A Google Workspace Individual Kiegészítő Általános Szerződési Feltételei

 • Legutóbb módosítva: 2024. április 30.

  • 1. Bevezetés

  • A Google Workspace Individual hozzáférést nyújt Önnek a Google Workspace-termékekhez (bizonyos funkciókkal és továbbfejlesztésekkel kiegészítve) és az ügyfélszolgálathoz, amint azt a 2. szakasz (Általános leírás) ismerteti.

  • A Google Workspace Individual használatához és eléréséhez Önnek el kell fogadnia a Google Általános Szerződési Feltételeit („Google ÁSZF”) és a Google Workspace Individual jelen Kiegészítő Általános Szerződési Feltételeit (a „GWI Kiegészítő Feltételei”). Az Adatfeldolgozásról szóló kiegészítés (angol rövidítéssel „DPA”) szintén részét alkothatja a GWI jelen Kiegészítői Feltételeinek, amint ezt a 4. szakasz (Adatvédelem) ismerteti.

  • Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a Google ÁSZF-et és a GWI jelen Kiegészítő Feltételeit. A két dokumentum együtt fekteti le, hogy Ön mit várhat el tőlünk a Google Workspace Individual használata során, és hogy mi mit várunk el Öntől.

  • Amennyiben ellentmondás áll fenn a GWI jelen Kiegészítő Feltételei és a Google ÁSZF között, akkor a Google Workspace Individual tekintetében a GWI jelen Kiegészítő Feltételei az irányadók, kivéve, ha Ön Franciaországban van.

  • A GWI jelen Kiegészítő Feltételei kizárólag a Google Workspace Individual csomagra vonatkoznak. Ha Ön más Google-termékeket vagy -szolgáltatásokat használ (akár a Google Workspace Individualhoz való hozzáférésre használt fiókkal, akár egy másikkal), ezektől eltérő feltételek vonatkoznak Önre, és az is lehet, hogy más van bennük feltüntetve a Google részéről a szerződést megkötő jogi személyként vagy szolgáltatóként.

  • 2. Általános leírás

  • A Google Workspace Individual lehetőséget nyújt Önnek az alább felsorolt Google Workspace-termékek használatára, a következő weboldalon ismertetett hatékonyságnövelő funkciókkal és továbbfejlesztésekkel együtt: https://workspace.google.com/individual/ („GWI-termékek”):

   • Gmail

   • Google Naptár

   • Google Dokumentumok

   • Google Táblázatok

   • Google Diák

   • Google Űrlapok

   • Google Drive

   • Google Chat

   • Google Meet

   • Google Jamboard

   • Google Tasks

  • A Google Workspace Individual továbbá arra is lehetőséget nyújt, hogy Ön igénybe vegye az ügyfélszolgálat segítségét a fent felsorolt termékekhez (a „GWI ügyfélszolgálata”), amint azt az 5. szakasz (Ügyfélszolgálat) ismerteti.

   Fenntartjuk magunknak a jogot a Google Workspace Individual módosítására, például abból a célból, hogy több funkciót vagy eltérő funkciókat nyújtsunk a GWI-termékek részeként. Előzetes hozzáférést is biztosíthatunk a GWI-termékek még fejlesztés alatt álló új vagy továbbfejlesztett funkcióihoz („Előzetes kiadások”), amint ezt a 7. szakasz (Előzetes kiadások) ismerteti.

   Amennyiben olyan érdemi változásokra kerül sor a Google ÁSZF-ben, amelyek negatívan befolyásolják a Google Workspace Individual csomagnak az Ön általi használatát, erről előzetesen értesítjük, kivéve az Előzetes kiadású termékek esetét; ezeket bármikor előzetes értesítés nélkül felfüggeszthetjük és meg is szüntethetjük.

