Oversigt over tjenester

Medmindre andet er angivet, er nedenstående Google Workspace-tjenester (tidligere kendt som G Suite) omfattet af Google Workspace-tidsplanen for tjenester i hovedaftalen for Google Cloud eller en anden aftale, under hvilken Google har accepteret at levere de relevante tjenester ("Google Workspace-aftalen"). Visse tjenester og udgaver nedenfor kan være underlagt Tjenestespecifikke vilkår, som kan findes på https://workspace.google.com/terms/service-terms/.

Google Workspace-tjenester:

Kernetjenester

 • "Kryptering på klientsiden" er en funktion, der giver en organisation mulighed for at bruge sine egne krypteringsnøgler til at kryptere relevante indtastede Kundedata til bestemte Kernetjenester, som beskrevet på https://support.google.com/a/answer/10741897, eller en efterfølgende webadresse.
 • "Cloud Identity-tjenester" er de tjenester, der er beskrevet på https://cloud.google.com/terms/identity/user-features.html, eller en efterfølgende webadresse.
 • "Currents" er en webbaseret tjeneste, som giver Slutbrugere mulighed for at dele links, videoer, billeder og andet indhold med andre inden for det samme Google Workspace-domæne og for at se og interagere med indhold, der er delt med dem af andre på det pågældende domæne. Slutbrugere kan også oprette og deltage i grupper for at føre samtaler med andre inden for det samme domæne, som deler deres interesser. Hvis Currents bruges til at dele indhold eller interagere med andre uden for Slutbrugerens Google Workspace-domæne, er Currents ikke omfattet i Kernetjenesterne i det omfang, at det bruges på denne måde.
 • "Gmail" er en webbaseret mailtjeneste, som giver en organisation mulighed for at køre sit mailsystem ved hjælp af Googles systemer. Den gør det muligt at få adgang til en Slutbrugers indbakke fra en understøttet webbrowser, læse mails, skrive, besvare og videresende mail, søge i mails og administrere mails ved brug af etiketter. Den har filtrering af spam og virus og gør det muligt for Administratorer at oprette regler for håndtering af meddelelser med bestemt indhold og vedhæftede filer eller at route meddelelser til andre mailservere. Regler kan defineres af en gruppe eller Kunden (alle domæner).
 • "Google Kalender" er en webbaseret tjeneste til styring af personlige kalendere og kalendere for organisationer og teams. Den leverer en grænseflade, så Slutbrugere kan se deres kalendere, planlægge møder med andre Slutbrugere, få vist oplysninger om tilgængelighed for andre Slutbrugere og planlægge lokaler og ressourcer.
 • "Google Cloud Search" er en webbaseret tjeneste, som giver Slutbrugere mulighed for at anvende søge- og hjælpefunktioner i forbindelse med indhold i nogle af Google Workspaces Kernetjenester og datakilder fra tredjeparter (alt efter hvad der er relevant). Google Cloud Search giver desuden Slutbrugere nyttige og handlingsrettede oplysninger og anbefalinger.
 • "Google Kontakter" er en webbaseret tjeneste, som giver Slutbrugere mulighed for at importere, gemme og se oplysninger om kontakter og oprette private grupper med kontakter, som kan bruges, når der skal sendes mails til mange personer på én gang.
 • "Google Docs", "Google Sheets", "Google Slides" og "Google Analyse" er webbaserede tjenester, som giver Slutbrugere mulighed for at oprette, redigere, dele, tegne, eksportere, indlejre og samarbejde om indhold i dokumenter, regneark, præsentationer og formularer.
 • "Google Drev" indeholder webbaserede værktøjer, som giver Slutbrugere mulighed for at gemme, overføre og dele filer samt se videoer.
 • "Google Groups for Business" er en webbaseret tjeneste, som giver Slutbrugere og ejere af websites mulighed for at oprette og administrere samarbejdsgrupper. Slutbrugere kan deltage i maildiskussioner og dele dokumenter, kalendere, websites og mapper med medlemmerne af en gruppe. De kan desuden se og søge i gruppediskussionsarkiver. Google Groups for Business er ikke tilgængelig for Kunder med Google Workspace (som er gratis).
