โทรศัพท์ของ Google Meet - ผู้ให้บริการ

บริการโทรศัพท์ของ Google Meet จะให้บริการโดย Google Dialer Inc. ซึ่งตั้งอยู่ที่ 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นด้านล่าง

  1. 1. สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินในญี่ปุ่น บริการโทรศัพท์ของ Google Meet จะให้บริการโดย Google Connect Asia Pacific Pte. Ltd. ซึ่งตั้งอยู่ที่ 8 Marina Boulevard #05-02 Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981


โทรศัพท์ของ Google Meet - ผู้ให้บริการโทรศัพท์

GTSP และบริษัทในเครืออาจใช้หน่วยงานที่ไม่ใช่ของ Google ที่ระบุไว้ด้านล่าง รวมถึงบริษัทในเครือนอกเหนือจากหน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในที่นี้ เพื่อให้บริการโทรศัพท์ของ Google Meet

  1. 1. Softbank Corp., Hibiya Park Front 20F, 2-1-6, Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0011 Japan

  2. 2. Axtel S.A.B. de C.V. (f/k/a Alestra S. de R.L de C.V.), Blvd. Diaz Ordaz Km 3.33, L-1, Unidad San Pedro, San Pedro Garza García Nuevo León, Mexico

  3. 3. Cellcom Fixed Line Communications L.P., 10 Hagavish St., Netanya, Israel Cellcom จะมอบองค์ประกอบของบริการโทรศัพท์ของ Google Meet ในอิสราเอลที่ต้องมีใบอนุญาตการสื่อสารโทรคมนาคม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแก่ลูกค้า โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของ Cellcom ที่ www.cellcom.co.il

  4. 4. Telefonica International Wholesale Services II S.L. Distrito C, Edificio Oeste 1, Planta 2a, C/Ronda de la Comunicacion s/n 28050 Madrid Spain

  5. 5. Telefonica Global Solutions Ecuador, S.A, Av. Mariana de Jesus E7-8 - Quito - Ecuador RUC 1792646766001

  6. 6. TIWS México, S.A. de C.V., PROL PASEO DE LA REFORMA 1200 PISO5 LA ROSITA 5340, Mexico