Skip to main content
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
ทรัพยากร
Skip to main content
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
ทรัพยากร
ทรัพยากร
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
ทรัพยากร
ทรัพยากร
Google Workspace for Healthcare and Life Sciences
เพิ่มประสิทธิภาพให้กับทีมในการมอบการรักษาที่ดีที่สุดและส่งเสริมนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ไว้วางใจโดยองค์กรด้านการแพทย์และองค์กรด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพชั้นนำในปัจจุบัน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพจะสามารถสื่อสารข้อมูลกับผู้ป่วยที่ไม่เปิดเผยข้อมูลระบุตัวตนได้อย่างปลอดภัย

เพิ่มผลลัพธ์ที่ดีให้กับผู้ป่วยและบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากรและผู้ให้การดูแลด้วยเครื่องมือในการทำงานร่วมกันที่มีประโยชน์สำหรับการแพทย์ที่ทุกคนต่างคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว

กราฟิกภาพ Workspace - ทีมผู้ให้การดูแลทำงานร่วมกันในหลายๆ แอปในคราวเดียวเพื่ออัปเดตบันทึกข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วย
กราฟิกภาพ Workspace - ผู้ให้การดูแลแชร์แผนการฟื้นฟูผู้ป่วยให้กับคนในทีม
กราฟิกภาพ Workspace - ผู้ป่วยรายงานตัวตามนัด
กราฟิกภาพ Workspace - แพทย์วิดีโอคอลหาผู้ป่วยเพื่อแชร์อัปเดต
Benefits for Healthcare
เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานร่วมกันในทีมด้านการแพทย์
กำจัดการทำงานแบบแยกส่วนของทีมรักษา เพื่อเพิ่มผลลัพธ์ทางการรักษาที่ดีให้กับผู้ป่วย แจ้งอัปเดตเกี่ยวกับข้อมูลการวินิจฉัย ผลตรวจ และแผนการรักษาให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ
กราฟิกภาพ Workspace - ทีมผู้ให้การดูแลทำงานร่วมกันในหลายๆ แอปในคราวเดียวเพื่ออัปเดตบันทึกข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วย
กราฟิกภาพ Workspace - ทีมผู้ให้การดูแลทำงานร่วมกันในหลายๆ แอปในคราวเดียวเพื่ออัปเดตบันทึกข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วย
เพิ่มการมีส่วนร่วมและคงไว้ซึ่งผู้ให้การดูแลในแนวหน้า
เพิ่มความสามารถให้กับผู้ให้การดูแลในการเข้าถึงเครื่องมือการสื่อสารและการทำงานร่วมกันได้อย่างปลอดภัยในอุปกรณ์ส่วนตัวหรืออุปกรณ์ที่แชร์เพื่อให้ดูแลผู้ป่วยได้อย่างดีที่สุด
กราฟิกภาพ Workspace - ผู้ให้การดูแลแชร์แผนการฟื้นฟูผู้ป่วยให้กับคนในทีม
กราฟิกภาพ Workspace - ผู้ให้การดูแลแชร์แผนการฟื้นฟูผู้ป่วยให้กับคนในทีม
ย้ายงานที่ต้องใช้แรงทำเองไปเป็นระบบดิจิทัลเพื่อช่วยลดภาวะหมดไฟในการทำงาน
ช่วยให้แพทย์และบุคลากรใช้เวลากับผู้ป่วยและคนในทีมได้เต็มที่ด้วยแอปของ AppSheet ย้ายงานที่ต้องทำซ้ำๆ เช่น การป้อนข้อมูลและการจัดตารางเวลาไปเป็นระบบดิจิทัล
กราฟิกภาพ Workspace - ผู้ป่วยรายงานตัวตามนัด
กราฟิกภาพ Workspace - ผู้ป่วยรายงานตัวตามนัด
ให้การรักษาผ่านระบบออนไลน์ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้
เชื่อมต่อกับผู้ป่วยได้ไม่ว่าผู้ป่วยจะอยู่ที่ใดก็ตาม แชร์เอกสารและรูปภาพที่สำคัญอย่างปลอดภัยในระหว่างการนัดพบในระบบออนไลน์ผ่านการโทร Google Meet
กราฟิกภาพ Workspace - แพทย์วิดีโอคอลหาผู้ป่วยเพื่อแชร์อัปเดต
กราฟิกภาพ Workspace - แพทย์วิดีโอคอลหาผู้ป่วยเพื่อแชร์อัปเดต
กราฟิกภาพ Workspace - การค้นหาไฟล์ใน Google ไดรฟ์
กราฟิกภาพ Workspace - เจาะลึกข้อมูลแผนภูมิอัตราการเต้นของหัวใจด้วย Google Appsheet
กราฟิกภาพ Workspace - สมาชิกทีมแชร์และแก้ไขข้อมูลใน Google ชีตอย่างไร้อุปสรรคด้วย Google Chat
กราฟิกภาพ Workspace - คนในทีมแก้ไขเอกสารขณะอยู่ในระหว่างการโทรผ่าน Google Meet ร่วมกัน
Benefits for Life Sciences
เสริมสร้างการวิจัยและพัฒนาที่รวดเร็วขึ้น
ค้นพบข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลที่มีเป็นหลายๆ เพตะไบต์ใน Google ชีตได้รวดเร็วขึ้น ใช้ประโยชน์จาก Google เพื่อค้นหาข้อมูลจากเอกสารทั้งหมดของบริษัทและข้อมูลของบุคคลที่สาม
กราฟิกภาพ Workspace - การค้นหาไฟล์ใน Google ไดรฟ์
กราฟิกภาพ Workspace - การค้นหาไฟล์ใน Google ไดรฟ์
ประสานงานการทดลองด้านการแพทย์และนำเข้าสู่ระบบดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการประสานงานด้วยการปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องมีสิทธิ์เข้าถึงแบบฟอร์ม กระบวนการ และผลลัพธ์ล่าสุด เพิ่มประสิทธิภาพในการเฟ้นหาและรักษาผู้สมัครไว้ ด้วยการประชุมออนไลน์ของ Meet และการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย AppSheet
กราฟิกภาพ Workspace - เจาะลึกข้อมูลแผนภูมิอัตราการเต้นของหัวใจด้วย Google Appsheet
กราฟิกภาพ Workspace - เจาะลึกข้อมูลแผนภูมิอัตราการเต้นของหัวใจด้วย Google Appsheet
เพิ่มประสิทธิภาพในส่วนซัพพลายเชนและส่วนการผลิตทั้งหมด
เชื่อมต่อกับฝ่ายจัดหาและฝ่ายผลิตอยู่เสมอด้วยการประชุมทางวิดีโอ ห้องแชทภายนอก และแอปของ AppSheet เพื่อติดตามสินค้าคงคลังและเมตริกประสิทธิภาพที่สำคัญ
กราฟิกภาพ Workspace - สมาชิกทีมแชร์และแก้ไขข้อมูลใน Google ชีตอย่างไร้อุปสรรคด้วย Google Chat
กราฟิกภาพ Workspace - สมาชิกทีมแชร์และแก้ไขข้อมูลใน Google ชีตอย่างไร้อุปสรรคด้วย Google Chat
ประสบความสำเร็จได้มากขึ้นด้วยการทำงานร่วมกันในทีมที่ดีขึ้น
เพิ่มความสะดวกให้กับการสร้างเนื้อหาด้วยการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นได้พร้อมๆ กันในเอกสารหรือสไลด์ รวมถึงติดตามอัปเดตในประวัติเวอร์ชัน และจัดการการอนุมัติขั้นสุดท้ายในไดรฟ์
กราฟิกภาพ Workspace - คนในทีมแก้ไขเอกสารขณะอยู่ในระหว่างการโทรผ่าน Google Meet ร่วมกัน
กราฟิกภาพ Workspace - คนในทีมแก้ไขเอกสารขณะอยู่ในระหว่างการโทรผ่าน Google Meet ร่วมกัน