 • "Google Chat" og "Google Meet" er webbaserede tjenester, der giver Slutbrugere mulighed for at kommunikere med hinanden i realtid. Google Chat giver brugerne en udvidet platform til chatsamtaler og gruppearbejde, hvor indhold kan integreres i udvalgte tredjepartstjenester. Google Meet giver mulighed for forbedrede videomøder, både små og med stor kapacitet, bl.a. opkald med mulighed for at ringe ud og deltage via telefon (dit mobilselskab kan opkræve gebyrer). Google Workspace Business Standard-, Google Workspace Business Plus- og Google Workspace Enterprise-kunder kan aktivere optagelse af møder med Google Meet. Opbevaring af optagelser i Google Meet er begrænset til 80 timer pr. Slutbruger i gennemsnit beregnet ud fra det samlede antal brugere på domænet med Google Workspace Enterprise-licenser. Google Workspace-domæneadministratorer kan vælge, hvilke tjenester der skal aktiveres for domænet. Opkald i Google Meet leveres af de parter, der er angivet på følgende webadresse: https://workspace.google.com/terms/service-terms/meet-telephony/providers.html. Nødopkald understøttes ikke af opkaldsfunktionerne i Google Meet.
 • "Google Jamboard" er en webbaseret tjeneste, som giver Slutbrugere mulighed for at oprette, redigere, dele, tegne, eksportere, indlejre og samarbejde om indhold i et dokument.
 • "Google Keep" er en webbaseret tjeneste, som giver Slutbrugere mulighed for at oprette, redigere, dele og samarbejde om noter, lister og tegninger.
 • "Google SIP Link" giver Kunder mulighed for at knytte deres mobilselskab til Google Voice-funktionaliteten via Kundens egen Session border controller fra tredjepart og mobilselskabstrunk, men det er separat fra (og kræver ikke køb af) Google Voice. Google SIP Link giver Kunden mulighed for at bruge Google Voices forbedrede softwarefunktioner, f.eks. transskribering af talebeskeder, ringegrupper og viderestilling af opkald, og stadig beholde sit eksisterende mobilselskab samt sit eksisterende udstyr og sine eksisterende løsninger til intern telefonisk viderestilling. Google SIP Link er kun tilgængeligt i de lande, der er angivet på webadressen https://support.google.com/a?p=sipcountries eller en senere udgave af denne. Yderligere gebyrer gælder for brug af Google SIP Link.
 • "Google Sites" giver en Slutbruger mulighed for at oprette et website via et webbaseret værktøj og derefter dele websitet med en gruppe af andre Slutbrugere eller udgive websitet til hele virksomheden eller verden. Ejeren af websitet vælger, hvem der kan redigere et website, og hvem der kan få vist det.
 • "Google Huskeliste" er en webbaseret tjeneste, som giver Slutbrugere mulighed for at oprette, redigere og administrere deres opgaver.
 • "Google Vault" er en webbaseret tjeneste, der indeholder søge- og eksportfunktioner til Google Drev og Gmail. I Gmail giver Google Vault Kunderne mulighed for at søge på hele domænet, arkivere data samt oprette regler for opbevaring og disponering baseret på indhold og eDiscovery-muligheder. Dette gør det muligt for Kunden at oprette sager og bevare disse data i forbindelse med retslig datafrysning. Kunderne skal fortsætte med at bruge/købe Google Vault, for at Google kan bevare de arkiverede data. Hvis Gmail er aktiveret på en Slutbrugerkonto, kan der søges i den pågældende brugers officielle historik for Google Chat, ligesom historikken kan eksporteres, bevares og gemmes.
 • "Google Voice" er en administratorstyret IP-baseret telefonitjeneste. Den giver Kunder mulighed for at tildele og administrere telefonnumre til brug for Slutbrugere i deres organisation. Slutbrugere kan foretage og modtage opkald ved hjælp af de tildelte numre. Yderligere funktioner kan også benyttes i forbindelse med indgående og udgående opkald, herunder opkald fra Slutbrugere til alarmnumre ved hjælp af tovejsopkald. Google Voice leveres af virksomheder, der er tilknyttet Google som beskrevet i de Tjenestespecifikke vilkår for Google Voice. Google Voice er kun tilgængeligt i de lande, der er angivet på webadressen https://support.google.com/a/answer/9206529 eller en senere udgave af denne. Yderligere gebyrer gælder for brug af Google Voice.
 • "Google Workspace Assured Controls" giver Kunder mulighed for geografisk at begrænse Google Support-handlinger, der er relateret til deres Kundedata.
 • "Google Workspace Migrate" er en administratorstyret lokal tjeneste til migrering af Slutbrugerkundedata til Kundens Google Workspace-konto.
 • "Internationale opkald i Meet" understøtter udvidede opkald i Google Meet-videomøder med mulighed for at deltage via telefon og ringe ud.
 • "Ekstra Workspace-lagerplads" giver kunderne mulighed for at øge mængden af deres samlede fælles lagerplads, som er tilgængelig.
 • "Workspace-tilføjelser" består af Google SIP Link, Google Voice, Google Workspace Assured Controls, Ekstra Workspace-lagerplads og Internationale opkald i Meet.
 • Søge- og vidensfunktioner giver forbedrede muligheder for søgning og overførsel af indhold mellem alle tjenester, så der kan søges efter indholdet, og indholdet automatisk kan kategoriseres mellem produkter til brug i aktive tjenester.

