A Google Workspace Marketplace Általános Szerződési Feltételei

 1. Bevezetés

  1.1 A Google Workspace Marketplace („Market”) tulajdonosa és üzemeltetője a Google Inc. A Market használatát a Felhasználó és a Google között fennálló szerződés szabályozza, mely a Google Általános Szerződési Feltételeiből (https://www.google.com/policies/terms/) és a Google Workspace Marketplace jelen Általános Szerződési Feltételeiből áll (együttes néven „Szerződési Feltételek”). A Market használatára ezenfelül a http://code.google.com/googleapps/marketplace/policies.html címen olvasható Programszabályzat is vonatkozik. A Google Workspace Marketplace Általános Szerződési Feltételeit, a Google Workspace Marketplace Programszabályzatát és a Google Általános Szerződési Feltételeit ütközés esetén az ütköző rendelkezések tekintetében ebben a felsorolási sorrendben kell figyelembe venni.

  1.2 A Google Workspace Marketplace-t a felhasználó a Google Workspace szolgáltatással kapcsolatban használható „Termékek” (meghatározásuk szerint a Google Workspace szolgáltatással kapcsolatban használható, a Market útján terjesztett szoftverek, tartalom és digitális anyagok) közötti böngészésre, illetve ezen Termékek keresésére és letöltésére használhatja. Minden Terméket az adott Termék fejlesztője tesz közzé. Ezek a fejlesztők jellemzően harmadik felek, akik nem a Google társvállalatai. A Google nem felelős a Market rendszerében szereplő egyetlen olyan Termékért sem, amelynek forrása nem a Google. A felhasználó felelőssége, hogy elolvassa az ezen Termékekre vonatkozó összes esetleges egyéb szerződési feltételt, és elfogadja őket, mielőtt eléri vagy használja a Termékeket. Ezenfelül bizonyos Termékeket térítésmentesen, míg másokat a fejlesztőnek közvetlenül megfizetendő díj ellenében tehetnek elérhetővé. A fizetést soha nem a Google dolgozza fel, és feldolgozása soha nem a Marketen keresztül történik. A felhasználó Marketen kívül történő vásárlásait érintő összes díjért kizárólag a felhasználó a felelős. A Google nem felel a Marketen keresztül elérhető Termékek árának megállapításáért, és nem áll módjában a harmadik felektől megvásárolt Termékek árának visszatérítése vagy hitelezése.

  1.3 A Szerződési Feltételek elfogadását a felhasználó (a) kattintással jelezheti ott, ahol ez a lehetőség megjelenik, illetve (b) a Google Workspace Marketplace használatával egyben elfogadja őket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a Szerződési Feltételekkel, ne használja a Marketet.

  1.4 Ha a felhasználó munkáltatója vagy egy másik személy nevében fogadja el a Szerződési Feltételeket, akkor állítja és szavatolja: (a) hogy teljes körű jogi felhatalmazással rendelkezik arra vonatkozóan, hogy kötelezze munkaadóját vagy az érintett személyt a Szerződési Feltételek betartására; (b) hogy elolvasta és megértette a Szerződési Feltételeket; illetve (c) hogy az általa képviselt fél nevében elfogadja a Szerződési Feltételeket. Ha nem rendelkezik jogi felhatalmazással a másik fél elkötelezésére, kérjük, ne kattintson az „Elfogadom” gombra, illetve ne használja a Google Workspace Marketplace-t.

  1.5 Ha a felhasználó Google Workspace-viszonteladó, vállalja: (a) hogy gondoskodik róla, hogy a Google Workspace-felhasználó ügyfelek („Ügyfelek”) értesítést kapjanak a Szerződési Feltételekről, és változtatás vagy módosítás nélkül elfogadják őket (kivéve, ha ehhez a Google írásban kifejezett beleegyezését adta); és (b) hogy nem fogadja el a Szerződési Feltételeket (illetve nem engedi harmadik félnek elfogadni őket) egy Ügyfél nevében, kivéve ha erre az Ügyfél nevében egyértelműen feljogosították.

  1.6 A Marketet csak a 13. életévüket betöltött személyek használhatják. 13 és 18 éves kor között a szülő vagy törvényes képviselő engedélye szükséges a Market használatához.