  • 3. Az Ön kapcsolata a Google-lal

  • Ön az alább megnevezett jogi személlyel köt szerződést a Google Workspace Individual csomagra vonatkozóan, és amikor a Google ÁSZF, a GWI jelen Kiegészítő Feltételei, a Google Adatvédelmi irányelvei vagy az Adatfeldolgozásról szóló kiegészítés a „Google”, a „mi”, „nekünk” vagy más többes szám első személyű alakot, illetve az „adatkezelő” fogalmát használja, akkor azok a Google Workspace Individual használata kapcsán megadott jogi személyre utalnak (még ha a Google ÁSZF vagy az Adatvédelmi Irányelvek ettől eltérően rendelkeznek is):

  • Az Ön címe

   A szerződést a Google részéről megkötő jogi személy

   Európa, Közel-Kelet és Afrika

   Google Cloud EMEA Limited, az ír jogrendszer keretei között működő vállalat, címe 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Írország

   Ázsia és a csendes-óceáni térség (Ausztrália és Új-Zéland kivételével)

   Google Asia Pacific Pte. Ltd., a szingapúri jogrendszer keretei között működő vállalat, címe 70 Pasir Panjang Road, #03-71, Mapletree Business City II, Szingapúr 117371

   Ausztrália

   Google Australia Pty Ltd., az ausztrál jogrendszer keretei között működő vállalat, címe Level 5, 48 Pirrama Road, Pyrmont, NSW 2009, Ausztrália

   Új-Zéland

   Google New Zealand Limited, az új-zélandi jogrendszer keretei között működő vállalat, címe PWC Tower, Level 27, 188 Quay Street, Auckland, Új-Zéland 1010

   Az Egyesült Államok és minden egyéb, nem a fent említett térségekben található hely

   A Google ÁSZF-ben megnevezett jogi személy

  • A Google Workspace Individual csomagot a fent megnevezett szerződéskötő jogi személy biztosítja, kivéve, ha Ön Ausztrália vagy Új-Zéland területén tevékenykedik. Ausztrália és Új-Zéland területén a szolgáltatásokat a Google Asia Pacific Pte Ltd. biztosítja (a Google ÁSZF ettől eltérő rendelkezésének ellenére), és viszonteladói jogosultsággal ruházta fel Ausztrália területére a Google Australia Pty Ltd., Új-Zéland területére a Google New Zealand Limited vállalatot.

  • A GWI jelen Kiegészítő Feltételeinek semmilyen rendelkezése nem befolyásolja és nem módosítja a szerződést megkötő jogi személyt, illetve a szolgáltatót egyetlen Ön által esetleg használt egyéb Google-termék és -szolgáltatás esetében sem.

  • 4. Adatvédelem

  • Azt javasoljuk, hogy olvassa el a Google Adatvédelmi irányelveit (bár nem képezik részét a GWI jelen Kiegészítő feltételeinek), mert alaposabban ismertetik azt, ahogyan a személyes adatait védjük a vonatkozó jogszabályok szerinti adatkezelői minőségünkben a Google Workspace Individual Ön általi használata során, a GWI Ügyfélszolgálatának igénybevételére is kiterjedően.

   Küldhetünk Önnek szolgáltatói üzeneteket, adminisztratív üzeneteket és egyéb információkat a Google Workspace Individual Ön általi használatával kapcsolatban, csakúgy mint az előfizetésével összefüggő e-maileket és eszközértesítéseket. Az említett kommunikációs formák egy részéről leiratkozhat.

   Amennyiben Ön nem pusztán személyes célokra vagy háztartási tevékenységek céljára használja a GWI Products-termékeket (ha például üzleti célokra használja a GWI-termékeket), akkor a vonatkozó jogszabályok szerinti adatfeldolgozóként védjük az Ön adatait, amint ezt (a jelen szerződés részévé váló) Adatfeldolgozásról szóló kiegészítés ismerteti. További információ. Ez esetben Önre is fontos kötelezettségeket ró az Adatfeldolgozásról szóló kiegészítés, tehát kérjük, hogy figyelmesen olvassa el.

