תנאים ספציפיים לשירות Google Workspace

תאריך השינוי האחרון: 11 בינואר 2023

תרגומים של 'התנאים הספציפיים לשירות' לשפות אחרות זמינים כאן.

המשמעות של מונחי מפתח שאינם מוגדרים במסמך זה של התנאים הספציפיים ל-Google Workspace (לשעבר G Suite) תהיה כפי שמצוין בלוח הזמנים של שירותי Google Workspace להסכם הראשי של Google Cloud, בהסכם Google Workspace for Education או בהסכם רלוונטי אחר שמסדיר את השימוש בשירותי Google Workspace (כל אחד מאלה ייקרא ה'הסכם').

  1. 1. אזורים גיאוגרפיים לאחסון נתונים. התנאים בהמשך חלים רק על שירותי Google Workspace ועל נתוני הלקוח שמפורטים בהגדרה של 'נתונים מאותרים' בסעיף 1.3 (הגדרות) במסמך הזה של תנאים ספציפיים לשירות:

   1. 1.1 אחסון של נתונים ראשיים. אם הלקוח משתמש במהדורת שירותים שכלולה בהיקף, הוא רשאי להשתמש במסוף Admin כדי לבחור אזור גיאוגרפי לאחסון נתונים מאותרים במצב מאוחסן. Google תאחסן נתונים מאותרים כאלה בהתאם ובכפוף לדין החל ('מדיניות Google Workspace לגבי אזורים גיאוגרפיים לאחסון נתונים').

   2. 1.2 הגבלה. בנוגע לנתוני לקוח שאינם מכוסים במדיניות של Google Workspace לגבי אזורים גיאוגרפיים לאחסון נתונים, Google עשויה לאחסן כל נתוני לקוח שאינם מכוסים במדיניות של Google Workspace לגבי אזורים גיאוגרפיים לאחסון נתונים, בכל מקום שבו Google או מעבדי המידע המשניים שלה מחזיקים מתקנים, בכפוף לסעיף 10.2 (העברות אירופיות מוגבלות) של הנספח לעיבוד נתונים ב-Cloud (במקרים שהוא חל עליהם).

   3. 1.3 הגדרות.
    1. 'נתונים מאותרים' הם הנתונים הראשיים הבאים בלבד מתוך נתוני הלקוח בשירות המתאים:

     1. (א) Gmail: שורת הנושא וגוף האימייל, קבצים מצורפים והשולחים והנמענים של ההודעות.
     2. (ב) יומן Google: כותרת האירוע ותיאור האירוע, תאריך, שעה, מוזמנים, תדירות ומיקומים.
     3. (ג) Google Docs‏, Google Sheets ו-Google Slides: טקסט בגוף הקובץ, תמונות מוטמעות בקובץ ותגובות או הערות שמשתמשי הקצה הוסיפו.
     4. (ד) Google Drive: תוכן של קבצים מקוריים שהועלו ל-Drive.
     5. (ה) Google Chat: הודעות וקבצים מצורפים.
     6. (ו) Google Vault: ייצוא נתונים של Vault.
    2. 'אזור גיאוגרפי לאחסון נתונים' הוא: (א) ארצות הברית או (ב) אירופה.

    3. 'מהדורה שכלולה בהיקף' היא אחת מהמהדורות האלה:

     1. (א) G Suite Business
     2. (ב) Google Workspace Enterprise Plus
     3. (ג) Google Workspace for Education Standard
     4. (ד) Google Workspace for Education Plus
  2. 2. Google Vault. התנאים הבאים חלים על Google Vault בלבד:

   1. 2.1 שמירה. ל-Google לא תהיה כל מחויבות לשמור נתוני לקוח כלשהם שהועברו לארכיון לאחר פקיעת התוקף של תקופת השמירה שהלקוח ציין, או תקופת ההזמנה שחלה על הרישיונות הרלוונטיים של Google Vault, אלא אם: (א) תקופת השמירה או תקופת ההזמנה חודשו; (ב) חקיקה או הליך משפטי שחלים על Google מונעים ממנה למחוק את הנתונים; או (ג) הנתונים כפופים להחזקה לצורך משפטי בהוראת הלקוח. אם הלקוח לא יחדש את הרכישה ואת השימוש ב-Google Vault, ל-Google לא תהיה כל מחויבות לשמור נתוני לקוח כלשהם שהועברו לארכיון.

  3. 3. Google Workspace Essentials. התנאים הבאים חלים על מהדורת Google Workspace Essentials בלבד ו/או מהדורת Google Workspace Essentials Starter, כפי שמצוין בהמשך:

   1. 3.1 הפקת חשבוניות.

    1. (א) אם הלקוח מזמין את מהדורת Google Workspace Essentials ישירות מ-Google, אז כחלק מההתחייבויות בנושא תשלומים וחיובים שבין Google ללקוח, (i‏) Google תשלח ללקוח חשבונית חיוב חודשית עבור העמלות שהצטברו במהלך החודש שעבר, אלא אם צוין אחרת בכתובת ה-URL שבה נקובות העמלות שחלות על המק"ט הרלוונטי, ו-(ii) הלקוח יחויב וישלם את כל העמלות לפי: (א) מספר המשתמשים הפעילים החודשי של הלקוח (או אם אין ללקוח משתמשים פעילים בחודש כלשהו, לפי מינימום של משתמש פעיל אחד (1) לאותו החודש), ו-(ב) הרכישות שבוצעו או המספר המינימלי של התחייבויות לרכישות, אם רלוונטי. היקף השימוש של הלקוח בשירותים, ככל שהוא נוגע לעמלות, ייקבע באמצעות כלי המדידה של Google.
    2. (ב) עמלות של לקוחות שקנו דרך מפיץ. אם הלקוח מזמין את מהדורת Google Workspace Essentials ממפיץ, אז העמלות עבור השירותים ייקבעו בין הלקוח לבין המפיץ, אולם היקף השימוש של הלקוח בשירותים, ככל שהוא נוגע לעמלות, ייקבע באמצעות הכלים למדידה של Google.
   2. 3.2 מעקב וחיוב של משתמשים פעילים ושל אחסון. בין אם הלקוח מזמין את מהדורת Google Workspace Essentials ו/או את מהדורת Google Workspace Essentials Starter‏, Google רשאית לחסום כל התנהגות שמיועדת לעקוף את המעקב ואת החיוב של משתמשים פעילים או של אחסון, ככל שרלוונטי.

   3. 3.3 זיכויים לפי הסכם רמת שירות. אם הלקוח מזמין את מהדורת Google Workspace Essentials ישירות מ-Google, זיכוי על שירות שהושבת שמגיע ללקוח יונפק כזיכוי כספי (ולא כימי שירות נוספים), שיחול בחשבונית הבאה של הלקוח. אם הלקוח מזמין את מהדורת Google Workspace Essentials ממפיץ, Google תנפיק למפיץ כל זיכוי על שירות שמגיע ללקוח בצורה של זיכוי כספי (ולא כימי שירות נוספים).

   4. 3.4 נושאים שאינם מכוסים בהסכם רמת השירות ובשירותי התמיכה הטכנית (TSS). אם הלקוח מזמין את מהדורת Google Workspace Essentials Starter, הסכם רמת השירות לא יהיה תקף לשירותים כלשהם הכלולים במהדורה זו (גם אם הסכם רמת השירות מגדיר שירותים כאלה כ'שירותי Google Workspace מכוסים') ושירותי התמיכה הטכנית (TSS) לא יהיו זמינים.

