Oversigt over tjenester

Medmindre andet er angivet, er nedenstående Google Workspace-tjenester (tidligere kendt som G Suite) omfattet af Google Workspace Services Schedule-bilaget til Google Cloud-hovedaftalen eller en anden aftale, i henhold til hvilken Google har accepteret at levere de relevante tjenester ("Google Workspace-aftalen"). Visse tjenester og udgaver nedenfor kan være underlagt Tjenestespecifikke vilkår, som kan findes på https://workspace.google.com/terms/service-terms/.

Google Workspace-tjenester:

Kernetjenester

 • "Kryptering på klientsiden" giver en organisation mulighed for at bruge sine egne krypteringsnøgler til at kryptere relevante indtastede Kundedata i bestemte Kernetjenester, som beskrevet på https://support.google.com/a/answer/10741897, eller en efterfølgende webadresse.
 • "Cloud Identity-tjenester" er beskrevet på https://cloud.google.com/terms/identity/user-features.html, eller en efterfølgende webadresse.
 • "Duet AI til Google Workspace" ("Duet AI") giver Slutbrugere mulighed for at bruge funktioner til generativ AI som en hjælp til at skrive indhold, organisere filer, visualisere information, accelerere arbejdsgange og afholde mere detaljerede møder.
 • "Enterprise Data Regions" giver Administratorer mulighed for at anvende indstillinger for politik for dataregion i visse regioner for alle eller nogle valgte Slutbrugere på visse primære Inaktive data (herunder sikkerhedskopier) i Kundedata som beskrevet på https://support.google.com/a/answer/9223653.
 • "Gmail" giver Kunder mulighed for at sende og modtage mails.
 • "Google Kalender" giver Slutbrugere mulighed for at administrere personlige kalendere, organisationskalendere og teamkalendere.
 • "Google Chat" giver Slutbrugere mulighed for at kommunikere i realtid via en platform til forbedret udveksling af chatbeskeder og gruppesamarbejde.
 • "Google Cloud Search" giver Slutbrugere mulighed for at anvende søge- og hjælpefunktioner i forbindelse med indhold i nogle af Google Workspaces Kernetjenester og datakilder fra tredjeparter (alt efter hvad der er relevant).
 • "Google Kontakter" giver Slutbrugere mulighed for at importere, gemme og se kontaktoplysninger samt oprette private grupper med kontakter, som kan bruges, når der skal sendes mails til mange personer på én gang.
 • "Google Docs", "Google Sheets", "Google Slides" og "Google Analyse" giver Slutbrugere mulighed for at oprette, redigere, dele, tegne, eksportere, indlejre og samarbejde om indhold i dokumenter, regneark, præsentationer og formularer.
 • "Google Drev" giver Slutbrugere mulighed for at gemme, overføre, se og dele filer.
 • "Google Groups for Business" giver Slutbrugere mulighed for at kommunikere ved hjælp af samarbejdsgrupper, og Administratorer kan konfigurere funktioner og tjenester til forskellige grupper af Slutbrugere.
 • "Google Jamboard" giver Slutbrugere mulighed for at oprette, redigere, dele, tegne, eksportere, indlejre og samarbejde om indhold i et dokument.
 • "Google Keep" giver Slutbrugere mulighed for at oprette, redigere, dele og samarbejde om noter, lister og tegninger.
 • "Google Meet" giver Slutbrugere mulighed for at kommunikere i realtid via videomøder, både små møder og møder med stor kapacitet, blandt andet opkald med mulighed for at ringe ud og deltage via telefon (mobilselskabets gebyrer kan være gældende). Opkald i Google Meet leveres af de parter, der er angivet på følgende webadresse: https://workspace.google.com/terms/service-terms/meet-telephony/providers.html. Nødopkald understøttes ikke i Google Meet.
 • "Google SIP Link" giver Kunder mulighed for at knytte deres mobilselskabstjenester til Google Voice-funktionaliteten via deres egen session border controller fra tredjepart og mobilselskabstrunk, som er separat fra (og kræver ikke køb af) Google Voice. Google SIP Link giver Kunder mulighed for at bruge Google Voices forbedrede softwarefunktioner, mens de beholder deres eksisterende mobilselskab samt deres eksisterende udstyr og løsninger til intern telefonisk viderestilling. Google SIP Link er kun tilgængeligt i de lande, der er angivet på webadressen https://support.google.com/a?p=sipcountries eller en efterfølgende webadresse. Yderligere gebyrer gælder for brug af Google SIP Link.
 • "Google Sites" giver Slutbrugere mulighed for at oprette et website og dele det med en gruppe bestående af andre Slutbrugere.
 • "Google Huskeliste" giver Slutbrugere mulighed for at oprette, redigere og administrere deres opgaver.
 • "Google Vault" giver funktioner til søgning og eksport samt funktioner til dataarkivering, dataopbevaring og eDiscovery. Kunderne skal fortsætte med at bruge/købe Google Vault, for at Google kan opbevare de arkiverede data.
 • "Google Voice" er en Administratorstyret og IP-baseret telefontjeneste, som giver Kunderne mulighed for at tildele og administrere telefonnumre til brug af Slutbrugere og mulighed for, at Slutbrugere kan foretage og modtage opkald med de tildelte numre. Google Voice leveres af virksomheder, der er tilknyttet Google, som beskrevet i de Tjenestespecifikke vilkår for Google Voice, og tjenesten er kun tilgængelig i de lande, der er angivet på https://support.google.com/a/answer/9206529 eller en efterfølgende webadresse. Yderligere gebyrer gælder for brug af Google Voice.
 • "Google Workspace Assured Controls" giver Kunder mulighed for geografisk at begrænse Google Support-handlinger, der er relateret til deres Kundedata.
 • "Google Workspace Migrate" er en Administratorstyret lokal tjeneste til migrering af Slutbrugerdata til Kunders Google Workspace-konto.
 • "Internationale opkald i Meet" understøtter udvidede opkald i Google Meet-videomøder med mulighed for at deltage via telefon og ringe ud.
 • "Ekstra Workspace-lagerplads" giver kunderne mulighed for at øge mængden af deres samlede fælles lagerplads, som er tilgængelig.
 • "Workspace-tilføjelser" er samlet Duet AI til Google Workspace, Google SIP Link, Google Voice, Google Workspace Assured Controls, Ekstra Workspace-lagerplads, Internationale opkald i Meet og Enterprise Data Regions som beskrevet længere nede.
 • Søge- og vidensfunktioner giver forbedrede muligheder for søgning mellem alle tjenester ved at muliggøre indholdssøgning på tværs af produkter og automatisk indholdskategorisering til brug i aktive tjenester.