   Ha hang- vagy videoüzenetváltások rögzítésére használja a Google Workspace Individualt, akkor köteles beszerezni minden résztvevő hozzájárulását, amennyiben ezt a vonatkozó jogszabályok vagy előírások megkövetelik.

  • 5. Ügyfélszolgálat

  • Ha a GWI Ügyfélszolgálata nem tudja megoldani az Ön ügyfélszolgálati problémáit (például mert nem a GWI-termékekkel függenek össze), akkor átkapcsolhatja vagy átirányíthatja a Google egy másik ügyfélszolgálatához.

   Google Workspace Individual-előfizetésének lemondása vagy felfüggesztése esetén a megoldatlan GWI-ügyfélszolgálati problémáinak kezelését is felfüggeszthetjük, és előfordulhat, hogy az előfizetés ismételt használatbavétele esetén újra meg kell keresnie az ügyfélszolgálatot ez ügyben.

  • 6. Árváltozások

  • Módosíthatjuk a Google Workspace Individual csomag árait a jövőbeli számlázási időszakokra vonatkozóan, azzal a feltétellel, hogy áremelkedés esetén Önt 30 nappal előre tájékoztatnunk kell. A változások nem befolyásolják a folyó számlázási időszakra vonatkozó árat vagy árakat. Ha nem kíván elfogadni egy áremelést, akkor az áremelésről szóló értesítésünkben ismertetett lépésekkel le kell mondania az előfizetést. Ha Ön nem mondja le ily módon az előfizetést, akkor az új ár hatályba lép (a) a következő számlázási időszak kifizetésének esedékessé válásakor; vagy (b) ha kevesebb mint 30 nappal a következő számlázási időszak kezdete előtt értesítjük, akkor a következő számlázási időszak utáni számlázási időszak kifizetésének esedékessé válásakor.

  • 7. Előzetes kiadások

  • Az Előzetes kiadásokat felsoroljuk az itt található listán, illetve másképpen ellátjuk a „Korai hozzáférésű”, „Alfa”, „Béta”, „Előzetes” vagy más hasonló megjelöléssel. Az Előzetes kiadások használata szabadon választható: Ön nem köteles semmilyen Előzetes kiadást használni ahhoz, hogy használhassa a többi GWI-terméket.

  • Ön tudomásul veszi, hogy az Előzetes kiadások a Google tesztelése alatt állnak, és így könnyen előfordulhatnak bennük hibák és pontatlanságok. Az Előzetes kiadásokhoz nem feltétlenül vehető igénybe a GWI Ügyfélszolgálatának segítsége.

  • Az Előzetes kiadások tekintetében Ön továbbá utasítja a Google-t arra, hogy a személyes adatait (az Adatfeldolgozásról szóló kiegészítés meghatározása szerint a „Partner személyes adatait”) a vonatkozó jogszabályokat betartva felhasználja a GWI-termékek tökéletesítésére (még ha az Adatfeldolgozásról szóló kiegészítés ettől eltérően rendelkezik is).

  • 8. Lemondás

  • Bármikor lemondhatja a Google Workspace Individual-előfizetését a pay.google.com weboldalon úgy, hogy kezdeményezi a lemondást az „Előfizetések és szolgáltatások” területen. Az ily módon történő lemondást követően a folyó számlázási időszak végéig továbbra is hozzáfér a Google Workspace Individual szolgáltatásaihoz; a többi Google-termékekhez és -szolgáltatásokhoz való hozzáférésére nincs hatással a lemondás.