   5. 3.5 סיום ההתקשרות עקב חוסר פעילות או מטעמי נוחות. אם הלקוח מזמין את מהדורת Google Workspace Essentials Starter‏, Google שומרת לעצמה את הזכות לסיים את ההתקשרות במסגרת ההסכם ולהפסיק את מתן השירותים:

    1. (א) בהתראה של 30 יום ללקוח אם במשך 60 ימים רצופים כלשהם לפני מתן ההתראה לא היה שימוש במסוף Admin או שהלקוח, או מי ממשתמשי הקצה שלו, לא השתמש בשירותים, או
    2. (ב) מטעמי נוחות בהודעה של 90 יום מראש ללקוח.
   6. 3.6 הגדרות. 'משתמש פעיל' הוא משתמש קצה במהדורת Google Workspace Essentials אשר (א) מארח פגישת וידאו או מצטרף לפגישת וידאו ב-Google Meet לפחות פעם אחת במהלך החודש הקלנדרי, או (ב) פותח קובץ ב-Google Drive לפחות פעם אחת במהלך החודש הקלנדרי.

  4. 4. Cloud Search. התנאים הבאים חלים על Cloud Search בלבד:

   1. 4.1 מקורות נתונים של צד שלישי. השימוש שעושה הלקוח במקורות נתונים של צד שלישי במסגרת פעילותו ב-Cloud Search Platform כפוף למסמך התנאים וההגבלות ולהסכמים נוספים שקיימים בין הלקוח לבין הספק הרלוונטי של מקורות הנתונים של הצד השלישי ('תנאים למקורות נתונים של צד שלישי'). הלקוח הוא האחראי הבלעדי לתאימות לאותם 'תנאים למקורות נתונים של צד שלישי', לרבות הבטחת הזכויות שדרושות ל-Google כדי לגשת למקורות הנתונים האלה של צד שלישי או להשתמש בהם לצורך מתן שירותי Cloud Search Platform ללקוח.

   2. 4.2 מפת הדרכים של המוצר Cloud Search תוצע ללקוחות Cloud Search באופן תקופתי ולידיעה בלבד. תכונות של מפת הדרכים של המוצר Cloud Search, או עדכונים בה, אינם מובטחים ו-Google אינה מחויבת לספק אותם במסגרת השירותים. הלקוח יכול לשלוח משוב או בקשה להוספת תכונה לשיקולה של Google, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של Google יוחלט מה להוסיף לאיטרציות עתידיות במפת הדרכים של המוצר Cloud Search. Google אינה מחוייבת להיענות למשוב או לבקשה להוספת תכונה כלשהם, בין אם הם ייתווספו למפת הדרכים של המוצר Cloud Search ובין אם לא.

   3. 4.3 הגדרות נוספות.

    1. 'מפת הדרכים של המוצר Cloud Search': מסמך שמכיל תכונות מוצר ועדכונים שמתכננים להוסיף ל-Cloud Search.

    2. 'פריט' או 'מסמך' הם כל פיסת תוכן דיגיטלי שיכולה להתווסף לאינדקס ב-Cloud Search, לרבות, אם רלוונטי, קובצי DOCS, ‏XLS, ‏PPT ו-PDF, שורה במסד נתונים, כתובות URL ייחודיות או כל אחד מסוגי הקבצים הנתמכים.

    3. 'שאילתת חיפוש' היא בקשה שהלקוח שולח ל-Google באמצעות Cloud Search, במטרה לאחזר מידע או קבוצה של תוצאות.

    4. 'אפליקציית חיפוש' היא תצורה של Cloud Search שלקוח או ממונה מטעמו יצרו והם מנהלים אותה במטרה לאפשר תרחיש עסקי ספציפי, כגון חיפוש במסמכים בפורטל אינטראנט או בכלי תמיכה של הלקוח.

  5. 5. שירותי Cloud Identity. התנאים שבהמשך חלים על שירותי Cloud Identity בלבד:

   1. 5.1 ההסכם החל. אם ההסכם הזה והסכם Google Cloud Platform נפרד חלים שניהם על שימוש הלקוח בשירותי Cloud Identity בחשבון, אז (א) ההסכם הזה יסדיר את שירותי Cloud Identity כל עוד הוא בתוקף. (ב) אם הסכם Google Cloud Platform של הלקוח נשאר בתוקף בזמן שההסכם הזה מסתיים או שתוקפו פג, אז הסכם Google Cloud Platform יסדיר את המשך השימוש של הלקוח בשירותי Cloud Identity בחשבון. (ג) אם הסכם Google Cloud Platform של הלקוח כבר לא בתוקף כשההסכם הזה מסתיים או שתוקפו פג, אז התנאים שמפורטים בכתובת ‎https://cloud.google.com/terms/identity יסדירו את המשך השימוש של הלקוח בשירותי Cloud Identity בחשבון. הסעיף הבא ימשיך להתקיים לאחר סיום ההסכם.

   2. 5.2 הגדרות נוספות.

    1. המשמעות של 'Google Cloud Platform' היא השירותים הנוכחיים שמפורטים בכתובתhttps://cloud.google.com/terms/services.

  6. 6. תנאים של מוצרים במצב טרום-זמינות לכלל המשתמשים (טרום-GA). ‏Google רשאית להעמיד לרשות הלקוח תכונות, שירותים או תוכנות של Google Workspace במצב טרום-זמינות לכלל המשתמשים (GA), שמזוהים כ'גישה מוקדמת', 'אלפא', 'בטא', 'גרסת טרום-השקה', 'גירסה ניסיונית' או סיווג דומה לכך בסיכום השירותים, במסמכים או בחומרים שקשורים לכך או בבקשה להיות משתמש מבחן (כפי שמוגדר בהמשך) (להלן ביחד, 'מוצרים במצב טרום-זמינות לכלל המשתמשים' ). בעוד מוצרים במצב טרום-זמינות לכלל המשתמשים אינם שירותים, השימוש של לקוחות במוצרים האלה כפוף לתנאי ההסכם שחלים על שירותים, בהתאם לתיקון שמופיע בסעיף 6 כאן.

   1. 6.1 הגישה אל מוצרים במצב טרום-זמינות לכלל המשתמשים והשימוש בהם.

    1. (א) בקשות להיות משתמש מבחן. הלקוח רשאי להגיש מועמדות להיות משתמש מבחן במוצר או אחד או יותר במצב טרום-GA, באמצעות הגשה של הבקשה או הבקשות הזמינות דרך מסוף ה-Admin או בדרך אחרת מ-Google ('בקשות להיות משתמש מבחן'). אם Google תקבל את הלקוח כמשתמש מבחן באחד ממוצרי טרום-GA (לפי הדרישות המעודכנות לאותו זמן ברמת הדומיין עבור משתמשי מבחן), היא תעמיד את אותה הצעת טרום-GA לשימוש הלקוח, בכפוף לתנאים של סעיף 6 כאן. תנאים נוספים ('תנאי בדיקה ספציפיים') יכולים לחול על אותו מוצר במצב טרום-GA, ואם הם חלים, הם יסופקו על ידי Google דרך הבקשה להיות משתמש מבחן או בדרך אחרת בכתב, לפני כל שימוש של הלקוח בהצעת טרום-GA. תנאי הבקשה להיות משתמש מבחן וכל תנאי בדיקה ספציפיים משולבים בסעיף 6 כאן.