 2. A Google Workspace Marketplace Google által történő üzemeltetése

  2.1 A Google saját hatáskörében, előzetes értesítés nélkül (végleg vagy ideiglenesen) leállíthatja a Market (vagy azon belül tetszőleges funkciók) biztosítását a felhasználó vagy általánosságban a felhasználók számára. A Market elérhetetlensége nem feltétlenül érinti azokat a Termékeket, melyeket a felhasználó előzetesen töltött le a Marketről, mivel az ezekhez való hozzáférést a mindenkori Termék fejlesztője szabályozza.

  2.2 A Google kikapcsolhatja a felhasználói fiókhoz való hozzáférést – például biztonsági okokból, vagy ha a felhasználó jelentős mértékben megszegi a Szerződési Feltételeket. A fiók kikapcsolását követően a felhasználó nem feltétlenül fér hozzá a Markethez, a fiókadataihoz, illetve a fiókjában esetlegesen tárolt Termékekhez vagy más fájlokhoz.

  2.3 A Google a Market alkalmazás kezelőfelületén keresztül nyújt támogatást a Market használatával és működésével (a Termékek keresésével, letöltésével és eltávolításával) kapcsolatban. A Google nem nyújt ügyfélszolgálati támogatást a Marketen keresztül harmadik felek által terjesztett Termékekhez. Mindegyik fejlesztő maga állapítja meg a fejlesztői ügyfélszolgálati támogatás mértékét, a felhasználók pedig közvetlenül a fejlesztőkhöz fordulhatnak támogatásért.

  2.4 A Google időnként felfedezhet a Marketen olyan Termékeket, amelyek megsértik a Google Workspace Marketplace fejlesztői terjesztési megállapodását, illetve más szerződéseket, törvényeket, jogszabályokat vagy irányelveket sértenek. Ilyen esetben a Google saját hatáskörében fenntartja a jogot az érintett Termék eltávolítására a Marketről vagy a Google Workspace szolgáltatásból.

 3. A Google Workspace Marketplace használata

  3.1 Ahhoz, hogy a felhasználó elérhessen bizonyos szolgáltatásokat a Marketen belül, szükség lehet arra, hogy megadjon bizonyos személyes adatokat, például a nevét, a címét és a számlázási adatait. A felhasználó felelőssége, hogy a Google-nak megadott ilyen információ pontos, helyes és naprakész legyen.

  3.2 A felhasználó csak (a) a Szerződési Feltételekben és (b) a vonatkozó törvényekben, jogszabályokban megengedett, illetve a Market használati helyének megfelelő joghatóság általános gyakorlatának vagy irányelveinek megfelelő célra használhatja a Marketet, az alábbi 11.6 pontban részletezettek szerint.

  3.3 A felhasználó nem érheti el (vagy nem kísérelheti meg elérni) a Marketet semmilyen más úton a Google által biztosított felületen kívül, hacsak azt a Google külön szerződésben nem engedélyezte számára. Így például nem érheti el (vagy nem kísérelheti meg elérni) a Marketet semmilyen automatizált módszerrel (a szkriptek, robotok vagy más technológiák használatát is beleértve), és szavatolnia kell, hogy követi a Market webhelyén megtalálható bármilyen robots.txt fájlban foglalt utasításokat.

  3.4 Nem folytathat olyan tevékenységet, amely hátráltatja vagy megakadályozza a Market (vagy a Markethez kapcsolódó szerverek és hálózatok) működését. Tilos a Marketen található termékeket úgy használni, hogy az hátráltassa vagy megakadályozza a Google vagy harmadik felek által üzemeltetett szerverek, hálózatok vagy webhelyek működését.

  3.5 A Google külön szerződésbe foglalt, kifejezett engedélye nélkül mindennemű célra tilos a Market sokszorosítása, duplikálása, másolása, értékesítése, eladása és viszonteladása. A felhasználó nem sokszorosíthat, duplikálhat, másolhat, értékesíthet, adhat el vagy értékesíthet újra semmilyen Terméket a Marketről, hacsak azt a termék fejlesztője külön szerződésben nem engedélyezte számára.

  3.6 A felhasználó kizárólagosan felelős a Market és minden Termék használatáért, a Szerződési Feltételekben foglalt kötelezettségeinek mindennemű megszegéséért, valamint az ilyen kötelezettségszegések következményeiért (minden olyan veszteséget vagy kárt is ideértve, ami ezek nyomán a Google-t érheti).

  3.7 A Market vagy a Marketen keresztül beszerzett Termékek használatával egyidejűleg beleegyezik minden esetleges vonatkozó adótörvény betartásába, többek között, de nem kizárólagosan a Market használatából vagy a Google-lal szervezeti kapcsolatban nem álló harmadik felek Termékeinek megvásárlásából származó adók bevallásába és megfizetésébe. Minden ilyen vonatkozó adó bevallása és megfizetése a felhasználó felelőssége.

