Google Workspace for Education oppilaitoksen suostumus

Oppilaitoksen suostumus tarvitaan. jotta oppilaat voivat käyttää Google Workspace for Education ydinpalveluita (”ydinpalvelut”).

Lue alta tarkemmin datan keräämisestä, käytöstä ja luovuttamisesta Google Workspace for Educationissa. Anna sen jälkeen suostumuksesi. Google ei tietoisesti kerää, käytä tai luovuta oppilaan henkilökohtaisia tietoja, jos et ole antanut tätä suostumusta.

Huomaa, että oppilaitoksen on lisäksi hankittava vanhemman tai huoltajan suostumus lisäpalveluille, joita se tarjoaa alle 18-vuotiaiden käyttöön heidän Google Workspace for Education tileillään. Suositeltava käytäntö on myös pyytää vanhemman tai huoltajan suostumus niiden ydinpalvelujen käyttöön, jotka ovat opiskelijoiden käytettävissä. Vanhemman suostumuksen hankkimiseen tarvittavat materiaalit löydät täältä. Saatavilla on esimerkiksi muokattava malli, jota voi käyttää vanhempien tai huoltajien kanssa asioidessa.

Lue ja hyväksy alla oleva Google Workspace for Educationin tietosuojailmoitus.

  • Google Workspace for Educationia voi käyttää opetukseen ja yhteistyöhön oppilaiden (ja vanhempien), opettajien ja oppilaitosten järjestelmänvalvojien välillä. Google Workspace for Education sisältää kahdentyyppisiä palveluita, joista molemmista kerrotaan tässä tietosuojailmoituksessa. Ne on tärkeä erottaa toisistaan, sillä palveluiden laajuus ja datan käsittely eroavat palvelutyyppien välillä.

   • • Google Workspace for Educationin ydinpalvelut on listattu palveluiden yhteenvedossa, ja ne ovat Gmail, Kalenteri, Classroom, Kotitehtävät, Yhteystiedot, Drive, Docs, Forms, Ryhmät, Sheets, Sites, Slides, Chat, Meet, Holvi ja Chromen synkronointi.

   • • Google Workspace for Educationin lisäpalveluja ovat palvelut, joita tarjoamme yleisesti kaikille kuluttajille. Niitä ovat esimerkiksi Google Haku, Maps ja YouTube, joihin Workspace for Education käyttäjillä on pääsy omilla Workspace-tileillään. 

  • Tässä dokumentissa on tärkeää tietoa kummankin tyyppisistä palveluista. Seuraavissa dokumenteissa on myös Google Workspace for Education tilejä koskevia lisätietoja ja esimerkkejä: Google Cloudin tietosuojailmoituksessa on lisätietoja datasta, jota käsittelemme tarjotessamme ydinpalveluita. Googlen tietosuojakäytännössä on lisätietoja datasta, jota käsittelemme lisäpalveluissa. Tämän ydinpalveluita käsittelevän ilmoituksen tietoja sovelletaan myös muihin kohdassa "Palvelujen yhteenveto" listattuihin palveluihin, esimerkiksi AppSheetiin.

  • Ydinpalvelut

  • Keräämme Workspacen ydinpalveluita käyttävistä oppilaista, opettajista ja järjestelmänvalvojista kahdentyyppistä dataa: ydinpalveluiden kautta lisättyjä tai luotuja asioita (asiakasdataa) sekä ydinpalveluiden käytön yhteydessä keräämiämme tietoja (palveludataa). Google Workspace for Educationin ydinpalveluissa ei näy mainoksia. Mitään ydinpalveluissa kerättyjä henkilökohtaisia tietoja ei myöskään käytetä mainontatarkoituksiin. Ydinpalveluiden kautta lisätyt tai luodut asiat: Saamme asiakasdataa ydinpalveluista ja käsittelemme sitä oppilaitoksen (asiakkaan) ohjeiden mukaan. Asiakasdata tarkoittaa kaikkea, mitä olet itse tai mitä oppilaitoksesi on ladannut palvelimelle, lähettänyt tai vastaanottanut ydinpalveluiden kautta tai mitä säilytetään ydinpalveluiden avulla. Google Workspace for Education tilin luonnin yhteydessä oppilaitos ilmoittaa Googlelle oppilaistaan ja opettajistaan

