ข้อมูลบริการโดยสรุป

หากไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น บริการ Google Workspace (ก่อนหน้านี้เรียกว่า G Suite) ด้านล่างนี้จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงหลักของกำหนดเวลาบริการ Google Workspace สำหรับ Google Cloud หรือข้อตกลงอื่นๆ ที่ Google ยินยอมให้บริการที่เกี่ยวข้อง ("ข้อตกลงของ Google Workspace") บริการบางอย่างหรือบางรุ่นด้านล่างอาจขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเฉพาะของบริการ ซึ่งดูรายละเอียดได้ที่ https://workspace.google.com/terms/service-terms/

บริการของ Google Workspace:

บริการหลัก

 • "บริการ Cloud Identity" คือบริการและรุ่นตามที่อธิบายไว้ใน https://cloud.google.com/terms/identity/user-features.html หรือ URL อื่นๆ ที่ Google อาจแจ้งไว้
 • "Gmail" เป็นบริการอีเมลบนเว็บที่ช่วยให้องค์กรใช้งานระบบอีเมลโดยใช้ระบบของ Google ได้ บริการนี้ทำให้คุณเข้าถึงกล่องจดหมายของผู้ใช้ปลายทางจากเว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ รวมทั้งใช้ในการอ่าน เขียน ตอบ ส่งต่อ ค้นหา และจัดการจดหมายโดยใช้ป้ายกำกับได้ นอกจากนี้ ยังมีการกรองจดหมายขยะและไวรัส ตลอดจนช่วยให้ผู้ดูแลระบบสร้างกฎในการจัดการข้อความที่มีเนื้อหาและไฟล์แนบตามที่กำหนดไว้ หรือกำหนดเส้นทางข้อความไปยังเซิร์ฟเวอร์อีเมลอื่น โดยตั้งกฎตามกลุ่มหรือตามลูกค้า (โดเมนทั้งหมด) ได้
 • "Currents" เป็นบริการบนเว็บที่ช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางแชร์ลิงก์ วิดีโอ รูปภาพ และเนื้อหาอื่นๆ กับบุคคลอื่นภายในโดเมน Google Workspace เดียวกันได้ รวมทั้งดูและโต้ตอบกับเนื้อหาที่บุคคลอื่นภายในโดเมนเดียวกันแชร์มาให้ ผู้ใช้ปลายทางยังสร้างและเข้าร่วมชุมชนเพื่อสนทนากับบุคคลอื่นภายในโดเมนเดียวกันที่สนใจในเรื่องเดียวกับตนได้ หากมีการใช้ Currents เพื่อแชร์เนื้อหาหรือโต้ตอบกับบุคคลอื่นภายนอกโดเมน Google Workspace ของผู้ใช้ปลายทาง จะไม่มีการรวม Currents ไว้ในบริการหลักเพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานดังกล่าว
 • "Google ปฏิทิน" เป็นบริการบนเว็บสำหรับการจัดการปฏิทินส่วนตัว ปฏิทินของบริษัท/องค์กร และปฏิทินของทีม บริการนี้มีอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ปลายทางในการดูปฏิทิน นัดหมายการประชุมกับผู้ใช้ปลายทางคนอื่น ดูเวลาที่ผู้ใช้ปลายทางคนอื่นว่าง และจองห้องและทรัพยากรต่างๆ ได้
 • "Google Cloud Search" เป็นบริการบนเว็บที่ช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางสามารถค้นหาและรับความช่วยเหลือด้านเนื้อหาภายในบริการหลักของ Google Workspace และแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สามได้ (หากมี) พร้อมทั้งให้ข้อมูลและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์และนำไปดำเนินการได้
 • "Google Contacts" เป็นบริการบนเว็บที่ช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางนำเข้า เก็บ ดูข้อมูลติดต่อ และสร้างกลุ่มรายชื่อติดต่อส่วนตัวที่ใช้ส่งอีเมลหาผู้ใช้หลายรายได้พร้อมกัน
 • "Google เอกสาร" "Google ชีต" "Google สไลด์" "Google ฟอร์ม" เป็นบริการบนเว็บที่ช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางสร้าง แก้ไข แชร์ ทำงานร่วมกัน วาด ส่งออก และฝังเนื้อหาในเอกสาร สเปรดชีต งานนำเสนอ และแบบฟอร์มได้
 • "Google ไดรฟ์" มีเครื่องมือบนเว็บที่ช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางใช้เก็บ โอน และแชร์ไฟล์ ตลอดจนดูวิดีโอได้
 • "Google Groups for Business" เป็นบริการบนเว็บที่ช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางและเจ้าของเว็บไซต์สร้างและจัดการกลุ่มการทำงานร่วมกันได้ นอกจากนี้ยังสนทนาทางอีเมล แชร์เอกสาร ปฏิทิน เว็บไซต์และโฟลเดอร์กับสมาชิกในกลุ่ม รวมทั้งดูและค้นหาที่เก็บการสนทนาของกลุ่มได้ ทั้งนี้ Google Groups for Business ไม่พร้อมใช้งานสำหรับลูกค้า Google Workspace (เวอร์ชันฟรี)
