Palvelujen yhteenveto

Ellei toisin mainita, alla eriteltyihin Google Workspace (aiemmalta nimeltään G Suite) ‑palveluihin sovelletaan Google Cloudin pääsopimuksen Google Workspace ‑palveluja koskevaa liitettä tai muuta sopimusta, jonka mukaisesti Google sitoutuu tarjoamaan kyseiset palvelut ("Google Workspace ‑sopimus"). Joihinkin alla mainittuihin palveluihin tai versioihin saattaa liittyä Palvelun erityisehtoja, jotka ovat osoitteessa https://workspace.google.com/terms/service-terms/.

Google Workspace ‑palvelut:

 • Ydinpalvelut

  • "Asiakaspuolen salauksen" avulla organisaatio voi omia salausavaimiaan käyttämällä salata Asiakasdatan, joka lisätään tiettyihin Ydinpalveluihin, kuten kerrotaan osoitteessa https://support.google.com/a/answer/10741897 tai sen tilalle tulevassa URL-osoitteessa.

  • "Cloud Identity ‑palvelut" on kuvattu osoitteessa https://cloud.google.com/terms/identity/user-features.html tai sen tilalle tulevassa URL-osoitteessa.

  • "Yritystason data-alueiden" avulla Järjestelmänvalvojat voivat ottaa data-alueen käytäntöasetukset käyttöön tietyillä alueilla kaikille Loppukäyttäjille tai valitulle Loppukäyttäjien osajoukolle Asiakasdatan tietyn ensisijaisen säilytetyn datan (varmuuskopiot mukaan luettuina) osalta, kuten osoitteessa https://support.google.com/a/answer/9223653 on kuvattu.

  • "Gemini" on keskusteleva tekoälytyökalu, jonka avulla Loppukäyttäjät voivat ideoida, edistää luovuutta ja parantaa tuottavuutta. Google Workspacen palveluna tarjottava Gemini-versio on saatavilla vain Gemini for Google Workspacen yhteydessä (kuten jäljempänä kuvataan tarkemmin).

  • "Gemini for Google Workspacen" (aiemmin Duet AI for Google Workspace) avulla Loppukäyttäjät voivat käyttää generatiivisen tekoälyn ominaisuuksia. Niiden avulla voi kirjoittaa sisältöä, järjestellä tiedostoja, visualisoida tietoa, tehostaa työnkulkuja ja tehdä kokouksista monipuolisempia.

  • "Gmailin" avulla Asiakkaat voivat lähettää ja vastaanottaa sähköpostiviestejä.

  • "Google Kalenterin" avulla Loppukäyttäjät voivat hallinnoida henkilökohtaista kalenteriaan tai organisaation tai tiimin kalenteria.

  • "Google Chatin" avulla Loppukäyttäjät voivat hyödyntää ryhmäyhteiskäyttöä tukevaa alustaa ja tehokkaampaa chat-viestintää reaaliaikaisessa kommunikoinnissa.

  • "Google Cloud Search" tarjoaa Loppukäyttäjille sisällön haku‑ ja aputoimintoja tietyissä Google Workspacen Ydinpalveluissa ja kolmannen osapuolen datalähteissä (soveltuvin osin).

  • "Google-yhteystietojen" avulla Loppukäyttäjät voivat importoida, tallentaa ja katsoa yhteystietoja sekä luoda omia yhteystietoryhmiä, joita käyttämällä voi lähettää sähköpostia usealle vastaanottajalle kerralla.

  • "Google Docs", "Google Sheets", "Google Slides" ja "Google Forms" tarjoavat Loppukäyttäjille mahdollisuuden luoda, muokata, jakaa, yhteiskäyttää, piirtää, eksportoida ja upottaa sisältöä dokumenteissa, laskentataulukoissa, esityksissä ja lomakkeissa.

  • "Google Driven" avulla Loppukäyttäjät voivat säilöä, siirtää, tarkastella ja jakaa tiedostoja.

  • "Google Groups for Businessin" avulla Loppukäyttäjät voivat kommunikoida yhteistyöryhmissä ja Järjestelmänvalvojat voivat määrittää ominaisuuksia ja palveluita Loppukäyttäjien eri osajoukoille.

  • "Google Jamboardilla" Loppukäyttäjät voivat luoda, muokata, jakaa, yhteiskäyttää, piirtää, eksportoida ja upottaa sisältöä digitaalisen valkotaulun dokumentissa.