   tiettyjä henkilökohtaisia tietoja, esimerkiksi käyttäjän nimen, sähköpostiosoitteen ja salasanan. Oppilaitokset voivat lisäksi jakaa esimerkiksi käyttäjän toissijaisen sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron ja kotiosoitteen. Käyttäjät voivat myös itse lisätä tililleen tietoja, esimerkiksi toisen puhelinnumeron ja profiilikuvan. Palveluiden kautta luotavia asioita ovat esimerkiksi Gmailissa kirjoitetut ja vastaanotetut sähköpostiviestit sekä Drivessä luonnostellut ja säilytetyt dokumentit. Asiakasdataa käytetään ydinpalveluiden tarjoamiseen. Google esimerkiksi käsittelee sähköpostiosoitteet, jotta se voi lähettää ja toimittaa viestejä opettajien ja oppilaiden välillä.

  • Tiedot, joita keräämme käyttäessäsi ydinpalveluita

  • Google kerää ydinpalvelujen kautta myös palveludataa, mikä on kuvattu tarkemmin Cloudin tietosuojailmoituksessa. Seuraavassa on esimerkkejä kerättävistä tiedoista:

   • • Toimintasi käyttäessäsi ydinpalveluita: Näitä tietoja ovat sisällön katsomiseen ja käyttämiseen liittyvät tiedot, ihmiset, joihin olet ollut yhteydessä tai joille olet jakanut sisältöä sekä muut tiedot palveluiden käytöstä.

   • • Käyttämäsi sovellukset, selaimet ja laitteet: Keräämme tietoja sovelluksista, selaimesta ja laitteista, joilla käytät palveluitamme. Näitä tietoja ovat selain- ja laitetyyppi, asetukset, yksilölliset tunnisteet, käyttöjärjestelmä, mobiiliverkon tiedot ja sovelluksen versionumero. Keräämme tietoja myös siitä, miten käyttämäsi sovellukset, selaimet ja laitteet toimivat palveluidemme kanssa. Näitä tietoja ovat esimerkiksi IP-osoitteet, virheraportit, järjestelmän toiminta sekä pyyntösi päivämäärä ja aika.

   • • Sijaintitietosi: Keräämme tietoa sijainnistasi IP-osoitteen ja muiden teknologioiden avulla.

   • Keräämme lisäksi järjestelmänvalvojien maksu- ja tapahtumadataa sekä tietoa suorasta viestinnästä kanssamme.

  • Palveludataa käytetään pääasiassa oppilaitosten ja oppilaiden käyttämien palveluiden tarjoamiseen, mutta lisäksi sen avulla ylläpidetään ja parannetaan palveluita, tehdään suosituksia palveluiden käytön optimoimiseksi, tarjotaan tukea, suojataan käyttäjiämme, muita ihmisiä ja Googlea sekä noudatetaan laillisia velvollisuuksia. Lisätietoja on Google Cloudin tietosuojailmoituksessa.

  • Lisäpalvelut

  • Keräämme lisäpalveluita käyttävistä oppilaista, opettajista ja järjestelmänvalvojista kahdentyyppistä dataa:

   • lisäpalveluiden kautta lisättyjä tai luotuja asioita

   • tietoja, jotka keräämme lisäpalveluita käytettäessä.

  • Lisäpalveluiden kautta lisätyt tai luodut asiat

  • Keräämme tietoja, kun oppilaat ja opettajat käyttävät lisäpalveluita, mikä on kuvattu tarkemmin Googlen tietosuojakäytännössä. Keräämme tietoa esimerkiksi lisäämistäsi asioista, luodusta tai palveluun ladattavasta sisällöstä ja muilta käyttäjiltä saadusta sisällöstä. Jos esimerkiksi kirjaudut lisäpalveluun Workspace-tilillä, käytämme tilisi tunnistamiseen Workspacessa olevaa nimeäsi ja profiilitietojasi. Halutessasi voit myös tallentaa sisältöä (esimerkiksi kuvia ja videoita) Googlen avulla.

