Ytterligare användarvillkor för Google Workspace Individual

 • Senaste uppdatering: 30 april 2024

  • 1. Inledning

   • Google Workspace Individual ger dig åtkomst till Google Workspace-produkter (med vissa funktioner och förbättringar) och kundsupport, enligt beskrivningen i Avsnitt 2 (Allmän beskrivning).

    Om du vill använda och få åtkomst till Google Workspace Individual måste du godkänna Googles användarvillkor (”Googles användarvillkor”) och dessa Ytterligare användarvillkor för Google Workspace Individual (”Ytterligare villkor för GWI”). Ändringen avseende databehandling (”ÄAD”) kan också ingå i dessa Ytterligare villkor för GWI, enligt beskrivningen i Avsnitt 4 (Integritet).

    Läs Googles användarvillkor och de Ytterligare villkoren för GWI grundligt. De fastställer vad du kan förvänta dig av oss när du använder Google Workspace Individual och vad vi förväntar oss av dig.

    Om dessa Ytterligare villkor för GWI står i konflikt med Googles användarvillkor gäller, med undantag för om du befinner dig i Frankrike, dessa Ytterligare villkor för GWI för din användning av Google Workspace Individual.

    Dessa Ytterligare villkor för GWI gäller enbart Google Workspace Individual. Om du använder andra produkter eller tjänster från Google (via kontot du använder för att få åtkomst till Google Workspace Individual eller på annat sätt), gäller separata villkor som kan identifiera en annan Google-kontraktsenhet eller Google-tjänstleverantör.

  • 2. Allmän beskrivning

   • I Google Workspace Individual kan du använda de Google Workspace-produkter som anges nedan tillsammans med de premiumfunktioner för produktivitet och de förbättringar som beskrivs på https://workspace.google.com/individual/ (”GWI-produkter”):

    • Gmail

    • Google Kalender

    • Google Dokument

    • Google Kalkylark

    • Google Presentationer

    • Google Formulär

    • Google Drive

    • Google Chat

    • Google Meet

    • Google Jamboard

    • Google Tasks

   • Google Workspace Individual ger dig även åtkomst till kundsupport för de produkter som anges ovan (”Kundsupport för GWI”), enligt beskrivningen i Avsnitt 5 (Kundsupport).

   • Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar av Google Workspace Individual, exempelvis genom att tillhandahålla fler eller andra funktioner för GWI-produkter. Vi kan även ge dig tidig åtkomst till nya eller förbättrade funktioner för GWI-produkter som är under utveckling (”Versioner med begränsad förhandstillgänglighet”), enligt beskrivningen i Avsnitt 7 (Versioner med begränsad förhandstillgänglighet).

   • Vi informerar i förväg, enligt beskrivningen i Googles användarvillkor, om betydande ändringar som har en negativ inverkan på din användning av Google Workspace Individual, förutom gällande Versioner med begränsad förhandstillgänglighet som kan stängas av eller utgå när som helst utan föregående meddelande.

  • 3. Din relation till Google

   • Du ingår avtal för Google Workspace Individual med den enhet som anges nedan. När Googles användarvillkor, dessa Ytterligare villkor för GWI, Googles integritetspolicy eller ÄAD hänvisar till ”Google”, ”vi”, ”oss”, ”vår” eller ”personuppgiftsansvarig" avser de denna enhet i förhållande till din användning av Google Workspace Individual (även om något annat anges i Googles användarvillkor eller Integritetspolicyn):

   • Din adress

    Din Google-kontraktsenhet

    Europa, Mellanöstern och Afrika

    Google Cloud EMEA Limited, ett företag som verkar i enlighet med irländsk lag med adressen 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland

    Asien och Stillhavsområdet (förutom Australien och Nya Zeeland)

    Google Asia Pacific Pte. Ltd., ett företag som verkar i enlighet med singaporiansk lag med adressen 70 Pasir Panjang Road, #03-71, Mapletree Business City II Singapore 117371

    Australien

    Google Australia Pty Ltd., ett företag som verkar i enlighet med australiensisk lag med adressen Level 5, 48 Pirrama Road, Pyrmont, NSW 2009, Australien

