendt en porteringsanmodning. Google-telefoniudbyderen er ikke ansvarlig for nogen forsinkelser eller afbrydelser i tjenesten, som er forårsaget af den udgående nummerporteringsproces, unøjagtige eller fejlagtige porteringsanmodninger foretaget af Kunden eller Kundens nye tjenesteudbyder eller svigagtige porteringsanmodninger foretaget af tredjeparter.
     3. (iii) Kundens forpligtelser. Kunden er ansvarlig for (A) nøjagtigheden af oplysninger, som videregives til Google-telefoniudbyderen i forbindelse med en porteringsanmodning, (B) gebyrer i forbindelse med portering af et nummer, herunder gebyrer i forbindelse med tilbageværende numre og abonnementer, og (C) eventuelle Gebyrer til Google-telefoniudbyderen i forbindelse med et nummer frem til det tidspunkt, hvor nummeret er blevet porteret, i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning.
     4. (iv) Opsigelse af Tjeneste. Google-telefoniudbyderen kan frigive et Google Voice-nummer efter opsigelse eller udløb af den gældende Slutbrugerlicens, hvis Kunden ikke porterer nummeret til en anden tjenesteudbyder forud for en sådan opsigelse eller et sådant udløb.
    3. (c) Vis nummer. Google Voice tillader visning af Kundens Google Voice-nummer på modtagende enheder, hvor det er teknisk muligt. Slutbrugerne kan skjule visningen af nummeret permanent eller fra opkald til opkald. Af tekniske årsager er Google-telefoniudbyderen muligvis ikke i alle tilfælde i stand til at skjule Google Voice-numre, herunder ved opkald til Alarmnumre.
    4. (d) Nummerblokering. På Kundens anmodning vil Google-telefoniudbyderen blokere eller fjerne blokeringen af brug af Google Voice til at foretage opkald til specifikke numre, nummerintervaller eller typer af numre (herunder tillægstjenester), i det omfang det er teknisk muligt.
    5. (e) Optagelse af opkald. Google Voice kan give Slutbrugere mulighed for at optage individuelle telefonsamtaler. Kunden accepterer at undlade, og at undlade at give sine Slutbrugere tilladelse til, at optage telefonsamtaler uden samtykke, hvis et sådant samtykke er påkrævet i henhold til gældende love og regler.
   6. 8.6 Begrænsninger af Google-telefonitjenester. Google-telefonitjenester vil muligvis ikke:

    1. (a) Inkludere operatørassisteret opkald eller opkald til korte koder (der kan blive opkrævet yderligere gebyrer for disse opkald)
    2. (b) Understøtte "modtageren betaler"-opkald eller opkald med gebyrer, der pålægges modtageren eller
    3. (c) Understøtte opkald eller forbindelser til visse numre, herunder f.eks. betalingsnumre.
   7. 8.7 Begrænsning af brug af Google Voice. Nærværende Afsnit 8.7 gælder kun for Google Voice og IKKE for Google Meet-telefoni. Kunden må ikke videretildele numre til, give adgang til eller på anden måde muliggøre brug af Google Voice af, enkeltpersoner under den seksuelle lavalder, som er fastsat i den gældende lovgivning for den relevante jurisdiktion. Google-telefoniudbyderen kan suspendere eller permanent deaktivere enhver konto, der bruges af eller er provisioneret til sådanne enkeltpersoner.

   8. 8.8 Nødtjenester. 8.8(a) gælder kun for Google Meet-telefoni og IKKE for Google Voice. Alle andre underafsnit ((b)-(f)) i Afsnit 8.8 gælder kun for Google Voice og IKKE for Google Meet-telefoni.