  • Tiedot, joita keräämme käytettäessäsi lisäpalveluita

  • Googlen tietosuojakäytännössä kerrotaan myös, mitä tietoja keräämme lisäpalveluiden käytön yhteydessä. Esimerkkejä kerättävistä tiedoista:.

   • Toimintasi lisäpalveluiden käytön yhteydessä: Näitä tietoja ovat käyttämäsi hakutermit, katsomasi videot, sisällöt ja mainokset, joita olet katsonut ja joihin olet reagoinut, ääni- ja audiotiedot käyttäessäsi audio-ominaisuuksia, ostostoiminta sekä toiminta palveluitamme käyttävillä kolmannen osapuolen sivustoilla ja sovelluksissa.

   • Käyttämäsi sovellukset, selaimet ja laitteet: Keräämme käyttämistäsi sovelluksista, selaimista ja laitteista tietoja, jotka on kerrottu yllä ydinpalveluita koskevassa osiossa.

   • Sijaintitietosi: Keräämme tietoa sijainnistasi käyttämällä erilaisia teknologioita, kuten GPS:ää, IP-osoitetta ja laitteesi anturidataa, sekä tietoja, joita saamme laitteesi läheisyydestä esimerkiksi Wi-Fi-tukiasemista, linkkitorneista ja Bluetooth-yhteensopivista laitteista. Keräämämme sijaintidatan tyypit riippuvat osittain laitteestasi ja tiliasetuksistasi.

  • Miksi keräämme dataa

  • Lisäpalveluissa keräämäämme dataa käytetään palveluidemme toimittamiseen, ylläpitämiseen ja parantamiseen, uusien palveluiden kehittämiseen, personoitujen palveluiden tarjoamiseen, tulosten mittaamiseen, viestintään kanssasi sekä Googlen, käyttäjiemme ja muiden ihmisten suojaamiseen. Lisätietoja on Googlen tietosuojakäytännössä.

  • Joissakin lisäpalveluissa näkyy mainoksia. Jos kuitenkin käytät Google Workspace for Education tiliä perusasteen ja toisen asteen oppilaitoksissa, et näe personoituja mainoksia, eli emme käytä tilisi tietoja tai aiempaa toimintaa mainosten kohdistamiseen. Saatat kuitenkin nähdä mainoksia, jotka perustuvat yleisiin seikkoihin, kuten käyttämääsi hakulausekkeeseen, vuorokaudenaikaan tai katsomasi sivun sisältöön.

  • Google Workspace for Education tili on oppilaitoksen luoma ja hallinnoima Google-tili, joka on tarkoitettu oppilaiden ja opettajien käyttöön. Tilillä voi käyttää sekä ydin- että lisäpalveluita, ja tililtä kerättäviä ja sillä säilytettäviä tietoja käsitellään henkilökohtaisina tietoina. Järjestelmänvalvojat hallinnoivat sitä, miten oppilaat käyttävät ydin- ja lisäpalveluita Google Workspace for Education tileillään. He myös pyytävät vanhemman suostumuksen sellaisten lisäpalveluiden käyttöön, jotka he sallivat oppilaille. Lue lisää Google Workspace for Educationin käyttäjien saatavilla olevista ydin- ja lisäpalveluista.

  • Milloin käyttäjät jakavat tietojaan

  • Oppilaitoksesi järjestelmänvalvoja voi myöntää oppilaille pääsyn Googlen palveluihin, joiden ominaisuuksilla käyttäjät voivat jakaa tietoja muille tai julkisesti. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi Google Docs ja YouTube. Esimerkiksi jos lisäät arvostelun Google Playhin, nimesi ja kuvasi näkyvät arvostelun yhteydessä. Jos taas jaat kuvan ystävällesi ja hän kopioi sen tai jakaa sen edelleen, kuva voi näkyä ystäväsi Google-tilillä, vaikka poistaisit sen omalta Google-tililtäsi. Muista, että julkisesti jakamasi tiedot voivat olla hakukoneiden, kuten Google Haun, saatavilla.

