Policy för tillåten användning av Google Workspace

Användningen av tjänsterna regleras av denna policy om tillåten användning (”PTA”).

Om inget annat definieras här har termer med versaler den innebörd som anges i tillämpligt avtal (”avtal”) mellan kund, återförsäljare eller annan auktoriserad användare (”du”) och Google.

Du förbinder dig att inte, och att inte tillåta tredje part eller dina slutanvändare, att använda tjänsterna:

 • för att skapa eller underlätta för oönskade massutskick av kommersiell e-post,
 • för att bryta mot, eller uppmuntra till brott mot, andras lagenliga rättigheter,
 • i olagliga, kränkande, oanständiga, ärekränkande eller bedrägliga syften,
 • för att avsiktligen sprida virus, maskar, trojaner, felaktiga filer, bluffar eller annat skadligt eller bedrägligt material,
 • för att störa användningen av tjänsterna, eller den utrustning som används för att tillhandahålla tjänsterna, hos kunder, auktoriserade återförsäljare eller andra behöriga användare,
 • för att ändra, inaktivera, störa eller kringgå någon aspekt av tjänsterna,
 • för att testa eller bakåtkompilera tjänsterna i syfte att söka efter begränsningar, sårbarheter eller för att undgå filtrering,
 • för att ge flera personer åtkomst till ett enskilt slutanvändarkonto på annat sätt än via delegeringsfunktionerna i tjänsterna,
 • för att skapa slutanvändarkonton som är tilldelade till företagsfunktioner snarare än till personer i syfte att dela filer inom eller utanför domänen,
 • för att sälja slutanvändarkonton eller delar av dem som läggs till i en kommersiell produkt som erbjuds till tredje part
 • för att registrera ljud- eller videokommunikation utan medgivande om sådant medgivande krävs enligt lagar och regler (kunden är ensam ansvarig för att garantera efterlevnad med alla tillämpliga lagar och regler i relevanta jurisdiktioner).

Om du använder Google Workspace for Education, samtycker du till att använda tjänster eller ytterligare tjänster som görs tillgängliga för slutanvändare i utbildningsändamål, enligt skolans godkännande. Skolan måste erhålla förälders medgivande för insamling och användning av personliga uppgifter i de ytterligare tjänster som de ger slutanvändarna åtkomst till innan de tillåter slutanvändare under 18 att använda dessa tjänster.

Din underlåtenhet att följa PTA kan leda till avstängning eller uppsägning, eller båda delarna, av tjänsterna enligt avtalet.