Oversigt over tjenester

Medmindre andet er angivet, er nedenstående Google Workspace-tjenester (tidligere kendt som G Suite) omfattet af Google Workspace-tidsplanen for tjenester i hovedaftalen for Google Cloud eller en anden aftale, under hvilken Google har accepteret at levere de relevante tjenester ("Google Workspace-aftalen"). Visse tjenester og udgaver nedenfor kan være underlagt Tjenestespecifikke vilkår, som kan findes på https://workspace.google.com/terms/service-terms/.

Google Workspace-tjenester:

Kernetjenester

 • "Cloud Identity-tjenester" er de tjenester og udgaver, der er beskrevet på https://cloud.google.com/terms/identity/user-features.html eller en anden webadresse, som Google angiver.
 • "Gmail" er en webbaseret mailtjeneste, som giver en organisation mulighed for at køre sit mailsystem ved hjælp af Googles systemer. Den gør det muligt at få adgang til en Slutbrugers indbakke fra en understøttet webbrowser, læse mails, skrive, besvare og videresende mail, søge i mails og administrere mails ved brug af etiketter. Den har filtrering af spam og virus og gør det muligt for Administratorer at oprette regler for håndtering af meddelelser med bestemt indhold og vedhæftede filer eller at route meddelelser til andre mailservere. Regler kan defineres af en gruppe eller Kunden (alle domæner).
 • "Currents" er en webbaseret tjeneste, som giver Slutbrugere mulighed for at dele links, videoer, billeder og andet indhold med andre inden for det samme Google Workspace-domæne og til at se og interagere med indhold, der er delt med dem af andre på det pågældende domæne. Slutbrugere kan også oprette og deltage i grupper for at føre samtaler med andre inden for det samme domæne, som deler deres interesser. Hvis Currents bruges til at dele indhold eller interagere med andre uden for Slutbrugerens Google Workspace-domæne, er Currents ikke omfattet i Kernetjenesterne i det omfang, at det bruges på denne måde.
 • "Google Kalender" er en webbaseret tjeneste til styring af personlige kalendere og kalendere for organisationer og teams. Den leverer en grænseflade, så Slutbrugere kan se deres kalendere, planlægge møder med andre Slutbrugere, få vist oplysninger om tilgængelighed for andre Slutbrugere og planlægge lokaler og ressourcer.
 • "Google Cloud Search" er en webbaseret tjeneste, som giver Slutbrugere mulighed for at anvende søge- og hjælpefunktioner i forbindelse med indhold i nogle af Google Workspaces Kernetjenester og datakilder fra tredjeparter (alt efter hvad der er relevant). Google Cloud Search giver desuden Slutbrugere nyttige og handlingsrettede oplysninger og anbefalinger.
 • "Google Kontakter" er en webbaseret tjeneste, som giver Slutbrugere mulighed for at importere, gemme og se oplysninger om kontakter og oprette private grupper med kontakter, som kan bruges, når der skal sendes mails til mange personer på én gang.
 • "Google Docs", "Google Sheets", "Google Slides" og "Google Analyse" er webbaserede tjenester, som giver Slutbrugere mulighed for at oprette, redigere, dele, samarbejde om, tegne og integrere indhold i dokumenter, regneark, præsentationer og formularer.
 • "Google Drev" indeholder webbaserede værktøjer, som giver Slutbrugere mulighed for at gemme, overføre og dele filer samt se videoer.
 • "Google Groups for Business" er en webbaseret tjeneste, som giver Slutbrugere og ejere af websites mulighed for at oprette og administrere samarbejdsgrupper. Slutbrugere kan deltage i maildiskussioner og dele dokumenter, kalendere, websites og mapper med medlemmerne af en gruppe. De kan desuden se og søge i gruppediskussionsarkiver. Google Groups for Business er ikke tilgængelig for Kunder med Google Workspace (gratis).
