Google Workspace for Education – iskolai beleegyezés

Ahhoz, hogy a tanulók használhassák a Google Workspace for Education alapszolgáltatásait („Alapszolgáltatások”), az iskoláknak el kell fogadniuk bizonyos feltételeket.

Nézze át a Google Workspace for Education-adatok gyűjtéséről, felhasználásáról és más feleknek való átadásáról szóló alábbi információkat, és adja meg a beleegyezést. A Google az Ön engedélye nélkül nem gyűjti, nem használja fel és nem teszi közzé szándékosan a gyermeke személyes adatait.

Ne feledje, hogy az iskoláknak a szülők vagy gyámok beleegyezését is meg kell szerezniük minden olyan Kiegészítő szolgáltatások esetében, amelynek a használatát engedélyezik a 18 éven aluli tanulók számára a Google Workspace for Education-fiókjukkal. Azt javasoljuk, hogy a tanulók számára engedélyezett Alapszolgáltatásokhoz is szerezze be a szülők vagy gyámok beleegyezését. A szülői beleegyezés beszerzésével kapcsolatban hasznos anyagokat – például egy személyre szabható, szülőknek és gyámoknak is kiküldhető sablontitt talál.

Kérjük, hogy olvassa el és fogadja el alább a Google Workspace for Education Adatvédelmi közleményét.

  • A Google Workspace for Education elősegíti a tanulást és az együttműködést a tanulók (és szüleik), a pedagógusok és az iskolai adminisztrátorok körében. A Google Workspace for Education csomagba tartozó szolgáltatások két kategóriába tartoznak, amint azt ez az adatvédelmi közlemény ismerteti. A kategóriák megkülönböztetése azért fontos, mert a szolgáltatások hatóköre és a bennük zajló adatfeldolgozás eltérő.

   • A Google Workspace for Education alapszolgáltatásait a Szolgáltatások összefoglalója sorolja fel, és a következők tartoznak közéjük: Gmail, Naptár, Tanterem, Feladatok, Névjegyek, Drive, Dokumentumok, Űrlapok, Csoportok, Táblázatok, Webhelyek, Diák, Chat, Meet, Széf és Chrome-szinkronizálás.

   • A Google Workspace for Education kiegészítő szolgáltatásai közé olyan szolgáltatások tartoznak, amelyeket széles körben rendelkezésre bocsátunk a fogyasztók számára. Ilyen például a Google Kereső, a Térkép és a YouTube (ezekhez esetleg hozzáférhetnek a Workspace for Education-felhasználók a Workspace-fiókjukkal). 

  • Ez a dokumentum a legfontosabb információkat közli a két típusba tartozó szolgáltatásokkal kapcsolatban. Ha többet szeretne megtudni, további információkat és példákat talál a következő, a Google Workspace for Education-fiókokra szintén vonatkozó dokumentumokban. A Google Cloud Adatvédelmi közleménye az alapszolgáltatások nyújtása során feldolgozott adatokról nyújt további tájékoztatást, a Google Adatvédelmi irányelvek pedig a kiegészítő szolgáltatásokban feldolgozottakról. A jelen közlemény alapszolgáltatásokra vonatkozó részében foglalt információk a Szolgáltatások összefoglalójában felsorolt egyéb szolgáltatásokra (többek között beleértve az AppSheetet is) vonatkoznak.

