Google Workspace – Szolgáltatásspecifikus feltételek

Utolsó módosítás: 2020. december 21.

 • Azokat a nagybetűs kifejezéseket, amelyek nincsenek meghatározva a Google Workspace (korábban: G Suite) itt olvasható Szolgáltatásspecifikus feltételei között, a Google Workspace szolgáltatásaira vonatkozó, a Google Cloud alapszerződésében rögzített ütemezési dokumentumban, a Google Workspace for Education-szerződésben, illetve a Google Workspace-szolgáltatások használatára vonatkozó más dokumentumokban (mindegyik esetében: a „Szerződésben”) leírt jelentésben használjuk.

  • 1. Adatrégiók. A következő feltételek csak a Google Workspace-szolgáltatásokra és a jelen Szolgáltatásspecifikus feltételek 1.3-as (Definíciók) szakaszában olvasható „Azonosított helyű adatok” definícióval leírt Ügyféladatokra vonatkoznak:

   • 1.1 Adatok elsődleges tárhelye. Ha az Ügyfél a Szolgáltatásoknak a szerződés hatálya alá eső kiadását használja, a Felügyeleti Konzolon kiválaszthatja a nem aktív Azonosított helyű adatok tárolási helyét, a Google pedig a vonatkozó jogszabályok alapján az Ügyfél beállításainak megfelelően fogja tárolni az érintett adatokat („A Google Workspace adatrégiókra vonatkozó irányelvei”).

   • 1.2 Korlátozás. A Google a nem a Google Workspace adatrégió-házirendjének hatálya alá eső Ügyféladatokat tetszés szerint bárhol tárolhatja, ahol a Google vagy további adatfeldolgozói létesítményt tartanak fenn. Erre az Adatfeldolgozásról szóló kiegészítés 10.2-es, Adatok továbbítása című szakasza vonatkozik (ha alkalmazható).

   • 1.3 A szerződésben használt kifejezések meghatározása.

    • Azonosított helyű adatok” – az Ügyfél domainjében lévő, a következő szolgáltatásokhoz kapcsolódó elsődleges adatok:

     • (a) Gmail: az e-mailek tárgysora és törzse, a mellékletek, illetve az üzenetek feladói és címzettjei.

     • (b) Google Naptár: az esemény címe és leírása, dátuma, időpontja, meghívottjai, gyakorisága és helye.

     • (c) Google Dokumentumok, Google Táblázatok és Google Diák: a fájlok törzsszövege, a beágyazott képek és a Végfelhasználók által létrehozott kapcsolódó megjegyzések.

     • (d) Google Drive: a Drive-ba feltöltött eredeti fájltartalmak.

     • (e) Hangouts Chat: üzenetek és mellékletek.

     • (f) Google Széf: exportált Széf-adatok.

    • Adatrégió” – (a) az Egyesült Államok vagy (b) Európa.

    • A Szerződés hatálya alá eső kiadás” – a következő kiadások:

     • (a) G Suite Business

     • (b) Google Workspace Enterprise Plus

     • (c) Google Workspace Enterprise for Education

  • 2. Google Széf. A következő feltételek csak a Google Széf szolgáltatásra vonatkoznak:

   • 2.1 Megőrzés. A Google nem köteles megőrizni az archivált Ügyféladatokat az Ügyfél vagy a vonatkozó Google Széf-licencekre vonatkozó Szolgáltatási időtartam által meghatározott megőrzési időszak lejártát követően. Ez alól csak az jelent kivételt, ha (a) a megőrzési időszakot vagy a Szolgáltatási időtartamot megújítják; (b) a vonatkozó jogszabályok vagy jogi eljárások nem teszik lehetővé a Google számára, hogy törölje az adatokat; vagy (c) az adatokra az Ügyfél által alkalmazott, jogilag előírt megőrzési szabály vonatkozik. Amennyiben az Ügyfél nem újítja meg a Google Széf szolgáltatásra vonatkozó előfizetését, a Google semmilyen archivált Ügyféladatot nem köteles megőrizni.

  • 3. Google Workspace Essentials. A következő feltételek csak a Google Workspace Essentials kiadásra vonatkoznak:

   • 3.1 Számla kibocsátása.

    • (a) Ha az Ügyfél közvetlenül a Google-tól rendeli meg a Google Workspace Essentials kiadást, akkor a Google és az Ügyfél között életbe lépő fizetési és számlázási kötelezettségekből adódóan (i) a Google havonta számlázza ki az Ügyfélnek a Díjakat az előző hónap alapján (kivéve, ha a kapcsolódó termék Díjait meghatározó URL-címen más szerepel), és (ii) az Ügyfél számláján szereplő Díjakat a következők alapján számítjuk ki: (A) az Ügyfél aktív felhasználóinak száma havonta (ha az Ügyfélnek nincsenek aktív felhasználói az adott hónapban, arra a hónapra legalább egy (1) aktív felhasználót számítunk fel); és (B) a már rögzített vásárlások vagy minimális kötelezettségvállalások (ha történtek ilyenek). Ha a Díjak kiszámításához ez szükséges, a Google a mérőeszközeivel állapítja meg a Szolgáltatások Ügyfél általi használatának mértékét.

    • (b) Viszonteladótól vásárló ügyfelekre vonatkozó díjak. Ha az Ügyfél Viszonteladótól rendeli meg a Google Workspace Essentials kiadást, a Szolgáltatások Díját az Ügyfél és a Viszonteladó határozzák meg. Amennyiben a Díjak kiszámításához ez szükséges, a Google a mérőeszközeivel állapítja meg a Szolgáltatások Ügyfél általi használatának mértékét.

   • 3.2 A Google minden olyan kísérletet megakadályozhat, amely arra irányul, hogy meghiúsítsa az Aktív felhasználók vagy a felhasznált tárhely nyomon követését, illetve az utánuk felszámítandó Díj kiszámlázását.

   • 3.3 A Szolgáltatásiszint-szerződésben rögzített jóváírások. Ha az Ügyfél közvetlenül a Google-tól rendeli meg a Google Workspace Essentials kiadást, a szolgáltatási jóváírásokat a következő havi számlán pénzösszegbeli jóváírásként (és nem további szolgáltatási napokként) kapja meg. Amennyiben az Ügyfél Viszonteladótól rendeli meg a Google Workspace Essentials kiadást, a Viszonteladó pénzbeli jóváírásként (és nem további szolgáltatási napokként) kapja meg a Google-tól az Ügyfélnek járó esetleges szolgáltatási jóváírásokat.