 • "Google Hangouts," "Google Chat", "Google Meet", er webbaserede tjenester, der giver Slutbrugere mulighed for at kommunikere med hinanden i realtid. Med Google Hangouts kan de føre personlige samtaler og gruppesamtaler via chatbeskeder, og de kan holde brugervenlige tale- og videomøder. Google Chat giver brugerne en udvidet platform til chatsamtaler og gruppearbejde, hvor indhold kan integreres i udvalgte tredjepartstjenester. Google Meet giver mulighed for forbedrede videomøder med stor kapacitet, bl.a. opkald med mulighed for at ringe ud og deltage via telefon (dit mobilselskab kan opkræve gebyrer). Google Workspace Business Standard, Google Workspace Business Plus og Google Workspace Enterprise-kunder kan aktivere optagelse af møder. Opbevaring af optagelser i Google Meet er begrænset til 80 timer pr. bruger i gennemsnit beregnet ud fra det samlede antal brugere på domænet med Google Workspace Enterprise-licenser. Google Workspace-domæneadministratorer kan vælge, hvilke tjenester der skal aktiveres for domænet. Opkald i Google Hangouts leveres af Google Dialer Inc. Opkald i Google Meet leveres af de parter, der er angivet på følgende webadresse: https://workspace.google.com/terms/service-terms/meet-telephony/providers.html. Nødopkald understøttes ikke af opkaldsfunktionerne i Google Hangouts og Google Meet.
 • "Google Jamboard" er en webbaseret tjeneste, som giver Slutbrugere mulighed for at oprette, redigere, dele, tegne, eksportere, integrere og samarbejde om indhold i et dokument.
 • "Google Keep" er en webbaseret tjeneste, som giver Slutbrugere mulighed for at oprette, redigere, dele og samarbejde om noter, lister og tegninger.
 • "Google Sites" giver en Slutbruger mulighed for at oprette et website via et webbaseret værktøj og derefter dele websitet med en gruppe af andre Slutbrugere eller udgive websitet til hele virksomheden eller verden. Ejeren af websitet vælger, hvem der kan redigere et website, og hvem der kan få vist det.
 • "Google Huskeliste" er en webbaseret tjeneste, som giver Slutbrugere mulighed for at oprette, redigere, dele og administrere deres opgaver.
 • "Google Vault" er en webbaseret tjeneste, der indeholder søge- og eksportfunktioner til Google Drev og Gmail. I Gmail giver Google Vault Kunderne mulighed for at søge på hele domænet, arkivere data samt oprette regler for opbevaring og disponering baseret på indhold og eDiscovery-muligheder. Dette gør det muligt for Kunden at oprette sager og bevare disse data i forbindelse med retslig datafrysning. Kunderne skal fortsætte med at bruge/købe Google Vault, for at Google kan bevare de arkiverede data. Hvis Gmail er aktiveret på en brugerkonto, kan der søges i den pågældende brugers officielle historik for Google Hangouts, ligesom historikken kan eksporteres, bevares og gemmes.
 • "Google Voice" er en administratorstyret IP-baseret telefonitjeneste. Den giver Kunder mulighed for at tildele og administrere telefonnumre til brug for Slutbrugere i deres organisation. Slutbrugere kan foretage og modtage opkald ved hjælp af de tildelte numre. Yderligere funktioner kan også benyttes i forbindelse med indgående og udgående opkald, herunder opkald fra Slutbrugere til alarmnumre ved hjælp af tovejsopkald. Google Voice leveres af virksomheder, der er tilknyttet Google som beskrevet i de Tjenestespecifikke vilkår for Google Voice. Yderligere gebyrer gælder for brug af Google Voice.
 • "Google Workspace Assured Controls" giver Kunder mulighed for geografisk at begrænse Google Support-handlinger, der er relateret til deres Kundedata.
 • "Workspace-tilføjelser" består af Google Voice og Google Workspace Assured Controls.
 • Søge- og vidensfunktioner giver forbedrede muligheder for søgning og overførsel af indhold mellem alle tjenester, så indholdet kan søges og automatisk kategoriseres mellem produkter til brug i aktive tjenester.