  • Alapszolgáltatások

  • Amikor a tanulók, a pedagógusok és az adminisztrátorok a Workspace alapszolgáltatásait használják, kétféle típusú adatot gyűjtünk: az Ön által az alapszolgáltatások segítségével megadott vagy létrehozott dolgokat (ügyféladatok), valamint az alapszolgáltatások Ön általi használata során általunk gyűjtött adatokat (szolgáltatásadatok). A Google Workspace for Education alapszolgáltatásaiban nem jelenítünk meg hirdetéseket. Ezenkívül nem használunk fel hirdetési célokra semmiféle olyan személyes adatot, amelyet az alapszolgáltatásokból gyűjtöttünk. Az Ön által az alapszolgáltatások segítségével megadott vagy létrehozott dolgok. Az alapszolgáltatásokból megkapjuk az ügyféladatokat, és az iskola (az ügyfél) instrukcióinak megfelelően feldolgozzuk őket. Az ügyféladatok közé tartozik minden, amit Ön vagy az iskolája az alapszolgáltatások útján beküld, tárol, elküld vagy kap. A Google Workspace for Education-fiókok létrehozásakor az iskola megad a Google-nak bizonyos személyes adatokat a felhasználóiról és a pedagógusairól, köztük a felhasználó nevét, e-mail-címét és jelszavát. Az iskolák saját belátásuk szerint további adatokat is kiadhatnak a Google-nak, köztük a felhasználó másodlagos e-mail-címét, telefonszámát és címét. És a felhasználók is kiegészíthetik információkkal a fiókjukat, például megadhatnak egy további telefonszámot, és profilfotót tölthetnek fel. A szolgáltatás használata során létrehozott dolgok közé tartoznak az Ön által a Gmailben megírt és kapott e-mailek, illetve a Drive-on megírt és tárolt dokumentumok. Az ügyféladatokat az alapszolgáltatások biztosítására használjuk fel, vagyis például a Google feldolgozza az Ön e-mail-címét ahhoz, hogy elküldje és kézbesítse az üzeneteket a tanárok és a tanulók között.

  • Az alapszolgáltatások Ön általi használata során gyűjtött adatok

  • Amint azt a Google Cloud Adatvédelmi közleménye részletesebben ismerteti, szolgáltatásadatokat is gyűjtünk az alapszolgáltatások segítségével, köztük a következőket:

   • • Az Ön tevékenysége az alapszolgáltatások használata közben; ebbe beletartozik, hogy milyen tartalmat tekint meg, és milyen interakcióra lép vele, az, hogy kivel kommunikál és oszt meg tartalmat, továbbá más részletek arról, hogy hogyan használja a szolgáltatásokat.

   • • Az alkalmazásai, a böngészői és az eszközei. Információkat gyűjtünk arról, hogy milyen alkalmazások, böngésző és eszközök segítségével fér hozzá a szolgáltatásainkhoz. Az ilyen információk közé tartoznak a böngésző és az eszköz típusa, a beállítások, az egyedi azonosítók, az operációs rendszer és a mobilhálózat adatai, valamint az alkalmazások verziószáma. Arról is gyűjtünk információkat, hogy milyen interakció zajlik az alkalmazások, a böngészők, az eszközök és a mi szolgáltatásaink között, beleértve az IP-címet, a hibajelentéseket, a rendszer tevékenységét, illetve az Ön kérésének dátumát és idejét.

   • • Az Ön helyinformációi. Az Ön helyére vonatkozóan is gyűjtünk adatokat különféle technológiák, például az IP-cím alapján.

   • Az adminisztrátorok esetében gyűjtjük a kifizetési és a tranzakciós adatokat, illetve a velünk zajló közvetlen üzenetváltásokat.

  • A szolgáltatásadatokat elsősorban arra használjuk, hogy biztosítsuk a szolgáltatásokat az iskoláknak és a tanulóknak, de a szolgáltatások üzemben tartásához és tökéletesítéséhez is használjuk őket, továbbá a szolgáltatások optimális használatát segítő tanácsokhoz, ügyfélszolgálati segítségnyújtáshoz, felhasználóink, a nagyközönség és a Google védelméhez, valamint törvényi kötelezettségeink betartásához. További információt a Google Cloud Adatvédelmi közleménye tartalmaz.

  • Kiegészítő szolgáltatások

  • Amikor a tanulók, a pedagógusok és az adminisztrátorok a Workspace kiegészítő szolgáltatásait használják, kétféle típusú adatot gyűjtünk:

   • Az Ön által a kiegészítő szolgáltatások segítségével megadott vagy létrehozott dolgok

   • A kiegészítő szolgáltatások Ön általi használata során gyűjtött adatok

  • Az Ön által a kiegészítő szolgáltatások segítségével megadott vagy létrehozott dolgok

  • Amint azt A Google Adatvédelmi irányelvei részletesebben ismertetik, információkat gyűjtünk, amikor a tanulók és a pedagógusok a kiegészítő szolgáltatásokat használják, köztük olyan dolgokat, amelyeket Ön ad meg nekünk, a létrehozott és a feltöltött tartalmakat, illetve a másoktól kapott tartalmakat. Ha például Ön egy Workspace-fiókkal jelentkezik be valamelyik kiegészítő szolgáltatásba, akkor a Workspace-neve és -profiladatai alapján azonosítjuk a fiókját. Azt is választhatja, hogy a Google-nál tárol tartalmakat, például fotókat és videókat.