  • "Google Keepillä" Loppukäyttäjät voivat luoda, muokata ja yhteiskäyttää muistiinpanoja, listoja ja piirroksia.

  • "Google Meetillä" Loppukäyttäjät voivat kommunikoida reaaliajassa niin pienissä kuin suurissakin videokokouksissa, joihin voi osallistua soittamalla ja joista voi soittaa ulos (operaattori voi laskuttaa näistä). Google Meetin puhelutoiminnon tarjoavat seuraavassa URL-osoitteessa luetellut tahot: https://workspace.google.com/terms/service-terms/meet-telephony/providers.html. Google Meet ei tue hätäpuheluita.

  • "Google SIP Linkin" avulla Asiakkaat voivat yhdistää operaattoripalvelunsa Google Voice ‑toimintoon oman kolmannen osapuolen Session Border Controllerin ja vaihdeliittymän kautta. Palvelu tarjotaan Google Voicesta erillään, eikä se edellytä Google Voicen ostoa. Google SIP Link antaa Asiakkaille mahdollisuuden käyttää Google Voicen paranneltuja ohjelmisto-ominaisuuksia Asiakkaiden oman operaattoripalvelun sekä sisäisten puheluiden siirtolaitteiden ja ‑ratkaisujen kautta. Google SIP Link on saatavilla vain maissa, jotka mainitaan osoitteessa https://support.google.com/a?p=sipcountries tai sen korvaavassa URL-osoitteessa. Google SIP Linkin käytöstä peritään lisämaksu.

  • "Google Sitesin" avulla Loppukäyttäjät voivat luoda ja sivuston ja jakaa sen jollekin Loppukäyttäjien osajoukolle.

  • "Google Tasksin" avulla Loppukäyttäjät voivat luoda, muokata ja järjestellä tehtäviä.

  • "Google Holvi" tarjoaa haku- ja eksportointitoimintoja, datan arkistointia ja säilytystä sekä e-Discovery-ominaisuuksia. Arkistoitu data säilytetään vain siinä tapauksessa, että Asiakas jatkaa Google Holvi ‑tilaustaan ja palvelun käyttöä.

  • "Google Voice" on Järjestelmänvalvojan ylläpitämä IP-pohjainen puhelinpalvelu, jonka avulla Asiakkaat voivat antaa puhelinnumeroita Loppukäyttäjien käyttöön ja hallinnoida niitä. Loppukäyttäjät voivat soittaa ja vastaanottaa puheluita heille annetuilla numeroilla. Google Voicen tarjoavat Googlen Yhteistyökumppanit Google Voice ‑palvelun erityisehdoissa kuvatulla tavalla. Se on saatavilla vain maissa, jotka mainitaan osoitteessa https://support.google.com/a/answer/9206529 tai sen korvaavassa URL-osoitteessa. Google Voicen käytöstä peritään lisämaksu.

  • "Google Workspace – Varmistetut hallinnat" ‑laajennuksen avulla Asiakkaat voivat rajoittaa Asiakasdataansa liittyviä Google-tuen toimintoja maantieteellisesti.

  • "Google Workspace Migrate" on Järjestelmänvalvojan ylläpitämä paikallisesti asennettava palvelu, jolla Loppukäyttäjän dataa voi siirtää Asiakkaan Google Workspace ‑tilille.

  • "Meet Global Dialing" antaa laajennetun mahdollisuuden osallistua Google Meet ‑videokokouksiin soittamalla ja soittaa näistä kokouksista ulos.

  • "Workspacen lisätallennustila" mahdollistaa Asiakkaan yhteisen tallennustilan laajentamisen.

  • "Workspace-laajennukset" ovat yhdessä alla kuvatusti Gemini for Google Workspace, Google SIP Link, Google Voice, Google Workspace – Varmistetut hallinnat, Workspace-lisätallennustila, Meet Global Dialing ja yritystason data-alueet.

  • Haku‑ ja seurantaominaisuudet mahdollistavat parannetut haku‑ ja noutotoiminnot kaikissa palveluissa. Niiden avulla sisällönhaku toimii eri palvelujen välillä ja sisältö luokitellaan automaattisesti käytettäväksi aktiivisissa palveluissa.