Andre tjenester

 • Ingen er tilgængelige på nuværende tidspunkt.

Google Workspace-udgaver/-varenumre:

G Suite Basic

 • "G Suite Basic" er en udgave af Google Workspace, der består af alle Google Workspace-tjenesterne med undtagelse af Google Vault, Google Cloud Search og Workspace-tilføjelser. Kunderne får 30 GB lagerplads i alt for både Google Drev, Google Fotos og Gmail til hver Slutbruger.

Google Workspace Business Starter

 • "Google Workspace Business Starter" er en udgave af Google Workspace, der består af alle Google Workspace-tjenesterne med undtagelse af Google Vault, Google Cloud Search og Workspace-tilføjelser. Kunderne får 30 GB lagerplads i alt for både Google Drev, Google Fotos og Gmail til hver Slutbruger. Google Workspace Business Starter-kunder kan maksimalt have 300 Slutbrugere.

G Suite Business

 • "G Suite Business" er en udgave af Google Workspace, der består af alle Google Workspace-tjenesterne med undtagelse af Workspace-tilføjelser. G Suite Business omfatter også politikindstillinger for dataregion for primære data i Kundedata for bestemte Tjenester. Kunder, der har 5 Slutbrugere eller derover, får ubegrænset Google Drev-lagerplads. Kunder, der har fået en Google til nonprofitorganisationer-rabat eller har 4 Slutbrugere eller derunder, får 1 TB lagerplads i alt for både Google Drev, Google Fotos og Gmail til hver Slutbruger.

Google Workspace Business Standard

 • "Google Workspace Business Standard" er en udgave af Google Workspace, der består af alle Google Workspace-tjenesterne med undtagelse af Google Vault, Google Cloud Search og Workspace-tilføjelser. Kunder, der har 5 Slutbrugere eller derover, får i alt 2 TB Google Drev-lagerplads gange antallet af Slutbrugere.  Kunder, der har fået en Google til nonprofitorganisationer-rabat eller har 4 Slutbrugere eller derunder, får 1 TB lagerplads i alt for både Google Drev, Google Fotos og Gmail til hver Slutbruger. Google Workspace Business Standard-kunder kan maksimalt have 300 Slutbrugere.

Google Workspace Business Plus

 • "Google Workspace Business Plus" er en udgave af Google Workspace, der består af alle Google Workspace-tjenesterne med undtagelse af Google Cloud Search og Workspace-tilføjelser. Kunder, der har 5 Slutbrugere eller derover, får Google Drev-lagerplads svarende til 5 TB gange antallet af Slutbrugere. Kunder, der har fået en Google til nonprofitorganisationer-rabat eller har 4 Slutbrugere eller derunder, får 1 TB lagerplads i alt for både Google Drev, Google Fotos og Gmail til hver Slutbruger. Google Workspace Business Plus-kunder kan maksimalt have 300 Slutbrugere.

Google Workspace Enterprise Standard

 • "Google Workspace Enterprise Standard" er en udgave af Google Workspace, der består af alle Google Workspace-tjenesterne med undtagelse af Google Cloud Search og Workspace-tilføjelser. Google Workspace Enterprise Standard omfatter også funktioner til forebyggelse af datatab til Gmail og Google Drev samt forbedrede sikkerheds- og styrefunktioner til Administratorer (eksklusive Google Workspaces sikkerhedscenter). Google Workspace Enterprise Standard gør det desuden muligt at udføre yderligere integration af Gmail med andre Google-produkter, visse aktiveringsværktøjer fra tredjeparter og OAuth-apps fra tredjeparter. Kunder med mindst 5 Slutbrugere får i alt Google Drev-lagerplads svarende til 5 TB gange antallet af Slutbrugere. Der kan tildeles mere lagerplads efter Googles skøn ved rimelig anmodning til Google. Kunder, der har fået rabat på Google til nonprofitorganisationer eller har maks. 4 Slutbrugere, får 1 TB lagerplads i alt for Google Drev, Google Fotos og Gmail til hver Slutbruger.

Google Workspace Enterprise Plus (tidligere udgave: G Suite Enterprise)

 • "Google Workspace Enterprise Plus" er en udgave af Google Workspace, der består af alle Google Workspace-tjenesterne med undtagelse af Workspace-tilføjelser. Google Workspace Enterprise Plus omfatter også funktioner til forebyggelse af datatab til Gmail og Google Drev, politikindstillinger for dataregion for primære data i Kundedata for bestemte Tjenester, yderligere muligheder for at søge efter og få hjælp til at håndtere indhold i datakilder fra tredjeparter (kun tilgængelig for kunder med mindst 500 Slutbrugerlicenser) samt forbedrede sikkerheds- og styrefunktioner til Administratorer (inklusive Google Workspaces sikkerhedscenter). Hvis en kunde ønsker at implementere en prøve, en proof-of-concept-evaluering eller en implementering af dataindeksering fra en tredjepart i Cloud Search, skal kunden gøre dette via en Cloud Search-certificeret partner. Google Workspace Enterprise Plus gør det desuden muligt at udføre yderligere integration af Gmail med andre Google-produkter, visse aktiveringsværktøjer fra tredjeparter og OAuth-apps fra tredjeparter. Kunder med mindst 5 Slutbrugere får i alt Google Drev-lagerplads svarende til 5 TB gange antallet af Slutbrugere. Der kan tildeles mere lagerplads efter Googles skøn ved rimelig anmodning til Google. Kunder, der har fået rabat på Google til nonprofitorganisationer eller har maks. 4 Slutbrugere, får 1 TB lagerplads i alt for Google Drev, Google Fotos og Gmail til hver Slutbruger.