Andre tjenester

 • Der er i øjeblikket ingen andre tjenester.

Google Workspace-udgaver/-varenumre:

G Suite Basic

 • "G Suite Basic" er en udgave af Google Workspace, der består af alle Google Workspace-tjenesterne med undtagelse af Kryptering på klientsiden, Google Vault, Google Cloud Search, Google Workspace Migrate og Workspace-tilføjelser. Kunderne får 30 GB lagerplads i alt for både Google Drev, Google Fotos og Gmail til hver Slutbruger.

Google Workspace Business Starter

 • "Google Workspace Business Starter" er en udgave af Google Workspace, der består af alle Google Workspace-tjenesterne med undtagelse af Kryptering på klientsiden, Google Vault, Google Cloud Search, Google Workspace Migrate og Workspace-tilføjelser. Kunderne får 30 GB lagerplads i alt for både Google Drev, Google Fotos og Gmail til hver Slutbruger. Google Workspace Business Starter-kunder kan maksimalt have 300 Slutbrugere.

G Suite Business

 • "G Suite Business" er en udgave af Google Workspace, der består af alle Google Workspace-tjenesterne med undtagelse af Kryptering på klientsiden og Workspace-tilføjelser. G Suite Business omfatter også politikindstillinger for dataregion for primære data i Kundedata for bestemte Tjenester. Kunder med mindst 5 Slutbrugere får ubegrænset Google Drev-lagerplads. Kunder, der har fået en Google til nonprofitorganisationer-rabat eller har 4 Slutbrugere eller derunder, får 1 TB lagerplads i alt for både Google Drev, Google Fotos og Gmail til hver Slutbruger.

Google Workspace Business Standard

 • "Google Workspace Business Standard" er en udgave af Google Workspace, der består af alle Google Workspace-tjenesterne med undtagelse af Kryptering på klientsiden, Google Vault, Google Cloud Search og Workspace-tilføjelser. Kunder med mindst 5 Slutbrugere får Google Drev-lagerplads svarende til 2 TB gange antallet af Slutbrugere. Kunder, der har fået en Google til nonprofitorganisationer-rabat eller har 4 Slutbrugere eller derunder, får 1 TB lagerplads i alt for både Google Drev, Google Fotos og Gmail til hver Slutbruger. Google Workspace Business Standard-kunder kan maksimalt have 300 Slutbrugere.