 • Muut palvelut

  • "AppSheet" on osoitteessa https://www.appsheet.com yleisesti saatavilla oleva verkkopohjainen alusta, jonka avulla organisaatiot voivat luoda ja isännöidä sovelluksia ilman tarvetta kirjoittaa paljon tai monimutkaista koodia. Palvelujen jälleenmyyjille, jakelijoille tai toimittajille AppSheet on Google Cloud Partner Advantage ‑ohjelman alainen Rajoitettu palvelu.

Workspace-laajennukset:

 • Google Workspace ‑laajennukset voi lisätä tiettyihin Google Workspace ‑versioihin ilman lisämaksua, ellei toisin ole ilmoitettu. Tarkemmat tiedot kuhunkin Google Workspace ‑versioon tai SKU:hun liittyen on alla olevassa taulukossa.

 • Gemini for Google Workspace laajennukset

  • "AI Meetings and Messaging" on erillinen tuote, jonka avulla Loppukäyttäjät voivat käyttää generatiivisen tekoälyn ominaisuuksia Google Meetissä osoitteessa https://support.google.com/a/answer/13623623#get_gemini kuvatulla tavalla.

  • "AI Security" on erillinen tuote, jonka avulla Asiakkaat voivat käyttää generatiivisen tekoälyn suojausominaisuuksia Google Drivessa osoitteessa https://support.google.com/a/answer/13623623#get_gemini kuvatulla tavalla.

  • "Gemini Business" on Gemini for Google Workspace versio, jonka avulla Loppukäyttäjät voivat käyttää generatiivisen tekoälyn ominaisuuksia tietyissä Google Workspacen palveluissa. Käyttöön sovelletaan Loppukäyttäjän lisensseihin perustuvia käyttörajoja, kuten on kuvattu osoitteessa https://support.google.com/a?p=gemini_limits (muutoksia voidaan tehdä aika ajoin).

  • "Gemini Enterprise" (aiemmin Duet AI for Google Workspace Enterprise) on Gemini for Google Workspace versio, jonka avulla Loppukäyttäjät voivat käyttää generatiivisen tekoälyn ominaisuuksia tietyissä Google Workspacen palveluissa, kuten on kuvattu osoitteessa https://support.google.com/a?p=gemini_limits.

 • Google Voice- ja Google SIP Link ‑laajennukset

  • "Voice Starter" on Google Voice ‑versio, jossa voi olla yhdessä maassa enintään 10 Loppukäyttäjää.

  • "Voice Standard" on Google Voice ‑versio, johon voi lisätä yhdessä maassa rajattomasti Loppukäyttäjiä. Se sisältää myös Google SIP Linkin, pöytäpuhelintuen ja monitasoisen automaattisen puhelinvaihteen ominaisuudet.

  • "Voice Premier" on Google Voice ‑versio, johon voi lisätä useassa maassa rajattomasti Loppukäyttäjiä. Se sisältää Google SIP Linkin, pöytäpuhelintuen ja monitasoisen automaattisen puhelinvaihteen ominaisuudet sekä tehokkaita raportointitoimintoja.

  • "Google SIP Link Standard" on Google SIP Link ‑versio, johon voi liittää yhdessä maassa rajattomasti Loppukäyttäjiä. Se sisältää pöytäpuhelintuen ja monitasoisen automaattisen puhelinvaihteen ominaisuudet.

  • "Google SIP Link Premier" on Google SIP Link ‑versio, johon voi lisätä useissa maissa rajattomasti Loppukäyttäjiä. Se sisältää pöytäpuhelintuen ja monitasoisen automaattisen puhelinvaihteen ominaisuudet sekä tehokkaita raportointitoimintoja.

 • Meet Global Dialing

  • "Meet Global Dialing" on erillinen SKU. Sen tilaus on maksuton, mutta käytöstä veloitetaan minuuttiperusteisesti.

 • Workspace-lisätallennustila

  • "Workspace-lisätallennustila" on erillinen SKU, jonka voi lisätä mihin tahansa Google Workspace ‑versioon, kunhan kyseisessä versiossa ei ole tallennustilan rajoituksia Loppukäyttäjien perusteella. Asiakkaat voivat laajentaa yhteistä tallennustilaa 10 Tt:lla jokaista yksittäistä Workspace-lisätallennustilan tilausta kohti. Workspacen lisätallennustilan tilausmäärää ei ole rajoitettu.