   • 3.4 A szerződésben használt kifejezések meghatározása. Az „Aktív felhasználók” azok a Végfelhasználók, akik (a) az adott naptári hónapban legalább egyszer videomegbeszélést tartanak a Google Meetben vagy bekapcsolódnak egy videomegbeszélésbe, vagy (b) a naptári hónapban legalább egyszer fájlt nyitnak meg a Google Drive-on.

  • 4. Cloud Search. A következő feltételek csak a Cloud Search szolgáltatásra vonatkoznak:

   • 4.1 Külső adatforrások. A külső adatforrások Ügyfél általi, Cloud Search Platformmal kapcsolatos használatára az Ügyfél és a külső adatforrás szolgáltatója között létrejövő szerződési feltételek és más szerződések („Külső adatforrásra vonatkozó feltételek”) vonatkoznak. A külső adatforrásokra vonatkozó feltételek teljesítéséért kizárólag az Ügyfél a felelős, így többek között rendelkeznie kell a megfelelő jogosultságokkal, hogy lehetővé tegye a Google-nak a külső adatforrásokhoz történő hozzáférést és a használatukat abból a célból, hogy a Google kiépíthesse a Cloud Search Platform szolgáltatást az Ügyfélnek.

   • 4.2 További definíciók.

    • Elem” vagy „Dokumentum” – minden olyan digitális tartalom, amelyet a Cloud Search indexelni tud, többek között a DOCS-, az XLS-, a PPT- és a PDF-fájlok, az adatbázissorok, az egyedi URL-címek és az összes támogatott fájltípus.

    • Keresőkifejezés” – az Ügyfél által a Cloud Search használatával a Google-nak küldött, információk vagy találathalmaz beolvasására irányuló kérelem.

    • Keresőalkalmazás” – az Ügyfél vagy a megbízottja által létrehozott és kezelt olyan Cloud Search-konfiguráció, amely egy meghatározott üzleti használati esetet tesz lehetővé, így például dokumentumok keresését egy intranetes portálon vagy az Ügyfél támogatási eszközeiben.

  • 5. Cloud Identity Management. A következő feltételek csak a Cloud Identity Management, valamint (a Cloud Identity Managementtel együtt történő használat miatt) a Google Névjegyek és a Google Csoportok cégeknek szolgáltatás (együttesen: „Cloud Identity-szolgáltatások”) használatára vonatkoznak:

   • 5.1 Jövőbeli szerződések hatása. Ha az Ügyfél a Szerződés megkötését követően másik olyan Szerződést köt, amelynek értelmében a Google vagy a Google partnerei Cloud Identity-szolgáltatásokat nyújtanak neki, akkor az ilyen szolgáltatásokra vonatkozóan az akkor kötött Szerződés előírásai a jelen Szerződés előírásainak a helyébe lépnek. Ha ez a Szerződés lejár, vagy más okból megszűnik, a Cloud Identity-szerződésnek megfelelően – annak rendelkezéseivel összhangban – a Google továbbra is biztosítani fogja a Cloud Identity-szolgáltatásokat az Ügyfélnek, kivéve, ha a Cloud Identity-szerződés lejár, vagy más okból megszűnik. A „Cloud Identity-szerződés” a Cloud Identity-szolgáltatások biztosításáról szóló olyan Szerződés, amelyet a jelen Szerződés lejárta vagy megszűnése előtt írnak alá a felek.

  • 6. Előzetes kiadású termékekre vonatkozó feltételek. A Google előzetes kiadású Google Workspace-funkciókat, -szolgáltatásokat vagy -szoftvereket bocsáthat az Ügyfél rendelkezésére (ezeket a Szolgáltatások összefoglalójában, a kapcsolódó dokumentációban vagy anyagokban, illetve (a lentebbi meghatározásnak megfelelő) Tesztre való jelentkezésben az „Előzetes hozzáférés”, „Alfaverzió”, „Bétaverzió”, „Előzetes verzió”, „Kísérleti verzió” vagy más hasonló minősítés jelzi; összefoglaló elnevezéssel: „Előzetes kiadású termékek”). Az Előzetes kiadású termékek ugyan nem minősülnek Szolgáltatásnak, az Ügyfél általi használatukra a Szolgáltatásokra vonatkozó Szerződés feltételei érvényesek, a jelen 6. szakaszban módosított formájukban.

   • 6.1 Az Előzetes kiadású termékekhez történő hozzáférés és az ilyen termékek használata.

    • (a) Tesztre való jelentkezés. Az Ügyfél jelentkezhet egy vagy több Előzetes kiadású termék tesztfelhasználójának. Ehhez be kell nyújtania a jelentkezést a Google által a Felügyeleti Konzolon vagy máshogyan rendelkezésére bocsátott módon („Tesztre való jelentkezés(ek)”). Ha a Google felveszi az Ügyfelet egy Előzetes kiadású termék tesztfelhasználói közé (a Google által a tesztfelhasználókra vonatkozóan megfogalmazott mindenkori domainszintű követelmények alapján), akkor a Google az Ügyfél rendelkezésére bocsátja a szóban forgó Előzetes kiadású terméket a jelen 6. szakasz rendelkezéseinek megfelelően. Az Előzetes kiadású termékre további feltételek („Specifikus tesztelési feltételek”) vonatkozhatnak. Az ilyen esetleges feltételeket a Google a Tesztre való jelentkezésnél vagy más írásos formában közli még azt megelőzően, hogy az Ügyfél egyáltalán használta volna az Előzetes kiadású terméket. A Tesztre való jelentkezés és a Specifikus tesztelési feltételek részét képezik a jelen 6. szakasznak.

    • (b) Az Ügyfél Tesztadatainak használata. A 6(d) (A közigazgatási ügyfelekre vonatkozó használati korlátozások) szakasz rendelkezéseit szem előtt tartva a Google-nak jogában áll felhasználni, az Ügyfélnek pedig kötelessége (egyebek között a szükséges hozzájárulások és tájékoztatások megszerzésével vagy megadásával) gondoskodni arról, hogy a Google felhasználhassa az Ügyfél adatait, vagyis az Ügyfél vagy Végfelhasználói által az Előzetes kiadású termékekben benyújtott, tárolt, elküldött vagy kapott adatokat (az Ügyfél személyes adatait is beleértve; az „Ügyfél tesztadatai”) arra, hogy biztosítsa, tesztelje, elemezze, fejlessze és tökéletesítse az érintett Előzetes kiadású termékeket és a Google bármelyik ezekkel együtt használt termékét és szolgáltatását bármiféle, a Szerződés titoktartási rendelkezéseiben és a lentebb megfogalmazottakon túlmenő korlátozás, továbbá az Ügyféllel, bármely Végfelhasználóval, illetve bármely harmadik féllel szemben fennálló kötelezettség nélkül.