Andre tjenester

 • "AppSheet" er en webbaseret platform, som generelt er tilgængelig på https://www.appsheet.com, som giver organisationer mulighed for atoprette og hoste apps uden behovet for at skrive kompliceret eller omfattende kode. For forhandlere, distributører eller leverandører af Tjenesterne er AppSheet en Begrænset tjeneste under Google Cloud Partner Advantage-programmet.

Workspace-tilføjelser:

Google Workspace-tilføjelser kan tilføjes uden yderligere omkostninger, medmindre andet er angivet, i visse udgaver af Google Workspace i henhold til tabellen med Google Workspace-udgaver/varenumre nedenfor.

Google Voice- og Google SIP Link-tilføjelser

 • "Voice Starter" er en version af Google Voice, som kun tillader op til 10 Slutbrugere i et enkelt land.
 • "Voice Standard" er en version af Google Voice, som understøtter et ubegrænset antal Slutbrugere i et enkelt land, og som også inkluderer funktioner til Google SIP Link, kompatibilitet med VoIP-telefon samt automatisk assistent på flere niveauer.
 • "Voice Premium" er en version af Google Voice, som understøtter et ubegrænset antal Slutbrugere i flere lande, og som også inkluderer Google SIP Link, kompatibilitet med VoIP-telefon, automatisk assistent på flere niveauer og avanceret rapportering.
 • "Google SIP Link Standard" er en version af Google SIP Link, som understøtter et ubegrænset antal Slutbrugere i et enkelt land, og som også inkluderer kompatibilitet med VoIP-telefon og automatisk assistent på flere niveauer.
 • "Google SIP Link Premier" er en version af Google SIP Link, der understøtter et ubegrænset antal Slutbrugere i flere lande, og som også inkluderer kompatibilitet med VoIP-telefon, automatisk assistent på flere niveauer og avanceret rapportering.