 • "Google Hangouts" "Google Chat" "Google Meet" เป็นบริการบนเว็บที่ช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางสื่อสารกันได้แบบเรียลไทม์ Google Hangouts เป็นบริการรับส่งข้อความแชท เสียง และการประชุมทางวิดีโอแบบตัวต่อตัวหรือแบบกลุ่มที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนไม่มากนัก Google Chat เป็นแพลตฟอร์มการรับส่งข้อความแชทและการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มประสิทธิภาพสูง ที่ช่วยให้ผนวกเนื้อหากับบริการจากบุคคลที่สามที่ต้องการได้ Google Meet เป็นบริการประชุมทางวิดีโอที่รองรับผู้สนทนาจำนวนมากอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการโทรออกและโทรเข้า (อาจมีการคิดค่าบริการโทรศัพท์) ลูกค้า Google Workspace Business Standard, Google Workspace Business Plus และ Google Workspace Enterprise อาจเปิดฟีเจอร์บันทึกการประชุมได้ พื้นที่ในการบันทึกการประชุม Google Meet จำกัดไว้อยู่ที่ 80 ชั่วโมงต่อผู้ใช้ โดยเฉลี่ยจากผู้ใช้ในโดเมนทั้งหมดที่มีใบอนุญาต Google Workspace Enterprise ผู้ดูแลระบบโดเมน Google Workspace เลือกได้ว่าจะเปิดบริการใดให้กับโดเมน Google Dialer Inc. เป็นผู้ให้บริการการโทรใน Google Hangouts ส่วนการโทรใน Google Meet จะให้บริการโดยบุคคลที่ระบุไว้ใน URL ต่อไปนี้: https://workspace.google.com/terms/service-terms/meet-telephony/providers.html ฟีเจอร์การโทรใน Google Hangouts หรือ Meet จะไม่รองรับหมายเลขฉุกเฉิน
 • "Google Jamboard" เป็นบริการบนเว็บที่ช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางสร้าง แก้ไข แชร์ ทำงานร่วมกัน วาด ส่งออก และฝังเนื้อหาไว้ในเอกสารได้
 • "Google Keep" เป็นบริการบนเว็บที่ช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางสร้าง แก้ไข แชร์ และทำงานร่วมกันในโน้ต รายการ และภาพวาดได้
 • "Google Sites" ช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางสร้างเว็บไซต์ผ่านเครื่องมือบนเว็บ จากนั้นก็แชร์กับผู้ใช้ปลายทางกลุ่มอื่น หรือเผยแพร่กับทั้งบริษัทหรือเปิดให้ทั่วโลกเข้าชมก็ได้ โดยเจ้าของเว็บไซต์เลือกได้ว่าจะให้ใครแก้ไขและเปิดดูเว็บไซต์ได้บ้าง
 • "Google Tasks" เป็นบริการบนเว็บที่ช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางสร้าง แก้ไข และจัดการงานของตนเองได้
 • "Google ห้องนิรภัย" เป็นบริการบนเว็บที่ให้บริการด้านการค้นหาและการส่งออกสำหรับ Google ไดรฟ์และ Gmail สำหรับ Gmail นั้น Google ห้องนิรภัยทำให้ลูกค้าค้นหาข้อมูลได้ทั่วทั้งโดเมน เก็บข้อมูลและสร้างกฎการเก็บรักษาและการจัดการโดยอ้างอิงจากเนื้อหา รวมทั้งบริการ eDiscovery ซึ่งลูกค้าใช้สร้างกรณีและสงวนข้อมูลนี้ไว้เพื่อการเก็บรักษาระหว่างดำเนินคดีได้ ลูกค้าต้องใช้/ซื้อ Google ห้องนิรภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ Google ดูแลรักษาข้อมูลที่เก็บไว้ได้ หากเปิดใช้ Gmail ในบัญชีผู้ใช้ จะทำให้ค้นหา ส่งออก เก็บรักษา และเก็บประวัติการแชทใน Google Hangouts ของผู้ใช้รายนั้นไว้ได้
 • "Google Voice" เป็นบริการโทรศัพท์ผ่าน IP ที่ผู้ดูแลระบบจัดการ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้ามอบหมายและจัดการหมายเลขโทรศัพท์สำหรับให้ผู้ใช้ปลายทางในองค์กรใช้งานได้ ผู้ใช้ปลายทางจะโทรออกและรับสายผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้รับมอบหมายได้ นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันอื่นๆ ที่ใช้ร่วมกับการโทรเข้าและโทรออก ซึ่งรวมถึงการโทรไปยังหมายเลขฉุกเฉินสำหรับผู้ใช้ปลายทางโดยใช้การโทรแบบ 2 ทางด้วย Google Voice เป็นบริการจากบริษัทในเครือของ Google ตามที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดเฉพาะของบริการ Google Voice ซึ่งการใช้ Google Voice จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
 • "Google Workspace Assured Controls" ช่วยให้ลูกค้าจำกัดการดำเนินการสนับสนุนของ Google ทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของลูกค้าได้
 • "ส่วนเสริมของ Workspace" คือ Google Voice และ Google Workspace Assured Controls รวมกัน
 • ฟีเจอร์การค้นหาและระบบอัจฉริยะช่วยให้การค้นหาและเรียกใช้ข้อมูลในบริการทั้งหมดมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งทำให้ค้นเนื้อหาข้ามผลิตภัณฑ์และจัดหมวดหมู่เนื้อหาโดยอัตโนมัติเพื่อนำไปใช้ในบริการต่างๆ ที่มีในปัจจุบันได้