  • Milloin Google jakaa tietoja

  • Emme jaa henkilötietoja yrityksille, organisaatioille tai Googlen ulkopuolisille henkilöille, paitsi seuraavissa tapauksissa:

   • Jakaminen oppilaitoksen järjestelmänvalvojalle: Järjestelmänvalvojalla ja Workspace-tiliäsi hallinnoivilla jälleenmyyjillä on pääsy tietoihisi, kuten salasanaasi ja tilillesi tallennettuihin tietoihin.

   • Jaamme henkilökohtaisia tietoja Googlen ulkopuolisille tahoille, jos käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.

   • Saatamme jakaa henkilökohtaisia tietoja tytäryhtiöillemme ja muille luotetuille yrityksille tai henkilöille, jotta ne voivat käsitellä tietoja puolestamme ohjeidemme, tietosuojakäytäntömme, Google Cloudin tietosuojailmoituksen sekä muiden soveltuvien luottamuksellisuus- ja turvallisuustoimenpiteiden mukaisesti.

   • Jakaminen oikeudellisista syistä: Saatamme jakaa henkilökohtaisia tietoja myös silloin, jos vilpittömästi uskomme, että tietoihin pääsy tai tietojen käyttö, säilyttäminen tai luovuttaminen on tarpeen oikeudellisista syistä, esimerkiksi täytäntöönpanokelpoisten viranomaispyyntöjen noudattamiseksi ja sinun ja Googlen suojaamiseksi.

  • Oppilaat ja vanhemmat voivat erilaisilla asetuksilla valita, miten tietoja käytetään Googlen palveluissa. Oppilaat voivat hallita yksityisyyttään ja tietojaan oppilaitoksesi järjestelmänvalvojan käyttöön ottamilla asetuksilla, esimerkiksi Google-toiminnan hallinnan avulla. Lisätietoja vanhemmille, oppilaille ja järjestelmänvalvojille on Google Workspace for Educationin tietosuojakeskuksessa.

  • Oppilaitosten järjestelmänvalvojilla on käytössään myös palveluasetuksia, joilla he voivat antaa käyttäjille mahdollisuuden hallita heidän omia henkilökohtaisia tietojaan, esimerkiksi rajoittaa niiden keräämistä tai käyttöä. Jos sinulla tai lapsellasi on Google Workspace for Education tili, ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan, jos haluat

   • saada pääsyn henkilökohtaisiin tietoihisi

   • rajoittaa pääsyä ominaisuuksiin tai palveluihin

   • poistaa henkilökohtaisia tietoja palveluista tai poistaa koko tilin.

  • Tässä ilmoituksessa on tärkeää tietoa siitä, miten keräämme ja käytämme Google Workspace for Educationin käyttäjien dataa. Ilmoitus on yhdenmukainen Googlen tietosuojakäytännön ja Google Cloudin tietosuojailmoituksen kanssa. Jos tietyissä velvoitteissa on eroja, tämä tietosuojailmoitus on ensisijainen Google Cloudin tietosuojailmoitukseen ja Googlen tietosuojakäytäntöön nähden. Googlen tietosuojakäytännössä on esimerkiksi personoituja mainoksia koskeva kuvaus, joka ei koske Google Workspace for Educationin käyttäjiä perusasteen ja toisen asteen oppilaitoksissa, ja tässä ilmoituksessa selvennetään, ettemme kohdista personoituja mainoksia kyseisille oppilaille.

 • Suostumus

  Klikkaamalla alla olevaa hyväksymispainiketta annat oppilaitoksesi puolesta suostumuksen siihen, että Google käsittelee oppilaiden henkilökohtaisia tietoja ydinpalveluissa siten kuin tässä dokumentissa sekä Google Workspace for Educationin tietosuojailmoituksessa on kuvattu, ja suostut hankkimaan vanhemman tai huoltajan suostumuksen kaikkiin lisäpalveluihin, joita alle 18-vuotiaat pääsevät käyttämään Google Workspace for Education tilillään.