Google Workspace for Education

 • "Google Workspace for Education Fundamentals" (tidligere udgave: G Suite for Education) er en gratis udgave af Google Workspace, der består af alle Google Workspace-tjenesterne med undtagelse af Currents, Google Cloud Search og Workspace-tilføjelser. Kunder, der har 5 Slutbrugere eller derover, får ubegrænset Google Drev-lagerplads. Kunder, der har 4 Slutbrugere eller derunder, får 1 TB Google Drev-lagerplads i alt for både Google Drev, Google Fotos og Gmail til hver Slutbruger. Denne udgave indeholder også Opgaver, Classroom og Chrome-synkronisering som Kernetjenester.
  • "Opgaver" er en app til undervisningssystemer, der gør det muligt for Slutbrugere at tildele, indsamle og bedømme elevopgaver.
  • "Classroom" er en webbaseret tjeneste, som gør det muligt for Slutbrugere at oprette og deltage i undervisningsgrupper. Med Classroom kan eleverne se opgaver, indsende hjemmearbejde og få karakterer fra underviserne.
  • "Chrome-synkronisering" er en funktion, som giver Slutbrugere mulighed for at synkronisere bogmærker, historik, adgangskoder og andre indstillinger på alle enheder, hvor de er logget ind på Chrome.
 • "Google Workspace for Education Standard" er en opgradering til Google Workspace for Education Fundamentals, der kan tilkøbes. Den omfatter yderligere funktioner som f.eks. politikindstillinger for dataregion til primære data i Kundedata for bestemte Tjenester, avancerede sikkerhedsindstillinger og forbedrede analysefunktioner.
 • "Google Workspace for Education Teaching and Learning Upgrade" er en opgradering til Google Workspace for Education Fundamentals, der kan tilkøbes. Den omfatter yderligere funktioner til kommunikation, samarbejde og holdadministration.
 • "Google Workspace for Education Plus" (tidligere udgave: G Suite Enterprise for Education) er en opgradering til Google Workspace for Education Fundamentals, der kan tilkøbes. Den omfatter yderligere funktioner som f.eks. politikindstillinger for dataregion til primære data i Kundedata for bestemte Tjenester, avanceret administration, forbedrede analyse- og søgefunktioner (søge- og hjælpefunktioner til indhold i datakilder fra tredjeparter er dog kun tilgængelige for brugere med mindst 500 Slutbrugerlicenser) samt yderligere funktioner til kommunikation, samarbejde og holdadministration. Hvis en kunde ønsker at implementere en prøve, en proof-of-concept-evaluering eller en implementering af dataindeksering fra en tredjepart i Cloud Search, skal kunden gøre dette via en Cloud Search-certificeret partner.

Google Workspace – Arkiveret bruger

 • "G Suite Business – Arkiveret bruger" er en udgave af G Suite Business, som giver en organisation mulighed for at bevare Slutbrugerkonti for tidligere eller inaktive Slutbrugere med henblik på Kundens dataopbevaring, og omfatter Google Vault. Kunderne får 1 TB lagerplads i alt for både Google Drev, Google Fotos og Gmail til hver Slutbruger.
 • "Google Workspace Business Plus – Arkiveret bruger" er en udgave af Google Workspace Business Plus, der giver en organisation mulighed for at bevare Slutbrugerkonti for tidligere eller inaktive Slutbrugere med henblik på Kundens dataopbevaring, og som omfatter Google Vault. Kunderne får 5 TB lagerplads i alt for både Google Drev, Google Fotos og Gmail til hver Slutbruger.
 • "Google Workspace Enterprise Standard – Arkiveret bruger" er en udgave af Google Workspace Enterprise Standard, der giver en organisation mulighed for at bevare Slutbrugerkonti for tidligere eller inaktive Slutbrugere med henblik på Kundens dataopbevaring, og som omfatter Google Vault. Kunderne får 5 TB i alt for både Google Drev, Google Fotos og Gmail til hver Slutbruger. Der kan tildeles mere lagerplads efter Googles skøn ved rimelig anmodning til Google.
 • "Google Workspace Enterprise Plus – Arkiveret bruger" (tidligere udgave: G Suite Enterprise – Arkiveret bruger) er en udgave af Google Workspace Enterprise Plus, der giver en organisation mulighed for at bevare Slutbrugerkonti for tidligere eller inaktive Slutbrugere med henblik på Kundens dataopbevaring, og som omfatter Google Vault. Kunderne får 5 TB i alt for både Google Drev, Google Fotos og Gmail til hver Slutbruger. Der kan tildeles mere lagerplads efter Googles skøn ved rimelig anmodning til Google.