บริการอื่นๆ

 • ยังไม่มีให้บริการในขณะนี้

รุ่น/SKU ของ Google Workspace:

G Suite Basic

 • "G Suite Basic" เป็น Google Workspace รุ่นที่ประกอบด้วยบริการต่างๆ ของ Google Workspace ทั้งหมด แต่จะไม่มี Google ห้องนิรภัย, Google Cloud Search และส่วนเสริมของ Workspace สำหรับลูกค้าที่ใช้งานรุ่นนี้ ผู้ใช้ปลายทางแต่ละคนจะได้รับพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับ Google ไดรฟ์, Google Photos และ Gmail รวมกันคนละ 30 GB

Google Workspace Business Starter

 • "Google Workspace Business Starter" เป็น Google Workspace รุ่นที่ประกอบด้วยบริการต่างๆ ของ Google Workspace ทั้งหมด แต่จะไม่มี Google ห้องนิรภัย, Google Cloud Search และส่วนเสริมของ Workspace สำหรับลูกค้าที่ใช้งานรุ่นนี้ ผู้ใช้ปลายทางแต่ละคนจะได้รับพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับ Google ไดรฟ์, Google Photos และ Gmail รวมกันคนละ 30 GB เราจำกัดให้ลูกค้า Google Workspace Business Starter มีผู้ใช้ปลายทางได้สูงสุด 300 คน

