Yderligere servicevilkår for Google Workspace Individual

 • Sidst opdateret:  10. maj 2023

  • 1. Indledning

  • Google Workspace Individual giver dig adgang til Google Workspace-produkter (med visse funktioner og forbedringer) samt kundesupport som beskrevet i Afsnit 2 (Generel beskrivelse).

   For at bruge og tilgå Google Workspace Individual skal du acceptere Googles servicevilkår ("Googles servicevilkår") og disse Yderligere servicevilkår for Google Workspace Individual ("Yderligere servicevilkår for Google Workspace Individual"). Tillægget vedrørende databehandling ("DPA") er muligvis også en del af disse Yderligere vilkår for Google Workspace Individual som beskrevet i Afsnit 4 (Privatliv).

   Læs Googles servicevilkår og disse Yderligere vilkår for Google Workspace Individual. De fastlægger, hvad du kan forvente af os, når du bruger Google Workspace Individual, og hvad vi forventer af dig.

   Hvis disse Yderligere vilkår for Google Workspace Individual er i konflikt med Googles servicevilkår, har disse Yderligere vilkår for Google Workspace Individual forrang frem for Google Workspace Individual.

   Disse Yderligere vilkår for Google Workspace Individual gælder kun for Google Workspace Individual. Hvis du bruger andre Google-produkter eller -tjenester (hvad enten det er via den konto, du bruger til at tilgå Google Workspace Individual eller på anden måde), gælder der separate vilkår, og de angiver muligvis en anden Google-enhed, der indgår aftalen, eller en anden tjenesteudbyder.

  • 2. Generel beskrivelse

  • Google Workspace Individual giver dig mulighed for at bruge Google Workspace-produkterne på listen nedenfor sammen med betalingsfunktioner, der fremmer produktiviteten, og forbedringer som beskrevet på https://workspace.google.com/individual ("Google Workspace Individual-produkter"):

   • Gmail

   • Google Kalender

   • Google Docs

   • Google Sheets

   • Google Slides

   • Google Analyse

   • Google Drev

   • Google Chat

   • Google Meet

   • Google Jamboard

   • Google Huskeliste

  • Google Workspace Individual giver dig også mulighed for at tilgå kundesupport til produkter på listen ovenfor ("Google Workspace Individual-kundesupport) som beskrevet i Afsnit 5 (Kundesupport).

  • Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer af Google Workspace Individual, eksempelvis for at levere flere eller anderledes funktioner til Google Workspace Individual-produkter. Vi giver dig muligvis også tidlig adgang til nye eller forbedrede funktioner til Google Workspace Individual-produkter, som stadig er under udvikling ("Udgivelser før generel tilgængelighed") som beskrevet i Afsnit 7 (Udgivelser før generel tilgængelighed).

  • Vi giver dig forhåndsunderretning som beskrevet i Googles servicevilkår, hvis der er ændringer af væsentlig betydning, som negativt påvirker din brug af Google Workspace Individual, på nær i forbindelse med Udgivelser før generel tilgængelighed, som til enhver tid og uden varsel kan suspenderes eller indstilles.

  • 3. Dit forhold til Google

  • Du indgår aftale om Google Workspace Individual med den juridiske enhed, der er beskrevet nedenfor, og når Googles servicevilkår, disse Yderligere vilkår for Google Workspace Individual, Googles privatlivspolitik eller DPA refererer til "Google", "vi", "os", "vores" eller "dataansvarlig", betyder det den juridiske enhed, der relaterer sig til din brug af Google Workspace Individual (også selvom der står noget andet i Googles servicevilkår eller privatlivspolitik):

   Din adresse

   Den juridiske Google-enhed, der indgår aftalen med dig

   Europa, Mellemøsten og Afrika

   Google Cloud EMEA Limited, et selskab, som er omfattet af irsk lovgivning og har adresse på 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland

   Det asiatiske stillehavsområde (med undtagelse af Australien og New Zealand)

   Google Asia Pacific Pte. Ltd., et selskab, som er omfattet af singaporeansk lovgivning og har adresse på 70 Pasir Panjang Road, #03-71, Mapletree Business City II Singapore 117371

