Google Voice – Regionális feltételek

 • 1. Alkalmazhatóság és a szerződésben használt kifejezések meghatározása

  A Regionális feltételek (az egyes országokra vonatkozó függelékekkel együtt) a Szolgáltatásspecifikus feltételek részét képezik, és kizárólag a Google Voice szolgáltatásnak az alább felsorolt országokban található végfelhasználók számára való biztosítására vonatkoznak:

  • ▪  Belgium

  • ▪  Kanada

  • ▪  Dánia

  • ▪  Franciaország

  • ▪  Németország

  • ▪  Írország

  • ▪  Olaszország

  • ▪  Hollandia

  • ▪  Portugália

  • ▪  Spanyolország

  • ▪  Svédország

  • ▪  Svájc

  • ▪  Egyesült Királyság

 • (a „Szolgáltatási országok”, egyenként „Szolgáltatási ország”)

 • A jelen Regionális feltételekben használt, de ott nem definiált, nagy kezdőbetűvel írt kifejezések jelentését a Szolgáltatásspecifikus feltételek vagy a Szerződés más része ismerteti.

 • A jelen Regionális feltételek és más, URL-címeken elérhető, a Google Voice-ra vonatkozó Feltételek közötti ellentmondás esetén a Regionális feltételek tekintendők mérvadónak.

 • 2. Szolgáltatásminőség

  A GTSP a Google Voice szolgáltatást a szolgáltatásiszint-szerződésnek megfelelően fogja biztosítani.

 • 3. Hálózati biztonság és hálózatkezelés

  A GTSP technikai és szervezeti lépéseket fog bevezetni és fenntartani a biztonsági incidensek megakadályozása, kezelése és enyhítése érdekében, valamint abból a célból, hogy kezelje a hálózatai kapacitását, A felhőbeli adatfeldolgozásról szóló kiegészítésben és a Szerződés más részeiben foglaltaknak megfelelően.

 • 4. Segélyhívások

  A segélyhívó számokhoz való hozzáférést és a rájuk vonatkozó korlátozásokat a Szolgáltatásspecifikus feltételek 8.8 szakasza (Segélyhívó szolgálatok) ismerteti.

  Az egyes Szolgáltatási országok nemzeti segélyhívó számai a következők:

 • Ország

  Segélyhívó számok

  Belgium

  100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 116, 117, 119

  Dánia, Hollandia, Svédország

  112

  Franciaország

  112, 15, 17, 18, 115, 119, 116000, 114, 191, 196, 197, 116117

  Németország

  110, 112

  Írország

  112, 999

  Olaszország

  112, 113, 114, 115, 118

  Portugália

  112, 117

  Spanyolország

  112, 085, 1006, 061, 062, 080, 091, 092, 016, 065, 116000

  Svájc

  112, 117, 118, 143, 144, 147

  Egyesült Királyság

  112, 999, 116000

  Kanada

  911

  Egyesült Államok

  911, 988

 • Kanadában és bizonyos egyéb helyeken előfordulhat, hogy a Google segélyszolgálati operátorának szóban meg kell adnia a számot és a címet a segélyhívásokat fogadó központnak, ha viszont a hívó fél nem tudja megadni a helyét az operátornak, akkor a hívó felet ahhoz a segélyhívásokat fogadó központhoz irányítjuk, amely megfelel a hívó fél regisztrált címének.

 • 5. Panaszkezelés

 • A Szerződés tartalmazza azokat az általános szerződési feltételeket, amelyek teljesítése esetén az Ügyfél terméktámogatást kap a Google Voice szolgáltatáshoz, a Google Workspace-nek a terméktámogatási szolgáltatás használatára vonatkozó irányelvei szerint.

 • Ha az Ügyfél nem elégedett a Google Voice-szal, lehetősége van felkeresni a Google Voice Ügyfélszolgálatát a https://support.google.com/a/contact/gsuite_voice_complaints címen. A panasz Google Voice Ügyfélszolgálatához való beküldését követően a csapat erőfeszítéseket fog tenni annak érdekében, hogy 10 munkanapon belül megoldást találjon a problémára. Minden egyes kérdést/panaszt külön veszünk nyilvántartásba, és ezek részleteihez a Google Voice Ügyfélszolgálatának minden tanácsadója hozzáfér. Ha a panaszra 10 munkanapon belül nem sikerül megoldást találni, a Google Voice Ügyfélszolgálata tájékoztatni fogja, hogy milyen további lépésekkel juthat előrébb a panaszával kapcsolatban. A csapat a panasz megoldásáról értesíteni fogja az Ügyfelet. A panaszok részleteit a megoldásuktól számított legalább egy évig megőrizzük.