Google Workspace Essentials (tidligere udgaver: G Suite Essentials, Drive Enterprise)

 • "Google Workspace Essentials" er en udgave af Google Workspace, der består af Google Kalender, Google Chat, Google Docs, Google Drev, Google Analyse, Google Jamboard, Google Keep, Google Meet, Google Sheets, Google Sites, Google Slides og Google Huskeliste samt følgende, som bruges sammen med de førnævnte Tjenester: (a) Cloud Identity-administration, (b) Google Kontakter og (c) Google Groups for Business. Der er en grænse for, hvor meget Google Drev-lagerplads Kundernes Slutbrugere kan bruge. Få flere oplysninger på support.google.com/a?p=gse_billing.

Google Workspace Enterprise Essentials

 • "Google Workspace Enterprise Essentials" er en udgave af Google Workspace, der består af tjenesterne fra udgaven "Google Workspace Essentials", men med følgende lagerpladskapaciteter: (a) Kunder med mindst 5 Slutbrugere får i alt Google Drev-lagerplads svarende til 1 TB gange antallet af Slutbrugere, og (b) Kunder, der har fået rabat på Google til nonprofitorganisationer, eller med højst 4 Slutbrugere får 1 TB lagerplads i alt for både Google Drev, Google Fotos og Gmail til hver Slutbruger.

Google Workspace Frontline

 • "Google Workspace Frontline" er en udgave af Google Workspace, der består af alle Google Workspace-tjenesterne med undtagelse af Google Vault, Google Cloud Search og Workspace-tilføjelserne. Kunderne får 2 GB lagerplads i alt for både Google Drev, Google Fotos og Gmail til hver Slutbruger. Kunder kan kun give Slutbrugere, der opfylder visse kvalifikationskrav (som beskrevet på https://support.google.com/a/answer/10427827), adgang til at bruge Google Workspace Frontline.

Cloud Search Platform

 • "Cloud Search Platform" er en udgave af Google Workspace, der består af Google Cloud Search og følgende tjenester, som bruges sammen med Google Cloud Search: (a) Cloud Identity-administration, (b) Google Kontakter og (c) Google Groups for Business. Cloud Search Platform gør det muligt at søge efter indhold i datakilder fra tredjeparter og få hjælp til at håndtere det.

Google Voice

 • "Voice Starter" er en udgave af Google Voice, der kan købes som tilføjelse til enhver udgave af Google Workspace, og hvor højst 10 Slutbrugere er tilladt i et enkelt land.
 • "Voice Standard" er en udgave af Google Voice, der kan købes som tilføjelse til enhver udgave af Google Workspace, og hvor et ubegrænset antal Slutbrugere er tilladt i et enkelt land. Voice Standard omfatter også kompatibilitet med fastnettelefoner og automatiske assistentfunktioner på flere niveauer.
 • "Voice Premier" er en udgave af Google Voice, der kan købes som tilføjelse til enhver udgave af Google Workspace, og hvor et ubegrænset antal Slutbrugere er tilladt i flere lande. Voice Premier omfatter også kompatibilitet med fastnettelefoner, automatiske assistentfunktioner på flere niveauer og avancerede funktioner til rapportering.

Google Workspace Assured Controls

 • "Assured Controls" er et separat varenummer, der kan købes som tilføjelse til Google Workspace Enterprise Plus-udgaven.

Internationale opkald i Meet

 • "Internationale opkald i Meet" er en ekstra funktion, der kan føjes til en hvilken som helst Google Workspace-udgave uden yderligere omkostninger, og som understøtter udvidede opkald i Google Meet-videomøder med mulighed for at deltage via telefon og ringe ud, hvilket debiteres pr. minut.

Yderligere produkter: (Yderligere produkter er ikke omfattet af Google Workspace-aftalen og betegnes ikke som Google Workspace-tjenester)

 • "Administreret Google Play" er en platform, som leveres af Google. Den kan bruges af Kunder til at administrere Android-enheder, som Kunden har leveret eller angivet, og som bruges af dennes Slutbrugere. Kunder kan bruge Administreret Google Play til at provisionere apps på disse enheder fra den administrerede Play Butik. Brug af Administreret Google Play er underlagt vilkårene på www.android.com/enterprise/terms.