  3.8 A Google vagy a harmadik felek birtokolnak minden jogot, jogcímet és érdekeltséget a Markettel és a Marketen keresztül elérhető termékekkel kapcsolatban. Ide tartozik többek között, de nem kizárólag a termékekhez kapcsolódó összes szellemi tulajdonhoz fűződő jog. „Szellemi tulajdonhoz fűződő jog” alatt értendő az összes, szabadalmakra, szerzői jogokra, üzleti titokra, védjegyekre vagy tisztességtelen versenyre vonatkozó jogi szabályozás, valamint világszerte az összes esetleges egyéb tulajdonjogi szabályozás. A felhasználó számára tilosak a következők (és harmadik fél számára sem engedélyezheti őket): (a) a Termékek másolása, értékesítése, licencelése, terjesztése, átvitele, módosítása, átültetése, fordítása, belőlük származó munkák létrehozása, visszafejtése, visszafordítása, forráskódjuk visszanyerése és minden más kísérlet, mely a Termékek forráskódjának megszerzésére irányul, hacsak azt a vonatkozó jogszabályok lehetővé nem teszik, (b) minden arra irányuló cselekvés, hogy megkerülje vagy érvénytelenítse a Termékek bármely funkciója által kínált, terjesztett vagy kötelezővé tett biztonsági vagy tartalomhasználati szabályokat (ebbe a digitális jogkezelési technológiai és a továbbítászárolási funkciókat is korlátozás nélkül beleértve), (c) a Termékek felhasználása bármilyen tartalom törvénysértő vagy harmadik felek jogait sértő elérésére, másolására, átkódolására vagy újraküldésére, illetve (d) a Google vagy bármely harmadik fél Termékekhez csatolt vagy bennük foglalt szerzői jogi megjegyzéseinek, védjegyeinek vagy más tulajdonjogi megjegyzésének eltávolítása.

  3.9 A Google fenntartja a jogot (de nem köteles) tetszőleges Termékek vagy az összes termék ellenőrzésére, megjelölésére, szűrésére, módosítására, elutasítására vagy a Marketről való eltávolítására. Azonban a felhasználó a Market használatakor találkozhat olyan Termékekkel, amelyeket sértőnek, illetlennek vagy kifogásolhatónak tart. A Marketet saját felelősségére használja.

  3.10 Visszaterhelési és számlázási viták: a Google nem felel a Marketen keresztül elérhető Termékek megvásárlásából adódó számlázási vitákért. Ha a Marketen elérhető valamely Termékért a felhasználónak díjat kell fizetnie, a díjat közvetlenül a Termék fejlesztője kapja. A fejlesztő harmadik fél, nem a Google társult vállalkozása. Minden számlázással kapcsolatos problémával a kérdéses fejlesztőhöz, a fizetés feldolgozójához, illetve a felhasználó hitelkártyáját kibocsátó vállalathoz kell fordulni.

 4. A Google szolgáltatásai és harmadik felek termékei és szolgáltatásai

  4.1 Egyes Termékek tartalmazhatnak olyan funkciókat, amelyek a Google keresőszolgáltatásával és más szolgáltatásaival együtt használhatók. Az érintett Termékek ezen funkcióinak használatára a Google https://www.google.com/policies/terms/ címen elérhető Általános Szerződési Feltételei, a Google https://www.google.com/policies/privacy/ címen elérhető Adatvédelmi Irányelvei, valamint a Google adott szolgáltatására vonatkozó általános szerződési feltételek és adatvédelmi irányelvek is érvényesek.

  4.2 A Termékek egyes összetevőire bizonyos nyílt forráskódú szoftverlicencek is érvényesek lehetnek. A nyílt forráskódú licencek korlátozott mértékben felválthatják a jelen Szerződési Feltételeket, és a nyílt forráskódú licencek szabályozzák a Felhasználó és a Google közti szerződést azon termékösszetevők használatára vonatkozóan, amelyekre a nyílt forráskódú licencek érvényesek.