G Suite Business

 • "G Suite Business" เป็น Google Workspace รุ่นที่ประกอบด้วยบริการต่างๆ ของ Google Workspace ทั้งหมด แต่จะไม่มีส่วนเสริมของ Workspace G Suite Business ยังมีการตั้งนโยบายเขตข้อมูลสำหรับข้อมูลหลักภายในข้อมูลลูกค้าของบริการบางประเภทด้วย ลูกค้าที่มีผู้ใช้ปลายทาง 5 คนขึ้นไปจะได้รับพื้นที่เก็บข้อมูล Google ไดรฟ์แบบไม่มีจำกัด สำหรับลูกค้าที่ได้รับส่วนลดในการใช้ Google เพื่อการกุศลหรือมีผู้ใช้ปลายทางไม่เกิน 4 คน ผู้ใช้แต่ละคนจะได้รับพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับ Google ไดรฟ์, Google Photos และ Gmail รวมกันคนละ 1 TB

Google Workspace Business Standard

 • "Google Workspace Business Standard" เป็น Google Workspace รุ่นที่ประกอบด้วยบริการต่างๆ ของ Google Workspace ทั้งหมด แต่จะไม่มี Google ห้องนิรภัย, Google Cloud Search และส่วนเสริมของ Workspace ลูกค้าที่มีผู้ใช้ปลายทาง 5 คนขึ้นไปจะได้รับพื้นที่เก็บข้อมูล Google ไดรฟ์รวม 2 TB ต่อผู้ใช้ปลายทาง 1 คน  สำหรับลูกค้าที่ได้รับส่วนลดในการใช้งาน Google เพื่อการกุศลหรือมีผู้ใช้ปลายทางไม่เกิน 4 คน ผู้ใช้แต่ละคนจะได้รับพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับ Google ไดรฟ์, Google Photos และ Gmail รวมกันคนละ 1 TB เราจำกัดให้ลูกค้า Google Workspace Business Standard มีผู้ใช้ปลายทางได้สูงสุด 300 คน

Google Workspace Business Plus

 • "Google Workspace Business Plus" เป็น Google Workspace รุ่นที่ประกอบด้วยบริการต่างๆ ของ Google Workspace ทั้งหมด แต่จะไม่มี Google Cloud Search และส่วนเสริมของ Workspace ลูกค้าที่มีผู้ใช้ปลายทาง 5 คนขึ้นไปจะได้รับพื้นที่เก็บข้อมูล Google ไดรฟ์รวม 5 TB ต่อผู้ใช้ปลายทาง 1 คน สำหรับลูกค้าที่ได้รับส่วนลดในการใช้ Google เพื่อการกุศลหรือมีผู้ใช้ปลายทางไม่เกิน 4 คน ผู้ใช้แต่ละคนจะได้รับพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับ Google ไดรฟ์, Google Photos และ Gmail รวมกันคนละ 1 TB เราจำกัดให้ลูกค้า Google Workspace Business Plus มีผู้ใช้ปลายทางได้สูงสุด 300 คน

Google Workspace Enterprise Standard

 • "Google Workspace Enterprise Standard" เป็น Google Workspace รุ่นที่ประกอบด้วยบริการต่างๆ ของ Google Workspace ทั้งหมด แต่จะไม่มี Google Cloud Search และส่วนเสริมของ Workspace นอกจากนี้ ยังมีฟังก์ชันการป้องกันข้อมูลรั่วไหลของ Gmail และ Google ไดรฟ์ รวมทั้งฟีเจอร์ด้านการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมบางรายการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับผู้ดูแลระบบ (ไม่รวมศูนย์ความปลอดภัยของ Google Workspace) Google Workspace Enterprise Standard ยังผสานการทำงานของ Gmail เข้ากับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Google รวมถึงเครื่องมือเก็บข้อมูลถาวรของบุคคลที่สามบางประเภท และแอปพลิเคชัน OAuth ของบุคคลที่สามบางรายการด้วย ลูกค้าที่มีผู้ใช้ปลายทาง 5 คนขึ้นไปจะได้รับพื้นที่เก็บข้อมูล Google ไดรฟ์รวม 5 TB ต่อผู้ใช้ปลายทาง 1 คน ทั้งนี้สามารถส่งคำขอที่สมเหตุสมผลให้ Google พิจารณาเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลให้ได้ สำหรับลูกค้าที่ได้รับส่วนลดในการใช้งาน Google เพื่อการกุศลหรือมีผู้ใช้ปลายทางไม่เกิน 4 คน ผู้ใช้แต่ละคนจะได้รับพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับ Google ไดรฟ์, Google Photos และ Gmail รวมกันคนละ 1 TB