    • Ha az Ügyfél elfogadta a Google mindenkori feltételeit az Ügyfél adatainak védelmére és kezelésére vonatkozó kötelezettségeiről – vagy a felek más módon megegyeztek az ilyen feltételekről – a https://workspace.google.com/terms/dpa_terms.html („Adatfeldolgozásról szóló kiegészítés” vagy „DPA”) weboldalon jelzett formában, akkor az Adatfeldolgozásról szóló kiegészítés tekintetében az Előzetes kiadású termékekre a „Szolgáltatásokra” vonatkozó rendelkezések érvényesek; az egyértelműség végett: a jelen 6. szakasz részét képezi annak a „Szerződésnek”, amelyre az Adatfeldolgozásról szóló kiegészítés 5.2.1 szakasza (Az Ügyfél utasításai) hivatkozik, az alábbiak szerint módosítva:

     • (i) Az Előzetes kiadású termékek nem „Auditált szolgáltatások” az Adatkezelésről szóló kiegészítés tekintetében;

     • (ii) Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Adatkezelésről szóló kiegészítés 6.1-es (Törlés a használati időszakban) szakaszában foglaltak tekintetében, valamint a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben az Előzetes kiadású termékek által nyújtott funkciók nem feltétlenül teszik lehetővé az Ügyfél tesztadatainak törlését abban az időszakban, amelyben az ügyfél jogosult az Előzetes kiadású termék használatára (az „Előzetes kiadású termék használati időszaka”), de az Időszak lejárta után töröljük az Ügyfél tesztadatait, az Adatkezelési kiegészítés 6.2-es (Törlés a használati időszak lejártakor) szakaszának megfelelően;

     • (iii) Amennyiben az érintett Tesztre való jelentkezésben ettől eltérő rendelkezések nem szerepelnek: (Aa) az Ügyfél kérésére a Google írásbeli tájékoztatást nyújt az Előzetes kiadású termékekkel kapcsolatban megbízott – az Adatvédelmi kiegészítésben definiált – További adatfeldolgozókról, funkcióikról és helyükről; továbbá (Bb) amennyiben a Google új További adatfeldolgozót bíz meg az Előzetes kiadású termékekkel kapcsolatban az Előzetes kiadású termék használati időszaka alatt, akkor a megbízásról, illetve a További adatfeldolgozó nevéről, helyéről és tevékenységéről az Értesítési e-mail-címre küldött e-mailben tájékoztatja az Ügyfelet, még mielőtt a További adatfeldolgozó hozzákezdene az Ügyfél tesztadatainak feldolgozásához. Amennyiben az Ügyfélnek kifogásai vannak a További adatfeldolgozóval szemben – egyetlen és kizárólagos jogorvoslati lehetőségként – felhagyhat az érintett Előzetes kiadású termék használatával.

    • (c) Az adatok helyére és a hozzáférés átláthatóságára vonatkozó rendelkezések érvénytelensége. Az Ügyfélnek a jelen 6. szakasz rendelkezései szerint feldolgozott Tesztadataira nem vonatkoznak az adatok helyére és a hozzáférés átláthatóságára vonatkozó követelmények (ezek a https://cloud.google.com/access-transparency/ és a https://workspace.google.com/terms/service-terms weboldalon olvashatók).

    • (d) A közigazgatási ügyfelekre vonatkozó használati korlátozások. A Google írásos felhatalmazása híján a következő kategóriájú ügyfelek kizárólag teszt- vagy kísérleti adatokat használhatnak az Előzetes kiadású termékekben, tilos bármilyen „éles” adatot az Előzetes kiadású termékekben használniuk: az Egyesült Államok vagy más ország közigazgatási ügyfelei, beleértve a szövetségi, állami, tartományi vagy helyi közigazgatási és hatósági szerveket és hivatalokat, továbbá kivéve az oktatási intézménynek minősülő ügyfeleket.

    • (e) Visszajelzés. Az Ügyfél visszajelzést és javaslatokat küldhet a Google-nak az Előzetes kiadású termékekkel kapcsolatban, a Google és Társult vállalkozásai pedig korlátozás és bármilyen, az Ügyféllel szemben fennálló kötelezettség nélkül felhasználhatják a visszajelzéseket és a javaslatokat.

   • 6.2 További rendelkezések. AZ ELŐZETES KIADÁSÚ TERMÉKEKET A „MINDENKORI ÁLLAPOTUKBAN”, BÁRMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁG ÉS NYILATKOZATOK NÉLKÜL BIZTOSÍTJUK. Az Előzetes kiadású termékeket (a) az Ügyfél előzetes értesítése nélkül módosíthatjuk, felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük, valamint (b) az Ügyfélre nem vonatkozik Szolgáltatásiszint-szerződés, és kártalanításra sem tarthat számot a Google-tól. A Tesztre való jelentkezésben, illetve az adott Előzetes kiadású termékhez kapcsolódó más dokumentációban vagy anyagokban foglalt ezzel kifejezetten ellentétes rendelkezések híján (i) az Előzetes kiadású termékekhez nem vehető igénybe Terméktámogatási szolgáltatás, továbbá (ii) az Ügyfél nem jogosult az Előzetes kiadású termékeket az Egyesült Államok HIPAA nevű törvényében definiált védett egészségügyi adatok feldolgozására. Az Előzetes kiadású termékek tekintetében – amennyiben a vonatkozó jogszabályok másképpen nem rendelkeznek – a Google anyagi felelőssége nem haladhatja meg (A) az anyagi felelősségnek a Szerződésben foglalt felső határát, (B) vagy a 25 000 amerikai dollárt, ha az utóbbi a kisebb. Az előző mondat tartalma nem befolyásolja a Szerződés egyéb, felelősségre vonatkozó rendelkezéseit (beleértve a felelősség korlátozásának konkrét kizárását is). A Google bármikor felmondhatja az Ügyfélnek az Előzetes kiadású termék felhasználására való jogosultságát, az ügyfélnek küldött írásos értesítés útján.

  • 7. Igazolás a domainhez tartozó e-mail-címmel. A következő kiegészítő feltételek csak akkor alkalmazandók, ha a Domainhez tartozó e-mail-címet (és nem a Domainnevet) használják a domain tulajdonjogának a Szolgáltatások használatához szükséges igazolásához:

   • 7.1 Végfelhasználók meghívása. Az Ügyfél egy, a Domainhez tartozó e-mail-címmel más felhasználókat is felkérhet a Szolgáltatások használatára. Ha a felhasználók elfogadják az Ügyfélnek a Szolgáltatások használatára vonatkozó meghívóját, a Szerződés értelmében az Ügyfél Végfelhasználóinak minősülnek.