    2. (ב) שימוש בנתוני הבדיקה של הלקוח. בכפוף לסעיף 6(ד) (הגבלות שימוש ללקוחות ממשלתיים) שבסעיף 6 כאן, Google רשאית לוודא, והלקוח יוודא (לרבות באמצעות קבלה או מתן של כל הסכמה או הודעה שיידרשו), ש-Google רשאית להשתמש בכל מידע של הלקוח (לרבות מידע אישי של הלקוח) שמוגש, מאוחסן, נשלח או מתקבל דרך כל מוצר או שירות טרום-GA על ידי הלקוח או על ידי משתמשי הקצה שלו ('נתוני בדיקה של הלקוח') על מנת לספק, לבדוק, לנתח ולשפר את מוצרי הטרום-GA ומוצרי ושירותי Google שנעשה בהם שימוש במוצרים האלה, ללא כל הגבלה או מחויבות ללקוח, משתמש קצה כלשהו או צד שלישי כלשהו, למעט כמצוין במגבלות הסודיות של ההסכם וכמצוין מטה.

    3. אם הלקוח קיבל את תנאי Google המעודכנים לאותו זמן, או אם הצדדים הסכימו בדרך אחרת לתנאים אלה, שמתארים מחויבות להגנה על נתונים ולעיבוד בהקשר של המידע של הלקוח כפי שמצוין בכתובת https://cloud.google.com/terms/data-processing-addendum (ה'נספח לעיבוד נתונים ב-Cloud' או 'CDPA' ), הנספח לעיבוד נתונים ב-Cloud יחול על המוצרים במצב טרום-GA כ'שירותים' למטרות הנספח לעיבוד נתונים ב-Cloud, ולשם הבהרה, סעיף 6 כאן יהווה חלק מ'ההסכם' שמצוין בסעיף 5.2.1 (הוראות ללקוח) של הנספח לעיבוד נתונים ב-Cloud, בכפוף לתיקונים הבאים:

     1. (i) מוצרים במצב טרום-GA אינם 'שירותים מבוקרים' לפי הנספח לעיבוד נתונים ב-Cloud;
     2. (ii) הלקוח מכיר בכך שלמטרת סעיף 6.1 (מחיקה בידי הלקוח) של הנספח לעיבוד נתונים ב-Cloud, ובמידה המרבית המותרת על פי הדין החל, ייתכן שאופן הפעולה של מוצרים במצב טרום-GA לא יאפשר את מחיקת מידע הבדיקה של הלקוח במהלך התקופה שבה הלקוח יכול להשתמש במוצרים במצב טרום-GA ('תקופת הצעת טרום-GA'), אבל שמידע הבדיקה של הלקוח יימחק בסיום התקופה בהתאם לסעיף 6.2 (החזרה או מחיקה בסיום תקופת ההסכם) של הנספח לעיבוד נתונים ב-Cloud;
     3. (iii) אלא אם מצוין אחרת בבקשה הרלוונטית להיות משתמש מבחן: (א) מידע על מעבדי מידע משניים (כפי שמוגדר בנספח לעיבוד נתונים ב-Cloud) שיפעלו בקשר למוצרים במצב טרום-זמינות, לרבות התפקידים והמיקומים שלהם, יימסר בכתב על ידי Google לפי בקשה של הלקוח וכן (ב) Google תיידע את הלקוח בנוגע לפעילות הזו לאורך תקופת הצעת טרום-הזמינות עבור כל מעבד מידע משני של צד שלישי בהקשר של המוצרים במצב טרום-הזמינות (לרבות השם והמיקום של מעבד המידע המשני והפעילויות שלו) באמצעות שליחת אימייל לכתובת האימייל לקבלת הודעות, לפני שמעבד המידע המשני יתחיל לעבד את מידע הבדיקה של הלקוח. אם הלקוח מתנגד למעבד המידע המשני, הלקוח רשאי, כסעד היחיד והבלעדי שלו, להפסיק להשתמש במוצר או בשירות הרלוונטי במצב טרום-זמינות.
    4. (ג) ללא מיקום נתונים או שקיפות גישה. מידע הבדיקה של הלקוח המעובד תחת סעיף 6 כאן לא יהיה כפוף לדרישות של מיקום הנתונים או שקיפות הגישה (שנמצאות בכתובת https://cloud.google.com/access-transparency/‎ ובכתובת https://workspace.google.com/terms/service-terms).

    5. (ד) הגבלות שימוש ללקוחות ממשלתיים. אלא אם התקבלה הרשאה לכך בכתב מ-Google, הלקוחות הבאים רשאים להשתמש במידע בדיקה או במידע ניסיון בלבד במוצרים ובשירותים במצב טרום-GA, ונאסר עליהם השימוש במידע 'חי' או של גרסת הייצור (production) בקשר למוצרים במצב טרום-GA: ממשלת ארצות הברית או לקוחות ממשלתיים אחרים, לרבות ישויות או סוכנויות רגולטוריות או של ממשלה ברמה הפדרלית, הלאומית, ברמת המדינה, המחוז, או ברמה המקומית, ולהוציא לקוחות שהם מוסדות חינוכיים.

    6. (ה) משוב. הלקוח רשאי לתת משוב והצעות בנוגע למוצרים במצב טרום-GA ל-Google, ו-Google והשותפים העצמאיים שלה רשאים להשתמש בכל משוב או הצעה שיינתנו ללא הגבלה וללא מחויבות ללקוח.

   2. 6.2 תנאים נוספים. מוצרים במצב טרום-GA ניתנים כפי שהם, ללא כל אחריות מפורשת או משתמעת או הצהרה מכל סוג. מוצרים במצב טרום-GA (א) יכולים להשתנות, להיות מושהים או להיות מופסקים בכל עת ללא הודעה מוקדמת ללקוח וכן (ב) לא חל עליהם כל הסכם רמת שירות או שיפוי מאת Google. אלא אם מצוין אחרת בפירוש בבקשה להיות משתמש מבחן או במסמכים או בחומרים אחרים שקשורים למוצר או שירות מסוים של טרום-GA, (i) ייתכן שעל מוצרים במצב טרום-GA לא יחולו שירותי תמיכה טכנית (TSS) ו-(ii) הלקוח אינו רשאי להשתמש במוצרים טרום-GA כדי לעבד מידע רפואי מוגן (PHI) כפי שהוא מוגדר ב-HIPAA. בנוגע למוצרים במצב טרום-GA, במידה המירבית המותרת על פי הדין החל, ל-Google לא תהיה חבות לכל סכום מעבר ל-(א) מגבלת סכום החבות שמצוינת בהסכם או (ב) 25,000$ – הנמוך מביניהם. שום חלק מהמשפט הקודם אינו משפיע על שאר התנאים של ההסכם שנוגעים לחבות (לרבות כל יוצא מן הכלל ספציפי מכל הגבלת חבות). Google רשאית לסיים את השימוש של הלקוח במוצר טרום-GA בכל עת באמצעות הודעה כתובה ללקוח.

  7. 7. אימות באמצעות כתובת אימייל של הדומיין. התנאים הנוספים שבהמשך חלים רק כשכתובת אימייל של דומיין (ולא שם הדומיין) מאומתת כדי להשתמש בשירותים האלה:

   1. 7.1 הזמנת משתמשי קצה. הלקוח רשאי להזמין משתמשים אחרים בעלי כתובת אימייל של הדומיין להשתמש בשירותים. אם אותם משתמשים יאשרו את ההזמנה מצד הלקוח להשתמש בשירותים, הם ייחשבו, לפי ההסכם, משתמשי קצה של הלקוח.

   2. 7.2 אימות שם הדומיין.

    1. (א) כל אדם או ישות רשאים בכל עת לבצע אימות של שם הדומיין שמתאים לכתובת האימייל של הדומיין ('הצד המאמת').

    2. (ב) הצד המאמת יוכל לקבל בעלות ושליטה על חשבונות משתמשי הקצה שמתאימים לשם הדומיין ועל כל הנתונים שמשויכים לחשבונות האלה ועל הגישה אליהם, מייד לאחר שהתבצע אימות של שם הדומיין.