 • Ha a fent ismertetett panaszkezelési folyamat végén az Ügyfél úgy véli, hogy nem megfelelően kezelték a panaszát, az Ügyfélnek jogában áll a vitás kérdéssel kapcsolatban a helyi ombudsmani szolgálathoz fordulni egy vagy több Szolgáltatási országban.

 • Ha az Ügyfél egy ilyen ombudsmani szolgálathoz fordul, az semmilyen kedvezőtlen hatással nincs a Szerződés (és így a Szolgáltatásspecifikus feltételek) hatálya alá tartozó vitarendezési eljárásokra.

 • Alább megtalálja az egyes Szolgáltatási országok ombudsmani szolgálatának elérhetőségi adatait:

 • Ország

  Ombudsmani szolgálatok

  Belgium

  Francia nyelven: Service de médiation pour les télécommunications Boulevard Roi Albert II 8 boîte 3 1000 Bruxelles Tel.: 02 223 06 06 – Fax: 02 219 77 88 E-mail: plaintes@mediateurtelecom.be

  Holland, angol vagy német nyelven: Ombudsdienst voor Telecommunicatie Koning Albert II-laan 8 bus 3 1000 Brussel Tel.: 02-223 09 09 – Fax: 02-219 86 59 E-mail: klachten@ombudsmantelecom.be

  Az interneten (több nyelven): https://www.ombudsmantelecom.be

  Dánia

  Danish Business Authority Langelinie Allé 17 2100 Copenhagen Denmark Telefon: +45 35 29 10 00
  E-mail: erst@erst.dk

  Franciaország

  Lásd a 2. függelék 1. bekezdését (A Google Voice kiegészítő feltételei Franciaországban)

  Írország

  ComReg vitarendezési szolgálat Írországban: https://www.comreg.ie/queries-complaints/phone/

  Olaszország

  Lásd a 6. függelék 1. bekezdését (A Google Voice kiegészítő feltételei Olaszországban)

  Hollandia

  Authority for Consumers and Markets PO Box 16326 2500 BH The Hague The Netherlands Telefon: +31 70 7222 000

  Portugália

  ANACOM Av. José Malhoa, 12 1099-017 Lisbon Telefon: 800 206 665 E-mail: info@anacom.pt

  Spanyolország

  Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones Secretaría de Estado para el Avance Digital. Sede central: P. de la Castellana, 162. 28071 - Madrid Telefon: 911 81 40 45 és 901 33 66 99

  Svédország

  The Swedish Post and Telecom Authority (PTS) Box 5398, SE-102 49 Stockholm, Sweden Telefon: +46 8 678 55 00 E-mail: pts@pts.se

  Svájc

  Stiftung ombudscom Bundesgasse 26 CH-3011 Bern

  Egyesült Királyság

  CISAS 70 Fleet Street London EC4Y 1EU Telefon: +44 (0)20 7520 3814 E-mail: cisas@cedr.com Web: www.cedr.com/consumer/cisas

 • A bizonyos Szolgáltatási országokban igénybe vehető további specifikus vitarendezési eljárások ismertetése a Függelékekben található.

1. FÜGGELÉK
A GOOGLE VOICE KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEI
DÁNIÁBAN

 • 1. Helyi jogszabályi követelmények

 • A Google kifejezetten eltér a 2011. június 23-ai, az elektronikus hírközlő hálózatok és hírközlési szolgáltatások biztosításáról szóló, 715-ös számú végrehajtási rendelet (a „Végrehajtási rendelet”) 9-es, 11-es és 14–15-ös szakaszától, a 16(1) szakasz 2. és 3., illetve (2)–(4) pontjától, valamint 18-as, 19(1)–(4) és 20–21-es szakaszától, a szóban forgó Végrehajtási rendelet 1(4) szakaszának megfelelően.

2. FÜGGELÉK
A GOOGLE VOICE KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEI
FRANCIAORSZÁGBAN

 • 1. Vitás kérdések alternatív rendezése

 • A Szerződés Google Voice-hoz kapcsolódó érvényességéből, értelmezéséből, teljesítéséből, nem teljesítéséből vagy felmondásából fakadó vagy azokkal kapcsolatos minden vitás kérdést közvetítésre kell bocsátani a CMAP (Centre for Mediation and Arbitration of Paris, Párizsi Kereskedelmi és Iparkamara – 39, avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 Paris – https://www.cmap.fr/) közvetítési szabályainak megfelelően, amelyeket a felek magukra nézve kötelezőnek fogadnak el, és abban az esetben, ha így sem jutnak megegyezésre, elismerik a Szerződésben meghatározott bíróságok személyes joghatóságát és illetékességét.

