Retningslinjer for teknisk support til Google Workspace

Senest ændret: 31. maj 2023

De følgende retningslinjer for teknisk support ("Retningslinjer") gælder for supporttjenester til Google Workspace-tjenester ("Tjenester") med undtagelse af de tjenester og udgaver, der er identificeret i nedenstående Afsnit 5 (Tjenester og udgaver, der ikke er omfattet), som ikke er kvalificeret til supporttjenester. Termer med stort begyndelsesbogstav, som ikke defineres i disse retningslinjer, defineres som beskrevet i den aftale, der gælder for Kundens brug af Google Workspace-tjenesterne ("Aftalen").

Tidligere versioner

30. marts 2023

14. november 2022

28. april 2022