  • A kiegészítő szolgáltatások Ön általi használata során gyűjtött adatok

  • A Google adatvédelmi irányelvei azt is ismertetik, hogy milyen adatokat gyűjtünk a kiegészítő szolgáltatások használata során, köztük a következőket:

   • A kiegészítő tevékenységek használata során Ön által végzett tevékenységek, köztük a keresőkifejezései, a megtekintett videók, azok a tartalmak és hirdetések, amelyeket megtekint, és amelyekkel interakcióra lép, beszéd- és egyéb hangadatok a hangfunkciók használata során, a vásárlási tevékenység, illetve az olyan külső webhelyeken és harmadik féltől származó alkalmazásokban folytatott tevékenysége, amelyek használják a szolgáltatásainkat.

   • Az alkalmazásai, a böngészői és az eszközei. Az alkalmazásairól, a böngészőjéről és az eszközeiről azokat az információkat gyűjtjük, amelyeket fentebb, az alapszolgáltatások szakaszában írtunk le.

   • Az Ön helyinformációi. Az Ön helyére vonatkozóan is gyűjtünk adatokat különféle technológiák, például az IP-cím és a GPS-koordináták alapján, az eszköz szenzoradatai alapján, valamint az eszköz közelében lévő dolgokra – Wi-Fi-hozzáférési pontokra, mobilhálózati bázisállomásokra és Bluetooth-kompatibilis eszközökre – vonatkozó információk alapján. Az, hogy milyen típusú helyadatokat gyűjtünk, részben az eszköz és a fiók beállításaitól függ.

   • Miért gyűjtjük az adatokat?

   • A kiegészítő szolgáltatásokban gyűjtött adatokat szolgáltatásaink teljes körében felhasználjuk a szolgáltatások biztosítására, karbantartására és fejlesztésére, új szolgáltatások kialakítására, személyre szabott szolgáltatások nyújtására, a teljesítmény mérésére, az Önnel folytatott kommunikációra, illetve a Google, a felhasználóink és a nagyközönség védelmére. További részleteket a Google Adatvédelmi irányelvekben talál.Egyes kiegészítő szolgáltatások hirdetéseket jelenítenek meg. Ha azonban Ön általános vagy középiskolában használja a Google Workspace for Education-fiókját, akkor nem jelenítünk meg személyre szabott hirdetéseket, vagyis nem használjuk a fiókjában megadott adatokat és a múltbeli tevékenységét a hirdetések célzására. Megjeleníthetünk azonban hirdetéseket általános tényezők – például a keresőkifejezése, a napszak, illetve az Ön által olvasott oldal tartalma – alapján.

  • A Google Workspace for Education-fiókok a tanárok és a diákok számára készült Google-fiókok, amelyeket az iskola hoz létre és kezel. A fiók az alapszolgáltatásokkal és a kiegészítő szolgáltatásokkal is használható, és az általunk gyűjtött és a fiókjában tárolt információkat személyes adatként kezeljük. Az adminisztrátorok kezelik azt, hogy hogyan használhatják a tanulók az alap- és a kiegészítő szolgáltatásokat a Google Workspace for Education-fiókjukkal, azt is beleértve, hogy megszerzik a szülői beleegyezést azokhoz a kiegészítő szolgáltatásokhoz, amelyeket saját választásuk alapján engedélyeznek a tanulóknak. További információ az alap- és a kiegészítő szolgáltatásokról a Google Workspace for Education-felhasználók számára.

  • Amikor Ön osztja meg a saját adatait

  • Az iskola adminisztrátora engedélyezheti a tanulóknak, hogy hozzáférjenek olyan Google-szolgáltatásokhoz, például a Google Dokumentumokhoz és a YouTube-hoz, amelyeknek egyes funkciói lehetővé teszik információk másokkal, illetve nyilvánosan történő

   megosztását. Ha például Ön véleményt ír a Google Playben, mások láthatják a nevét és a fotóját a bejegyzése mellett. Ha pedig megoszt egy fotót egy ismerősével, ő pedig másolatot készít róla, vagy újra megosztja, akkor az a kép akkor is látható maradhat az ismerőse Google-fiókjában, ha Ön eltávolítja a saját fiókjából. Ne feledje, hogy amikor nyilvánosan oszt meg adatokat, akkor az adott tartalom hozzáférhető lehet a keresőmotorok, így például a Google Kereső útján.