   • 7.2 A domainnév igazolása.

    • (a) A Domainhez tartozó e-mail-címnek megfelelő Domainnevet bármikor, bármilyen személy vagy entitás igazolhatja („Igazoló fél”).

    • (b) Ha az Igazoló fél az Ügyfél vagy az Ügyfél Adminisztrátorainak egyike, az Igazoló fél a Domainnév igazolását követően azonnal tulajdonosává válik a Domainnévhez tartozó Végfelhasználói fiókoknak és a hozzájuk tartozó összes adatnak, valamint kezelheti őket.

    • (c) Minden más esetben az Igazoló fél a Domainnév igazolását követő 72 órán belül válik a Domainnévhez tartozó Végfelhasználói fiókok és a Végfelhasználói fiókokhoz tartozó összes adat tulajdonosává, valamint ugyanennyi időn belül kezelheti az adott fiókokhoz és adatokhoz való hozzáférést.

    • (d) A Domainnév igazolásáról értesítjük az Ügyfelet és az összes Végfelhasználót.

    • (e) Felügyelet a domainnév igazolását követően. Az Igazoló fél a következőket teheti az Ügyfélfiók és az összes kapcsolódó Végfelhasználói fiók esetében: (i) megfigyelheti, használhatja, módosíthatja, visszatarthatja és közzéteheti az Ügyféladatokat, és hozzáférhet az Ügyféladatokhoz; (ii) megadhatja a fiókbeállításokat (többek között új jelszót állíthat be); (iii) megadhatja a Szolgáltatásokhoz való hozzáférést, és felügyelheti azok használatát; (iv) korlátozhatja az adatokhoz és a beállításokhoz való hozzáférést; (v) korlátozhatja az Ügyfélfióknak és a Végfelhasználói fiókoknak (beleértve az Ügyféladatokat, valamint az Ügyfélfiókhoz és a Végfelhasználói fiókokhoz tartozó adatoknak) az Igazoló féllel való kapcsolatának megszüntetését; (vi) eltávolíthatja vagy letilthatja azokat a Szolgáltatásokat, Kiegészítő termékeket vagy más szolgáltatásokat, amelyek a Domainnévhez kapcsolódó Ügyfélfiókkal vagy Végfelhasználói fiókokkal lettek engedélyezve, igénybe véve, letöltve vagy telepítve; és (vii) felfüggesztheti vagy megszüntetheti a Szolgáltatások használatát.

   • 7.3 Adattörlés. Ha a Szolgáltatások a Szerződéssel összhangban nincsenek felfüggesztve, a Szolgáltatások működésének és felügyeletének megfelelő módon az Ügyfél vagy a Végfelhasználói törölhetik vagy exportálhatják az Ügyféladatokat, és/vagy törölhetik a Végfelhasználói fióko(ka)t, amíg az Igazoló fél nem vette át a Domainnév és a hozzá tartozó Végfelhasználói fiókok (beleértve az Ügyfélfiókot) tulajdonjogát és felügyeletét. Ha az Igazoló fél megtette ezt, a Szolgáltatások felügyeletétől függően lehet, hogy az Ügyfél és a Végfelhasználók nem fogják tudni törölni a Végfelhasználói fióko(ka)t, és nem fogják tudni sem törölni, sem exportálni az Ügyféladatokat.

   • 7.4 Adatfeldolgozási utasítások. Ha az Ügyfél nem tesz lépéseket az Ügyféladatok törlésére vagy exportálására az előtt, hogy az Igazoló fél átvenné a Domainnév és az összes kapcsolódó Végfelhasználói fiók (beleértve az Ügyfélfiókot) tulajdonjogát és felügyeletét, az Adatfeldolgozásról szóló kiegészítés ellentétes rendelkezéseitől (ha van ilyen) függetlenül az Ügyfél tudomásul veszi, hogy jelen Szolgáltatásspecifikus feltételek részét képezik a Szerződésnek, és mint ilyenek, rögzítik az Ügyfél konkrét utasításait a Google-nak arra vonatkozóan, hogy: (a) a 7.6 (Megszüntetés a domainigazolást követően) szakaszban leírtaknak megfelelően az Ügyfél által nem törölt összes Ügyféladatot megőrizze a Szerződés megszűnése esetén; és (b) az összes ily módon megőrzött Ügyféladatot rendelkezésére bocsássa az Igazoló félnek.

   • 7.5 Hozzájárulás a felügyelethez. Adott esetben az Ügyfél engedélyezi: (a) az Igazoló fél számára a jelen Feltételekben leírt hozzáférést és funkciókat; valamint (b) a Google számára, hogy az Igazoló félnek biztosítsa a jelen Szerződésben leírt hozzáférést és funkciókat.

   • 7.6 Megszüntetés a domainigazolást követően. Ha az Igazoló fél harmadik fél, a Szerződés automatikusan megszűnik, ha az Igazoló fél átveszi a Domainnév és a hozzá tartozó összes Végfelhasználói fiók (beleértve az Ügyfélfiókot) tulajdonjogát és felügyeletét. Az egyértelműség kedvéért: ez a szakasz nem érinti az Igazoló fél által a saját (külön) Google Workspace-szerződése keretében megadott végfelhasználói jogosultságokat.

   • 7.7 A szolgáltatásokra vonatkozó korlátozások. Egyes Szolgáltatások és funkciók nem vehetők igénybe addig, amíg a Domainnév nincs igazolva.

  • 8. Google-telefonszolgáltatások. A következő feltételek csak a (i) Google Voice-ra (ii) és a Google Meet kimenő telefonhívások indítására, illetve bejövő hívások fogadására való használatára vonatkoznak („Google Meet-telefonszolgáltatások”) az adott esetnek megfelelően (és a jelen 8. szakaszban a Google Voice-ra és a Google Meet-telefonszolgáltatásokra együttesen a „Google-telefonszolgáltatások” megnevezéssel hivatkozunk). A JELEN FELTÉTELEK FONTOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZNAK A SEGÉLYHÍVÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOKRÓL. KÉRJÜK, OLVASSA EL ŐKET FIGYELMESEN:

   • 8.1 Google-telefonszolgáltatások – Felek és a Szerződés felépítése.

    • (a) Google-telefonszolgáltató. A 8.1(d) szakasz értelmében a Google megfelelő Társult vállalkozása, amely szerepel a Mobil- és Telefonszolgáltatók vonatkozó listájában (az ilyen Társult vállalkozások megnevezése „Google-telefonszolgáltató” vagy a „Google Telephony Service Provider” angol megnevezés rövidítésével élve „GTSP”), és a 8.1(b) (A telefonszolgáltatási szerződés felépítése) szakaszban leírtak szerint biztosítja a megfelelő Google-telefonszolgáltatásokat az Ügyfélnek.