   Australien

   Google Australia Pty Ltd., et selskab, som er omfattet af australsk lovgivning og har adresse på Level 5, 48 Pirrama Road, Pyrmont, NSW 2009, Australien

   New Zealand


   Google New Zealand Limited, et selskab, som er omfattet af newzealandsk lovgivning og har adresse på PWC Tower, Level 27, 188 Quay Street, Auckland, New Zealand 1010

   USA og enhver anden lokation, som ikke fremgår ovenfor

   Den juridiske enhed, der er angivet i Googles servicevilkår

   Google Workspace Individual leveres til dig af den juridiske enhed, der indgår aftalen, og som er angivet ovenfor, medmindre du er i Australien eller New Zealand. Hvis du er i Australien eller New Zealand, er Google Asia Pacific Pte Ltd. din tjenesteudbyder (også selvom der står noget andet i Googles servicevilkår), som har autoriseret Google Australia Pty Ltd. som dennes forhandler i Australien, og Google New Zealand Limited, som dennes forhandler i New Zealand.

   Intet i disse Yderligere vilkår for Google Workspace Individual påvirker eller ændrer den juridiske enhed, der indgår aftalen, eller tjenesteudbyderen af eventuelle andre Google-produkter eller -tjenester, som du også måtte bruge.

  • 4. Privatliv

  • Vi anbefaler, at du læser Googles privatlivspolitik (selvom den ikke er en del af disse Yderligere vilkår for Google Workspace Individual), så du får en bedre forståelse af, hvordan vi beskytter dine personoplysninger som dataansvarlig i henhold til gældende lov, når du bruger Google Workspace Individual, herunder når du tilgår Google Workspace Individual-kundesupport.

   Vi sender dig muligvis også servicemeddelelser, administrative meddelelser og andre informationer, der relaterer sig til din brug af Google Workspace Individual, samt mails og enhedsnotifikationer i forbindelse med dit abonnement. Du kan fravælge at modtage visse af disse meddelelser.

   Hvis du bruger Google Workspace Individual-produkter til andet end udelukkende personlige aktiviteter eller aktiviteter i din husstand (f.eks. hvis du bruger Google Workspace Individual-produkter i virksomhedsøjemed), beskytter vi dine personoplysninger som databehandler i henhold til gældende lov som beskrevet i DPA (som bliver en del af disse Yderligere vilkår for Google Workspace Individual). Få flere oplysninger. I dette tilfælde har du også vigtige forpligtelser i henhold til DPA, hvorfor en grundig gennemlæsning er nødvendig.

   Hvis du bruger Google Workspace Individual til at optage lyd- eller videokommunikation, er du ansvarlig for at indhente samtykke fra alle deltagere, såfremt det er påkrævet i henhold til gældende love eller forordninger.

  • 5. Kundesupport

  • Hvis Google Workspace Individual-kundesupport ikke kan løse dine supportproblemer (f.eks. fordi din anmodning ikke relaterer sig til Google Workspace Individual-produkter), bliver du muligvis overført eller omdirigeret til en anden Google-kundesupport.

   Hvis dit Google Workspace Individual-abonnement er opsagt eller suspenderet, bliver dine uløste Google Workspace Individual-kundesupportproblemer muligvis også suspenderet, og du er muligvis nødt til at oprette en ny forespørgsel, når dit abonnement er gendannet.

  • 6. Prisændringer

  • Vi kan muligvis ændre de Google Workspace Individual-priser, der gælder for fremtidige faktureringsperioder, hvis vi giver dig mindst 30 dages varsel om en eventuel prisstigning. Disse ændringer påvirker ikke de priser, som gælder for din aktuelle faktureringsperiode. Hvis du oplever en prisstigning, kan du følge vejledningen i vores underretning om prisstigningen, såfremt du vil opsige dit abonnement. Medmindre du opsiger på denne måde, træder den nye pris i kraft, enten (a) når beløbet for din næste faktureringsperiode forfalder til betaling; eller (b) hvis vi underretter dig om prisændringen mindre end 30 dage, inden din næste faktureringsperiode starter, når beløbet forfalder til betaling for faktureringsperioden efter din næste faktureringsperiode.