 • 2. Számhordozás

 • A Szolgáltatásspecifikus feltételek 8.5(b)(i) (Az Ügyfél kötelezettségei) szakaszának rendelkezései ellenére azokban az esetekben, amikor a francia telefonszámrendszerből szeretne számokat áthordozni, az Ügyfélnek nem keletkezik díjfizetési kötelezettsége a GTSP felé a számoknak az Ügyfél új szolgáltatójához való áthordozása után.

3. FÜGGELÉK
A GOOGLE VOICE KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEI
SPANYOLORSZÁGBAN

 • 1. Kártérítés a Szolgáltatásiszint-szerződés alapján

 • Ha a GTSP nem teljesíti a Szolgáltatásiszint-szerződés feltételeit, akkor az Ügyfél kérése esetén a GTSP minden olyan visszatérítést biztosítani fog az Ügyfélnek, amelyre jogszabály kötelezi. Az ilyen visszatérítések semmilyen kedvezőtlen hatással nem lesznek a Szolgáltatásiszint-szerződésben ismertetett más jogorvoslatokra.

4. FÜGGELÉK
A GOOGLE VOICE KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEI
AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN

 • 1. Gyakorlati panaszkezelési szabályzat kisvállalkozó ügyfeleknek

 • Ez a Függelék a „Kisvállalkozó ügyfelekre” vonatkozik, azaz azokra az Ügyfelekre, akik az Egyesült Királyságban legfeljebb tíz dolgozót (akár alkalmazottként, akár önkéntesként vagy más formában) alkalmazó vállalkozást működtetnek, de ezt nem szabályozott kommunikációs szolgáltatóként teszik.

 • Panaszt a Google Voice ügyfélszolgálatán keresztül nyújthat be a https://support.google.com/a/contact/gsuite_voice_complaints címen.

 • Jogában áll, hogy a panaszaival az ombudsmani szolgálathoz forduljon (az elérhetőségi adatokat az 5. szakaszban találja), amennyiben:

 • (i) teljesül a következő három feltétel: (a) a GTSP tájékoztatta a panasz kivizsgálásának eredményéről; (b) Ön tájékoztatta a GTSP-t arról, hogy az általa javasolt eredmény nem nyújt kielégítő megoldást a panaszban foglalt problémára; és (c) a GTSP-nek nem áll szándékában további lépéseket tenni annak érdekében, hogy az Ön számára kielégítő, eltérő eredménnyel járó megoldást találjon; vagy

 • (ii) a panaszra az első beérkezésétől számított 8 héten belül sem érkezik megoldás.

5. FÜGGELÉK
A GOOGLE VOICE KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEI
KANADÁBAN

 • 1. A 911-es segélyhívó szám felhívása

 • a. Hívásátirányítás. Kanadában a 911-es számra irányuló Google Voice-hívások a hívást indító Végfelhasználó szolgáltatási címének megfelelő, segélyhívásokat fogadó központ helyett egy nemzeti telefonos segélyhívó központba lesznek irányítva.

 • b. Korlátok. A Google Voice nem támogatja a privátkapcsolat-jelző kézbesítését a Végfelhasználó általi meghívása esetén; továbbá nem támogatja a hívóvonal-azonosítás automatizált, univerzális, hívásonkénti letiltását; a jogosult Végfelhasználók vonalankénti hívásletiltásának biztosítását; a letiltott számok visszahívásának tiltását, valamint az univerzális híváskövetés biztosítását. A 911-es számra irányuló segélyhívásokra vonatkozó szolgáltatásleírásokat és korlátozásokat a Szolgáltatásspecifikus feltételek 8.8 szakasza (Segélyhívó szolgálatok) ismerteti.

6. FÜGGELÉK
A GOOGLE VOICE KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEI
OLASZORSZÁGBAN

 • 1. Vitás kérdések alternatív rendezése

 • Az Ügyfél igénybe veheti az Olasz Kommunikációs Szabályozási Hatóság (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – „AgCom”) által hozott 353/19/CONS számú döntése alapján biztosított vitarendezési eljárásokat a területileg illetékes Regionális Kommunikációs Bizottsághoz (Comitato Regionale per le Comunicazioni – „Co.re.com.”) vagy az AgCom-hoz (Cím: Centro Direzionale, Isola B5 – 80143 Napoli, Tel.: 0817507111, Fax: 0817507616) fordulva.