Google Workspace Enterprise Plus (รุ่นก่อนหน้าคือ G Suite Enterprise)

 • "Google Workspace Enterprise Plus" เป็น Google Workspace รุ่นที่ประกอบด้วยบริการต่างๆ ของ Google Workspace ทั้งหมด แต่จะไม่มีส่วนเสริมของ Workspace นอกจากนี้ ยังมีฟังก์ชันป้องกันข้อมูลรั่วไหลของ Gmail และ Google ไดรฟ์ การตั้งนโยบายเขตข้อมูลสำหรับข้อมูลหลักภายในข้อมูลลูกค้าของบางบริการ ความสามารถเพิ่มเติมในการค้นหาและช่วยเหลือสำหรับเนื้อหาภายในแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สาม (ซึ่งใช้งานได้เฉพาะลูกค้าที่มีใบอนุญาตผู้ใช้ปลายทางอย่างน้อย 500 ใบ) รวมทั้งฟีเจอร์ด้านการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับผู้ดูแลระบบ (รวมถึงศูนย์ความปลอดภัยของ Google Workspace) หากลูกค้าต้องการทดลองใช้ ประเมินการพิสูจน์แนวคิด หรือติดตั้งใช้งานการจัดทำดัชนีข้อมูลของบุคคลที่สามใน Cloud Search ลูกค้าจะต้องดำเนินการเหล่านี้ผ่านพาร์ทเนอร์ที่ผ่านการรับรองจาก Cloud Search Google Workspace Enterprise Plus ยังผสานการทำงานของ Gmail เข้ากับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Google รวมถึงเครื่องมือเก็บข้อมูลถาวรของบุคคลที่สามบางประเภท และแอปพลิเคชัน OAuth ของบุคคลที่สามบางรายการด้วย ลูกค้าที่มีผู้ใช้ปลายทาง 5 คนขึ้นไปจะได้รับพื้นที่เก็บข้อมูล Google ไดรฟ์รวม 5 TB ต่อผู้ใช้ปลายทาง 1 คน ทั้งนี้สามารถส่งคำขอที่สมเหตุสมผลให้ Google พิจารณาเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลให้ได้ สำหรับลูกค้าที่ได้รับส่วนลดในการใช้งาน Google เพื่อการกุศลหรือมีผู้ใช้ปลายทางไม่เกิน 4 คน ผู้ใช้แต่ละคนจะได้รับพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับ Google ไดรฟ์, Google Photos และ Gmail รวมกันคนละ 1 TB