Internationale opkald i Meet

 • "Internationale opkald i Meet" er et separat varenummer, som ikke koster noget at tilmelde sig, men hvor forbruget opkræves pr. minut.

Ekstra Workspace-lagerplads

 • "Ekstra Workspace-lagerplads" er et separat varenummer, der kan føjes til en hvilken som helst udgave af Google Workspace, så længe den pågældende udgave ikke begrænser lagerplads på baggrund af antallet af Slutbrugere. Kunder kan øge mængden af deres samlede fælles lagerplads, der er tilgængelig, med 10 TB for hvert købt abonnement på Ekstra Workspace-lagerplads. Der er ingen grænse for antallet af abonnementer på Ekstra Workspace-lagerplads, der må købes.

Google Workspace-udgaver/-varenumre:

Af tabellen nedenfor fremgår hver Google Workspace- eller G Suite-udgave, de inkluderede Kernetjenester i her udgave, de Workspace-tilføjelser der kan føjes til hver Workspace-udgave og Andre tjenester, som er tilgængelige.

De "Primære kernetjenester" (som bruges i tabellen nedenfor) er: Cloud Identity Services, Gmail, Google Kalender, Google Chat, Google Kontakter, Google Docs, Google Drev, Google Analyse, Google Groups for Business, Google Jamboard, Google Keep, Google Meet, Google Sheets, Google Sites, Google Slides og Google Huskeliste.

Tilbuddet Arkiveret bruger til hver Google Workspace- eller G Suite-udgave giver en organisation mulighed for at bevare Slutbrugerkonti, som tilhører tidligere Slutbrugere, med henblik på arkivering af Kundens data.

Krav til Workspace Education and Nonprofits: Alle udgaver af Google Workspace for Education inkluderer Opgaver, Classroom og Chrome-synkronisering som Kernetjenester. Google Workspace for Nonprofits inkluderer Classroom som Kernetjeneste.

 • "Opgaver" giver Slutbrugere mulighed for at tildele, indsamle og bedømme elevopgaver.
 • "Chrome-synkronisering" giver Slutbrugere mulighed for at synkronisere bogmærker, historik, adgangskoder og andre indstillinger på alle enheder, hvor de er logget ind på Chrome.
 • "Classroom" giver Slutbrugere mulighed for at oprette og deltage i undervisningsgrupper. Med Classroom kan eleverne se opgaver, indsende hjemmearbejde og få karakterer fra underviserne.

"AppSheet Core" er en udvidet version af AppSheet, som er beskrevet på https://about.appsheet.com/pricing/, og som kan købes som tilføjelse til enhver udgave af Google Workspace.