    • (b) A telefonszolgáltatási szerződés felépítése. A 8.1(d) szakasz értelmében a Google Workspace jogi személye csak a megfelelő Google-telefonszolgáltatások, valamint a megfelelő Google-telefonszolgáltatásokkal kapcsolatban a GTSP nevében kötött szerződések tekintetében tekinthető a GTSP megfelelő meghatalmazással rendelkező képviselőjének. Ennek megfelelően:

     • (i) a jelen Szolgáltatásspecifikus feltételeken felül a Szerződés egyéb feltételei (az Adatfeldolgozásról szóló kiegészítést és a felelősség mindenfajta korlátozását beleértve) a Google-telefonszolgáltatásoknak a GTSP általi, jelen szakaszban leírt biztosítására vonatkoznak;

     • (ii) az Ügyfél a Google-telefonszolgáltatásokkal kapcsolatos, a jelen Szerződésben rögzített jogait és kedvezményeit csak a GTSP-vel szemben érvényesítheti, a Google Workspace jogi személyével szemben nem; továbbá

     • (iii) az Ügyfélnek a Google-telefonszolgáltatásokkal kapcsolatos, a jelen Szerződésben rögzített kötelezettségei (többek között minden vonatkozó Díj megfizetésének kötelezettsége) csak a GTSP-vel szemben állnak fenn, nem pedig a Google Workspace jogi személyével szemben.

    • (c) Regionális feltételek. A Regionális feltételek a jelen Szolgáltatásspecifikus feltételek részét képezik, és arra az esetre vonatkoznak, amikor a Végfelhasználó egy, a Regionális feltételekben meghatározott országban használja a Google Voice szolgáltatást.

    • (d) Alkalmazhatóság. Kanadai számlázási címmel rendelkező Ügyfelek esetén: (i) a 8.1(a) (Google-telefonszolgáltató) és a 8.1(b) (A Google-telefonszolgáltatási szerződés felépítése) szakasz a Google Voice tekintetében nem érvényes; (ii) a Google Voice szolgáltatást a Google biztosítja az Ügyfélnek; valamint (iii) a „Google-telefonszolgáltató” és a „GTSP” jelen Szolgáltatásspecifikus feltételekben való minden előfordulása a Google-ra vonatkozik.

   • 8.2 A Google-telefonszolgáltatások biztosítása.

    • (a) Adatfelhasználás.

     • (i) Adatgyűjtés és -használat. A GTSP a Google-telefonszolgáltatások https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/privacy_disclosure.html oldalon olvasható Adatvédelmi közleményében foglaltaknak megfelelően gyűjti és használja fel az Ügyféladatokat.

     • (ii) Előfizetői címtár. A GTSP csak akkor adja ki az Ügyfél vagy a Végfelhasználók Google Voice-számait címtárszolgáltatásoknak (illetve tudakozóknak), ha erre az Ügyfél kéri, illetve a törvények kötelezik.

    • (b) Telefonszolgáltatók.

     • (i) Társult szolgáltatók. A GTSP a Mobil- és Telefonszolgáltatók listájában szereplő Társult vállalkozásain keresztül is nyújthatja a Google-telefonszolgáltatásokat.

     • (ii) Nem Társult vállalkozásként közreműködő Telefonszolgáltatók. A GTSP és Társult vállalkozásai a Google-on kívüli, harmadik félnek minősülő alvállalkozók („Telefonszolgáltatók”) segítségével oldják meg a beérkező, illetve a kimenő hívások útválasztását a nyilvános telefonhálózaton (PSTN). A Telefonszolgáltatók és szolgáltatási területeik a Mobil- és Telefonszolgáltatók listájában találhatók. A Google-telefonszolgáltatások használatával az Ügyfél arra utasítja a GTSP-t, hogy önállóan vagy Társult vállalkozásain keresztül a Telefonszolgáltatókkal elvégeztesse a következőket:

      • (1) a beérkező, illetve a kimenő hívások útválasztása; valamint

      • (2) az Ügyféladatok független adatkezelőként történő feldolgozása a szolgáltatási területüknek megfelelő országokban:

       • a) az útválasztási szolgáltatásból fakadó minimálisan szükséges mértékben; valamint

       • b) a vonatkozó törvényeket (többek között az európai adatvédelmi törvényeket és távközlési előírásokat) betartva.

    • Az egyértelműség végett: a Telefonszolgáltatók nem További adatfeldolgozók (az Adatfeldolgozásra vonatkozó kiegészítés meghatározásának értelmében).

   • 8.3 Kiegészítő fizetési feltételek.

    • (a) Google-telefonszolgáltatási számlák. A vonatkozó Díjak és a Google-telefonszolgáltatásoknak az Ügyfél vagy a Végfelhasználók általi használatából fakadó egyéb költségek számláját a Google Workspace egyéb szolgáltatásaitól elkülönítve állítjuk ki, és ezekre a Szerződés fizetési feltételei vonatkoznak.

    • (b) Hívásdíjak. A Díjakon kívül az Ügyfél a hívások után is fizet a GTSP-nek. Az így esetleg keletkező költség a használaton alapul. Az ilyen használati költség kiszámítása az aktuálisan érvényes Hívásdíjak alapján történik.

    • (c) Adók. A Szerződés minden ellenkező értelmű rendelkezése ellenére és az esetlegesen rendelkezésre álló, adómentességet igazoló dokumentumokra való tekintet nélkül az Ügyfél köteles megfizetni a vonatkozó adókat. A kiszámlázott Adók között olyan adók is szerepelhetnek, amelyeket azért kell megfizetni, mert a Végfelhasználó nem abban az országban vette igénybe a Google-telefonszolgáltatásokat, amelyben általában szokta.

   • 8.4 A Google Voice követelményei; a GTSP felelősségének korlátozása.

    • (a) A Google Voice követelményei. A jelen 8.4(a) szakasz csak a Google Voice-ra vonatkozik, a Google Meet-telefonszolgáltatásokra NEM érvényes. A Google Voice szolgáltatás használatához külön széles sávú vagy mobilinternet-kapcsolatra, valamint olyan végfelhasználói eszközre lehet szükség, amely teljesít bizonyos műszaki követelményeket. A GTSP az Ügyfél rendelkezésére bocsátja az eszközre vonatkozó minimális követelményeket. A Google Voice országon kívüli vagy más roamingzónában való használata után a Végfelhasználó mobilszolgáltatója magasabb díjat számíthat fel.