Google Workspace for Education

 • "Google Workspace for Education Fundamentals" (รุ่นก่อนหน้าคือ G Suite for Education) เป็น Google Workspace รุ่นที่ใช้งานฟรี ซึ่งประกอบด้วยบริการต่างๆ ของ Google Workspace แต่จะไม่มี Currents, Google Cloud Search และส่วนเสริมของ Workspace ลูกค้าที่มีผู้ใช้ปลายทาง 5 คนขึ้นไปจะได้รับพื้นที่เก็บข้อมูล Google ไดรฟ์แบบไม่มีจำกัด สำหรับลูกค้าที่มีผู้ใช้ปลายทางไม่เกิน 4 คน ผู้ใช้แต่ละคนจะได้รับพื้นที่เก็บข้อมูลของ Google ไดรฟ์เพื่อใช้กับ Google ไดรฟ์, Google Photos และ Gmail รวมกันคนละ 1 TB โดยรุ่นนี้จะมี Assignments, Classroom และการซิงค์ของ Chrome รวมอยู่ในบริการหลักด้วย
  • "Assignments" คือแอปพลิเคชันสำหรับระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางมอบหมาย รวบรวม และให้คะแนนงานของนักเรียนได้
  • "Classroom" เป็นบริการบนเว็บที่อนุญาตให้ผู้ใช้ปลายทางสร้างและเข้าร่วมกลุ่มในชั้นเรียนได้ นักเรียนจะใช้ Classroom ในการดูงานที่ได้รับมอบหมาย ส่งการบ้าน และรับคะแนนจากครูได้
  • "การซิงค์ของ Chrome" เป็นฟีเจอร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางซิงค์บุ๊กมาร์ก ประวัติการเข้าชม รหัสผ่าน และการตั้งค่าอื่นๆ ในอุปกรณ์ทุกเครื่องที่มีการลงชื่อเข้าใช้ Chrome
 • "Google Workspace for Education Standard" คือรุ่นที่อัปเกรดจาก Google Workspace for Education Fundamentals ที่มีให้ใช้เมื่อชำระค่าบริการเพิ่มเติม ซึ่งจะมีฟีเจอร์เพิ่มเติม เช่น การตั้งนโยบายเขตข้อมูลสำหรับข้อมูลหลักภายในข้อมูลลูกค้าของบางบริการ การควบคุมการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง และการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • "Google Workspace for Education Teaching and Learning Upgrade" คือรุ่นที่อัปเกรดจาก Google Workspace for Education Fundamentals ที่ให้บริการโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งจะมีฟีเจอร์เพิ่มเติมสำหรับการติดต่อสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และการจัดการชั้นเรียน
 • "Google Workspace for Education Plus" (รุ่นก่อนหน้าคือ G Suite Enterprise for Education) คือรุ่นที่อัปเกรดจาก Google Workspace for Education Fundamentals ที่ให้บริการโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งจะมีฟีเจอร์เพิ่มเติม เช่น การตั้งนโยบายเขตข้อมูลสำหรับข้อมูลหลักภายในข้อมูลลูกค้าของบริการบางประเภท การควบคุมขั้นสูง การวิเคราะห์และการค้นหาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น (แต่ความสามารถในการค้นหาและให้ความช่วยเหลือด้านเนื้อหาภายในแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สามจะใช้ได้เฉพาะลูกค้าที่มีใบอนุญาตผู้ใช้ปลายทางอย่างน้อย 500 ใบเท่านั้น) รวมทั้งฟีเจอร์เพิ่มเติมสำหรับการติดต่อสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และการจัดการชั้นเรียน หากลูกค้าต้องการทดลองใช้ ประเมินการพิสูจน์แนวคิด หรือติดตั้งใช้งานการจัดทำดัชนีข้อมูลของบุคคลที่สามใน Cloud Search ลูกค้าจะต้องดำเนินการเหล่านี้ผ่านพาร์ทเนอร์ที่ผ่านการรับรองจาก Cloud Search