Google Workspace-udgave1 Kernetjenester Andre tjenester
Primære kernetjenester Google Vault Google Workspace Migrate Arkiveret bruger-udgaver Google Workspace-tilføjelser AppSheet
Inkluderet Ikke inkluderet (yderligere omkostning)
Business​2 Google Workspace Business Starter (maks. 300 Slutbrugerlicenser)       Enhver Google Voice- eller Google SIP Link-tilføjelse, Internationale opkald i Meet, Ekstra Workspace-lagerplads (alt efter hvad der er relevant) ✔ (inkluderer AppSheet Core)
Google Workspace Business Standard (maks. 300 Slutbrugerlicenser)     Duet AI, Enterprise Data Regions, enhver Google Voice- eller Google SIP Link-tilføjelse, Internationale opkald i Meet, Ekstra Workspace-lagerplads (alt efter hvad der er relevant) ✔(inkluderer AppSheet Core)
Google Workspace Business Plus (maks. 300 Slutbrugerlicenser) ✔(inkluderer Google Vault)   Duet AI, Enterprise Data Regions, enhver Google Voice- eller Google SIP Link-tilføjelse, Internationale opkald i Meet, Ekstra Workspace-lagerplads (alt efter hvad der er relevant) ✔(inkluderer AppSheet Core)
Enterprise Google Workspace Enterprise Starter     Enterprise Data Regions, enhver Google Voice- eller Google SIP Link-tilføjelse, Internationale opkald i Meet, Ekstra Workspace-lagerplads (alt efter hvad der er relevant) ✔(inkluderer AppSheet Core)
Google Workspace Enterprise Standard ✔ (inkluderer Google Vault)   Duet AI, Enterprise Data Regions, enhver Google Voice- eller Google SIP Link-tilføjelse, Internationale opkald i Meet, Ekstra Workspace-lagerplads (alt efter hvad der er relevant) ✔(inkluderer AppSheet Core)
Google Workspace Enterprise Plus (tidligere udgave: G Suite Enterprise) ✔ (inkluderer også Google Cloud Search og kryptering på klientsiden) ✔ (inkluderer Google Vault) Enterprise Data Regions Duet AI, enhver Google Voice- eller Google SIP Link-tilføjelse, Internationale opkald i Meet, Ekstra Workspace-lagerplads, Google Workspace Assured Controls (alt efter hvad der er relevant) ✔ (inkluderer AppSheet Core)
Essentials Google Workspace Essentials Starter (maks. 100 Slutbrugerlicenser) ✔ (inkluderer ikke Gmail, Google Chat og Google Sites)       Enhver Google Voice- eller Google SIP Link-tilføjelse, Internationale opkald i Meet, Ekstra Workspace-lagerplads (alt efter hvad der er relevant)
Google Workspace Essentials (tidligere udgaver: G Suite Essentials, Drive Enterprise) ✔ (inkluderer ikke Gmail, Google Chat og Google Sites)       Enhver Google Voice- eller Google SIP Link-tilføjelse, Internationale opkald i Meet, Ekstra Workspace-lagerplads (alt efter hvad der er relevant)
Google Workspace Enterprise Essentials ✔ (inkluderer også Google Cloud Search, men inkluderer ikke Gmail, Google Chat og Google Sites)       Duet AI, Enterprise Data Regions, enhver Google Voice- eller Google SIP Link-tilføjelse, Internationale opkald i Meet, Ekstra Workspace-lagerplads (alt efter hvad der er relevant)
Google Workspace Enterprise Essentials Plus ✔ (inkluderer ikke Gmail, Google Chat samt Google Sites, men inkluderer Google Cloud Search)     Enterprise Data Regions Duet AI, enhver Google Voice- eller Google SIP Link-tilføjelse, Internationale opkald i Meet, Ekstra Workspace-lagerplads (alt efter hvad der er relevant) ✔(inkluderer AppSheet Core)
Frontline3 Google Workspace Frontline Starter       Duet AI, Enterprise Data Regions, enhver Google Voice- eller Google SIP Link-tilføjelse, Internationale opkald i Meet, Ekstra Workspace-lagerplads (alt efter hvad der er relevant) ✔(inkluderer AppSheet Core)
Google Workspace Frontline Standard     Duet AI, Enterprise Data Regions, enhver Google Voice- eller Google SIP Link-tilføjelse, Internationale opkald i Meet, Ekstra Workspace-lagerplads (alt efter hvad der er relevant) ✔(inkluderer AppSheet Core)
Education​3 Google Workspace for Education Fundamentals (tidligere udgave: G Suite for Education)       Enhver Google Voice- eller Google SIP Link-tilføjelse, Internationale opkald i Meet, Ekstra Workspace-lagerplads (alt efter hvad der er relevant). Også kvalificeret til Google Workspace Education Teaching and Learning Upgrade
Google Workspace for Education Standard4 ✔ (inkluderer også Google Cloud Search)   Enterprise Data Regions Enhver Google Voice- eller Google SIP Link-tilføjelse, Internationale opkald i Meet, Ekstra Workspace-lagerplads (alt efter hvad der er relevant) ✔(inkluderer AppSheet Core)
Google Workspace for Education Plus (tidligere udgave: G Suite Enterprise for Education)4 ✔ (inkluderer også Google Cloud Search)   Enterprise Data Regions Enhver Google Voice- eller Google SIP Link-tilføjelse, Internationale opkald i Meet, Ekstra Workspace-lagerplads (alt efter hvad der er relevant) ✔(inkluderer AppSheet Core)
Nonprofits3 Google Workspace for Nonprofits​       Enhver Google Voice- eller Google SIP Link-tilføjelse, Internationale opkald i Meet, Ekstra Workspace-lagerplads (alt efter hvad der er relevant) ✔(inkluderer AppSheet Core)
G Suite (gammel version)5 G Suite Basic       Enhver Google Voice- eller Google SIP Link-tilføjelse, Internationale opkald i Meet, Ekstra Workspace-lagerplads (alt efter hvad der er relevant)
G Suite Business ✔ (inkluderer Google Vault) Enterprise Data Regions Enhver Google Voice- eller Google SIP Link-tilføjelse, Internationale opkald i Meet, Ekstra Workspace-lagerplads (alt efter hvad der er relevant)