 5. Automatikus frissítések

  A Termékek, a harmadik felek által fejlesztett és elérhetővé tett Termékeket is beleértve, kommunikálhatnak a Google vagy a harmadik felek szervereivel, és ellenőrizhetik, hogy a Termékekhez elérhetők-e frissítések – például programhiba-javítások, javítókészletek, továbbfejlesztett funkciók, hiányzó beépülő modulok és új verziók. Ezeknek a Termékeknek a telepítésével együtt járhat a frissítések automatikus igénylése és telepítése, a felhasználó értesítése nélkül.

 6. Exportkorlátozások

  A Marketen elérhető Termékekre vonatkozhatnak az Amerikai Egyesült Államok vagy más országok, illetve területek exportellenőrzési intézkedései, így például a célra, a végfelhasználókra vagy a végső felhasználásra vonatkozó korlátozások. A Market használatával a felhasználónak bele kell egyeznie abba, hogy betartja az Egyesült Államok és más országok vonatkozó exportszabályozását és -rendelkezéseit, többek között, de nem kizárólagosan az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának exportigazgatási törvényét, valamint az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma alá tartozó Külföldi Vagyonellenőrzési Kincstári Hivatal által kezelt szankciós programokat. Emellett a Termékek letöltésére, telepítésére és használatára vonatkozó összes helyi szabályozást is be kell tartania. A Market használatával határozottan képviseli és szavatolja, hogy az Egyesült Államok kiviteli jogszabályai vagy más vonatkozó kiviteli jogszabályok alapján nem tilos exportált termékeket vagy szolgáltatásokat igénybe vennie.

 7. Kártalanítás

  Ha egy vállalkozás nevében használja a Marketet vagy a Marketen keresztül elérhető Termékeket, az érintett vállalkozás fogja kártalanítani a Google-t és a Google társult vállalkozásait, tisztviselőit, ügynökeit és alkalmazottait minden olyan követelés, per vagy más intézkedés nyomán, amely a Market vagy a Termékek használatából, vagy a jelen feltételek megszegéséből ered. Ide értendő mindennemű felelősség vagy költség is, amely a követelésekből, veszteségekből, károkból, perekből, ítéletekből, perköltségekből és ügyvédi díjakból adódik.

 8. Felmondás

  8.1 A jelen Szerződési Feltételek addig maradnak érvényben, míg a felhasználó vagy a Google fel nem mondja őket az alábbiak szerint.

  8.2 Ha a felhasználó fel szeretné mondani a jelen Szerződési Feltételeket, azt a Market és a Marketen keresztül beszerzett összes termék használatának megszüntetésével teheti meg.

  8.3 A Google bármikor felmondhatja a jelen Szerződési Feltételeket a felhasználóval szemben, amennyiben: (a) a felhasználó jelentős mértékben megszegte a jelen Szerződési Feltételek valamelyik rendelkezését; vagy (b) a Google-nak törvényi kötelessége a Szerződési Feltételek felmondása; vagy (c) a Google úgy dönt, hogy a továbbiakban nem bocsátja rendelkezésre a Marketet.

  8.4 A Szerződési Feltételek érvényességének megszűnése nem érinti azokat a törvény szerinti jogokat, jogi kötelmeket és felelősségeket, amelyeknek a felhasználó és a Google előnyét élvezte, amelyek rájuk vonatkoztak (vagy amelyek idővel, a Szerződési Feltételek érvényességének ideje alatt keletkeztek), illetve amelyek határozatlan ideig érvényben maradnak. A 11.6. szakasz rendelkezései továbbra is határozatlan ideig érvényben maradnak az ilyen jogokra, kötelmekre és felelősségekre.

 9. Szavatossági felelősség kizárása

  9.1 A FELHASZNÁLÓ SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA A MARKETET ÉS A MARKETEN KERESZTÜL BESZERZETT TERMÉKEKET. ELLENTÉTES ÉRVÉNYŰ KIKÖTÉS HIÁNYÁBAN A GOOGLE A MARKETET ÉS A TERMÉKEKET „ADOTT ÁLLAPOTUKBAN”, ILLETVE „ELÉRHETŐ ÁLLPOTUKBAN” BOCSÁTJA RENDELKEZÉSRE. A GOOGLE NEM VÁLLAL VAGY NEM IMPLIKÁL SEMMINEMŰ SZAVATOSSÁGOT VAGY KÖTELEZETTSÉGET A MARKETTEL ÉS A TERMÉKEKKEL KAPCSOLATBAN, TÖBBEK KÖZÖTT A MARKETEN VAGY A TERMÉKEKEN KERESZTÜL ELÉRHETŐ MEGHATÁROZOTT FUNKCIÓKAT, AZOK MEGBÍZHATÓSÁGÁT, ELÉRHETŐSÉGÉT VAGY A FELHASZNÁLÓ IGÉNYEINEK VALÓ MEGFELELŐSÉGÜKET IS BELEÉRTVE

