Tjänstöversikt

Om inget annat anges omfattas Google Workspace-tjänsterna (kallades tidigare G Suite) nedan av Google Workspace-tjänsteschemat för Google Cloud-huvudavtalet eller andra avtal under vilka Google samtycker till att tillhandahålla de relevanta tjänsterna (”Google Workspace-avtal”). Vissa tjänster eller utgåvor nedan kan omfattas av de Tjänstspecifika villkoren som finns på https://workspace.google.com/terms/service-terms/.

Google Workspace-tjänster:

 • Tjänster

  • Med ”Kryptering på klientsidan” kan en organisation använda sina egna krypteringsnycklar för att kryptera tillämplig Kunddata till vissa Tjänster enligt beskrivningen på https://support.google.com/a/answer/10741897 eller en efterföljande webbadress.

  • Cloud Identity-tjänster” beskrivs på https://cloud.google.com/terms/identity/user-features.html eller en efterföljande webbadress.

  • Med ”Dataregioner för företag” kan Administratörer tillämpa inställningar för dataregionspolicyer på vissa regioner för alla eller ett urval av Slutanvändare för viss primär vilande data (inklusive säkerhetskopior) inom Kunddata, enligt beskrivningen på https://support.google.com/a/answer/9223653.

  • Gemini" är ett konversationsverktyg med artificiell intelligens som Slutanvändare kan utnyttja för att brainstorma idéer, väcka kreativiteten och öka produktiviteten. Den utgåva av Gemini som erbjuds som en Google Workspace-tjänst är enbart tillgänglig i samband med Gemini for Google Workspace (enligt vidare beskrivning nedan).

  • Gemini for Google Workspace” (kallades tidigare Duet AI for Google Workspace) gör att Slutanvändare kan använda funktioner för generativ artificiell intelligens som hjälp för att skriva innehåll, organisera filer, visualisera information, snabba på arbetsflöden och hålla bättre möten.

  • Med ”Gmail” kan Kunder skicka och ta emot e-postmeddelanden.

  • Med ”Google Kalender” kan Slutanvändare hantera personliga kalendrar, organisations- och teamkalendrar.

  • Med ”Google Chat” kan Slutanvändare kommunicera i realtid via en utökad plattform för chattmeddelanden och gruppsamarbete.

  • Google Cloud Search” tillhandahåller Slutanvändare sök- och assistansalternativ i vissa Tjänster för Google Workspace och externa datakällor (i tillämpliga fall).

  • Med ”Google Kontakter” kan Slutanvändarna kan importera, lagra och visa kontaktuppgifter samt skapa personliga grupper av kontakter som kan användas för att skicka e-postmeddelanden till många personer samtidigt.

  • Med ”Google Dokument”, ”Google Kalkylark”, ”Google Presentationer” och ”Google Formulär” kan Slutanvändarna skapa, redigera, dela, samarbeta, rita, exportera och bädda in innehåll i dokument, kalkylark, presentationer och formulär.

  • Med ”Google Drive” kan Slutanvändare lagra, överföra, visa och dela filer.

  • Med ”Google Groups for Business” kan Slutanvändare kommunicera med hjälp av samarbetsgrupper och Administratörer kan konfigurera funktioner och tjänster för olika grupper av Slutanvändare.

  • Med ”Google Jamboard” kan Slutanvändare skapa, redigera, dela, samarbeta, rita, exportera och bädda in innehåll i ett dokument.

  • Med ”Google Keep” kan Slutanvändare skapa, redigera, dela och samarbeta i anteckningar, listor och ritningar.

  • Med ”Google Meet” kan Slutanvändare kommunicera i realtid via videomöten med få eller många deltagare, inklusive via uppringning (operatörsavgifter kan tillkomma). Samtal i Google Meet tillhandahålls av enheterna som anges på https://workspace.google.com/terms/service-terms/meet-telephony/providers.html. Nödsamtal stöds inte för Google Meet.