    • (b) A GTSP felelősségének korlátozása. A GTSP nem felel a Google-telefonszolgáltatásokban jelentkező, a következőkben fellépő késések, kiesések vagy zavarok miatti kimaradásokért és hibákért: (i) az Ügyfél adatkapcsolata, (ii) a Telefonszolgáltatók hálózatai és (iii) az Ügyfelek vagy a Végfelhasználók eszközei. A Google-telefonszolgáltatások mobileszközön történő használata fogyaszthatja a Végfelhasználó által a mobilszolgáltatójától vásárolt hívási vagy adatkeretet.

   • 8.5 A Google Voice funkciói. A jelen 8.5-ös szakasz csak a Google Voice-ra vonatkozik, a Google Meet-telefonszolgáltatásokra NEM érvényes.

    • (a) Szám hozzárendelése és rendelkezésre állása. Ahol a Google Voice lehetővé teszi a telefonszámok hozzárendelését, az alábbiak érvényesek:

     • (i) a szám aktiválásához szükség lehet arra, hogy a GTSP összegyűjtse a vonatkozó távközlési szabályok által előírt adatokat, például az Ügyfél értesítési címét és adószámát;

     • (ii) egyes országokban csak olyan értesítési cím adható meg, amely a hozzárendelendő számhoz tartozó területen található;

     • (iii) előfordulhat, hogy a szám kért aktiválása nem végezhető el azonnal; és

     • (iv) az inaktív számokat eltávolíthatják az Ügyfél fiókjából.

    • (b) Számhordozás. Az Ügyfél kérheti meglévő telefonszámainak más szolgáltatótól a Google Voice szolgáltatásba történő átvitelét a Google Voice számhozzárendelési lehetőségeihez mérten, valamint kérelmezheti a hozzá rendelt telefonszámok másik szolgáltató általi átadását az alábbi 8.5(b)(i)–(iv) szakasznak megfelelően.

     • (i) Számhordozás a Google Voice szolgáltatásba. Ha az Ügyfél egy másik szolgáltatónál lévő hívószámát szeretné áthozni a Google Voice szolgáltatásba, akkor a rendszeresen frissülő support.google.com/a/go/voice-porting weboldalon szereplő eljárást kell követnie. Az Ügyfél csak aktív fiókba hozhat át hívószámot. Előfordulhat, hogy a Google Voice egyes szolgáltatási területein nincs lehetőség a hívószámok Google Voice szolgáltatásba irányuló hordozására.

     • (ii) Számhordozás a Google Voice szolgáltatásból. Ha az Ügyfél egy másik szolgáltatóhoz szeretné átvinni a számát, akkor az adott szolgáltató számhordozási eljárását kell követnie. A GTSP feldolgozza a számhordozási kérelmet, miután az Ügyfél új szolgáltatója értesíti arról, hogy az Ügyfél számhordozási kérelmet nyújtott be. A GTSP nem felelős a szolgáltatásban beálló olyan késésekért és kiesésekért, amelyeket a másik szolgáltatóhoz történő számhordozás, az Ügyfél vagy az Ügyfél szolgáltatója által benyújtott pontatlan vagy hibás számhordozási kérelmek, illetve harmadik felek által benyújtott csalárd számhordozási kérelmek okoznak.

     • (iii) Az Ügyfél kötelezettségei. Az Ügyfél felelős (A) a számhordozási kérelemmel kapcsolatban a GTSP számára biztosított információk pontosságáért; (B) a számhordozással kapcsolatos díjak megfizetéséért, ideértve a fennmaradó számok és előfizetési csomagok díjait is; valamint (C) a vonatkozó törvények által megengedett mértékben minden, a GTSP számára a számmal kapcsolatban a sikeres számhordozás időpontjáig fizetendő Díjért.

     • (iv) A szolgáltatás megszüntetése. A GTSP a vonatkozó Végfelhasználói engedély visszavonása vagy lejárata után szabaddá tehet minden olyan Google Voice-telefonszámot, amelyet az Ügyfél az engedély visszavonása vagy lejárata előtt nem vitt át másik szolgáltatóhoz.

    • (c) Hívóazonosító. Ahol ez technikailag megvalósítható, a Google Voice lehetővé teszi az Ügyfél Google Voice-telefonszámának megjelenítését a fogadó eszközökön. A Végfelhasználók véglegesen vagy az egyes hívásokra vonatkozóan is kikapcsolhatják a telefonszám megjelenítését. Technikai okokból előfordulhat, hogy a GTSP nem tudja minden esetben – így például a segélyhívó számok hívásakor – kikapcsolni a Google Voice-telefonszámok megjelenítését.

    • (d) Hívószámok letiltása. A technikai lehetőségekhez mérten az Ügyfél kérésére a GTSP letilthatja vagy engedélyezheti bizonyos számok, számtartományok vagy számtípusok (többek között emelt díjas szolgáltatások számainak) használatát.

    • (e) A hívások rögzítése. A Google Voice lehetővé teheti a Végfelhasználók számára a telefonbeszélgetések rögzítését. Az Ügyfél vállalja, hogy beleegyezés nélkül nem rögzíti, valamint beleegyezés nélkül a Végfelhasználóinak sem engedi rögzíteni a telefonbeszélgetéseket, ha a vonatkozó törvények és szabályok csak a hívott fél beleegyezése esetén engedélyezik a beszélgetések rögzítését.

   • 8.6 A Google-telefonszolgáltatásokra vonatkozó korlátozások. A Google-telefonszolgáltatások:

    • (a) nem biztosítanak operátor által támogatott tárcsázási és hívási szolgáltatásokat rövid kódokra (az ilyen hívásokért további díjat számíthatnak fel);

    • (b) nem teszik lehetővé az „R-beszélgetést” (vagyis az olyan hívásokat, amelyekért a hívott fél fizet); valamint

    • (c) nem támogatják bizonyos számok, például az emelt díjas telefonszámok hívását.

   • 8.7 A Google Voice használatára vonatkozó korlátozás. A jelen 8.7-es szakasz csak a Google Voice-ra vonatkozik, a Google Meet-telefonszolgáltatásokra NEM érvényes. Az Ügyfél nem bocsátja rendelkezésre a telefonszámát, nem biztosít hozzáférést a Google Voice szolgáltatáshoz, valamint semmilyen más módon sem teszi lehetővé a szolgáltatás használatát olyan személyek számára, akik az adott joghatóság törvényei szerint még nem töltötték be a jogi beleegyezési korhatárt. A GTSP felfüggesztheti vagy véglegesen letilthatja azokat a fiókokat, amelyeket ilyen személyek használnak, vagy amelyeket ilyen személyeknek bocsátottak rendelkezésére.