  • 9. Az EGT-beli fogyasztók elállási joga

  • Ha Ön az EGT területén élő fogyasztó, akkor a 8. szakasz (Lemondás) értelmében fennálló lemondási jogán túlmenően a vonatkozó jogszabályok értelmében megilleti Önt a rendes elállásra való jogosultság a 9.1 szakasznak (EU-s elállásiútmutató-minta) megfelelően. Azok az EGT-beli fogyasztók, akik élni kívánnak ezzel az elállási joggal, kitölthetik és visszaküldhetik a választható szabványos űrlapot, amelyet a 9.2 szakasz (EU-s elállásinyilatkozat-minta) tartalmaz (nem kötelező ezt használni).

   • 9.1 EU-s elállási mintatájékoztató

    • Elállási jog

    • Ha Ön az EGT területén élő fogyasztó, akkor Önnek 14 napon belül joga van indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási időszak a szerződés megkötésétől számított 14 nap elteltével jár le.

    • Ha Ön elállási jogát gyakorolni kívánja, az e szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről egyértelmű nyilatkozatban (postán vagy e-mailben küldött levél útján) értesítenie kell bennünket (Google Cloud EMEA Limited, Attention Google Workspace Individual Customer Support, 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Írország, illetve e-mailben: gwi-eu-support@google.com). Ön felhasználhatja a mellékletben található elállásinyilatkozat-mintát, ez azonban nem kötelező.

    • Az elállási határidő betartása érdekében elegendő, ha Ön ezen időtartam lejárta előtt elküldi az elállás jogának gyakorlására vonatkozó értesítést.

    • Az elállás joghatásai

    • Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, az Öntől beérkezett minden kifizetést haladéktalanul, de legkésőbb az Ön e szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről szóló értesítésének kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítünk, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól az Ön döntése alapján történő eltérésből adódnak). A visszatérítés során ugyanazt a kifizetési módot alkalmazzuk, mint amelyet Ön az eredeti ügylet során alkalmazott, kivéve, ha Ön más kifizetési módhoz kifejezetten beleegyezését adja; mindenesetre ezen visszatérítés következményeképpen Önt semmilyen díj nem terheli.

    • Ha Ön megkezdte a szolgáltatások igénybevételét az elállási időszak során, akkor a szerződés teljes árához képest azzal arányos összeget kell fizetnie nekünk, amit addig biztosítottunk Önnek, amíg nem tájékoztatott minket a szerződéstől való elállási szándékáról.

   • 9.2 EU-s elállásinyilatkozat-minta

    • – Címzett: Google Cloud EMEA Limited,
     Attention: A Google Workspace Individual Customer Support
     70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Írország
     Vagy e-mailben a következő címre: gwi-eu-support@google.com
     – Alulírott kijelenti, hogy alulírott eláll az alábbi szolgáltatás igénybevételétől:
     – Megrendelés időpontja:
     – Fogyasztó neve:
     – Fogyasztó címe:
     – A fogyasztó aláírása (kizárólag írásban történő értesítés esetén):
     – Kelt:

  • 10. Vitás ügyek

  • Kérjük, hogy olvassa el a Google ÁSZF-et, az ismerteti, hogy milyen feltételek és jogszabályok vonatkoznak a Google Workspace Individual csomaggal és GWI jelen Kiegészítő feltételeivel kapcsolatos jogvitákra.

  • 11. Kiegészítő Termékspecifikus Feltételek

  • A Google ÁSZF és a GWI jelen Kiegészítő Feltételei együttesen vonatkoznak az alább felsorolt GWI-termékekre vagy -funkciókra. Az egyes termékek vagy funkciók mellett felsoroljuk a további feltételeket is az adott termék vagy funkció vonatkozásában. A Google ÁSZF, a GWI jelen Kiegészítő Feltételei és bármely felsorolt további feltétel együttesen határozzák meg kapcsolatunkat és kölcsönös elvárásainkat, mialatt Ön a terméket vagy a funkciókat használja.

  • • Elektronikus Aláírás: Kiegészítő Általános Szerződési Feltételek

 • Előző verzió

  • 2023. május 10.

  • 2022. augusztus 15.

  • 2021. június 28.