Google Workspace ออกแบบมาให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านความเป็นส่วนตัวและด้านความปลอดภัยอันเข้มงวดที่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติแนะนำของอุตสาหกรรม

แนวทางที่อิงตามเบราว์เซอร์ที่เน้นระบบคลาวด์เป็นหลักที่ได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ - ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ขององค์กรเอง แอปที่มาพร้อมเครื่อง หรือเอกสารแนบผ่านอีเมล

ระบบควบคุมในตัว การเข้ารหัส และการยืนยันตัวตนด้วยหลักการ Zero Trust ที่ช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้จากที่ไหนก็ได้และไม่จำเป็นต้องใช้ VPN

ปฏิบัติงานในระดับโลกเพื่อปกป้องข้อมูลขององค์กรจากฟิชชิง มัลแวร์ แรนซัมแวร์ และผู้โจมตีซัพพลายเชน โดยไม่ต้องมีส่วนเสริม

ช่วยให้ทุกคนปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยปลายทาง (ที่บริษัทจัดหาให้หรือ BYOD) ที่ปลอดภัยที่ไม่จำเป็นต้องมีการอัปเดตแพตช์และการป้องกันการยึดบัญชี

องค์กรด้านการแพทย์ทั่วโลกต่างก็ใช้ Google Workspace ดูเรื่องราวขององค์กรต่างๆ

ดูว่า Cambridge Health Alliance ใช้ Google Workspace เพื่อเชื่อมต่อระบบออนไลน์และมอบความหวังให้กับผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วยได้อย่างไร
อ่านวิธีที่ Roche Group ช่วยให้พนักงานกว่า 90,000 คนทำงานร่วมกันได้จากทุกที่
ดูว่า Hunterdon Healthcare ใช้ Google Workspace เพื่อประหยัดเวลาให้กับผู้ให้การดูแลได้ถึง 30% ในการโต้ตอบกับผู้ป่วยพร้อมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายในเวลาเดียวกันได้อย่างไร
ดูว่า NIHR สร้างฮับดิจิทัลใน Google Workspace เพื่อปฏิรูปกระบวนการภายในองค์กรและทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างองค์กรและสถานที่ต่างๆ ได้อย่างไร
ดูว่าการที่ Hurley Medical Center หันมาใช้ Google Workspace นั้นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดต้นทุน และช่วยปรับปรุงผลลัพธ์การรักษาให้ดีขึ้นได้อย่างไร

นี่คือช่วงเวลาที่เหมาะอย่างยิ่งที่จะปฏิรูปแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์กรคุณ

ร่วมกับเราเพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรหลายๆ แห่งที่กำหนดอนาคตของวงการแพทย์ด้วย Google Workspace