  • Med ”Google SIP Link” kan Kunder ansluta sin operatörstjänst till funktionerna i Google Voice via sin egen sessionsgränskontroll från tredje part och operatörstrunk, separat från (och utan krav på köp av) Google Voice. Med Google SIP Link kan Kunder använda de utökade programvarufunktionerna i Google Voice, samtidigt som Kundens befintliga operatörsrelation och interna dirigeringsutrustning och lösningar för telefoni bibehålls. Google SIP Link är endast tillgängligt i länder som anges på https://support.google.com/a?p=sipcountries eller på en efterföljande webbadress. Ytterligare avgifter tillkommer för användning av Google SIP Link.

  • Med ”Google Sites” kan Slutanvändare skapa en webbplats och dela den med en grupp andra Slutanvändare.

  • Med ”Google Tasks” kan Slutanvändare skapa, redigera och hantera sina uppgifter.

  • Google Arkiv” tillhandahåller sök- och exportfunktioner, dataarkivering, lagring och funktioner för elektronisk bevisanskaffning. Kunderna måste fortsätta använda/köpa Google Arkiv för Google om de vill behålla arkiverad data.

  • Google Voice” är en administrarörshanterad IP-baserad telefonitjänst där Kunderna kan tilldela och hantera telefonnummer som Slutanvändare kan använda och där Slutanvändare kan ringa och besvara samtal via de tilldelade numren. Google Voice tillhandahålls av Google-partner enligt beskrivningen i de Tjänstspecifika villkoren för Google Voice. Google Voice är enbart tillgängligt i länder som anges på https://support.google.com/a/answer/9206529 eller på en efterföljande webbadress. Ytterligare avgifter tillkommer för användning av Google Voice.

  • Säkra kontroller i Google Workspace” och ”Säkra kontroller Plus i Google Workspace” ger vissa efterlevnads- och säkerhetskontroller i Google, enligt beskrivningen på https://support.google.com/a/answer/13880647. För Säkra kontroller Plus i Google Workspace inkluderar de åtkomsthantering (geografiska begränsningar på supportåtgärder från Google rörande Kunddata) och andra tilläggsfunktioner.

  • Google Workspace Migrate” är en administratörshanterad lokal tjänst för migrering av Slutanvändardata till Kundens Google Workspace-konto.

  • Internationella samtal i Meet” har stöd för utökade möjligheter att ringa in till och ut från Google Meet-videomöten.

  • Ytterligare lagringsutrymme i Workspace” gör att Kunderna kan öka den totala mängden tillgängligt gemensamt lagringsutrymme.

  • ”Workspace-tillägg” är, sammantaget, Dataregioner för företag, Gemini for Google Workspace, Google SIP Link, Google Voice, Säkra kontroller i Google Workspace, Säkra kontroller Plus i Google Workspace, Internationella samtal i Meet och Ytterligare lagringsutrymme i Workspace, enligt beskrivningen nedan.

  • Sökningar och smarta funktioner möjliggör förbättrad sökning och hämtning i alla tjänster, gör att det går att söka i innehåll mellan produkter samt möjliggör automatisk kategorisering av innehåll för användning i aktiva tjänster.

 • Andra tjänster

  • "AppSheet" är en webbaserad plattform som är tillgänglig för allmänheten på https://www.appsheet.com. Organisationer kan använda den för att skapa och vara värd för appar utan behov av komplicerad eller omfattande kodning. För återförsäljare, distributörer eller leverantörer av Tjänsterna är AppSheet en Begränsad tjänst enligt Google Cloud Partner Advantage-programmet.

Workspace-tillägg:

 • Tillägg för Google Workspace kan läggas till mot en ytterligare kostnad, om inget annat anges, i vissa utgåvor av Google Workspace, enligt beskrivningen i tabellen över Google Workspace-utgåvor/SKU nedan.

 • Gemini for Google Workspace-tillägg

  • AI Meetings and Messaging” är en separat SKU som gör att slutanvändare kan få åtkomst till funktioner för generativ AI i Google Meet enligt beskrivningen på https://support.google.com/a/answer/13623623#get_gemini.