    1. (a) Envejsopkald. Opkald til nødtjenester er ikke tilgængelige for envejsopkaldsfunktioner i Google Meet-telefoni. Slutbrugere kan ikke foretage opkald til eller modtage opkald fra nødtjenester. Kunden er ansvarlig for at sikre, at Slutbrugere har adgang til alternative muligheder for at foretage opkald til nødtjenester.
    2. (b) Tovejsopkald. Opkald til nødtjenester understøttes af Google Voice. IP-baserede telefontjenester til nødopkald har visse begrænsninger sammenlignet med traditionelle nødopkald og vil fungere anderledes end traditionelle nødopkald. Følgende bestemmelser beskriver disse begrænsninger og forskelle. Yderligere landespecifikke begrænsninger er beskrevet i de Regionale vilkår. Kunden anerkender og accepterer hermed forskellene på traditionelle telefontjenester og IP-baserede telefonopkald, når det gælder opkald, der foretages til nødtjenester, som beskrevet heri:
     1. (i) Beskrivelse af nødopkaldstjeneste. Slutbrugere af tovejsopkaldsfunktioner i Google Voice kan foretage og modtage opkald omkostningsfrit til og fra nødtjenester. Nødtjenester varierer afhængigt af Slutbrugerens lokation. Når en Slutbruger foretager opkald til nødtjenester, videregiver Google-telefoniudbyderen Slutbrugerens telefonnummer og adresse, som Kunden har oplyst til Google, til nødtjenesteoperatører (se Afsnit 8.8(d) (Kundens forpligtelser) nedenfor). Slutbrugerne skal muligvis bekræfte deres fysiske lokation og tilbagekaldsnummer, da nødtjenesteoperatøren ikke nødvendigvis har disse oplysninger.
     2. (ii) Begrænsninger af nødopkaldstjenesten. Følgende begrænsninger er gældende for tilgængeligheden af Google Voices nødopkaldstjeneste: (A) Tjenesten er muligvis ikke tilgængelig i tilfælde af et internetudfald eller strømafbrydelse, (B) nødopkald kan være længere tid om at oprette forbindelse til Alarmcentralen end traditionelle nødopkald, kan medføre et optaget-signal eller vil muligvis ikke gå igennem, (C) nødopkald forbindes muligvis korrekt til Alarmcentralen, men Slutbrugerens telefonnummer eller lokation overføres muligvis ikke automatisk, og nødtjenestens operatør kan muligvis ikke ringe tilbage, (D) nødopkald foretaget under roaming routes muligvis til den lokale Alarmcentral, som er knyttet til Slutbrugerens registrerede adresse (Kunden skal instruere Slutbrugerne i at bruge deres indbyggede opkaldsprogram under roaming), (E) Slutbrugere, som er døve, hørehæmmede eller har et talehandicap, bør ringe direkte til lokale nødtjenester ved hjælp af en teksttelefon eller fjernskriver i stedet for 711 eller det tilsvarende lokale nummer, (F) hvis Slutbrugerne har knyttet flere enheder til deres kontonummer: (i) ringer returopkald fra Alarmcentralen muligvis ikke til hver enkelt tilknyttet enhed og (ii) nødtjenesteoperatøren ser muligvis et andet telefonnummer end Slutbrugerens personlige telefonnummer, (G) hvis Slutbrugeren har deaktiveret indgående opkald, kan Alarmcentralen muligvis ikke ringe tilbage, (H) hvis et opkald mislykkes ved brug af Google Voice, bliver Slutbrugerne muligvis instrueret i at foretage nødopkald ved hjælp af det indbyggede opkaldsprogram på deres enheder, og (I) nødopkald er ikke tilgængeligt via denne opkaldstjeneste, hvis (i) den Google Voice-tjeneste, der kun er til indgående opkald, anvendes, eller (ii) opkald dirigeres via brugerens mobilselskabs talenetværk ved brug af det indbyggede opkaldsprogram på Slutbrugerens enhed. I Canada og visse andre områder skal det nummer og den lokation, som den person, der foretager nødopkaldet, oplyser, leveres verbalt af Googles nødtjenesteoperatør til den relevante Alarmcentral. Hvis den, der ringer, ikke kan oplyse lokationen til operatøren, viderestilles vedkommende til den Alarmcentral, der betjener vedkommendes registrerede adresse.
    3. (c) Sms-beskeder til nødtjenester. Afsendelse af sms-beskeder til nødtjenester understøttes muligvis ikke af Google Voice. Funktioner til afsendelse af sms-beskeder til nødtjenester, som er gjort tilgængelige via Google Voice, understøttes muligvis ikke via et Wi-Fi-netværk.
    4. (d) Kundens forpligtelser. Vedrørende Afsnit 8.8(b) (Tovejsopkald) er Kunden ansvarlig for følgende: (i) At sørge for, at den adresse, der er registreret for hver Slutbruger i Google Voice, er den aktuelle fysiske adresse, hvor Slutbrugeren vil bruge Google Voice (hvis den aktuelle adresse ikke angives, kan det medføre, at det forkerte nødberedskabscenter kontaktes, og at redningstiltag til Slutbrugerne forsinkes), (ii) at informere Slutbrugerne om, at deres fysiske adresser vil blive delt med Telefoniudbydere, (iii) at informere Slutbrugerne om, at de muligvis skal oplyse deres fysiske lokation og tilbagekaldsnummer til Alarmcentralen, når de har fået forbindelse, (iv) at sikre, at Slutbrugerne har adgang til en alternativ metode til at foretage opkald til nødtjenester og (v) at informere Slutbrugerne om begrænsningerne for nødopkaldstjenesterne (Kunden kan downloade og udskrive en advarselsetiket, som kan sættes på alle enheder, som kan blive brugt til at få adgang til Google Voice, på support.google.com/voice/go/emergency-services).
    5. (e) Nødunderretninger. Nødunderretninger modtages muligvis ikke via Google Voice, hvis enheder er indstillet til tilstanden Kun Wi-Fi, eller mobiltjeneste ikke er tilgængelig.
    6. (f) Ansvarsfraskrivelse i forbindelse med nødtjenester. I det fulde omfang i henhold til loven har hverken Google-telefoniudbyderen eller nogen af dennes Tilknyttede virksomheder erstatningspligt i henhold til Aftalen om Google-telefoni (hverken inden og uden for kontrakt (herunder uagtsomhed) eller på anden måde) for skader af nogen art (herunder direkte og indirekte skader) som følge af eller i forbindelse med brug af eller forsøg på at bruge Google Voice til at få adgang til nødtjenester, herunder, men ikke begrænset til, enhver manglende mulighed for at få adgang til sådanne tjenester, alle forsinkelser af tiltag fra nødtjenester, nødberedskabscentre eller -operatørers opførsel eller unøjagtigheder i oplysninger, som videregives til nødtjenester leveret af Telefoniudbydere eller andre tredjeparter, som er hyret af Google-telefoniudbyderen eller dennes Tilknyttede virksomheder til at muliggøre levering af adgang til nødtjenester.
   9. 8.9 Suspendering. Ud over de suspenderingsrettigheder, som er beskrevet i Aftalen om Google-telefoni, kan Google-telefoniudbyderen blokere indgående og udgående opkald eller beskeder i Google-telefonitjenester, hvis Google-telefoniudbyderen med rimelighed fastslår, at Kunden eller en Slutbruger har brugt Google-telefonitjenester til at deltage i følgende forbudte aktiviteter:

    1. (a) Generering eller muliggørelse af uønskede kommercielle meddelelser eller
    2. (b) Oppustning af opkaldstrafik (f.eks. "traffic pumping" eller international svindel forbundet med indtægtsandele).
   10. 8.10 Kundens opsigelse af Google Voice. Nærværende Afsnit 8.10 gælder kun for Google Voice og IKKE for Google Meet-telefoni. Ud over eventuelle øvrige opsigelsesrettigheder kan Kunden til enhver tid opsige sin brug af Google Voice ved at sende en skriftlig opsigelse til Google-telefoniudbyderen. Kunden skal stoppe med at bruge Google Voice øjeblikkeligt efter opsigelse.

   11. 8.11 Yderligere definitioner.

    1. "Opkaldstakster" er de aktuelle opkaldstakster på det pågældende tidspunkt, som er beskrevet (i) for Google Voice på https://voice.google.com/rates og (ii) for Google Meet-telefoni på https://meet.google.com/u/0/tel/rates.

    2. "Slutbruger" omfatter, (i) for så vidt angår Google Voice potentielle brugere, som kan være til stede på den fysiske lokation, hvor en enhed, der er forbundet med Google Voice, er placeret og gjort tilgængelig til brug, og (ii) for så vidt angår Google Meet potentielle brugere, som eventuelt bruger Google Meet-telefonitjenesterne til at deltage i eller ringe ud fra Google Meet-møder.

    3. "Gebyrer" omfatter, i forbindelse med Google Voice, de gebyrer, som er beskrevet på https://workspace.google.com/products/voice.

    4. "Google Workspace-part" er den Google-part, som Kunden indgår aftale med om andre Google Workspace-tjenester, sådan som det er defineret i Aftalen.

    5. "Alarmcentral" er den relevante alarmcentral baseret på en Slutbrugers registrerede lokation.

    6. "Regionale vilkår" er de vilkår, der er beskrevet på https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/regional_terms.html.

    7. "Telefoniudbyder" har den betydning, der er angivet i Afsnit 8.2(b) (Telefoniudbydere) i disse Tjenestespecifikke vilkår.

    8. "Liste over tjeneste- og telefoniudbydere" er den på det pågældende tidspunkt aktuelle liste over Tjeneste- og telefoniudbydere, som findes (i) for Google Voice på https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/providers.html og (ii) for Google Meet-telefoni på https://workspace.google.com/terms/service-terms/meet-telephony/providers.html.

    *Hvis et offlinedokument henviser til "Google Voice-udbyder", anses sådanne henvisninger for at betyde "Google-telefoniudbyder", sådan som termen anvendes i disse Tjenestespecifikke vilkår og i Aftalen vedrørende Google-telefoni.