  EGYES JOGHATÓSÁGOK ELŐÍRNAK BIZONYOS SZAVATOSSÁGOKAT, ÍGY PÉLDÁUL AZ ELADHATÓSÁGRA VAGY A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ TÖRVÉNYI SZAVATOSSÁGOT, ILLETVE ANNAK SZAVATOLÁSÁT, HOGY A TERMÉK NEM SÉRT SZELLEMI ALKOTÁSOKHOZ FŰZŐDŐ JOGOKAT. A GOOGLE A TÖRVÉNY ÁLTAL ELŐÍRT MÉRTÉKEN TÚL NEM NYÚJT SEMMILYEN SZAVATOSSÁGOT.

  9.2 A FELHASZNÁLÓ MAGA FELELŐS A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERÉT, MOBILESZKÖZÉT VAGY MÁS KÉSZÜLÉKÉT ÉRT MINDEN ESETLEGES KÁRÉRT VAGY ADATVESZTÉSÉRT, AMELY A MARKET VAGY A MARKETEN KERESZTÜL BESZERZETT TERMÉKEK HASZNÁLATÁBÓL ADÓDIK.

  9.3 EGYIK TERMÉKET SEM SZÁNJÁK NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEK, ÉLETMENTŐ BERENDEZÉSEK, VÉSZHELYZETI KOMMUNIKÁCIÓ, LÉGIJÁRMŰ-NAVIGÁCIÓS, KOMMUNIKÁCIÓS VAGY LÉGIFORGALMI IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK ÜZEMELTETÉSÉRE, SEM BÁRMILYEN MÁS HASONLÓ TEVÉKENYSÉGRE, AMELYNEK ESETÉBEN A TERMÉKEK HIBÁJA HALÁLT, SZEMÉLYI SÉRÜLÉST, ILLETVE SÚLYOS FIZIKAI VAGY KÖRNYEZETI KÁROSODÁST OKOZHAT.

 10. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

  10.1 HA A TÖRVÉNY MEGENGEDI, A GOOGLE, LEÁNYVÁLLALATAI ÉS TÁRSVÁLLALATAI NEM LESZNEK FELELŐSEK A KÖVETKEZŐKÉRT: BEVÉTEL-VAGY NYERESÉGKIESÉS, ADATVESZTÉS, PÉNZÜGYI VESZTESÉGEK; KÖZVETETT, RENDKÍVÜLI, KÖVETKEZMÉNYES, JELZÉSÉRTÉKŰ VAGY BÜNTETŐJOGI KÁROK.

  10.2 A JOGSZABÁLYOKBAN ENGEDÉLYEZETT MÉRTÉKIG A GOOGLE, VALAMINT LEÁNYVÁLLALATAINAK ÉS TÁRSVÁLLALATAINAK A FELELŐSSÉGE A JELEN SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA ALATT BENYÚJTOTT KÖVETELÉSEK – TÖBBEK KÖZÖTT BÁRMILYEN TÖRVÉNYI SZAVATOSSÁG – ESETÉN A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁÉRT (VAGY HA ÚGY VÁLASZTANAK, A SZOLGÁLTATÁSOKNAK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA VALÓ ISMÉTELT BIZTOSÍTÁSÁÉRT) FIZETETT ÖSSZEGRE KORLÁTOZÓDIK.

  10.3 A GOOGLE, LEÁNYVÁLLALATAI ÉS TÁRSVÁLLALATAI SEMMILYEN ESETBEN NEM FELELŐSEK AZ ÉSZSZERŰEN ELŐRE NEM LÁTHATÓ VESZTESÉGEKÉRT VAGY KÁROKÉRT.

  10.4 A GOOGLE ELISMERI A FELHASZNÁLÓT AZ EGYES ORSZÁGOKBAN MEGILLETŐ FOGYASZTÓI JOGOKAT. HA A FELHASZNÁLÓ SZEMÉLYES CÉLOKRA HASZNÁLJA A MARKETET VAGY A TERMÉKEKET, AKKOR A JELEN SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK SEMELYIK RENDELKEZÉSE NEM KORLÁTOZHATJA AZON FOGYASZTÓI JOGAIT, AMELYEKRŐL NEM LEHET SZERZŐDÉSBEN LEMONDANI.