Google Workspace ‑versiot / SKU:t:

 • Alla olevasta taulukosta näet kaikki Google Workspace- tai G Suite ‑versiot, niihin sisältyvät Ydinpalvelut sekä niihin saatavilla olevat Workspace-laajennukset ja muut palvelut.

 • "Keskeiset ydinpalvelut" (kuten niihin viitataan alla olevassa taulukossa) ovat Cloud Identity ‑palvelut, Gmail, Google Kalenteri, Google Chat, Google-yhteystiedot, Google Docs, Google Drive, Google Forms, Google Groups for Business, Google Jamboard, Google Keep, Google Meet, Google Sheets, Google Sites, Google Slides ja Google Tasks.

 • Workspace for Education- ja Workspace yleishyödyllisille yhteisöille versioiden ydinpalvelut: Pääasiallisten ydinpalvelujen lisäksi kaikkiin Google Workspace for Education versioihin sisältyvät Kotitehtävät, Classroom ja Chromen synkronointi ydinpalveluina. Google Workspace yleishyödyllisille yhteisöille sisältää Classroomin ydinpalveluna.

  • "Kotitehtävien" avulla Loppukäyttäjät voivat jakaa ja kerätä oppilaiden tekemiä tehtäviä sekä antaa niille arvosanoja.

  • "Chromen synkronoinnin" avulla Loppukäyttäjät voivat synkronoida kirjanmerkit, historian, salasanat ja muita asetuksia kaikkien niiden laitteiden välillä, joilla he ovat kirjautuneena Chromeen.

  • "Classroomin" avulla Loppukäyttäjät voivat luoda opetusryhmiä ja osallistua niihin. Classroomissa oppilaat voivat nähdä kotitehtävät, palauttaa niitä ja saada arvosanoja opettajilta.

 • Google Workspace tai G Suite version Arkistoitu käyttäjä tuotteen avulla organisaatio voi säilyttää entisten Loppukäyttäjien tilit, jotka kuuluvat arkistoitavaan Asiakasdataan.

 • "AppSheet Core" on AppSheetin laajennettu versio, josta kerrotaan osoitteessa https://about.appsheet.com/pricing/. Se sisältyy tiettyihin Google Workspace versioihin (alla olevan taulukon mukaisesti), ja se voidaan lisätä lisämaksusta mihin tahansa Google Workspace versioon.