1. Oplysninger om lagerplads for alle Google Workspace-udgaver/varenumre er tilgængelige på https://support.google.com/a?p=storage_by_edition​.

2. For kunder, som bruger en Google Workspace Business-udgave med et mailverificeret tilbud, er visse Kernetjenester (herunder Gmail og Google Kalender samt Google Vault til Google Workspace Business Plus), sikkerhedsfunktioner og funktionalitet muligvis ikke tilgængelige, medmindre Administratorens domænenavn, som stemmer overens med domænemailadressen, verificeres. Du kan få flere oplysninger på https://support.google.com/a?p=gws-verification​

3. Følgende Google Workspace-udgaver er eksklusivt begrænset til Kunder, som opfylder visse kvalifikationskrav:​

4. Google Workspace for Education Standard og Education Plus har et krav til minimumskøb på (a) Kundens tilmelding af fuldtidsstuderende (b) 50 Slutbrugerlicenser, alt efter hvad der er størst.

5. G Suite-udgaver kan ikke længere købes.

Yderligere Google Workspace-udgaver/varenumre:

Google Workspace for Education-opgraderinger

 • "Google Workspace for Education Teaching and Learning Upgrade" er en opgradering til Google Workspace for Education Fundamentals, der kan tilkøbes. Den omfatter yderligere funktioner til kommunikation, samarbejde, holdadministration og yderligere lagerplads svarende til 100 GB gange antallet af Slutbrugerlicenser.

Cloud Search Platform

 • "Cloud Search Platform" er en udgave af Google Workspace, der består af Google Cloud Search og følgende tjenester, som bruges sammen med Google Cloud Search: (a) Cloud Identity-administration, (b) Google Kontakter og (c) Google Groups for Business. Cloud Search Platform gør det muligt at søge efter indhold i datakilder fra tredjeparter og få hjælp til at håndtere det.

Yderligere produkter:

Yderligere produkter er ikke omfattet af Google Workspace-aftalen og er ikke Google Workspace-tjenester. Brug af Yderligere produkter er underlagt Vilkårene for yderligere produkter, der kan findes på https://workspace.google.com/terms/additional_services.html. Derudover er brugen af følgende Yderligere produkter underlagt følgende yderligere vilkår:

 • "Administreret Google Play" er en platform, som leveres af Google. Den kan bruges af en Kunde til at administrere Android-enheder, som Kunden har leveret eller angivet, og som bruges af Kundens Slutbrugere. Kunder kan bruge Administreret Google Play til at provisionere apps på disse enheder fra den administrerede Play Butik. Brug af Administreret Google Play er underlagt vilkårene på www.android.com/enterprise/terms.