  • AI Security” är en separat SKU som gör att kunderna kan få åtkomst till säkerhetsrelaterde funktioner för generativ AI i Google Drive enligt beskrivningen på https://support.google.com/a/answer/13623623#get_gemini.

  • Gemini Business” är en version av Gemini for Google Workspace där Slutanvändare kan få åtkomst till funktioner för generativ AI i vissa Google Workspace-tjänster, i enlighet med de användningsgränser som har allokerats per Slutanvändarlicens enligt beskrivningen på https://support.google.com/a?p=gemini_limits (kan komma att ändras från tid till annan).

  • Gemini Enterprise” (som tidigare kallades Duet AI for Google Workspace Enterprise) är en version av Gemini for Google Workspace som gör att Slutanvändare kan få åtkomst till funktioner för generativ AI i vissa Google Workspace-tjänster enligt beskrivningen på https://support.google.com/a?p=gemini_limits.

  • Gemini Education” är en version av Gemini for Google Workspace där Slutanvändare kan få åtkomst till funktioner för generativ AI i vissa Workspace-tjänster i deras utgåva av Google Workspace Education, i enlighet med de användningsgränser som har allokerats per Slutanvändarlicens enligt beskrivningen på https://support.google.com/a?p=gemini_limits.

  • Gemini Education Premium” är en version av Gemini for Google Workspace som gör att Slutanvändare kan få åtkomst till funktioner för generativ AI i vissa Google Workspace-tjänster i deras utgåva av Google Workspace for Education enligt beskrivningen på https://support.google.com/a?p=gemini_limits.

 • Tillägg för Google Voice och Google SIP Link

  • Voice Starter” är en version av Google Voice för upp till 10 Slutanvändare i ett land.

  • Voice Standard” är en version av Google Voice som har stöd för valfritt antal Slutanvändare i ett land och även inkluderar Google SIP Link, kompatibilitet med fasta telefoner och funktioner för virtuell receptionist på flera nivåer.

  • Voice Premier” är en version av Google Voice som har stöd för valfritt antal Slutanvändare i flera länder och även inkluderar Google SIP Link, kompatibilitet med fasta telefoner, funktioner för virtuell receptionist på flera nivåer och en funktion för avancerad rapportering.

  • Google SIP Link Standard” är en version av Google SIP Link som har stöd för valfritt antal Slutanvändare i ett land och även inkluderar kompatibilitet med fasta telefoner och funktioner för virtuell receptionist på flera nivåer.

  • Google SIP Link Premier” är en version av Google SIP Link som har stöd för valfritt antal Slutanvändare i flera länder och även inkluderar kompatibilitet med fasta telefoner och funktioner för virtuell receptionist på flera nivåer.

 • Internationella samtal i Meet

  • Internationella samtal i Meet” är en separat SKU utan prenumerationskostnad. Användningen debiteras per minut.

 • Ytterligare lagringsutrymme i Workspace

  • Ytterligare lagringsutrymme i Workspace” är en separat SKU som kan läggas till i valfri Google Workspace-utgåva så länge utgåvan inte begränsar lagringen på Slutanvändarbasis. Kunderna kan öka den totala mängden gemensamt lagringsutrymme med 10 TB för varje prenumeration på ytterligare lagringsutrymme i Workspace som köps. Det finns ingen gräns för hur många prenumerationer på ytterligare lagringsutrymme som kan köpas.

Google Workspace-utgåvor/SKU:er:

 • I tabellen nedan listas alla utgåvor av Google Workspace eller G Suite, de Tjänster som ingår i respektive utgåva, de Workspace-tillägg som kan läggas till i respektive Workspace-utgåva sam Andra tjänster som är tillgängliga.

 • ”Huvudtjänsterna” (enligt användningen i tabellen nedan) är: Cloud Identity Services, Gmail, Google Kalender, Google Chat, Google Kontakter, Google Dokument, Google Drive, Google Formulär, Google Groups for Business, Google Jamboard, Google Keep, Google Meet, Google Kalkylark, Google Sites, Google Presentationer och Google Tasks.