 • Google Workspace ‑versio1
  Ydinpalvelut
  Muut palvelut
  Keskeiset ydinpalvelut Google Holvi Google Workspace Migrate Archived User ‑versiot
  Google Workspace ‑laajennukset
  AppSheet
  Sisältyy (ilman lisämaksua)
  Ei sisälly (mutta on saatavilla lisämaksusta)
  Business​2 Google Workspace Business Starter (enintään 300 Loppukäyttäjän lisenssiä)       Gemini Business tai AI Meetings and Messaging, kaikki Google Voice- tai Google SIP Link laajennukset, Meet Global Dialing, Workspace-lisätallennustila (tilanteen mukaan) ✔ (AppSheet Core sisältyy)
  Google Workspace Business Standard (enintään 300 Loppukäyttäjän lisenssiä)     Yritystason data-alueet, kaikki Gemini for Google Workspace-, Google Voice- tai Google SIP Link laajennukset, Meet Global Dialing, Workspace-lisätallennustila (tilanteen mukaan) ✔ (AppSheet Core sisältyy)
  Google Workspace Business Plus (enintään 300 Loppukäyttäjän lisenssiä) ✔ (Google Holvi sisältyy)   Yritystason data-alueet, kaikki Gemini for Google Workspace-, Google Voice- tai Google SIP Link laajennukset, Meet Global Dialing, Workspace-lisätallennustila (tilanteen mukaan) ✔ (AppSheet Core sisältyy)
  Enterprise Google Workspace Enterprise Starter     Gemini Business tai AI Meetings and Messaging, yritystason data-alueet, kaikki Google Voice- tai Google SIP Link laajennukset, Meet Global Dialing, Workspace-lisätallennustila (tilanteen mukaan) ✔ (AppSheet Core sisältyy)
  Google Workspace Enterprise Standard ✔ (Google Holvi sisältyy)   Yritystason data-alueet, kaikki Gemini for Google Workspace-, Google Voice- tai Google SIP Link laajennukset, Meet Global Dialing, Workspace-lisätallennustila (tilanteen mukaan) ✔ (AppSheet Core sisältyy)
  Google Workspace Enterprise Plus (aiempi versio: G Suite Enterprise) ✔ (Google Cloud Search ja asiakaspuolen salaus sisältyvät) ✔ (Google Holvi sisältyy) Yritystason data-alueet Kaikki Gemini for Google Workspace-, Google Voice- tai Google SIP Link laajennukset, Meet Global Dialing, Workspace-lisätallennustila, Google Workspace – Varmistetut hallinnat (tilanteen mukaan) ✔ (AppSheet Core sisältyy)
  Essentials Google Workspace Essentials Starter (enintään 100 Loppukäyttäjän lisenssiä) ✔ (Gmail, Google Chat ja Google Sites eivät sisälly)       Gemini Business tai Gemini Enterprise, kaikki Google Voice- tai Google SIP Link laajennukset, Meet Global Dialing, Workspace-lisätallennustila (tilanteen mukaan)
  Google Workspace Essentials (aiemmat versiot: G Suite Essentials, Drive Enterprise) ✔ (Gmail, Google Chat ja Google Sites eivät sisälly)       Kaikki Google Voice- tai Google SIP Link laajennukset, Meet Global Dialing, Workspace-lisätallennustila (tilanteen mukaan)
  Google Workspace Enterprise Essentials ✔ (Google Cloud Search sisältyy, mutta Gmail, Google Chat ja Google Sites eivät sisälly)       Yritystason data-alueet, kaikki Gemini for Google Workspace-, Google Voice- tai Google SIP Link laajennukset, Meet Global Dialing, Workspace-lisätallennustila (tilanteen mukaan)
  Google Workspace Enterprise Essentials Plus ✔ (Gmail, Google Chat ja Google Sites eivät sisälly, mutta Google Cloud Search sisältyy)     Yritystason data-alueet Kaikki Gemini for Google Workspace-, Google Voice- tai Google SIP Link laajennukset, Meet Global Dialing, Workspace-lisätallennustila (tilanteen mukaan) ✔ (AppSheet Core sisältyy)
  Frontline3 Google Workspace Frontline Starter       Yritystason data-alueet, kaikki Gemini for Google Workspace-, Google Voice- tai Google SIP Link laajennukset, Meet Global Dialing, Workspace-lisätallennustila (tilanteen mukaan) ✔ (AppSheet Core sisältyy)
  Google Workspace Frontline Standard     Yritystason data-alueet, kaikki Gemini for Google Workspace-, Google Voice- tai Google SIP Link laajennukset, Meet Global Dialing, Workspace-lisätallennustila (tilanteen mukaan) ✔ (AppSheet Core sisältyy)
  Education​3 Google Workspace for Education Fundamentals (aiempi versio: G Suite for Education)       Gemini Enterprise, kaikki Google Voice-, tai Google SIP Link laajennukset, Meet Global Dialing, Workspace-lisätallennustila (tilanteen mukaan), saatavilla lisäksi Google Workspace Education Teaching and Learning Upgrade
  Google Workspace for Education Standard4 ✔ (Google Cloud Search sisältyy)   Yritystason data-alueet Gemini Enterprise, kaikki Google Voice-, tai Google SIP Link laajennukset, Meet Global Dialing, Workspace-lisätallennustila (tilanteen mukaan) ✔ (AppSheet Core sisältyy)
  Google Workspace for Education Plus (aiempi versio: G Suite Enterprise for Education)4 ✔ (Google Cloud Search sisältyy)   Yritystason data-alueet Gemini Enterprise, kaikki Google Voice-, tai Google SIP Link laajennukset, Meet Global Dialing, Workspace-lisätallennustila (tilanteen mukaan) ✔ (AppSheet Core sisältyy)
  Yleishyödyllisille yhteisöille3 Google Workspace yleishyödyllisille yhteisöille​       Kaikki Gemini for Google Workspace-, Google Voice- tai Google SIP Link laajennukset, Meet Global Dialing, Workspace-lisätallennustila (tilanteen mukaan) ✔ (AppSheet Core sisältyy)
  G Suite (vanha versio)5 G Suite Basic       Kaikki Google Voice- tai Google SIP Link laajennukset, Meet Global Dialing, Workspace-lisätallennustila (tilanteen mukaan)
  G Suite Business ✔ (Google Holvi sisältyy) Yritystason data-alueet Kaikki Google Voice- tai Google SIP Link laajennukset, Meet Global Dialing, Workspace-lisätallennustila (tilanteen mukaan)
 • 1. Tietoja kunkin Google Workspacen version/SKU:n sisältämästä tallennustilasta on osoitteessa https://support.google.com/a?p=storage_by_edition (muutoksia voidaan tehdä aika ajoin) .

