โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
Industries
ทรัพยากร
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
Industries
ทรัพยากร
ทรัพยากร
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
Industries
ทรัพยากร
ทรัพยากร
Join us at Google Cloud Next ‘22 to hear insights about modernizing the frontline workforce. ดูข้อมูลเพิ่มเติม
Google Workspace สำหรับผู้ปฏิบัติงานแนวหน้า
มอบประสบการณ์การใช้งานที่คล่องตัว มีการผสานรวม และปลอดภัย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานแนวหน้าสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ในสภาพแวดล้อมทุกรูปแบบ
ฝ่ายจัดการสินค้าคงคลังในร้านขายของชำใช้ Google ชีต และ Google Chat

เครื่องมือการทำงานที่คุ้นเคยและใช้งานง่าย อาทิ Gmail, เอกสาร, ปฏิทิน และ Meet

แพลตฟอร์มแบบยืดหยุ่นที่จะช่วยให้พนักงานเชื่อมต่อกันอยู่เสมอผ่านแอป อุปกรณ์ และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ

เทคโนโลยีการจัดการอุปกรณ์และการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมที่มีความเข้มงวด

ดูว่า Google Workspace สามารถสร้างความทันสมัยให้ผู้ปฏิบัติงานแนวหน้าของคุณได้อย่างไร

Google ปฏิทินสำหรับสร้างกำหนดเวลาการนัดหมายและจัดการงานประจำ
Google Meet และ Google Chat สำหรับทำงานร่วมกันเพื่อสร้างทีมเวิร์ก
แบ่งปันความรู้โดยใช้ Google Workspace
แอปที่ใครๆ ต่างก็คุ้นเคยอย่าง Google ชีต และ Gmail สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดกำหนดเวลาและการจัดการงาน
ช่วยเพิ่มความพึงพอและซื้อใจของพนักงานด้วยการสร้างระบบอัตโนมัติให้แก่งานประจำ ตลอดจนหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดและความซ้ำซาก
Google ปฏิทินสำหรับสร้างกำหนดเวลาการนัดหมายและจัดการงานประจำ
Google ปฏิทินสำหรับสร้างกำหนดเวลาการนัดหมายและจัดการงานประจำ
การสื่อสารและการมีส่วนร่วม
สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการทำงานร่วมกันและความไม่แบ่งแยก พร้อมทั้งขับเคลื่อนประสบการณ์และการมีส่วนร่วมของพนักงานไปด้วยกัน
Google Meet และ Google Chat สำหรับทำงานร่วมกันเพื่อสร้างทีมเวิร์ก
Google Meet และ Google Chat สำหรับทำงานร่วมกันเพื่อสร้างทีมเวิร์ก
การเริ่มร่วมงาน การฝึกอบรม และการพัฒนาทักษะ
สร้างบุคลากรที่มีเป้าหมายเดียวกัน มีประสิทธิภาพ วิสัยทัศน์แห่งความก้าวหน้า ความรู้ และมีส่วนร่วมในการทำงาน
แบ่งปันความรู้โดยใช้ Google Workspace
แบ่งปันความรู้โดยใช้ Google Workspace
เวิร์กโฟลว์ที่ทันสมัย
แอปพลิเคชันแบบรวมศูนย์ซึ่งเป็นที่คุ้นเคย เพื่อกำจัดกระบวนการอันล้าสมัยและขับเคลื่อนประสิทธิภาพ
แอปที่ใครๆ ต่างก็คุ้นเคยอย่าง Google ชีต และ Gmail สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ
แอปที่ใครๆ ต่างก็คุ้นเคยอย่าง Google ชีต และ Gmail สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ

สร้างความทันสมัย แจกจ่ายอุปกรณ์ และปกป้องผู้ปฏิบัติงานของคุณด้วยโซลูชันสำหรับแนวหน้าจาก Google

 • สร้างความทันสมัย

  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างระบบอัตโนมัติให้แก่งานประจำ


  Google Workspace

  อีเมล ปฏิทิน การประชุม การแก้ไข และ MDM ขั้นสูงเพื่อช่วยจัดการกลุ่มอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

  AppSheet Core

  สร้างแอปที่ครบวงจรและกระบวนการที่เป็นระบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนโค้ดให้ยุ่งยาก

 • แจกจ่ายอุปกรณ์

  แม้ว่าพนักงานของคุณต้องการใช้อุปกรณ์ของตัวเอง


  Chrome Enterprise Upgrade

  วิธีการที่เรียบง่ายและปลอดภัยในการจัดการอุปกรณ์ Chrome OS ของคุณ

  Android and Google Enterprise Management

  ตัวเลือกในการจัดการสำหรับธุรกิจทุกขนาด

 • ปกป้อง

  การตรวจจับภัยคุกคาม การตรวจสอบ การตอบสนอง และการเยียวยา ที่ดำเนินการในระบบคลาวด์


  Google Cloud Identity Premium

  การจัดการแบบรวมศูนย์สำหรับตัวตน การเข้าถึง แอป และปลายทาง

  Google ห้องนิรภัย

  เก็บ รักษา ค้นหา และส่งออกข้อมูล Google Workspace ของผู้ใช้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของ Google Workspace ที่มีต่อทีมปฏิบัติงานแนวหน้าของคุณ