Google Workspace Business Plus

 • "Google Workspace Business Plus" er en udgave af Google Workspace, der består af alle Google Workspace-tjenesterne med undtagelse af Kryptering på klientsiden, Google Cloud Search og Workspace-tilføjelser. Kunder med mindst 5 Slutbrugere får Google Drev-lagerplads svarende til 5 TB gange antallet af Slutbrugere. Kunder, der har fået en Google til nonprofitorganisationer-rabat eller har 4 Slutbrugere eller derunder, får 1 TB lagerplads i alt for både Google Drev, Google Fotos og Gmail til hver Slutbruger. Google Workspace Business Plus-kunder kan maksimalt have 300 Slutbrugere.

Google Workspace Enterprise Starter

 • "Google Workspace Enterprise Starter" er en udgave af Google Workspace, der består af alle Google Workspace-tjenesterne med undtagelse af Kryptering på klientsiden, Google Vault, Google Cloud Search og Workspace-tilføjelser. Kunder med mindst 5 Slutbrugere får Google Drev-lagerplads svarende til 1 TB gange antallet af Slutbrugere. Kunder, der har fået rabat på Google til nonprofitorganisationer eller har maks. 4 Slutbrugere, får 1 TB lagerplads i alt for Google Drev, Google Fotos og Gmail til hver Slutbruger.

Google Workspace Enterprise Standard

 • "Google Workspace Enterprise Standard" er en udgave af Google Workspace, der består af alle Google Workspace-tjenesterne med undtagelse af Kryptering på klientsiden, Google Cloud Search og Workspace-tilføjelser. Google Workspace Enterprise Standard omfatter også funktioner til forebyggelse af datatab til Gmail og Google Drev samt forbedrede sikkerheds- og styrefunktioner til Administratorer (eksklusive Google Workspaces sikkerhedscenter). Google Workspace Enterprise Standard gør det desuden muligt at udføre yderligere integration af Gmail med andre Google-produkter, visse aktiveringsværktøjer fra tredjeparter og OAuth-apps fra tredjeparter. Kunder med mindst 5 Slutbrugere får i alt Google Drev-lagerplads svarende til 5 TB gange antallet af Slutbrugere. Der kan tildeles mere lagerplads efter Googles skøn ved rimelig anmodning til Google. Kunder, der har fået rabat på Google til nonprofitorganisationer eller har maks. 4 Slutbrugere, får 1 TB lagerplads i alt for Google Drev, Google Fotos og Gmail til hver Slutbruger.

Google Workspace Enterprise Plus (tidligere udgave: G Suite Enterprise)

 • "Google Workspace Enterprise Plus" er en udgave af Google Workspace, der består af alle Google Workspace-tjenesterne med undtagelse af Workspace-tilføjelser. Google Workspace Enterprise Plus omfatter også funktioner til forebyggelse af datatab til Gmail og Google Drev, politikindstillinger for dataregion for primære data i Kundedata for bestemte Tjenester, yderligere muligheder for at søge efter og få hjælp til at håndtere indhold i datakilder fra tredjeparter (kun tilgængelig for kunder med mindst 500 Slutbrugerlicenser) samt forbedrede sikkerheds- og styrefunktioner til Administratorer (inklusive Google Workspaces sikkerhedscenter). Hvis en kunde ønsker at implementere en prøve, en proof-of-concept-evaluering eller en implementering af dataindeksering fra en tredjepart i Cloud Search, skal kunden gøre dette via en Cloud Search-certificeret partner. Google Workspace Enterprise Plus gør det desuden muligt at udføre yderligere integration af Gmail med andre Google-produkter, visse aktiveringsværktøjer fra tredjeparter og OAuth-apps fra tredjeparter. Kunder med mindst 5 Slutbrugere får i alt Google Drev-lagerplads svarende til 5 TB gange antallet af Slutbrugere. Der kan tildeles mere lagerplads efter Googles skøn ved rimelig anmodning til Google. Kunder, der har fået rabat på Google til nonprofitorganisationer eller har maks. 4 Slutbrugere, får 1 TB lagerplads i alt for Google Drev, Google Fotos og Gmail til hver Slutbruger.