 • Tjänster och Övriga tjänster i Education och Nonprofits: I alla utgåvor av Google Workspace for Education ingår Huvudtjänster och Uppgifter, Classroom och Chrome Sync som Tjänster. I Google Workspace for Nonprofits ingår Classroom som Tjänst. I alla utgåvor av Google Workspace for Education ingår även Read Along som Övrig tjänst.

  • Med ”Uppgifter” kan slutanvändare dela ut, samla in och betygsätta elevarbeten.

  • Med ”Chrome Sync” kan slutanvändare synkronisera bokmärken, historik, lösenord och andra inställningar på alla enheter där de är inloggade i Chrome.

  • Med ”Classroom” kan slutanvändare skapa och delta i klassrumsgrupper. Med hjälp av Classroom kan eleverna visa uppgifter, skicka in hemuppgifter och ta emot betyg från lärare.

  • Read Along” är en AI-baserad app för språkinlärning som hjälper elever att lära sig läsa med hjälp av en virtuell talbaserad instruktör. Read Along har en integration med Google Classroom som gör att lärare kan ge läsuppgifter och få automatiskt genererade insikter som gör bidrar till varierade inlärningsmetoder.

 • Med erbjudandet ”Arkiverad användare” för utgåvorna av Google Workspace eller G Suite kan en organisation behålla Slutanvändarkonton för tidigare Slutanvändare i syfte att arkivera Kunddata.

 • Ytterligare AppSheet-versioner: I tillägg till den kostnadsfria versionen av AppSheet, som ingår i alla utgåvor av Google Workspace finns ”AppSheet Core,” ”AppSheet Enterprise Standard,” och ”AppSheet Enterprise Plus”, som är utökade versioner av AppSheet, enligt beskrivningen på https://about.appsheet.com/pricing/. AppSheet Core ingår i vissa utgåvor av Google Workspace (enligt tabellen nedan) och kan läggas till mot en tilläggskostnad i valfri utgåva av Google Workspace. AppSheet Enterprise Standard och AppSheet Enterprise Plus kan läggas till mot en tilläggskostnad i valfri utgåva av Google Workspace.