  • 7. Udgivelser før generel tilgængelighed

  • Udgivelser før generel tilgængelighed står oplistet her eller er på anden måde kendetegnet med "Tidlig adgang", "Alfa", "Beta", "Preview" eller lignende. Din brug af Udgivelser før generel tilgængelighed er valgfri: Du behøver ikke at bruge nogen Udgivelser før generel tilgængelighed for at bruge andre Google Workspace Individual-produkter.

   Du accepterer, at Udgivelser før generel tilgængelighed er ved at blive testet af Google, og at der muligvis er fejl og unøjagtigheder i dem. Google Workspace Individual-kundesupport er muligvis ikke tilgængelig for Udgivelser før generel tilgængelighed.

   I forbindelse med Udgivelser før generel tilgængelighed kan du også give Google instruks om at behandle dine personoplysninger (defineret som "Partnerpersonoplysninger" i DPA) i henhold til gældende lov for at forbedre Google Workspace Individual-produkter (også selvom der står noget andet i DPA).

  • 8. Opsigelse

  • Du kan når som helst opsige dit Google Workspace Individual-abonnement ved at gå til pay.google.com og påbegynde opsigelsen under "Abonnementer og tjenester". Hvis du opsiger på denne måde, bibeholder du adgang til Google Workspace Individual, indtil din nuværende faktureringsperiode udløber, og din adgang til andre Google-produkter og -tjenester påvirkes ikke.

  • 9. Kunders ret til at ophæve aftalen i EØS

  • Hvis du er kunde i EØS, har du, foruden din fortrydelsesret i henhold til Afsnit 8 (Opsigelse), i medfør af gældende lov også den standardmæssige ret til at ophæve aftalen i Afsnit 9.1 (EU-standardvejledning til ophævelse af aftale). Enhver kunde i EØS, som vil benytte sig af denne ret til at ophæve aftalen, kan (men er ikke forpligtet til at) udfylde og returnere den valgfri standardformular i henhold til Afsnit 9.2 (EU-standardformular til ophævelse af aftale).

   • 9.1 EU-standardvejledning til ophævelse af aftale

    • Ret til at ophæve aftalen

    • Hvis du er kunde i EØS, har du ret til uden videre at ophæve denne aftale inden for 14 dage. Fristen for at ophæve aftalen udløber 14 dage efter den dag, hvor aftalen blev indgået.

     For at udøve retten til at ophæve aftalen skal du meddele os (Google Cloud EMEA Limited, Attention Google Workspace Individual Customer Support, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland eller pr. mail til gwi-eu-support@google.com) din beslutning om at ophæve denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev eller via mail). Du kan benytte den vedhæftede standardformular til ophævelse af aftale, men dette er ikke obligatorisk.

     Fristen for ophævelse af aftalen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af retten til at ophæve aftalen, inden fortrydelsesperioden er udløbet.

     Følger af ophævelse af aftalen

     Hvis du udøver din ret til at ophæve aftalen, refunderer vi dig alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder) uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at ophæve denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

     Hvis du har anmodet om, at levering af tjenesteydelser skal påbegyndes, inden fristen for at ophæve aftalen er udløbet, skal du betale os et beløb, som står i forhold til omfanget af de ydelser, der er leveret indtil det tidspunkt, hvor du informerede os om din ophævelse af aftalen, sammenlignet med fuld opfyldelse af aftalen.

   • 9.2 EU-standardformular til ophævelse af aftale

    • — Til: Google Cloud EMEA Limited,
     Attention: Google Workspace Individual Customer Support
     70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland
     Eller pr. mail til: gwi-eu-support@google.com
     — Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre brug af retten til at ophæve aftalen gældende i forbindelse med min levering af følgende tjenesteydelser:
     — Bestilt:
     — Forbrugerens navn:
     — Forbrugerens adresse:
     — Forbrugerens underskrift (kun hvis formularens indhold meddeles på papir):
     — Dato:

  • 10. Tvister

  • Læs Googles servicevilkår for at forstå vilkårene og den lov, der er gældende ved enhver tvist i forbindelse med Google Workspace Individual eller disse Yderligere vilkår for Google Workspace Individual.

 • Forrige version

  • 15. august 2022

  • 28. juni 2021