    Nya Zeeland

    Google New Zealand Limited, ett företag som verkar i enlighet med nyzeeländsk lag med adressen PWC Tower, Level 27, 188 Quay Street, Auckland, Nya Zeeland 1010

    USA och andra platser som inte omfattas av det ovanstående

    Enheten som identifieras i Googles användarvillkor

   • Google Workspace Individual tillhandahålls av tillämplig ovanstående kontraktsenhet, om du inte befinner dig i Australien eller Nya Zeeland. Om du befinner dig i Australien eller Nya Zeeland är Google Asia Pacific Pte Ltd. din tjänstleverantör (även om något annat framgår av Googles användarvillkor) och har auktoriserat Google Australia Pty Ltd. som sin återförsäljare i Australien och Google New Zealand Limited som sin återförsäljare i Nya Zeeland.

    Ingen del av dessa Ytterligare villkor för GWI påverkar eller förändrar kontraktsenhet eller tjänstleverantör för andra produkter eller tjänster från Google som du kanske också använder.

  • 4. Integritet

   • Vi rekommenderar att du läser Googles integritetspolicy (trots att den inte ingår i dessa Ytterligare villkor för GWI). Den förtydligar hur vi skyddar dina personuppgifter, som personuppgiftsansvarig enligt tillämplig lag, när du använder Google Workspace Individual och när du vänder dig till Kundsupport för GWI.

   • Vi kan även skicka meddelanden om tjänsten, administrativa meddelanden och annan information som rör din användning av Google Workspace Individual, samt e-postmeddelanden och enhetsaviseringar som rör din prenumeration. Du kan välja bort vissa typer av kommunikation.

   • Om du använder GWI-produkter i annat syfte än för personliga aktiviteter eller hushållsaktiviteter (om du exempelvis använder GWI-produkter i affärssyfte), skyddar vi dina personuppgifter, som personuppgiftsbiträde, enligt tillämplig lag i enlighet med beskrivningen i ÄAD (som är en del av dessa Ytterligare villkor för GWI). Läs mer I detta fall har du även viktiga skyldigheter enligt ÄAD. Läs därför ÄAD grundligt.

   • Om du använder Google Workspace Individual för att spela in ljud- eller videokommunikation, är du ansvarig för att erhålla samtycke från samtliga deltagare om lagar eller förordningar så kräver.

  • 5. Kundsupport

   • Om Kundsupport för GWI inte kan lösa ditt supportärende (exempelvis för att din begäran inte rör GWI-produkter) kan du överföras eller hänvisas till en annan kundsupporttjänst från Google.

   • Om din prenumeration på Google Workspace Individual sägs upp eller stängs av kan dina olösta ärenden hos Kundsupport för GWI också komma att stängas av. Du kan då behöva skapa ett nytt ärende när du har återställt prenumerationen.

  • 6. Prisändringar

   • Vi har rätt att ändra priserna på Google Workspace Individual för kommande faktureringsperioder under förutsättning att vi informerar dig om prisökningar minst 30 dagar i förväg. Dessa ändringar har ingen påverkan på priserna som gäller för din nuvarande faktureringsperiod. Om du motsätter dig en prisökning ska säga upp din prenumeration genom att följa stegen som anges i meddelandet om prisökning. Under förutsättning att du inte säger upp på det här sättet träder det nya priset i kraft (a) när betalningen för din nästa faktureringsperiod förfaller eller (b) om vi informerar dig om prisändringen mindre än 30 dagar innan starten på nästa faktureringsperiod, när betalningen förfaller för faktureringsperioden efter din nästa faktureringsperiod.

  • 7. Versioner med begränsad förhandstillgänglighet

   • Versioner med begränsad förhandstillgänglighet anges här eller identifieras annars med ”Tidig åtkomst”, ”Alfa”, ”Beta”, ”Förhandsgranskning” eller en liknande beteckning. Det är valfritt att använda Versioner med begränsad förhandstillgänglighet. Du behöver inte använda Versioner med begränsad förhandstillgänglighet för att kunna använda andra GWI-produkter.

    Du bekräftar att Versioner med begränsad förhandstillgänglighet testas av Google och kan innehålla fel eller felaktigheter. Kundsupport för GWI är kanske inte tillgänglig för Versioner med begränsad förhandstillgänglighet.