   • 8.8 Segélyhívó szolgálatok. A 8.8(a) pont csak a Google Meet-telefonszolgáltatásokra vonatkozik, a Google Voice-ra NEM érvényes. A 8.8-as szakasz minden további pontja ((b)–(f)) csak a Google Voice-ra vonatkozik, a Google Meet-telefonszolgáltatásokra NEM érvényes.

    • (a) Egyirányú tárcsázás. A segélyhívó szolgálatok nem hívhatók a Google Meet-telefonszolgáltatások egyirányú tárcsázási funkcióival. A Végfelhasználók nem tudnak segélyhívó szolgálatokat hívni, illetve tőlük hívást fogadni. Az Ügyfél köteles a Végfelhasználóinak alternatív lehetőségeket biztosítani a segélyhívó szolgálatok hívására.

    • (b) Kétirányú tárcsázás. A Google Voice támogatja a segélyhívó szolgálatok hívását. Az IP-alapú telefonos segélyhívási szolgáltatásokra a hagyományos segélyhívási szolgáltatásokhoz képest bizonyos korlátozások vonatkoznak, és eltérően is működnek a hagyományos segélyhívásoktól. Ezeket a korlátozásokat és működésbeli különbségeket az alábbi rendelkezések írják le; a további, országspecifikus korlátozásokat a Regionális feltételek tartalmazzák. Az Ügyfél ezennel tudomásul veszi és elfogadja a hagyományos telefonszolgáltatások és az IP-alapú telefonhívások között fennálló, a segélyhívó szolgálatok elérésével kapcsolatos, alábbiakban ismertetett különbségeket:

     • (i) A segélyhívási szolgáltatás leírása. A Google Voice kétirányú tárcsázási funkcióit használó Végfelhasználók díjmentesen hívhatják a segélyhívó szolgálatokat, illetve díjmentesen fogadhatják a segélyhívó szolgálatok hívásait. A rendelkezésre álló segélyszolgálatok köre a Végfelhasználó tartózkodási helyétől függően eltérő. Amikor a Végfelhasználó felhív egy segélyhívó szolgálatot, a GTSP átadja a segélyhívó szolgálat operátorának a Végfelhasználó Ügyfél által a Google-nak megadott telefonszámát és címét (lásd lentebb a 8.8(d) (Az Ügyfél kötelezettségei) szakaszt). Előfordulhat, hogy a Végfelhasználónak meg kell adnia a tartózkodási helyét és azt a telefonszámot, amelyen vissza lehet hívni, mert az operátor nem minden esetben rendelkezik ezekkel az információkkal.

     • (ii) A segélyhívási szolgáltatásra vonatkozó korlátozások. A Google Voice segélyhívási szolgáltatásának rendelkezésre állására a következő korlátozások vonatkoznak: (A) az internetszolgáltatás vagy az elektromos hálózat kimaradásai vagy zavarai esetén előfordulhat, hogy a szolgáltatás nem áll rendelkezésre; (B) a hagyományos segélyhívásokhoz képest tovább tarthat a segélyhívásokat fogadó központ kapcsolása, illetve előfordulhat, hogy a hívást nem sikerül kapcsolni, vagy a hívó fél foglalt jelzést hall; (C) előfordulhat, hogy a segélyhívások megfelelően beérkeznek a segélyhívásokat fogadó központba, de a rendszer nem adja át automatikusan a Végfelhasználó telefonszámát vagy tartózkodási helyét, vagy a segélyszolgálat operátora nem tudja visszahívni a hívó felet; (D) a roamingolás közben indított segélyhívásokat a rendszer a Végfelhasználó regisztrált címének megfelelő helyi hívásfogadó központba kapcsolhatja (az Ügyfél javasolni fogja a Végfelhasználóknak, hogy roamingolás közben a natív tárcsázót használják a segélyhívásokhoz); (E) a siket, nagyothalló és beszédproblémákkal élő felhasználóknak a 711-es hívószám vagy helyi megfelelője helyett közvetlenül a helyi segélyszolgálatokat kell hívniuk TTY vagy akadálymentesített kapcsolási szolgáltatás használatával; (F) ha a Végfelhasználók több, a fiókjuk számához hozzárendelt eszközzel is rendelkeznek, (i) előfordulhat, hogy nem minden ilyen eszközükön cseng ki a segélyhívásokat fogadó központtól érkező visszahívás; valamint (ii) a segélyszolgálat operátora a Végfelhasználó személyes telefonszámától eltérő számot láthat; (G) ha a Végfelhasználó letiltotta a bejövő hívásokat, előfordulhat, hogy a segélyhívásokat fogadó központ nem tudja őt visszahívni; (H) ha a hívást nem sikerül kapcsolni a Google Voice rendszerén keresztül, a szolgáltatás az eszköz natív tárcsázójához irányíthatja a Végfelhasználót, hogy ott kezdeményezze a segélyhívásokat; továbbá (I) ebben a hívási szolgáltatásban nem indíthatók segélyhívások (i) a csak bejövő hívások fogadására alkalmas Google Voice-számokról és (ii) olyan hívásokkal, amelyeket a felhasználó mobilszolgáltatójának telefonhálózatán keresztül kapcsolnak a Végfelhasználó eszközén futó natív tárcsázó használata esetén. Kanadában és bizonyos egyéb helyeken előfordulhat, hogy a Google segélyszolgálati operátorának szóban meg kell adnia a számot és a címet a segélyhívásokat fogadó központnak, ha viszont a hívó fél nem tudja megadni a helyét az operátornak, akkor a hívó felet ahhoz a segélyhívásokat fogadó központhoz irányítjuk, amely megfelel a hívó fél regisztrált címének.

    • (c) SMS-küldés segélyhívó szolgálatoknak. Előfordulhat, hogy a Google Voice rendszerén keresztül nem lehet SMS-t küldeni a segélyhívó szolgálatoknak. Az sem kizárt, hogy a Google Voice segélyhívó szolgálatok SMS-ben történő elérésére biztosított lehetőségei Wi-Fi-hálózaton nem támogatottak.