 • Google Workspace-utgåva1
  Tjänster
  Andra tjänster
  Huvudtjänster Google Arkiv Google Workspace Migrate Utgåvor av Arkiverad användare
  Google Workspace-tillägg
  AppSheet, Read Along
  Ingår (utan tilläggskostnad)
  Ingår inte (men kan köpas mot en tilläggskostnad)
  Business​2 Google Workspace Business Starter (upp till 300 slutanvändarlicenser)       Gemini Business eller AI Meetings and Messaging, alla Google Voice- eller Google SIP Link-tillägg, internationella samtal i Meet, ytterligare lagringsutrymme i Workspace (beroende på vad som är tillämpligt) AppSheet Core
  Google Workspace Business Standard (upp till 300 slutanvändarlicenser)     Dataregioner för företag, alla Gemini for Google Workspace-, Google Voice- eller Google SIP Link-tillägg, internationella samtal i Meet, Ytterligare lagringsutrymme i Workspace (beroende på vad som är tillämpligt) AppSheet Core
  Google Workspace Business Plus (upp till 300 slutanvändarlicenser) ✔ (Google Arkiv ingår)   Dataregioner för företag, alla Gemini for Google Workspace-, Google Voice- eller Google SIP Link-tillägg, internationella samtal i Meet, Ytterligare lagringsutrymme i Workspace (beroende på vad som är tillämpligt) AppSheet Core
  Enterprise Google Workspace Enterprise Starter     Gemini Business eller AI Meetings and Messaging, dataregioner för företag, alla Google Voice- eller Google SIP Link-tillägg, internationella samtal i Meet, ytterligare lagringsutrymme i Workspace (beroende på vad som är tillämpligt) AppSheet Core
  Google Workspace Enterprise Standard ✔ (Google Arkiv ingår)   Dataregioner för företag, alla Gemini for Google Workspace-, Google Voice- eller Google SIP Link-tillägg, internationella samtal i Meet, Ytterligare lagringsutrymme i Workspace (beroende på vad som är tillämpligt) AppSheet Core
  Google Workspace Enterprise Plus (tidigare utgåva: G Suite Enterprise) ✔ (Google Cloud Search och kryptering på klientsidan ingår) ✔ (Google Arkiv ingår) Dataregioner för företag Alla tillägg för Gemini for Google Workspace, Google Voice eller Google SIP Link, Internationella samtal i Meet, Ytterligare lagringsutrymme i Workspace, Säkra kontroller och Säkra kontroller Plus i Google Workspace (i tillämpliga fall) AppSheet Core
  Essentials Google Workspace Essentials Starter (upp till 100 slutanvändarlicenser) ✔ (Gmail, Google Chat och Google Sites ingår inte)       Gemini Business eller Gemini Enterprise, alla Google Voice- eller Google SIP Link-tillägg, internationella samtal i Meet, ytterligare lagringsutrymme i Workspace (beroende på vad som är tillämpligt)
  Google Workspace Essentials (tidigare utgåvor: G Suite Essentials, Drive Enterprise) ✔ (Gmail, Google Chat och Google Sites ingår inte)       Google Voice- eller Google SIP Link-tillägg, internationella samtal i Meet, ytterligare lagringsutrymme i Workspace (beroende på vad som är tillämpligt)
  Google Workspace Enterprise Essentials ✔ (Google Cloud Search ingår, men Gmail, Google Chat och Google Sites ingår inte)       Dataregioner för företag, alla Gemini for Google Workspace-, Google Voice- eller Google SIP Link-tillägg, internationella samtal i Meet, Ytterligare lagringsutrymme i Workspace (beroende på vad som är tillämpligt)
  Google Workspace Enterprise Essentials Plus ✔ (Gmail, Google Chat och Google Sites ingår inte, men Google Cloud Search ingår)     Dataregioner för företag Alla Gemini for Google Workspace-, Google Voice- eller Google SIP Link-tillägg, internationella samtal i Meet, ytterligare lagringsutrymme i Workspace (beroende på vad som är tillämpligt) AppSheet Core
  Frontline3 Google Workspace Frontline Starter       Dataregioner för företag, alla Gemini for Google Workspace-, Google Voice- eller Google SIP Link-tillägg, internationella samtal i Meet, Ytterligare lagringsutrymme i Workspace (beroende på vad som är tillämpligt) AppSheet Core
  Google Workspace Frontline Standard     Dataregioner för företag, alla Gemini for Google Workspace-, Google Voice- eller Google SIP Link-tillägg, internationella samtal i Meet, Ytterligare lagringsutrymme i Workspace (beroende på vad som är tillämpligt) AppSheet Core
  Education​3 Google Workspace for Education Fundamentals (föregående utgåva: G Suite for Education)       Gemini Education eller Gemini Education Premium: Alla Google Voice- eller Google SIP Link-tillägg, Internationella samtal i Meet, Ytterligare lagringsutrymme i Workspace (i tillämpliga fall). Även tillgängligt för Google Workspace for Education Teaching and Learning Upgrade. Read Along
  Google Workspace for Education Standard4 ✔ (Google Cloud Search ingår också)   Dataregioner för företag Gemini Education eller Gemini Education Premium: Alla Google Voice- eller Google SIP Link-tillägg, Internationella samtal i Meet, Ytterligare lagringsutrymme i Workspace (i tillämpliga fall) AppSheet Core, Read Along
  Google Workspace for Education Plus (föregående utgåva: G Suite Enterprise for Education)4 ✔ (Google Cloud Search ingår också)   Dataregioner för företag Gemini Education eller Gemini Education Premium: Alla Google Voice- eller Google SIP Link-tillägg, Internationella samtal i Meet, Ytterligare lagringsutrymme i Workspace (i tillämpliga fall) AppSheet Core, Read Along
  Nonprofits3 Google Workspace for Nonprofits​       Alla Gemini for Google Workspace-, Google Voice- eller Google SIP Link-tillägg, internationella samtal i Meet, ytterligare lagringsutrymme i Workspace (beroende på vad som är tillämpligt) AppSheet Core
  G Suite (äldre version)5 G Suite Basic       Google Voice- eller Google SIP Link-tillägg, internationella samtal i Meet, ytterligare lagringsutrymme i Workspace (beroende på vad som är tillämpligt)
  G Suite Business ✔ (Google Arkiv ingår) Dataregioner för företag Google Voice- eller Google SIP Link-tillägg, internationella samtal i Meet, ytterligare lagringsutrymme i Workspace (beroende på vad som är tillämpligt)
 • 1. Information om lagringsutrymme för respektive Google Workspace-utgåva/SKU finns på https://support.google.com/a?p=storage_by_edition (kan komma att uppgraderas från tid till annan).