Google Workspace for Education

 • "Google Workspace for Education Fundamentals" (tidligere udgave: G Suite for Education) er en gratis udgave af Google Workspace, der består af alle Google Workspace-tjenesterne med undtagelse af Kryptering på klientsiden, Currents, Google Cloud Search, Google Workspace Migrate og Workspace-tilføjelser. Kunder får 100 TB lagerplads i alt for Google Drev, Google Fotos og Gmail i kombination for alle Slutbrugere. Denne udgave indeholder også Opgaver, Classroom og Chrome-synkronisering som Kernetjenester.
  • "Opgaver" er en app til undervisningssystemer, der gør det muligt for Slutbrugere at tildele, indsamle og bedømme elevopgaver.
  • "Classroom" er en webbaseret tjeneste, som gør det muligt for Slutbrugere at oprette og deltage i undervisningsgrupper. Med Classroom kan eleverne se opgaver, indsende hjemmearbejde og få karakterer fra underviserne.
  • "Chrome-synkronisering" er en funktion, som giver Slutbrugere mulighed for at synkronisere bogmærker, historik, adgangskoder og andre indstillinger på alle enheder, hvor de er logget ind på Chrome.
 • "Google Workspace for Education Standard" er en opgradering til Google Workspace for Education Fundamentals, som kan tilkøbes, og som kræver et minimumskøb af Slutbrugerlicenser svarende til det største antal af enten: (a) Kundens tilmelding af fuldtidsstuderende eller (b) 50 Slutbrugerlicenser. Den omfatter yderligere funktioner som f.eks. politikindstillinger for dataregion til primære data i Kundedata for bestemte Tjenester, avancerede sikkerhedsfunktioner, forbedrede analysedata og Google Workspace Migrate.
 • "Google Workspace for Education Teaching and Learning Upgrade" er en opgradering til Google Workspace for Education Fundamentals, der kan tilkøbes. Den omfatter yderligere funktioner til kommunikation, samarbejde, holdadministration og yderligere lagerplads svarende til 100 GB gange antallet af Slutbrugerlicenser.
 • "Google Workspace for Education Plus" (tidligere udgave: G Suite Enterprise for Education) er en opgradering til Google Workspace for Education Fundamentals, som kan tilkøbes, og som kræver et minimumskøb af Slutbrugerlicenser svarende til det største antal af enten: (a) Kundens tilmelding af fuldtidsstuderende eller (b) 50 Slutbrugerlicenser. Den omfatter yderligere funktioner som f.eks. politikindstillinger for dataregion til primære data i Kundedata for bestemte Tjenester, avanceret administration, forbedrede analysedata og søgefunktioner (søge- og hjælpefunktioner til indhold i datakilder fra tredjeparter er dog kun tilgængelige for brugere med mindst 500 Slutbrugerlicenser), Google Workspace Migrate samt yderligere funktioner til kommunikation, samarbejde, holdadministration og yderligere lagerplads svarende til 20 GB gange antallet af Slutbrugerlicenser. Hvis en kunde ønsker at implementere en prøve, en proof-of-concept-evaluering eller en implementering af dataindeksering fra en tredjepart i Cloud Search, skal kunden gøre dette via en Cloud Search-certificeret partner.

Google Workspace – Arkiveret bruger

 • "G Suite Business – Arkiveret bruger" er en udgave af G Suite Business, som giver en organisation mulighed for at bevare Slutbrugerkonti for tidligere eller inaktive Slutbrugere med henblik på at opbevare Kundens data, og som omfatter Google Vault. Kunderne får 1 TB lagerplads i alt for både Google Drev, Google Fotos og Gmail til hver Slutbruger.
 • "Google Workspace Business Plus – Arkiveret bruger" er en udgave af Google Workspace Business Plus, der giver en organisation mulighed for at bevare Slutbrugerkonti for tidligere eller inaktive Slutbrugere med henblik på at opbevare Kundens data, og som omfatter Google Vault. Kunderne får 5 TB lagerplads i alt for både Google Drev, Google Fotos og Gmail til hver Slutbruger.
 • "Google Workspace Enterprise Standard – Arkiveret bruger" er en udgave af Google Workspace Enterprise Standard, der giver en organisation mulighed for at bevare Slutbrugerkonti for tidligere eller inaktive Slutbrugere med henblik på at opbevare Kundens data, og som omfatter Google Vault. Kunderne får 5 TB i alt for både Google Drev, Google Fotos og Gmail til hver Slutbruger. Der kan tildeles mere lagerplads efter Googles skøn ved rimelig anmodning til Google.
 • "Google Workspace Enterprise Plus – Arkiveret bruger" (tidligere udgave: G Suite Enterprise – Arkiveret bruger) er en udgave af Google Workspace Enterprise Plus, der giver en organisation mulighed for at bevare Slutbrugerkonti for tidligere eller inaktive Slutbrugere med henblik på at opbevare Kundens data, og som omfatter Google Vault. Kunderne får 5 TB i alt for både Google Drev, Google Fotos og Gmail til hver Slutbruger. Der kan tildeles mere lagerplads efter Googles skøn ved rimelig anmodning til Google.