    3. (ג) כאשר יתבצע אימות של שם הדומיין, הלקוח וכל משתמשי הקצה יקבלו הודעה על כך.

    4. (ד) (ד) ניהול לאחר אימות שם הדומיין. הצד המאמת יוכל לבצע את הצעדים הבאים בנוגע לחשבון הלקוח ולכל חשבונות משתמשי הקצה שלו שהוזכרו לעיל: (i) לגשת לנתוני הלקוח, לעקוב אחריהם, להשתמש בהם, לשנות אותם, למנוע אותם מאחר או לחשוף אותם לאחר; (ii) לשלוט על הגדרות החשבון (לרבות שינוי של סיסמאות החשבון); (iii) לשלוט על הגישה לשירותים והשימוש בהם; (iv) להגביל את הגישה למידע או להגדרות; (v) להגביל את היכולת לנתק את חשבון הלקוח ואת כל חשבונות משתמשי הקצה (כולל נתוני הלקוח והנתונים שבחשבון הלקוח ובכל חשבונות משתמשי הקצה שלו) מהצד המאמת; (vi) להסיר או להשבית כל אחד מהשירותים, מהמוצרים הנוספים או משירותים/מוצרים אחרים שהופעלו, שנעשה בהם שימוש, שהורדו או שהותקנו באמצעות חשבון הלקוח או כל חשבון משתמש קצה שמתאים לשם הדומיין; וגם (vii) להשעות או לסיים את השימוש בשירותים.

   3. 7.3 מחיקת נתונים. בהתאם לאופן שבו השירותים פועלים ומנוהלים, ובתנאי שלא הושעה השימוש בשירותים על פי ההסכם הזה, הלקוח או משתמשי הקצה שלו רשאים למחוק או לייצא את נתוני הלקוח ו/או למחוק את החשבונות של הלקוח או משתמשי הקצה שלו, לפני שהצד המאמת קיבל בעלות ושליטה על שם הדומיין ועל כל החשבונות של משתמשי הקצה המשויכים אליו (לרבות חשבון הלקוח). לאחר שהצד המאמת יקבל בעלות ושליטה על שם הדומיין ועל כל החשבונות של משתמשי הקצה המשויכים אליו (כולל חשבון הלקוח), ובהתאם לאופן הניהול של השירותים, ייתכן שהלקוח או משתמשי הקצה שלו לא יוכלו למחוק את החשבון או החשבונות של משתמשי הקצה ולא יוכלו למחוק או לייצא נתונים של הלקוח.

   4. 7.4 הוראות לעיבוד נתונים. אם לא ננקטה שום פעולה כדי למחוק או לייצא את נתוני הלקוח לפני שהצד המאמת מקבל בעלות ושליטה על שם הדומיין ועל כל החשבונות של משתמשי הקצה המשויכים אליו (כולל חשבון הלקוח), אז על אף כל תנאי המנוגד לכך בנספח לעיבוד נתונים ב-Cloud (אם חל עליו), הלקוח מכיר בכך שהתנאים האלה הספציפיים לשירות הם חלק מההסכם, וככאלה, הם נחשבים להוראות מפורשות מצד הלקוח ל-Google: (א) לשמור לאחר סיום ההסכם כפי שמתואר בסעיף 7.6 (סיום לאחר אימות דומיין) את כל נתוני הלקוח שהוא לא מחק לפני הסיום; ו-(ב) לדאוג שנתוני הלקוח השמורים האלה יהיו זמינים לצד המאמת.

   5. 7.5 הבעת הסכמה לניהול. במקרים הרלוונטיים, הלקוח מסכים לאפשר: (א) לצד המאמת את הגישה והיכולות המתוארות בהסכם; ו-(ב) ל-Google לסַפֵּק לצד המאמת את הגישה ואת היכולות המתוארות בהסכם.

   6. 7.6 סיום לאחר אימות דומיין. אם הצד המאמת הוא צד שלישי, ההסכם הזה יסתיים אוטומטית ברגע שהצד המאמת יקבל בעלות ושליטה על שם הדומיין ועל כל החשבונות של משתמשי הקצה המשויכים לדומיין (כולל חשבון הלקוח). לשם הבהרה, אין בסעיף זה כדי לפגוע באף זכות של משתמש קצה שייתכן שתינתן על ידי הצד המאמת במסגרת הסכם Google Workspace (נפרד) שייחתם על ידו.

   7. 7.7 הגבלות על השירותים. ייתכן שחלק מהשירותים, מהתכונות ומהפונקציות יהיו זמינים רק לאחר ששם הדומיין יאומת.

  8. 8. שירותי טלפוניה ב-Google. התנאים שבהמשך חלים רק על (i)‏ Google Voice ועל (ii) השימוש ב-Google Meet לביצוע שיחות יוצאות ולקבלת שיחות נכנסות ('טלפוניה של Google Meet'), ככל שרלוונטי (ולצורכי סעיף 8 כאן, שירותי הטלפוניה של Google Voice ו-Google Meet מכונים יחד 'שירותי טלפוניה ב-Google'). התנאים האלה כוללים מידע חשוב על הגבלות של שירותי חירום. יש לקרוא בעיון:

   1. 8.1 הצדדים ומבנה החוזה בשירותי הטלפוניה ב-Google.

    1. (א) ספק שירותי הטלפוניה ב-‏Google‏ (GTSP). בכפוף לתנאים שמפורטים בסעיף 8.1(ד), השותף העצמאי הרלוונטי של Google כמפורט ברשימה הרלוונטית של ספקי השירות והטלפוניה (שותף עצמאי כזה יכונה בכל מקרה 'ספק שירותי הטלפוניה ב-Google' או 'GTSP') יספק ללקוח שירותי טלפוניה ב-Google כמתחייב בחוזה, כפי שמתואר בסעיף 8.1(ב) (מבנה ההסכם של שירותי הטלפוניה ב-Google).

    2. (ב) מבנה ההסכם של שירותי הטלפוניה ב-Google. בכפוף לסעיף 8.1(ד), וביחס לשירותי הטלפוניה הרלוונטיים ב-Google בלבד, הישות של Google Workspace היא סוכנת מורשית של ספק שירותי הטלפוניה ב-Google‏ (GTSP) והיא מחויבת בחוזים מטעם ה-GTSP. לפיכך:

     1. (i) אם לקוח בוחר להזמין כל שירות טלפוניה ב-Google נוסף על שירותים אחרים שהלקוח הזמין בכפוף להסכם, הסעיף 8.1 שמופיע כאן, יחד עם התנאים האחרים בהסכם (כולל הנספח לעיבוד נתונים ב-Cloud וכל הגבלות החבות) יהוו הסכם נפרד ('הסכם טלפוניה ב-Google') שייחתם בין ה-GTSP הרלוונטי (דרך הישות של Google Workspace והסוכן המורשה שלה) והלקוח, ביחס לשירותי הטלפוניה ב-Google האלה בלבד, בכפוף לתנאים הנותרים בסעיף 8.1 הזה.
     2. (ii) ההסכם של שירותי הטלפוניה ב-Google ייכנס לתוקף החל ממועד הכניסה לתוקף של ההזמנה הראשונית של הלקוח לשירותי טלפוניה ב-Google. בכפוף לתנאים שלו לסיום מוקדם, ההסכם יהיה בתוקף עד שהמוקדם מבין שני התרחישים האלה יקרה: (א) סיום של ההסכם של שירותי הטלפוניה ב-Google בהתאם לתנאים שלו, או (ב) סיום או פקיעת התוקף של ההסכם. ההסכם של שירותי הטלפוניה ב-Google יחליף את ההסכם רק ביחס לשירותי הטלפוניה ב-Google.
     3. (iii) למטרות ההסכם של שירותי הטלפוניה ב-Google, כל ההתייחסויות ל'הסכם' הוחלפו ל'ההסכם של שירותי הטלפוניה ב-Google', ההתייחסויות לישות 'Google' הוחלפו ב-'GTSP' וההתייחסויות ל'שירותים' או ל'שירותי ליבה' הוחלפו ב'שירותי טלפוניה ב-Google' (למעט ההתייחסויות שמצוינות בסיכום השירותים ובסעיף 8 שכאן בתנאים הספציפיים לשירות).
     4. (iv) הלקוח רשאי לאכוף זכויות והטבות מתוקף ההסכם של שירותי הטלפוניה ב-Google כנגד GTSP בלבד ולא כנגד הישות של Google Workspace, ויהיה מחויב להסכם של שירותי הטלפוניה ב-Google (כולל התחייבויות לשלם את כל העמלות הרלוונטיות) ל-GTSP בלבד ולא לישות של Google Workspace.
     5. (v) על אף כל האמור בסתירה לכך בהסכם זה, במקרה של סתירה בין הסעיף 8.1 שכאן לכל תנאי אחר בהסכם של שירותי הטלפוניה ב-Google (כולל הסעיף 'תנאים סותרים' בהסכם והסעיף 'קדימות' בנספח לעיבוד נתונים ב-Cloud), התנאים בסעיף 8.1 שכאן הם הקובעים.
     6. (vi) כל צד רשאי לסיים את ההסכם של שירותי הטלפוניה ב-Google בנפרד מההסכם כפי שהוגדר בסעיף 'תקופת ההסכם וסיומו' בהסכם. אם הלקוח יסיים את השימוש שלו ב-Google Voice כפי שמתואר בסעיף 8.10 (סיום השימוש ב-Google Voice מצד הלקוח), סיום כזה יסיים אוטומטית את ההסכם של שירותי הטלפוניה ב-Google.
    3. (ג) תנאים אזוריים. התנאים האזוריים הם חלק מההסכם של שירותי הטלפוניה ב-Google, והם חלים על משתמשי הקצה שמשתמשים ב-Google Voice במדינה שמתוארת בתנאים האזוריים.

    4. (ד) תחולת ההסכם. ללקוחות שהכתובת לחיוב שלהם היא בקנדה, צרפת או איטליה: (i) סעיף 8.1(א) (ספק שירותי הטלפוניה ב-Google) וסעיף 8.1(ב) (מבנה ההסכם של שירותי הטלפוניה ב-Google) לא חלים על Google Voice‏; (ii) ‏Google תספק את Google Voice ללקוח; וכן (iii) בנוגע ל-Google Voice, כל ההתייחסויות לספק שירותי הטלפוניה ב-‏Google‏ או ל-GTSP בתנאים הספציפיים לשירות האלה, משמעותן היא Google.

   2. 8.2 אספקת שירותי הטלפוניה ב-Google.

    1. (א) שימוש בנתונים.
     1. (i) איסוף נתונים ושימוש בהם. GTSP יאסוף נתוני לקוח וישתמש בהם בהתאם לגילוי הנאות על פרטיות לשירותי הטלפוניה ב-Google שמפורט בכתובת https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/privacy_disclosure.html.
     2. (ii) מאגרי מנויים. GTSP לא יספק מספרי Google Voice של הלקוח או של משתמשי הקצה שלו לשירותי מאגר, אלא אם הלקוח ביקש לעשות זאת או אם החוק מחייב זאת.
    2. (ב) ספקי שירותי טלפוניה.
     1. (i) ספקים שהם שותפים עצמאים. GTSP יכול להשתמש בשותפים עצמאיים כדי לספק שירותי טלפוניה ב-Google כפי שמפורט ברשימת ספקי השירות והטלפוניה.
     2. (ii) ספקי טלפוניה שאינם שותפים עצמאים. GTSP והשותפים העצמאים שלו משתמשים בצדדים שלישיים שאינם שייכים ל-Google המחויבים בחוזה משנה ('ספקי טלפוניה') כדי לנתב שיחות טלפון נכנסות ויוצאות, כמתחייב בחוזה, דרך מערכת הטלפוניה העולמית (PSTN). ספקי הטלפוניה והמיקומים שלהם מפורטים ברשימת ספקי השירות והטלפוניה. בשימוש בשירותי הטלפוניה של Google, הלקוח מורה ל-GTSP לערב, בעצמו ודרך השותפים העצמאים שלו, את ספקי הטלפוניה כדי:
      1. (1) לנתב שיחות טלפון נכנסות ויוצאות, כפי שרלוונטי; וגם
      2. (2) לעבד נתוני לקוחות בתור נאמני מידע עצמאים במדינות שבהן הם ממוקמים:
       1. א) במידה המינימלית הנדרשת לניתוב כזה; וגם
       2. ב) בהתאם לחוקים החלים [לרבות חוקי הגנה על נתונים ותקנות תקשורת (טלקומוניקציה) אירופאיים].
    3. לשם הבהרה, ספקי טלפוניה אינם מעבדי מידע משניים (כפי שמוגדר בנספח לעיבוד נתונים ב-Cloud).
   3. 8.3 תנאי תשלום נוספים.

    1. (א) חשבוניות של שירותי הטלפוניה ב-Google. עמלות רלוונטיות ועלויות נוספות שנובעות משימוש של לקוח או של משתמש קצה בשירותי הטלפוניה ב-Google מחויבות בחשבונית נפרדת משירותי Google Workspace אחרים, והן כפופות לתנאי התשלום של ההסכם של שירותי הטלפוניה ב-Google.
    2. (ב) תעריפי שיחות. נוסף על העמלות, הלקוח ישלם ל-GTSP עבור שיחות לפי שימוש, אם רלוונטי. עלויות השימוש האלה מחושבות לפי תעריפי השיחות החלים באותו זמן.
    3. (ג) מיסים. על אף כל האמור בסתירה לכך בהסכם של שירותי הטלפוניה ב-Google, הלקוח ישלם את כל המיסים החלים ללא תלות באישורים כלשהם לפטור ממס. מיסים שמחויבים בחשבונית יכולים לכלול מיסים שקשורים לשימוש של משתמשי קצה, מחוץ למדינה שבה נעשה השימוש, בשירותי הטלפוניה ב-Google.
   4. 8.4 דרישות של Google Voice; כתב ויתור של GTSP.

    1. (א) דרישות של Google Voice. הסעיף 8.4(א) חל על Google Voice בלבד ולא על הטלפוניה של Google Meet. ייתכן שכדי להשתמש ב-Google Voice יידרש חיבור נפרד בפס רחב או בחבילת גלישה ושהמכשיר של משתמש הקצה יעמוד בדרישות טכנולוגיות מינימליות מסוימות. GTSP יעמיד לרשות הלקוח את התיאור של כל הדרישות המינימליות למכשיר. שימוש מחוץ למדינה או שימוש אחר בנדידה ב-Google Voice עשוי לגרור עלויות גבוהות יותר שמפעילי הרשתות הסלולריות יגבו ממשתמשי הקצה.
    2. (ב) כתב ויתור של GTSP. GTSP אינו אחראי לכל הפרעה או כשל בשירותי הטלפוניה ב-Google בגלל עיכובים, הפסקות שירות או הפרעות: (i) בחבילת הגלישה של הלקוח, (ii) ברשת של ספקי הטלפוניה או (iii) בפעולת המכשירים של הלקוח או של משתמשי הקצה. ייתכן שהשימוש בשירותי הטלפוניה ב-Google במכשירים ניידים ינצל את חבילת הגלישה וחבילת השיחות של משתמשי הקצה, שנרכשו ממפעילי הרשת הסלולרית שלהם.
   5. 8.5 היכולות של Google Voice. הסעיף 8.5 חל על Google Voice בלבד ולא על הטלפוניה של Google Meet.