ผู้ใช้เก่าของ Google Workspace

 • "G Suite Business - ผู้ใช้เก่า" เป็น G Suite Business รุ่นที่มีไว้ให้องค์กรเก็บบัญชีผู้ใช้ปลายทางสำหรับผู้ใช้ปลายทางเก่าหรือที่ไม่มีการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้า และมี Google ห้องนิรภัยให้ใช้งาน สำหรับลูกค้าที่ใช้งานรุ่นนี้ ผู้ใช้ปลายทางแต่ละคนจะได้รับพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับ Google ไดรฟ์, Google Photos และ Gmail รวมกันคนละ 1 TB
 • "Google Workspace Business Plus - ผู้ใช้เก่า" เป็น Google Workspace Business Plus รุ่นที่มีไว้ให้องค์กรเก็บบัญชีผู้ใช้ปลายทางสำหรับผู้ใช้ปลายทางเก่าหรือที่ไม่มีการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้า และมี Google ห้องนิรภัยให้ใช้งาน สำหรับลูกค้าที่ใช้งานรุ่นนี้ ผู้ใช้ปลายทางแต่ละคนจะได้รับพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับ Google ไดรฟ์, Google Photos และ Gmail รวมกันคนละ 5 TB
 • "Google Workspace Enterprise Standard - ผู้ใช้เก่า" เป็น Google Workspace Enterprise Standard รุ่นที่มีไว้ให้องค์กรเก็บบัญชีผู้ใช้ปลายทางสำหรับผู้ใช้ปลายทางเก่าหรือที่ไม่มีการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้า และมี Google ห้องนิรภัยให้ใช้งาน สำหรับลูกค้าที่ใช้งานรุ่นนี้ ผู้ใช้ปลายทางแต่ละคนจะได้รับพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับ Google ไดรฟ์, Google Photos และ Gmail รวมกันคนละ 5 TB ทั้งนี้สามารถส่งคำขอที่สมเหตุสมผลให้ Google พิจารณาเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลให้ตามที่เห็นสมควรได้
 • "Google Workspace Enterprise Plus - ผู้ใช้เก่า" (รุ่นก่อนหน้าคือ G Suite Enterprise - ผู้ใช้เก่า) เป็น Google Workspace Enterprise Plus รุ่นที่มีไว้ให้องค์กรเก็บบัญชีผู้ใช้ปลายทางสำหรับผู้ใช้ปลายทางเก่าหรือที่ไม่มีการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้า และมี Google ห้องนิรภัยให้ใช้งาน สำหรับลูกค้าที่ใช้งานรุ่นนี้ ผู้ใช้ปลายทางแต่ละคนจะได้รับพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับ Google ไดรฟ์, Google Photos และ Gmail รวมกันคนละ 5 TB ทั้งนี้สามารถส่งคำขอที่สมเหตุสมผลให้ Google พิจารณาเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลให้ตามที่เห็นสมควรได้

Google Workspace Essentials (รุ่นก่อนหน้าคือ G Suite Essentials, Drive Enterprise)

 • "Google Workspace Essentials" เป็น Google Workspace รุ่นที่ประกอบด้วย Google ปฏิทิน, Google Chat, Google เอกสาร, Google ไดรฟ์, Google ฟอร์ม, Google Jamboard, Google Keep, Google Meet, Google ชีต, Google Sites, Google สไลด์ และ Google Tasks รวมทั้งบริการที่ใช้ร่วมกับบริการที่กล่าวมา อันได้แก่ (ก) Cloud Identity Management (ข) Google Contacts และ (ค) Google Groups for Business ลูกค้าจะได้รับพื้นที่เก็บข้อมูล Google ไดรฟ์สำหรับผู้ใช้ปลายทางตามขนาดที่กำหนดไว้ดังที่อธิบายไว้ใน support.google.com/a?p=gse_billing

Google Workspace Enterprise Essentials

 • "Google Workspace Enterprise Essentials" เป็น Google Workspace รุ่นที่ประกอบด้วยบริการต่างๆ ของรุ่น "Google Workspace Essentials" แต่มาพร้อมด้วยความสามารถในการเก็บข้อมูลดังนี้ (ก) ลูกค้าที่มีผู้ใช้ปลายทาง 5 คนขึ้นไปจะได้รับพื้นที่เก็บข้อมูล Google ไดรฟ์รวม 1 TB ต่อผู้ใช้ปลายทาง 1 คน และ (ข) สำหรับลูกค้าที่ได้รับส่วนลดในการใช้ Google เพื่อการกุศลหรือมีผู้ใช้ปลายทางไม่เกิน 4 คน ผู้ใช้แต่ละคนจะได้รับพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับ Google ไดรฟ์, Google Photos และ Gmail รวมกันคนละ 1 TB