Google Workspace Essentials (tidligere udgaver: G Suite Essentials, Drive Enterprise)

 • "Google Workspace Essentials" er en udgave af Google Workspace, der består af Google Kalender, Google Chat, Google Docs, Google Drev, Google Analyse, Google Jamboard, Google Keep, Google Meet, Google Sheets, Google Sites, Google Slides og Google Huskeliste samt følgende, som bruges sammen med de førnævnte Tjenester: (a) Cloud Identity-administration, (b) Google Kontakter og (c) Google Groups for Business. Der er en grænse for, hvor meget Google Drev-lagerplads Kundernes Slutbrugere kan bruge. Få flere oplysninger på support.google.com/a?p=gse_billing.

Google Workspace Enterprise Essentials

 • "Google Workspace Enterprise Essentials" er en udgave af Google Workspace, der består af tjenesterne fra udgaven "Google Workspace Essentials", men med følgende lagerpladskapaciteter: (a) Kunder med mindst 5 Slutbrugere får i alt Google Drev-lagerplads svarende til 1 TB gange antallet af Slutbrugere, og (b) Kunder, der har fået rabat på Google til nonprofitorganisationer, eller med højst 4 Slutbrugere får 1 TB lagerplads i alt for både Google Drev, Google Fotos og Gmail til hver Slutbruger.

Google Workspace Enterprise Essentials Plus

 • "Google Workspace Enterprise Essentials Plus" er en udgave af Google Workspace, der består af tjenesterne fra udgaven "Google Workspace Essentials", men med følgende funktioner: (a) Google Workspace Enterprise Essentials Plus inkluderer også funktioner til forebyggelse af datatab for Google Drev, indstillinger for politik for dataregion til primære data i Kundedata for visse Tjenester samt visse forbedrede funktioner til sikkerhed og styring til Administratorer (herunder Google Workspace-sikkerhedscenter); og (b) følgende lageregenskaber gælder for Google Workspace Enterprise Essentials Plus: (i) Kunder med mindst 5 Slutbrugere får i alt Google Drev-lagerplads svarende til 5 TB gange antallet af Slutbrugere, og (ii) Kunder, der har fået rabat på Google til nonprofitorganisationer, eller med højst 4 Slutbrugere får 1 TB lagerplads i alt for både Google Drev, Google Fotos og Gmail til hver Slutbruger.

Google Workspace Essentials Starter

 • "Google Workspace Essentials Starter" er en gratis udgave af Google Workspace, der består af tjenesterne fra udgaven "Google Workspace Essentials", men med følgende lagerpladskapaciteter: Kunderne modtager 15 GB lagerplads i alt for både Google Drev og Google Fotos til hver Slutbruger. Der er en grænse på 25 Slutbrugere i alt for kunderne.

Google Workspace Frontline

 • "Google Workspace Frontline" er en udgave af Google Workspace, der består af alle Google Workspace-tjenesterne med undtagelse af Kryptering på klientsiden, Google Vault, Google Cloud Search, Google Workspace Migrate og Workspace-tilføjelserne. Kunderne får 2 GB lagerplads i alt for både Google Drev, Google Fotos og Gmail til hver Slutbruger. Grænsen for lagerplads i den foregående sætning gælder for alle Slutbrugere med Google Workspace Frontline, selvom Kunden har købt et andet Google-tilbud med andre grænser for lagerplads. Kunder kan kun give Slutbrugere, der opfylder visse kvalifikationskrav (som beskrevet på https://support.google.com/a/answer/10427827), adgang til at bruge Google Workspace Frontline.