    1. (א) הקצאת מספרים וזמינותם. כאשר Google Voice מאשרת הקצאה של מספרי טלפון, יחולו התנאים האלה:
     1. (i) ייתכן שכדי להפעיל מספר, GTSP יצטרך לאסוף מידע לפי דרישת תקנות התקשורת (טלקומוניקציה) החלות, לרבות כתובת למקרי חירום ומזהה מס של הלקוח;
     2. (ii) בחלק מהמדינות, הכתובת למקרי חירום של הלקוח צריכה להיות תואמת לאזור שמכוסה במספר שיוקצה;
     3. (iii) ייתכן שהמספר לא יופעל באופן מיידי כשתוגש הבקשה; וגם
     4. (iv) ייתכן שמספרים לא פעילים יוסרו מהחשבון של הלקוח.
    2. (ב) ניוד של מספרי טלפון. הלקוח יכול לנייד מספרי טלפון קיימים מספקי שירות אחרים אל Google Voice, במידה שבה Google Voice מאפשרת הקצאת מספרים. הלקוח יכול גם לבקש שמספרי טלפון שהוקצו ישוחררו לספק שירות אחר, בכפוף לסעיף 8.5(ב)(i)-‏(iv) שבהמשך.
     1. (i) ניוד מספרים פנימה. כדי להעביר מספר מספק שירות אחר, הלקוח צריך לבצע את התהליך שמפורט בכתובת support.google.com/a/go/voice-porting, לרבות עדכונים שיכולים להיות באתר זה מעת לעת. הלקוח יכול לנייד מספרים רק לחשבון פעיל. ייתכן שניוד מספרים אל Google Voice לא יהיה זמין בכל המקומות שבהם אפשר להשתמש ב-Google Voice.
     2. (ii) ניוד מספרים החוצה. כדי להעביר מספר מ-Google Voice אל ספק שירות אחר, הלקוח צריך לבצע את תהליך הניוד של אותו ספק שירות. GTSP יטפל בבקשת הניוד כשתתקבל על כך הודעה מספק השירות החדש שאליו הלקוח הגיש בקשת ניוד. GTSP אינו אחראי על כל עיכוב או הפרעה בשירות שייגרמו בשל תהליך ניוד המספר החוצה, בקשות לניוד לא מדויקות או שגויות שביצע הלקוח או ספק השירות החדש שלו, או בקשות ניוד שמקורן בתרמית שבוצעו על ידי צד שלישי.
     3. (iii) מחויבויות הלקוח. הלקוח אחראי על: (א) הדיוק של המידע שהוא מספק ל-GTSP בקשר לבקשת ניוד; (ב) העמלות שכרוכות בניוד מספר, לרבות עמלות הקשורות למספרים ולתוכניות שנותרים; וגם (ג) עמלות שטרם שולמו ל-GTSP בקשר למספר עד למועד שבו הסתיים תהליך הניוד של המספר, במידה שבה מותר על פי החוק החל.
     4. (iv) סיום השירות. GTSP יכול לשחרר כל מספר Google Voice לאחר הסיום או פקיעת התוקף של הרישיון הרלוונטי של משתמש הקצה, אם הלקוח לא מנייד את המספר לספק שירות אחר טרם הסיום או פקיעת התוקף.
    3. (ג) שיחה מזוהה. ‏Google Voice מאפשרת להציג את מספר Google Voice של הלקוח במכשיר המקבל, כאשר הדבר אפשרי מבחינה טכנית. לקוחות קצה יכולים להסתיר את הצגת המספר באופן קבוע, או כפי שיבחרו לגבי כל שיחה בנפרד. מסיבות טכניות, ייתכן ש-GTSP לא יוכל להסתיר מספר Google Voice בכל המקרים, לרבות שיחות למספרי חירום.
    4. (ד) חסימת מספרים. עם קבלת בקשה מהלקוח, GTSP יחסום או יבטל חסימה של השימוש ב-Google Voice לביצוע שיחות למספרים מסוימים, טווחי מספרים או סוגים של מספרים (לרבות שירותים בתשלום נוסף), במידה שבה הדבר בר-ביצוע מבחינה טכנית.
    5. (ה) הקלטת שיחות. ‏Google Voice יכול לאפשר למשתמשי קצה להקליט שיחות טלפון שהם יבחרו. הלקוח מסכים לא להקליט שיחות טלפון, ולא לאפשר למשתמשי הקצה שלו להקליט שיחות טלפון, בלי הבעת הסכמה, אם החוק והתקנות החלים מחייבים הבעת הסכמה.
   6. 8.6 הגבלות לשירותי הטלפוניה ב-Google. ייתכן שלא תהיה בשירותי הטלפוניה ב-Google:

    1. (א) אפשרות לבצע זיהוי קוד המדינה לשיחות יוצאות ממרכזייה ושיחות למספרים מקוצרים (ייתכן שיחולו עמלות נוספות על שיחות כאלה);
    2. (ב) תמיכה בשיחות גוביינא או בשיחות עם החזר כספי; או
    3. (ג) תמיכה בשיחות או בחיבורים למספרים מסוימים, לרבות מספרים עם תעריף פרימיום, למשל.
   7. 8.7 הגבלות על שימוש ב-Google Voice. הסעיף 8.7 חל על Google Voice בלבד ולא על הטלפוניה של Google Meet. הלקוח לא יבצע הקצאת משנה של מספרים ל-Google Voice, לא יספק גישה ולא יאפשר בדרך אחרת כל שימוש ב-Google Voice לאדם שגילו נמוך מגיל ההסכמה שנקבע בחוקים החלים בסמכות השיפוט הרלוונטית. GTSP רשאי להשעות או להשבית באופן סופי כל חשבון שנמצא בשימושם של אנשים כאלה או מוקצה להם.

   8. 8.8 שירותי חירום. סעיף המשנה 8.8(א) חל על הטלפוניה של Google Meet בלבד ולא על Google Voice. כל שאר סעיפי המשנה [(ב)-(ו)] של סעיף 8.8 חלים על Google Voice בלבד ולא על הטלפוניה של Google Meet.