 1. 9. Google SIP Link. Google SIP Link er tilgængeligt i lande, hvor Google Voice er tilgængeligt (som beskrevet på https://support.google.com/a/answer/9206529 eller en senere udgave af webadressen), og i lande, der er angivet på https://support.google.com/a?p=sipcountries (eller en senere udgave af webadressen). Kunden kan bruge Google SIP Link til at foretage opkald med Google Voice ved hjælp af Kundens systemintegrator, mobilselskab eller en anden partner, der leverer telefonitjenester til Kunden uafhængigt af Google Voice ("SIP-udbyder"), også selvom Kunden ikke har købt Google Voice. De følgende vilkår gælder for Kundens brug af Google SIP Link:

  1. (a) Portering af telefonnumre til Kundens SIP-udbyder skal udføres af SIP-udbyderen.
  2. (b) Kunden anerkender og accepterer, at Google kan foretage opkald til Kunden for at validere Kundens trunkkonfiguration eller verificere ejerskab af telefonnummer. Kunden giver sit samtykke til at modtage sådanne opkald, også fra et automatiseret system.
  3. (c) Kunden er ansvarlig for at sikre, at eventuelle opkald til nødtjenester, der bliver foretaget af en Google SIP Link-bruger, bliver omdirigeret via SIP-udbyderen. Kunden skal derudover foretage enhver opdatering af sin lokation eller adresse via SIP-udbyderen med henblik på opkald til nødtjenester.
  4. (d) Det skal understreges, at SIP-udbydere ikke er Underdatabehandler (som defineret i Tillægget vedrørende databehandling i skyen).
 1. 10. Google Drev. Følgende vilkår gælder kun for Drev:

  1. 10.1 Brug af Google Drev til indholdsdistribution. Google Drev er ikke beregnet til brug som et indholdsdistributionsnetværk, og Google kan begrænse brug af og adgang til Google Drev, hvis Google efter eget rimelige skøn vurderer, at Google Drev anvendes i strid med politikken for acceptabel brug eller til krænkende eller ulovlig distribution eller massedistribution af indhold, herunder videoer. Enhver video, der hostes af Google Drev, og som deles offentligt uden for Kundens domæne, skal overholde YouTubes retningslinjer for fællesskabet (findes på https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/ eller en efterfølgende webadresse).

 1. 11. User Experience Research. Hvis Kunden tilmelder sig programmet Google Cloud User Experience Research for Google Workspace, er Kundens deltagelse underlagt vilkårene i tillægget Google Cloud User Experience Research Panel Addendum, som findes på https://cloud.google.com/terms/user-experience-research.

 1. 12. Kryptering på klientsiden. Google er ikke ansvarlig for noget aspekt af den eksterne tjeneste til administration af krypteringsnøgler, som Kunden har valgt. Ansvaret for den pågældende tjeneste, herunder alle krypteringsnøgler, der genereres af en sådan tjeneste til administration af nøgler til brug sammen med Kryptering på klientsiden, påhviler alene Kunden. Uanset om der er angivet andre vilkår om det modsatte i CDPA, kan Google ikke gendanne nogen krypteringsnøgle eller nogen Kundedata, der er krypteret af den pågældende krypteringsnøgle, hvis krypteringsnøglen bortkommer, bliver stjålet eller beskadiges. Kryptering på klientsiden bliver helt utilgængelig for alle relevante Tjenester, hvis den eksterne tjeneste til administration af nøgler afbrydes eller ikke kan tilgås.

 1. 13. Regionale vilkår.

  1. 13.1 Japan. Hvis Kundens faktureringsadresse er i Japan, leveres tjenesterne Gmail, Chat og Meet af Google Connect Asia Pacific Pte. Ltd. ("GCAP"), men fakturaer sendes stadig af Google Asia Pacific Pte. Ltd. Google Asia Pacific Pte. Ltd er kun den retmæssige repræsentant for GCAP i relation til ovennævnte Tjenester og kontraherer på vegne af GCAP.

  2. 13.2 Frankrig. Kunden skal overholde Frankrigs generelle sikkerhedspolitik vedrørende systemer med sundhedsoplysninger (PGSSI-S, General Security Policy for Health Information Systems) i den udstrækning, det er relevant.

Tidligere versioner

31. oktober 2022

11. oktober 2022

22. september 2022

19. september 2022

7. juli 2022

31. marts 2022

15. marts 2022

1. februar 2022

30. september 2021

3. juni 2021

14. april 2021

21. december 2020

6. oktober 2020