  • Amikor a Google osztja meg az Ön adatait

  • A Google-on kívül más vállalattal, szervezettel vagy személlyel nem osztjuk meg a személyes adatokat, kivéve az alábbi eseteket:

   • Az iskolája adminisztrátorával: A Workspace-fiókját kezelő iskolai adminisztrátor és viszonteladók hozzáférnek az adataihoz, a jelszavát és a fiókjában tárolt információkat is beleértve.

   • A személyes adatokat akkor osztjuk meg a Google szolgáltatásain kívül, ha ehhez megkapjuk az Ön hozzájárulását.

   • Külső feldolgozás céljából: Megoszthatjuk a személyes adatait a társult vállalkozásainkkal, illetve más megbízható cégekkel és személyekkel, hogy feldolgozzák őket az instrukcióink alapján és az Adatvédelmi irányelveinknek, a Google Cloud Adatvédelmi közleményének, illetve az esetleges egyéb vonatkozó titoktartási és biztonsági óvintézkedéseknek megfelelően.

   • Jogi okokból: Akkor is kiadhatjuk a személyes adatait, ha jóhiszeműen és indokoltan arra a meggyőződésre jutunk, hogy az adataihoz való hozzáférés, az adatok megőrzése, illetve kiadása jogi okokból eredően szükséges, így például a kötelező érvényű kormányzati kérések esetén, illetve az Ön és a Google védelme érdekében.

  • Számos olyan beállítást kínálunk, amelyekkel a tanulók és a szülők fontos döntéseket hozhatnak az adatoknak a Google-szolgáltatásokban történő felhasználásáról. Az iskola adminisztrátora által engedélyezett beállításoktól függően a tanulók használhatják például a Google tevékenységvezérlőkhöz hasonló beállításokat, és kezelhetik velük az adataikat és az adatok védelmét. További információval szolgálunk a szülőknek, a tanulóknak és az adminisztrátoroknak a Google Workspace for Education Adatvédelmi központjában.

  • Az iskolai adminisztrátorok ezenkívül a szolgáltatások szintjén is szabályozni tudják, hogy Ön kezelheti-e a személyes adatait, a további gyűjtésük és felhasználásuk korlátozását is beleértve. Ha Önnek vagy gyermekének Google Workspace for Education-fiókja van, a következő ügyekben az adminisztrátort kell megkeresnie:

   • hozzáférés a személyes adataihoz

   • a funkciókhoz vagy szolgáltatásokhoz való hozzáférés korlátozása

   • a szolgáltatásokban tárolt személyes adatok törlése, illetve a teljes fiók törlése

  • Ez a közlemény a legfontosabb információkat tartalmazza a Google Workspace for Education felhasználói számára az általunk gyűjtött adatokról és felhasználásukról, és összhangban áll a Google Adatvédelmi irányelveknek és a Google Cloud Adatvédelmi közleményének tartalmával. Abban az esetben, ha eltérés mutatkozik a konkrét kötelezettségvállalások között, akkor ez az adatvédelmi közlemény élvez elsőbbséget, utána a Google Cloud Adatvédelmi nyilatkozata, végül a Google Adatvédelmi irányelvek következnek a sorban. Például a Google Adatvédelmi irányelvek olyan módon fogalmaznak a személyre szabott hirdetésekről, amely nem releváns az általános és középiskolák Google Workspace for Education-felhasználói számára, ez a közlemény pedig egyértelművé teszi, hogy nem jelenítünk meg személyre szabott hirdetéseket az ilyen tanulóknak.

 • Beleegyezés

  Az alábbi „Elfogadom” gombra kattintva Ön az intézménye nevében beleegyezik, hogy a Google feldolgozza a tanulóknak az Alapszolgáltatásokban tárolt személyes adatait a fent leírt, valamint a Google Workspace for Education Adatvédelmi közleményében foglalt módokon, és kötelezi magát rá, hogy minden, a 18 éven aluli tanulók számára engedélyezett Kiegészítő szolgáltatásra vonatkozóan beszerzi a szükséges beleegyezést a szülőtől vagy a gyámtól.