 • 2. För Kunder som använder en Google Workspace Business-utgåva med ett e-postverifierat erbjudande, är vissa Tjänster (inklusive Gmail och Google Kalender och Google Arkiv för Google Workspace Business Plus), säkerhetsfunktioner och andra funktioner är kanske inte tillgängliga om inte Administratörens domännamn som motsvarar e-postadressen är verifierat. Ytterligare information finns på https://support.google.com/a?p=gws-verification

 • 3. Följande Google Workspace-utgåvor är begränsade enbart till Kunder som uppfyller vissa krav:​

  • − ​Google Workspace Education-utgåvor (enligt beskrivningen på https://support.google.com/a/answer/134628?sjid=2330997381971410080-NA)​

  • − Google Workspace Frontline-utgåvor (enligt beskrivningen på https://support.google.com/a/answer/10427827)​

  • − Google Workspace for Nonprofits-utgåvor (enligt beskrivningen på https://support.google.com/nonprofits/answer/3215869?ref_topic=3247288​)

 • 4. För Google Workspace for Education Standard och Education Plus gäller ett minimiköpkrav på det större av (a) det totala antal registrerade elever som Kunden har och (b) 50 Slutanvändarlicenser.

 • 5. G Suite-utgåvor är inte längre tillgängliga för köp.

Ytterligare Google Workspace-utgåvor/SKU:

 • Uppgraderingar av Google Workspace for Education

  • Endpoint Education Upgrade” är en uppgradering av Google Workspace for Education Fundamentals som är tillgänglig mot en tilläggskostnad. Med den här funktionen kan varje licensierad Slutanvändare hantera och skydda upp till 15 av skolans egna Android- och iOS-enheter (under förutsättning att Kunden kan visa efterlevnad av denna gräns på begäran från Google), utan behov av att uppgradera till Google Workspace for Education Standard eller Plus.

  • Google Workspace for Education Teaching and Learning Upgrade” är en uppgradering av Google Workspace for Education Fundamentals som är tillgänglig mot en tilläggskostnad. Den omfattar ytterligare funktioner för kommunikation, samarbete och klasshantering samt ytterligare lagringsutrymme motsvarande 100 GB gånger antalet Slutanvändarlicenser.

 • Cloud Search Platform

  • Cloud Search Platform” är en utgåva av Google Workspace som består av Google Cloud Search och följande tjänster för användning i samband med Google Cloud Search: (a) Cloud Identity Management, (b) Google Kontakter och (c) Google Groups for Business. Cloud Search Platform tillhandahåller sök- och assistansalternativ för innehåll i tredje parts datakällor.

Tilläggsprodukter:

 • Tilläggsprodukter omfattas inte av Google Workspace-avtalet och är inte Google Workspace-tjänster. Användning av Tilläggsprodukter omfattas av Ytterligare produktvillkor som finns på https://workspace.google.com/terms/additional_services.html. Användning av Tilläggsprodukter omfattas dessutom av ytterligare villkor enligt följande:

  • Hanterad Google Play” är en plattform som Google tillhandahåller Kunden för hantering av Android-enheter som tillhandahålls eller identifieras av Kunden som används av dess Slutanvändare. Kunden kan använda Hanterad Google Play för att administrera appar på sådana enheter från hanterad Play Butik. Användning av Hanterad Google Play omfattas av villkoren på www.android.com/enterprise/terms.