Google Workspace Frontline

 • "Google Workspace Frontline" เป็น Google Workspace รุ่นที่ประกอบด้วยบริการต่างๆ ของ Google Workspace ทั้งหมด แต่จะไม่มี Google ห้องนิรภัย, Google Cloud Search และส่วนเสริมของ Workspace สำหรับลูกค้าที่ใช้งานรุ่นนี้ ผู้ใช้ปลายทางแต่ละคนจะได้รับพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับ Google ไดรฟ์, Google Photos และ Gmail รวมกันคนละ 2 GB ลูกค้าอาจอนุญาตให้เฉพาะผู้ใช้ปลายทางที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของการได้รับสิทธิ์บางประการ (ตามที่อธิบายไว้ที่ https://support.google.com/a/answer/10427827) ใช้ Google Workspace Frontline ได้

Cloud Search Platform

 • "Cloud Search Platform" เป็น Google Workspace รุ่นที่ประกอบด้วย Google Cloud Search และบริการที่ใช้ร่วมกับ Google Cloud Search อันได้แก่ (ก) Cloud Identity Management (ข) Google Contacts และ (ค) Google Groups for Business โดย Cloud Search Platform มีความสามารถในการค้นหาและให้ความช่วยเหลือด้านเนื้อหาภายในแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สาม

Google Voice

 • "Voice Starter" เป็น Google Voice รุ่นที่เลือกชำระค่าบริการเพิ่มเติมเพื่อนำไปเพิ่มใน Google Workspace ได้ทุกรุ่น โดยจะรองรับผู้ใช้ปลายทางในประเทศหนึ่งๆ ได้สูงสุดเพียง 10 ราย
 • "Voice Standard" เป็น Google Voice รุ่นที่เลือกชำระค่าบริการเพิ่มเติมเพื่อนำไปเพิ่มใน Google Workspace ได้ทุกรุ่น โดยจะรองรับผู้ใช้ปลายทางในประเทศหนึ่งๆ ได้แบบไม่จำกัดจำนวน Voice Standard ยังใช้งานร่วมกับโทรศัพท์ตั้งโต๊ะได้และมีฟีเจอร์การต่อสายอัตโนมัติแบบหลายระดับ
 • "Voice Premier" เป็น Google Voice รุ่นที่เลือกชำระค่าบริการเพิ่มเติมเพื่อนำไปเพิ่มใน Google Workspace ได้ทุกรุ่น โดยจะรองรับผู้ใช้ปลายทางได้แบบไม่จำกัดจำนวนในหลายประเทศ Voice Premier ยังใช้งานร่วมกับโทรศัพท์ตั้งโต๊ะได้ รวมทั้งยังมีฟีเจอร์การต่อสายอัตโนมัติแบบหลายระดับและฟังก์ชันการรายงานขั้นสูงให้ใช้ด้วย

Google Workspace Assured Controls

 • "Assured Controls" เป็น SKU แยกต่างหากที่สามารถเลือกชำระค่าบริการเพิ่มเติมเพื่อนำไปเพิ่มในรุ่น Google Workspace Enterprise Plus ได้

การโทรทั่วโลกด้วย Meet

 • "การโทรทั่วโลกด้วย Meet" เป็นฟีเจอร์เพิ่มเติมที่เพิ่มให้กับ Google Workspace ทุกรุ่นได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งรองรับการโทรเข้าและโทรออกที่มากขึ้นในการประชุมทางวิดีโอของ Google Meet โดยคิดค่าบริการเป็นนาที

ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม: (ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมจะไม่อยู่ภายใต้ข้อตกลงของ Google Workspace และไม่ใช่บริการของ Google Workspace)

 • "Managed Google Play" เป็นแพลตฟอร์มที่ Google ให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อใช้จัดการอุปกรณ์ Android ที่ลูกค้าให้ไว้หรือที่ลูกค้าระบุไว้ว่าผู้ใช้ปลายทางของตนเป็นผู้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าว ลูกค้าจะใช้ Managed Google Play ในการจัดสรรแอปพลิเคชันในอุปกรณ์ดังกล่าวได้จาก Managed Play Store การใช้ Managed Google Play ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดใน www.android.com/enterprise/terms