Google Workspace för sjukvården

Ge vårdteam tillgång till friktionsfritt samarbete och produktivitetsverktyg.

Ge vårdpersonal säkra lösningar för smidig patientvård som ger hela teamet tillgång till samma information var de än befinner sig

Aktivera telemedicin med säkra Google Meet-videokonferenser

 • Från virtuella läkarbesök till virtuella möten i vårdteamet – använd Google Meet för säkra möten.
 • Dela dokument eller medicinska bilder i konversationen via skärmdelning.
 • Aktivera livetextning med hjälp av Googles taligenkänningsteknik för att hjälpa alla att följa med.
 • Google Meet har stöd för HIPAA-efterlevnad.

Gmail, Google Drive och Dokument har stöd för HIPAA-kompatibel åtkomst till patientinformation

 • Lagra filer med patientdata i en katalog som har stöd för HIPAA-efterlevnadGoogle Drive.
 • Skydda data med hantering av mobila enheter (MDM) och kryptering från Google.
 • Ge behöriga medarbetare och frontpersonal i vården tillgång till aktuell vårdinformation från alla enheter som hanteras av företaget.

Förenkla mobil sjukvård

 • Skapa chattgrupper för vårdteam i Google Chat så att de fjärrteam kan hålla kontakten var de än är.
 • Lagra patientinformation i Google Dokument, Kalkylark eller andra filer som lagras på Google Drive.
 • Mobilappar för Android och iOS gör det lätt att få åtkomst till och uppdatera information från alla enheter.
 • Google Chat, Formulär och Kalkylark har stöd för HIPAA-efterlevnad.

Förbättra patienternas upplevelse med snabb och enkel service

 • Börja varje besök med att be patienterna fylla i Google Formulär online för information inför besöket.
 • Informationen från Formulär går direkt till Google Kalkylark där läkare och sjuksköterskor kan lägga till egna anteckningar.
 • Personalen ser informationen i realtid och kan följa upp med patienterna omedelbart.

Slipp papper och strömlinjeforma verksamheten genom att gå över till molnet

 • Samarbeta effektivare genom att dela röntgenbilder, datortomografibilder, röstmeddelanden och videomeddelanden på ett säkert sätt som digitala filer (upp till 5 TB vardera) på Drive.
 • Minska risken för felbehandling på grund av inkonsekventa och gamla versioner av vårddokument.
 • Skapa delade enheter som en enhetlig sanningskälla som hela vårdteamet kan få åtkomst till och uppdatera.

Skapa en informationshubb för viktiga interna uppdateringar och dokument

 • Flytta all intern kommunikation, alla meddelanden, policyuppdateringar och utbildningsmaterial till Drive.
 • Länka allt från en lättskapad Google Sites-webbplats med stöd för HIPAA-efterlevnad.
 • Ge åtkomst till alla medarbetare eller för patientvård eller specifika projekt till en utvald grupp.

Sjukvårdsorganisationer världen över använder Google Workspace. Ta del av deras berättelser

Roche-koncernen

Läs om hur Roche-koncernen gjorde det möjligt för 90 000 medarbetare att samarbeta var de än befinner sig.

web Read article
expand_more

Try Google Workspace for free