 11. Általános jogi feltételek

  11.1 A Google a Market és a Termékek felhasználó általi használatának vonatkozásában csak a jelen Szerződési Feltételekre hagyatkozik.

  11.2 Ha a felhasználó nem tartja be a jelen Szerződési Feltételeket, és a Google nem tesz azonnali intézkedést, az nem jelenti, hogy a Google feladná az őt esetlegesen megillető jogokat (például az intézkedések jövőbeli foganatosítását).

  11.3 Ha a jelen Szerződési Feltételek bármelyike (vagy valamelyik Feltétel egy része) érvénytelen, az nem érinti Szerződési Feltételek többi részének érvényességét.

  11.4 A felhasználó elismeri és beleegyezik, hogy a Google-hoz mint anyacéghez tartozó cégcsoport mindegyik tagja harmadik félként kedvezményezettje a jelen Szerződési Feltételeknek, valamint hogy az ilyen másik cégek közvetlenül érvényesíthetik a jelen Szerződési Feltételek mindazon rendelkezéseit, illetve támaszkodhatnak azokra, amelyek előnyt jelentenek (vagy jogokat biztosítanak) számukra. Ezenkívül semmilyen egyéb személy vagy cég nem lehet harmadik félként kedvezményezettje a jelen Szerződési Feltételeknek.

  11.5 A Google a jelen Szerződési Feltételek hatálya alatt jogosult bármikor kiadni a teljes szerepkörét vagy annak egy részét egy vagy több Google-egységnek (jogi személynek), illetve alvállalkozói szerződést kötni rá azokkal. Abban az esetben, ha a Google kiadta a szerepkörét vagy annak egy részét, illetve alvállalkozói szerződést kötött rá, a jelen Szerződési feltételeknek az érintett kedvezményezett vagy alvállalkozó általi megszegéséért a Google felelős.

  11.6 a. Ha a felhasználó üzleti célra használja a Marketet vagy a Marketen keresztül elérhető Termékeket: a jelen Szerződési Feltételekre, valamint a felhasználó és a Google hatályuk alá eső viszonyára az Amerikai Egyesült Államok Kalifornia államának jogszabályai érvényesek, a jogi összeférhetetlenségi klauzulákra való tekintet nélkül. A Felhasználó és a Google a jelen Szerződési Feltételekből adódó összes jogi esettel kapcsolatban kizárólagos joghatóságként ismerik el a Santa Clara megyei bíróságokat (Kalifornia állam, Amerikai Egyesült Államok). Mindazonáltal a felhasználó beleegyezik, hogy a Google-nak ezenfelül bármely joghatóságtól jogában áll ideiglenes intézkedést (vagy azzal egyenértékű sürgős jogorvoslatot) kérni.

  b) Ha a felhasználó személyes célra használja a Marketet vagy a Marketen keresztül elérhető Termékeket: egyes országokban a bíróságok nem alkalmazzák Kalifornia állam jogszabályait bizonyos fajta peres ügyek esetében. Ha a felhasználó ilyen országban él, akkor azokban az esetekben, amikor Kalifornia állam jogszabályait nem alkalmazzák, a felhasználó országának jogszabályai lesznek irányadók a jelen Szerződési Feltételekkel kapcsolatos jogviták esetében. Máskülönben a felhasználó elfogadja, hogy a jelen Szerződési Feltételekből eredő, illetve az ezekkel vagy a Szolgáltatásokkal kapcsolatban támadt valamennyi jogvita esetén Kalifornia (Amerikai Egyesült Államok) jogszabályai az irányadók, a Kalifornia kollíziós jogával kapcsolatos előírások kivételével. Ehhez hasonlóan, ha a Felhasználó országának bíróságai nem engedélyezik, hogy a felhasználó elfogadja a Santa Clara megyei (Kalifornia, Amerikai Egyesült Államok) bíróságok joghatóságát és illetékességét, akkor a jelen Szerződési Feltételekkel kapcsolatos vitákat a Felhasználó lakhelye szerint illetékes joghatóságban és helyszínen kell rendezni. Máskülönben a jelen Szerződési Feltételekből vagy a Szolgáltatásokból eredő, illetve ezekhez kapcsolódó összes kereset peres eljárása kizárólag a Santa Clara megyei (Kalifornia, Amerikai Egyesült Államok) szövetségi vagy állami bíróságok előtt zajlik le, a felhasználó és a Google pedig aláveti magát ezen bíróságok személyes joghatóságának.