    1. (א) חיוג חד-כיווני. חיוג לשירותי חירום אינו זמין לתכונות חיוג חד-כיווני של הטלפוניה של Google Meet. משתמשי קצה לא יוכלו להוציא או לקבל שיחות של שירותי חירום. באחריות הלקוח לוודא שיש למשתמשי הקצה גישה לאמצעים חלופיים לחיוג לשירותי חירום.
    2. (ב) חיוג דו-כיווני. חיוג לשירותי חירום נתמך ב-Google Voice. בשירותי חיוג לשירותי חירום בטלפוניה מבוססת-IP קיימות מגבלות בהשוואה לחיוג מסורתי לשירותי חירום. חיוג מבוסס IP יפעל באופן שונה מהחיוג המסורתי. בהוראות שבהמשך מתוארות המגבלות הללו וההבדלים בין שני סוגי החיוג. מגבלות נוספות למדינות ספציפיות מתוארות בתנאים האזוריים. הלקוח מכיר בזאת, ומקבל, את ההבדלים בין שירותי טלפוניה מסורתיים לבין שיחות טלפוניה מבוססת-IP בנוגע לשיחות לשירותי חירום, כפי שמפורט במסמך הזה:
     1. (i) תיאור של שירות חיוג לשירותי חירום. משתמשי קצה שמשתמשים בתכונות חיוג דו-כיווני של Google Voice יכולים לחייג ולקבל שיחות משירותי חירום ללא תוספת תשלום. שירותי החירום משתנים בהתאם למיקום של משתמש הקצה. כשמשתמש קצה יתקשר לשירותי חירום, GTSP יספק למרכזיית שיחות החירום את מספר הטלפון של משתמש הקצה ואת הכתובת שהלקוח סיפק ל-Google [כמפורט בסעיף 8.8(ד) (מחויבויות הלקוח) שבהמשך]. ייתכן שמשתמשי הקצה יצטרכו לציין את מיקומם הפיזי ולתת מספר לשיחה חוזרת כי המידע הזה לא קיים במרכזיית החירום.
     2. (ii) הגבלות על שירות חיוג לשירותי חירום. ההגבלות הבאות חלות על הזמינות של שירות החיוג של Google Voice לשירותי חירום: (א) ייתכן שהשירות לא יהיה זמין במקרים של הפסקות או הפרעות באינטרנט או בחשמל; (ב) ייתכן שבשיחות חירום יידרש זמן רב יותר להתחבר למוקד חירום לציבור (PSAP) מאשר בחיוג מסורתי בשירותי חירום. ייתכן גם שיישמע צליל של קו תפוס או שלא יתבצע חיבור; (ג) ייתכן ששיחות חירום יחוברו ל-PSAP כראוי, אבל מספר הטלפון או המיקום של משתמש הקצה לא יועבר אוטומטית, והמרכזייה של שירותי החירום לא תוכל להתקשר חזרה; (ד) ייתכן ששיחות חירום שמתבצעות בזמן נדידה ינותבו ל-PSAP המקומי שמשויך לכתובת הרשומה של משתמש הקצה (על הלקוח לייעץ למשתמש הקצה להשתמש בחייגן המקורי שלו בזמן נדידה); (ה) משתמשי קצה חירשים, כבדי שמיעה או עם הפרעות דיבור צריכים להתקשר לשירותי חירום מקומיים ישירות באמצעות TTY או שירות ממסר התקשרויות (טלקומוניקציות) במקום לחייג 711 או מספר מקומי מקביל; (ו) אם יש למשתמשי קצה כמה מכשירים שמשויכים למספר החשבון שלהם: (i) ייתכן ששיחות חוזרות מ-PSAP לא יצלצלו בכל המכשירים המשויכים, וגם (ii) ייתכן שבמרכזייה של שיחות החירום יופיע מספר שאינו המספר האישי של משתמש הקצה; (ז) אם משתמש הקצה השבית את השיחות הנכנסות, ייתכן שלא תהיה ל-PSAP אפשרות להתקשר חזרה; (ח) אם שיחה באמצעות Google Voice נכשלה, ייתכן שמשתמשי הקצה יופנו להשלמת שיחות החירום באמצעות החייגן המקורי במכשירים שלהם; וגם (ט) ביצוע שיחות חירום אינו זמין דרך שירות השיחות הזה אם: (i) נעשה שימוש בשירות Google Voice לשיחות נכנסות בלבד, או (ii) השיחות מופנות דרך רשת השיחות של ספק חבילות הסלולר של המשתמש, בשימוש בחייגן המקורי במכשיר של משתמש הקצה. בקנדה ובמקומות מסוימים אחרים, מרכזיית החירום של Google צריכה לומר ל-PSAP המתאים מהו המספר והמיקום שמסר המתקשר בשיחת החירום. עם זאת, אם המתקשר לא יכול למסור למרכזייה את המיקום שלו, הוא ינותב ל-PSAP שנותן שירות בכתובת הרשומה של המתקשר.
    3. (ג) שליחת הודעות טקסט לשירותי חירום. ייתכן ש-Google Voice לא יתמוך בשליחת הודעות טקסט לשירותי חירום. יכול להיות שתכונות של שליחת הודעות טקסט לשירותי חירום שזמינות דרך Google Voice לא יהיו זמינות כשמחוברים ב-Wi-Fi.
    4. (ד) מחויבויות הלקוח. בנוגע לסעיף 8.8(ב) (חיוג דו-כיווני), באחריות הלקוח: (i) לוודא שהכתובת של כל משתמש קצה שרשומה ב-Google Voice היא הכתובת הפיזית המעודכנת שממנה יעשה שימוש ב-Google Voice (אם לא יצוינו כתובות עדכניות, ייתכן חיבור למרכז שגוי למענה במקרי חירום ועיכוב במענה למקרה החירום של משתמשי הקצה); (ii) ליידע את משתמשי הקצה שהכתובות הפיזיות שלהם ישותפו עם ספקי טלפוניה; (iii) ליידע את משתמשי הקצה שייתכן שהם יצטרכו למסור ל-PSAP את המיקום הפיזי שלהם ומספר טלפון לשיחה חוזרת לאחר שהשיחה תחובר; (iv) לוודא שלמשתמשי הקצה יש גישה לאמצעי חלופי אחר להתקשרות לשירותי חירום; וגם (v) ליידע את משתמשי הקצה על המגבלות של שירותי החיוג בשעת חירום (הלקוח יכול להוריד תווית אזהרה, להדפיס אותה ולצרף אותה לכל המכשירים שייתכן שייעשה מהם שימוש ב-Google Voice. הכתובת להורדה היא support.google.com/voice/go/emergency-services).
    5. (ה) התראות על מקרי חירום. ייתכן שלא יתקבלו התראות על מקרי חירום דרך Google Voice אם המכשירים מוגדרים למצב Wi-Fi בלבד, או ששירות הסלולר אינו זמין.
    6. (ו) כתב ויתור על חבות של שירותי חירום. במידה המרבית המותרת על פי חוק, לא תחול שום חבות מתוקף ההסכם של שירותי הטלפוניה ב-Google [על בסיס חוזה, נזיקין (לרבות רשלנות) או אחר] על GTSP או על כל שותף עצמאי שלו בגין נזקים מכל סוג (לרבות נזקים ישירים ועקיפים) שייגרמו עקב שימוש או ניסיון לשימוש ב-Google Voice או בקשר אליו כדי לגשת לשירותי חירום. לרבות, אך לא רק, כל חוסר יכולת לגשת לשירותים האלה, כל עיכוב במענה של שירות חירום, התנהלות של מרכזים או מרכזיות במענה של שירותי חירום או אי-דיוקים במידע שסופק לשירותי החירום על ידי ספקי טלפוניה או צדדים שלישיים אחרים שעירב ה-GTSP או שותף עצמאי שלו כדי לאפשר מתן גישה לשירותי חירום.
   9. 8.9 השעיה. נוסף על זכויות ההשעיה שמתוארות בהסכם של שירותי הטלפוניה ב-Google, ל-GTSP יש זכות לחסום שיחות או הודעות יוצאות או נכנסות של שירותי הטלפוניה ב-Google אם הוא קובע באופן סביר שהלקוח או כל משתמש קצה השתמשו בשירותי הטלפוניה של Google כדי לעסוק בפעילויות האסורות הבאות:

    1. (א) יצירת הודעות מסחריות ללא אישור מצד המשתמש, או מתן אפשרות להפצתן; או
    2. (ב) ניפוח של תנועת השיחות (למשל, הזרמת תנועה – traffic pumping, תרמית חלוקת הכנסות בין-לאומית).
   10. 8.10 סיום ההסכם עם Google Voice מצד הלקוח. סעיף 8.10 חל על Google Voice בלבד ולא על הטלפוניה של Google Meet. נוסף על כל זכויות סיום אחרות, הלקוח רשאי לסיים את השימוש ב-Google Voice בכל זמן באמצעות העברת הודעה כתובה ל-GTSP. הלקוח חייב להפסיק את השימוש ב-Google Voice מייד עם הסיום.