    • (d) Az Ügyfél kötelezettségei. A 8.8(b) (Kétirányú tárcsázás) szakasz tekintetében az Ügyfél felel a következőkért: (i) annak biztosításáért, hogy a Google Voice rendszerében az egyes Végfelhasználók regisztrált címe az az aktuális fizikai cím legyen, ahonnan a Végfelhasználó a Google Voice szolgáltatást használni fogja (az aktuális címek megadásának elmulasztása esetén előfordulhat, hogy a rendszer nem a megfelelő hívásfogadó központot kapcsolja; illetve a címek megadásának elmulasztása késleltetheti a Végfelhasználónak történő segítségnyújtást); (ii) azért, hogy tájékoztassa a Végfelhasználókat arról, hogy a fizikai címüket meg fogja osztani a Telefonszolgáltatókkal; (iii) azért, hogy tájékoztassa a Végfelhasználókat, hogy a hívásfogadó központ kapcsolása után szükség lehet a fizikai helyük és a visszahívási telefonszámuk megadására; (iv) annak biztosításáért, hogy a Végfelhasználók más módon is fel tudják hívni a segélyhívó szolgálatokat; valamint (v) azért, hogy tájékoztassák a Végfelhasználókat a segélyhívásokra vonatkozó korlátozásokról (az Ügyfél a support.google.com/voice/go/emergency-services oldalról tölthet le egy olyan figyelmeztető címkét, amelyet kinyomtathat, és a Google Voice szolgáltatással használt összes eszközre felragaszthat).

    • (e) Vészhelyzeti riasztások. Előfordulhat, hogy a Google Voice-on keresztül nem jelennek meg a vészhelyzeti riasztások, ha az eszközök csak Wi-Fi használatára vannak beállítva, vagy nem érhető el mobilszolgáltatás.

    • (f) A segélyhívó szolgálatokkal kapcsolatos felelősség kizárása. A GTSP és minden Társult vállalkozása a lehető legteljesebb mértékben kizár a jelen Szerződés értelmében fennálló minden olyan (közvetlen vagy közvetett) kárért való felelősséget (legyen az szerződésben foglalt, károkozással kapcsolatos (beleértve a hanyagságból eredő eseteket) vagy egyéb), amely abból fakad, vagy azzal kapcsolatban következik be, hogy a Google Voice használatával érnek el vagy próbálnak elérni segélyhívó szolgálatokat, ideértve többek között az ilyen szolgáltatások elérésének sikertelenségét, a segélyhívó szolgálatok intézkedésének bármilyen késését, a segélyhívó szolgálatok hívásfogadó központjainak vagy operátorainak viselkedését, illetve a segélyhívó szolgálatoknak a Telefonszolgáltatók vagy más olyan harmadik felek által átadott adatok pontatlanságát, amelyeket a GTSP vagy Társult vállalkozásai a segélyhívó szolgálatokhoz való hozzáférés biztosításához igénybe vesznek.

   • 8.9 Felfüggesztés. A Szerződésben leírt felfüggesztési jogokon felül a GTSP letilthatja a bejövő és a kimenő Google-telefonszolgáltatási hívásokat és üzeneteket, ha a GTSP megalapozottan arra a megállapításra jut, hogy az Ügyfél vagy bármely Végfelhasználó az alábbi tiltott tevékenységekre használta a Google-telefonszolgáltatásokat:

    • (a) kéretlen kereskedelmi üzenetek létrehozása vagy küldése; vagy

    • (b) a hívásforgalom mesterséges növelése (például a beérkező hívások számának anyagi haszonszerzés érdekében történő növelését célzó úgynevezett „traffic pumping” tevékenységhez vagy nemzetközi, bevételrészesedéssel kapcsolatos csalásokhoz).

   • 8.10 A Google Voice használatának Ügyfél általi felmondása. A jelen 8.10-es szakasz csak a Google Voice-ra vonatkozik, a Google Meet-telefonszolgáltatásokra NEM érvényes. A Szerződésben leírt felmondási jogokon felül az Ügyfél a GTSP-t erről írásban értesítve bármikor felmondhatja a Google Voice használatát. Szerződésbontás esetén az Ügyfél köteles azonnal beszüntetni a Google Voice használatát.

   • 8.11 További definíciók.

   • Hívásdíjak” – A https://voice.google.com/rates oldalon szereplő mindenkori hívási díjak.

   • Végfelhasználó” – (i) a Google Voice szempontjából minden olyan személy potenciális felhasználónak számít, aki fizikailag jelen van azon a helyen, ahol egy, a Google Voice szolgáltatáshoz csatlakozó eszköz található és használható; (ii) a Google Meet szempontjából minden olyan személy potenciális felhasználónak számít, aki a Google Meet-telefonszolgáltatások használatával tárcsázhat be Google Meet-megbeszélésekbe, illetve indíthat hívásokat ilyen megbeszélésekből.

   • Díjak” – A Google Voice tekintetében a https://workspace.google.com/products/voice oldalon felsorolt díjak.

   • A Google Workspace jogi személye” – A Google azon jogi személye, amellyel a Szerződés értelmében az Ügyfél szerződést köt más Google Workspace-szolgáltatásokra vonatkozóan.

   • Segélyhívásokat fogadó központ” – A Végfelhasználó regisztrált tartózkodási helyének megfelelő, segélyhívások fogadásával foglalkozó központ.

   • Regionális feltételek” – A https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/regional_terms.html oldalon közzétett feltételek.

   • Telefonszolgáltató” – Meghatározása a jelen Szolgáltatásspecifikus feltételek 8.2(b) (Telefonszolgáltatók) szakaszában olvasható.

   • Mobil- és Telefonszolgáltatók listája” – A Mobil- és Telefonszolgáltatók aktuális listája, amely (i) a Google Voice esetében a https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/providers.html oldalon, (ii) a Google Meet-telefonszolgáltatások esetében pedig a https://workspace.google.com/terms/service-terms/meet-telephony/providers.html oldalon található.

   *Ha egy offline dokumentum „Google Voice-szolgáltatóra” vagy „GVSP”-re hivatkozik, az ilyen hivatkozások a „Google-telefonszolgáltatóra” vagy „GTSP”-re való hivatkozásnak minősülnek a kifejezések jelen Szolgáltatásspecifikus feltételekben való használatának értelmében.

   9. Google Drive. A következő feltételek csak a Drive-ra érvényesek:

   • 9.1 A Google Drive használata tartalomterjesztésre. A Google Drive nem használható tartalomterjesztési hálózatként, és a Google korlátozhatja a használatát és az elérését abban az esetben, ha (saját észszerű döntése alapján) megállapítja, hogy az Elfogadható használat irányelveibe ütköző módon veszik igénybe, vagy videós tartalmak szerzőijog-bitorlására, valamint törvénytelen vagy tömeges terjesztésére használják. A Google Drive-on tárolt összes olyan videónak meg kell felelnie a YouTube közösségi irányelveinek (lásd a https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/ oldalon vagy egy ennél újabb URL-címen), amelyet nyilvánosan megosztanak az Ügyfél domainjén kívül.

   Előző verziók

   2020. október 6.