    I Versioner med begränsad förhandstillgänglighet anvisar du även Google att behandla dina personuppgifter (definieras som ”Personuppgifter för partner” i ÄAD) i enlighet med tillämplig lag i syfte att förbättra GWI-produkter (även om något annat framgår av ÄAD).

  • 8. Uppsägning

   • Du kan säga upp prenumerationen på Google Workspace Individual när du vill genom att gå till pay.google.com och påbörja uppsägningen under ”Prenumerationer och tjänster”. Om du säger upp på det här sättet behåller du åtkomsten till Google Workspace Individual till slutet av din nuvarande faktureringsperiod. Din åtkomst till andra produkter och tjänster från Google påverkas inte.

  • 9. Ångerrätt för konsumenter inom EES

   • Om du är konsument inom EES ger tillämplig lag, i tillägg till din uppsägningsrätt enligt Avsnitt 8 (Uppsägning), dig standardrätt till uppsägning enligt Avsnitt 9.1 (Information om EU:s mall för ångerblankett). Alla konsumenter inom EES som vill utöva denna uppsägningsrätt kan (men är inte skyldiga att) fylla i och returnera det valfria standardformulär som finns i avsnitt 9.2 (EU:s mall för ångerblankett).

    • 9.1 Information om EU:s mall för ångerblankett

     • Ångerrätt

     • Om du är konsument inom EES har du rätt att utöva ångerrätten och frånträda detta avtal inom 14 dagar utan att ange något skäl. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dagen då avtalet ingåtts.

      Om du vill utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande till oss (Google Cloud EMEA Limited, Attention Google Workspace Individual Customer Support, 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland eller via e-post till gwi-eu-support@google.com) om ditt beslut att frånträda avtalet (exempelvis ett brev som skickas per post eller e-post). Du kan använda den bifogade mallen för ångerblankett, men det är inte ett krav.

      För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

     • Verkan av utövad ångerrätt

     • Om du utövar ångerrätten för detta avtal betalar vi tillbaka alla betalningar vi fått från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra leveranskostnader till följd av att du valt ett annat leveranssätt än den billigaste standardleverans som vi erbjuder). Återbetalningen sker utan onödigt dröjsmål och aldrig senare än 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att utöva ångerrätten för detta avtal. Vi använder samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv använde för den inledande transaktionen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. Du debiteras inga avgifter för återbetalningen.

      Om du har begärt att tjänsten ska påbörjas under ångerfristen ska du betala ett belopp som står i proportion till hur mycket av tjänsten vi har tillhandahållit innan du meddelade oss om att du vill utöva ångerrätten på detta avtal, jämfört med avtalets fullständiga omfattning.

    • 9.2 EU:s mall för ångerblankett

     • — Till: Google Cloud EMEA Limited,
      Attention: Google Workspace Individual Customer Support
      70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland
      Eller via e-post till: gwi-eu-support@google.com
      – Jag meddelar härmed att jag utövar ångerrätten för mitt köpeavtal avseende följande tjänst:
      – Beställningsdatum:
      – Konsumentens namn:
      – Konsumentens adress:
      – Konsumentens underskrift (endast om denna blankett meddelas på papper):
      – Datum:

  • 10. Tvister

  • Läs Googles användarvillkor för information om de villkor och lagar som reglerar juridiska tvister rörande Google Workspace Individual eller dessa Ytterligare villkor för GWI.

  • 11. Ytterligare produktspecifika villkor

  • Googles användarvillkor och de Ytterligare villkoren för GWI gäller för de GWI-produkter och GWI-funktioner som anges nedan. Bredvid varje produkt eller funktion anger vi även ytterligare villkor som gäller den specifika produkten eller funktionen. Googles användarvillkor, dessa Ytterligare villkor för GWI och eventuella ytterligare villkor som anges fastställer vår relation och våra ömsesidiga förväntningar när du använder dessa produkter eller funktioner.

  • Ytterligare användarvillkor för e-signatur

 • Tidigare version

  • 10 maj 2023

  • 15 augusti 2022

  • 28 juni 2021