Cloud Search Platform

 • "Cloud Search Platform" er en udgave af Google Workspace, der består af Google Cloud Search og følgende tjenester, som bruges sammen med Google Cloud Search: (a) Cloud Identity-administration, (b) Google Kontakter og (c) Google Groups for Business. Cloud Search Platform gør det muligt at søge efter indhold i datakilder fra tredjeparter og få hjælp til at håndtere det.

Google Voice og Google SIP Link

 • "Voice Starter" er en udgave af Google Voice, der kan købes som tilføjelse til enhver udgave af Google Workspace, og som tillader op til 10 Slutbrugere i et enkelt land.
 • "Voice Standard" er en udgave af Google Voice, der kan købes som tilføjelse til enhver udgave af Google Workspace, og som tillader et ubegrænset antal Slutbrugere i et enkelt land. Voice Standard omfatter også Google SIP Link, kompatibilitet med VoIP-telefoner og automatiske assistentfunktioner på flere niveauer.
 • "Voice Premium" er en udgave af Google Voice, der kan købes som tilføjelse til enhver udgave af Google Workspace, og som tillader et ubegrænset antal Slutbrugere i flere lande. Voice Premium omfatter også Google SIP Link, kompatibilitet med VoIP-telefoner, automatiske assistentfunktioner på flere niveauer og avancerede funktioner til rapportering.
 • "Google SIP Link Standard" er en udgave af Google SIP Link, der kan købes som tilføjelse til enhver udgave af Google Workspace, og som tillader et ubegrænset antal Slutbrugere i et enkelt land. Google SIP Link Standard omfatter også kompatibilitet med VoIP-telefoner og automatiske assistentfunktioner på flere niveauer.
 • "Google SIP Link Premier" er en udgave af Google SIP Link, der kan købes som tilføjelse til enhver udgave af Google Workspace, og som tillader et ubegrænset antal Slutbrugere i flere lande. Google SIP Link Premier omfatter også kompatibilitet med VoIP-telefoner, automatiske assistentfunktioner på flere niveauer og avancerede funktioner til rapportering.

Google Workspace Assured Controls

 • "Assured Controls" er et separat varenummer, der kan købes som tilføjelse til Google Workspace Enterprise Plus-udgaven.

Internationale opkald i Meet

 • "Internationale opkald i Meet" er et separat varenummer, der kan føjes til enhver Google Workspace Enterprise Plus-udgave. Der er ingen udgift forbundet med at abonnere på Internationale opkald i Meet, men brugen debiteres pr. minut.

Ekstra Workspace-lagerplads

 • "Ekstra Workspace-lagerplads" er et separat varenummer, der kan købes som tilføjelse til enhver Google Workspace-udgave, så længe den pågældende udgave ikke begrænser lagerplads pr. Slutbruger. Kunder kan øge mængden af deres samlede fælles lagerplads, der er tilgængelig, med 10 TB for hvert købt abonnement på Ekstra Workspace-lagerplads. Der er ingen grænse for antallet af abonnementer på Ekstra Workspace-lagerplads, der må købes.

Yderligere produkter:

Yderligere produkter er ikke omfattet af Google Workspace-aftalen og betegnes ikke som Google Workspace-tjenester. Brugen af Yderligere produkter er underlagt Vilkårene for yderligere produkter. Derudover er brugen af følgende Yderligere produkter underlagt følgende yderligere vilkår:

 • "Administreret Google Play" er en platform, som leveres af Google. Den kan bruges af en Kunde til at administrere Android-enheder, som Kunden har leveret eller angivet, og som bruges af Kundens Slutbrugere. Kunder kan bruge Administreret Google Play til at provisionere apps på disse enheder fra den administrerede Play Butik. Brug af Administreret Google Play er underlagt vilkårene på www.android.com/enterprise/terms.