   11. 8.11 הגדרות נוספות.

    1. 'תעריפי שיחות' הם תעריפי השיחות המעודכנים לאותו זמן (i) עבור Google Voice כפי שמתואר בכתובת https://voice.google.com/rates, ו-(ii) עבור הטלפוניה של Google Meet כפי שמתואר בכתובת https://meet.google.com/u/0/tel/rates.

    2. 'משתמשי קצה' כוללים, (i) בהגדרה לצורכי Google Voice, משתמשים אפשריים שעשויים להיות נוכחים במיקום הפיזי שבו נמצא מכשיר המחובר ל-Google Voice שניתן להשתמש בו; וגם (ii) בהגדרה לצורכי Google Meet, משתמשים אפשריים שייתכן שישתמשו בשירותי הטלפוניה של Google Meet כדי לחייג בשביל להצטרף לפגישה ב-Google Meet או לעזוב אותה.

    3. 'עמלות' כוללות, בהקשר של Google Voice, את העמלות שמתוארות בכתובת https://workspace.google.com/products/voice.

    4. 'ישות Google Workspace' היא ישות Google שהלקוח חתום איתה על חוזה עבור שירותי Google Workspace אחרים, כפי שמוגדר בהסכם.

    5. 'מוקד חירום לציבור' או 'PSAP' הוא מרכז השירות הציבורי למענה לשיחות חירום הרלוונטי לפי המיקום הרשום של משתמש הקצה.

    6. 'תנאים אזוריים' הם התנאים שמפורטים בכתובת https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/regional_terms.html.

    7. 'ספק טלפוניה' המונח הזה הוגדר בסעיף 8.2(ב) (ספקי שירותי טלפוניה) במסמך הזה של התנאים הספציפיים לשירות.

    8. 'רשימת ספקי השירות והטלפוניה' היא הרשימה של ספקי השירות והטלפוניה המעודכנת לאותו זמן: (i) עבור Google Voice בכתובת https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/providers.html ו-(ii) עבור הטלפוניה של Google Meet בכתובת https://workspace.google.com/terms/service-terms/meet-telephony/providers.htm.

    *אם מסמך אופליין מתייחס אל 'ספק שירות של Google Voice', או 'GVSP', ההתייחסויות האלה נחשבות 'ספק שירותי טלפוניה ב-Google', או 'GTSP', כפי שמשתמשים במונח במסמך הזה של התנאים הספציפיים לשירות ובהסכם של שירותי הטלפוניה ב-Google.

 1. 9. Google SIP Link. ‏Google SIP Link זמין במדינות שבהן Google Voice זמין (כפי שמפורט בכתובת https://support.google.com/a/answer/9206529 או בכתובת URL שמחליפה אותה) ובמדינות שמפורטות בכתובת https://support.google.com/a?p=sipcountries (או בכתובת URL שמחליפה אותה). הלקוח יכול להשתמש ב-Google SIP Link כדי לבצע שיחות עם Google Voice באמצעות משלב מערכות, ספק או שותף אחר של הלקוח שמספקים שירותי טלפוניה ללקוח בנפרד מ-Google Voice‏ ('ספק SIP'), גם אם הלקוח לא רכש את Google Voice. התנאים הבאים חלים על השימוש של הלקוח ב-Google SIP Link:

  1. (א) ניוד מספרי טלפון לספק ה-SIP של הלקוח חייב להתבצע על ידי ספק ה-SIP.
  2. (ב) ידוע ללקוח ומקובל עליו ש-Google יכולה לבצע שיחות ללקוח כדי לאמת את הגדרות Trunk של הלקוח או כדי לאמת את הבעלות על מספר. הלקוח מסכים לקבל את כל סוגי השיחות הנ"ל, לרבות ממערכת אוטומטית.
  3. (ג) הלקוח אחראי לוודא שכל השיחות לשירותי החירום שיבוצעו על ידי משתמשים ב-Google SIP Link ינותבו דרך ספק ה-SIP. כמו כן, הלקוח חייב לעדכן על שינויים במיקום או בכתובת לצורך שירותי חירום דרך ספק ה-SIP.
  4. (ד) לשם הבהרה, ספקי SIP אינם מעבדי מידע משניים (כפי שמוגדר בנספח לעיבוד נתונים ב-Cloud).
 1. 10. Google Drive. התנאים שבהמשך חלים על Drive בלבד:

  1. 10.1 שימוש ב-Google Drive להפצת תוכן. ‏Google Drive אינו מיועד לשימוש כרשת להפצת תוכן, ו-Google רשאית להגביל את השימוש ב-Google Drive ואת הגישה אליו אם היא קובעת, לפי שיקול דעתה באופן סביר, שהשימוש שנעשה ב-Google Drive מפר את ה-AUP, או שבוצעה הפצה שמהווה הפרה, הפצה לא חוקית או הפצה בכמויות גדולות של תוכן, לרבות סרטונים. כל סרטון שנמצא ב-Google Drive שמשותף באופן ציבורי מחוץ לדומיין של הלקוח חייב לעמוד בהנחיות הקהילה של YouTube (שזמינות בכתובת https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/‎‏ או בכתובת URL שמחליפה אותה).

 1. 11. מחקר בנושא חוויית המשתמש. אם הלקוח נרשם לתוכנית המחקר בנושא חוויית המשתמש ב-Google Cloud עבור Google Workspace, ההשתתפות של הלקוח תהיה כפופה לנספח פאנל המחקר בנושא חוויית המשתמש ב-Google Cloud, שזמין בכתובת https://cloud.google.com/terms/user-experience-research.

 1. 12. הצפנה מצד הלקוח. Google אינה אחראית לכל היבט שקשור לשירות החיצוני לניהול מפתחות הצפנה (KMS) שהלקוח בחר. הלקוח נושא באחריות הבלעדית לשירות הזה, כולל כל מפתחות ההצפנה שנוצרו על ידי שירות ניהול המפתחות (KMS) לצורך שימוש בהצפנה מצד הלקוח. גם אם נאמר אחרת בנספח לעיבוד נתונים ב-Cloud, ‏Google לא תוכל לשחזר כל מפתח הצפנה או כל נתוני לקוחות שהוצפנו על ידי מפתח ההצפנה הזה, אם מפתח ההצפנה אבד, נגנב או פגום. ההצפנה מצד הלקוח תהיה בלתי זמינה לחלוטין עבור כל השירותים הרלוונטיים אם שירות ניהול המפתחות (KMS) החיצוני נקטע או לא נגיש.

 1. 13. תנאים אזוריים.

  1. 13.1 יפן. אם הכתובת לחיוב של הלקוח היא ביפן, אז Gmail, ‏Chat ו-Meet יסופקו על ידי Google Connect Asia Pacific Pte. Ltd.‎ ‏('GCAP'), אף על פי שהחשבוניות עדיין יישלחו על ידי Google Asia Pacific Pte. Ltd.‎. בהקשר של השירותים שלעיל בלבד, Google Asia Pacific Pte. Ltd.‎ היא סוכן מורשה של GCAP, והיא יוצרת חוזים בשם GCAP.

  2. 13.2 צרפת. הלקוח חייב לפעול בהתאם למדיניות האבטחה הכללית של צרפת למערכות מידע רפואי ובריאותי (PGSSI-S) במידה הרלוונטית.

גרסאות קודמות

31 2022 באוקטובר

11 2022 באוקטובר

22 בספטמבר 2022

19 בספטמבר 2022

7 ביולי 2022

31 במרץ 2022

15 במרץ 2022

1 בפברואר 2022

30 בספטמבר 2021

3 ביוני 2021

14 באפריל 2021

21 בדצמבר 2020

6 באוקטובר 2020