 • 2. Jos Asiakkaalla on sähköpostin kautta vahvistettu Google Workspace Business ‑versio, osa ydinpalveluista (kuten Gmail ja Google Kalenteri sekä Google Workspace Business Plus ‑versioon sisältyvä Google Holvi), turvaominaisuuksista ja toiminnoista ei välttämättä ole käytettävissä, ellei Järjestelmänvalvojan verkkotunnusta vastaavaa verkkotunnuksen sähköpostiosoitetta ole vahvistettu. Lisätietoja on osoitteessa https://support.google.com/a?p=gws-verification​

 • 3. Seuraavat Google Workspace ‑versiot on rajoitettu yksinomaan Asiakkaille, jotka täyttävät kelpoisuusvaatimukset:​

  • – ​Google Workspace Education ‑versiot (kuvattu osoitteessa https://support.google.com/a/answer/134628?sjid=2330997381971410080-NA)​

  • – Google Workspace Frontline ‑versiot (kuvattu osoitteessa https://support.google.com/a/answer/10427827)​

  • – Google Workspace yleishyödyllisille yhteisöille (kuvattu osoitteessahttps://support.google.com/nonprofits/answer/3215869?ref_topic=3247288​)

 • 4. Google Workspace for Education Standard- ja Education Plus versioissa vähimmäisostovaatimus on suurempi seuraavista: a) Asiakkaan oppilaiden kokonaismäärä tai b) 50 Loppukäyttäjän lisenssiä.

 • 5. G Suite ‑versioita ei enää myydä.

Muut Google Workspace ‑versiot / SKU:t:

 • Google Workspace for Education ‑päivitykset

  • "Endpoint Education Upgrade" on Google Workspace for Education Fundamentalsin päivitetty versio, joka on saatavilla lisämaksusta. Sen avulla jokainen lisensoitu Loppukäyttäjä voi ylläpitää ja suojata enintään 15 koulun tarjoamaa Android- ja iOS-laitetta (edellyttäen, että Asiakas pystyy Googlen pyynnöstä todistamaan, että hän noudattaa rajoitusta) ilman, että hänen on päivitettävä tilauksensa Google Workspace for Education Standard- tai Google Workspace for Education Plus versioon.

  • "Google Workspace for Education Teaching and Learning Upgrade" on Google Workspace for Education Fundamentalsin päivitetty versio, joka on saatavilla lisämaksusta. Se sisältää viestintään, yhteiskäyttöön ja opetuksen järjestämiseen liittyviä lisäominaisuuksia sekä 100 Gt lisätallennustilaa jokaista Loppukäyttäjän lisenssiä kohti.

 • Cloud Search Platform

  • "Cloud Search Platform" on Google Workspace ‑versio, johon sisältyvät Google Cloud Search sekä seuraavat palvelut, joita käytetään yhdessä Google Cloud Searchin kanssa: a) Cloud Identity Management, b) Google-yhteystiedot ja c) Google Groups for Business. Cloud Search Platform sisältää kolmansien osapuolien datalähteissä olevan sisällön haku‑ ja aputoimintoja.

Lisätuotteet:

 • Google Workspace ‑sopimus ei kata Lisätuotteita, eivätkä ne ole Google Workspace ‑palveluita. Lisätuotteiden käyttöön sovelletaan Lisätuotteiden ehtoja, jotka ovat luettavissa osoitteessa https://workspace.google.com/terms/additional_services.html. Lisäksi seuraavien Lisätuotteiden käyttöön sovelletaan lisäehtoja:

  • "Managed Google Play" on Googlen tarjoama alusta, jolla Asiakas voi ylläpitää tarjoamiaan tai tunnistamiaan Android-laitteita, joita Asiakkaan Loppukäyttäjät käyttävät. Managed Google Playn avulla Asiakas voi tarjota tällaisiin laitteisiin sovelluksia hallinnoidusta Play Kaupasta. Managed Google Playn käyttöön sovelletaan ehtoja, jotka voi lukea osoitteesta www.android.com/enterprise/terms.