Skip to main content
Lösningar
Produkter
Branscher
Resurser
Lösningar
Produkter
Branscher
Resurser
Google Workspace för hälso- och sjukvård samt life sciences
Ge team möjlighet att erbjuda bästa möjliga patientvård och öka innovationstakten inom life sciences
Föredras av dagens ledande organisationer inom hälso- och sjukvård samt life sciences
Personal inom hälso- och sjukvård samt life sciences förmedlar på ett säkert sätt information till en patient vars identitet är skyddad

Förbättra patient- och medlemsresultat, öka effektiviteten i verksamheten och påskynda innovationstakten inom life sciences genom att ge administrativa medarbetare och vårdpersonal tillgång till flexibla, praktiska samarbetsverktyg för hälso- och sjukvård som de redan känner till.

Workspace-illustration – ett hälso- och sjukvårdsteam samarbetar i flera appar samtidigt för att uppdatera en kunds journal
Workspace-illustration – vårdgivaren delar patientens rehabiliteringsplan med teammedlemmarna
Workspace-illustration – patienter checkar in för bokade tider
Workspace-illustration – läkaren har ett videosamtal med en patient för att informera om nya uppgifter
Benefits for Healthcare
Öka samarbetet i hälso- och sjukvårdsteam
Bryt ned siloer inom vården för att optimera patientresultaten. Håll rätt personer informerade om diagnos, test och behandlingsplaner.
Workspace-illustration – ett hälso- och sjukvårdsteam samarbetar i flera appar samtidigt för att uppdatera en kunds journal
Workspace-illustration – ett hälso- och sjukvårdsteam samarbetar i flera appar samtidigt för att uppdatera en kunds journal
Öka vårdpersonalens engagemang och få dem att stanna kvar på sin tjänst
Ge vårdgivare möjlighet att leverera bästa möjliga vård med säker åtkomst till samarbets- och kommunikationsverktyg på personliga eller delade enheter.
Workspace-illustration – vårdgivaren delar patientens rehabiliteringsplan med teammedlemmarna
Workspace-illustration – vårdgivaren delar patientens rehabiliteringsplan med teammedlemmarna
Digitalisera manuella uppgifter för att motverka utbrändhet
Hjälp läkare och personal att maximera tiden med patienter och medlemmar via AppSheet-appar. Digitalisera repetitiva uppgifter som datainmatning och schemaläggning.
Workspace-illustration – patienter checkar in för bokade tider
Workspace-illustration – patienter checkar in för bokade tider
Leverera säker och pålitlig virtuell vård
Håll kontakt med patienterna, oavsett var de är. Dela viktiga dokument och bilder på ett säkert sätt under virtuella möten i Google Meet-samtal.
Workspace-illustration – läkaren har ett videosamtal med en patient för att informera om nya uppgifter
Workspace-illustration – läkaren har ett videosamtal med en patient för att informera om nya uppgifter
Workspace-illustration – sökning efter en fil på Google Drive
Workspace-illustration – närmare kontroll av ett EKG-diagram med Google AppsSheets
Workspace-illustration – teammedlemmar delar och redigerar Google Kalkylark sömlöst via Google Chat
Workspace-illustration – teammedlemmar redigerar dokument under ett Google Meet-samtal
Benefits for Life Sciences
Snabbare forskning och utveckling
Ta snabbt fram insikter från petabyte av data i Google Kalkylark. Använd Googles kraftfulla sökverktyg för att söka igenom företagets dokument och data från tredje part.
Workspace-illustration – sökning efter en fil på Google Drive
Workspace-illustration – sökning efter en fil på Google Drive
Effektiv samordning och digitalisering av kliniska tester
Förbättra samordningen genom att se till att rätt personer har tillgång till de senaste formulären, processerna och resultaten. Få fler deltagare och få dem att stanna kvar med virtuella Meet-avstämningar och datainsamling med AppSheet.
Workspace-illustration – närmare kontroll av ett EKG-diagram med Google AppsSheets
Workspace-illustration – närmare kontroll av ett EKG-diagram med Google AppsSheets
Öka effektiviteten i leverans- och tillverkningskedjan
Håll kontakten med leverantörer och tillverkare via videoavstämningar, ett externt chattrum och AppSheet-appar för att hålla koll på lagernivåer och viktiga resultatmått.
Workspace-illustration – teammedlemmar delar och redigerar Google Kalkylark sömlöst via Google Chat
Workspace-illustration – teammedlemmar delar och redigerar Google Kalkylark sömlöst via Google Chat
Uppnå mer genom bättre samarbete
Förenkla innehållsgenereringen genom att låta flera berörda parter kunna kommentera samtidigt i Dokument eller Presentationer, spåra uppdateringar i versionshistoriken och hantera slutliga godkännanden på Drive.
Workspace-illustration – teammedlemmar redigerar dokument under ett Google Meet-samtal
Workspace-illustration – teammedlemmar redigerar dokument under ett Google Meet-samtal

Google Workspace är utformat för att uppfylla stränga säkerhets- och integritetsstandarder baserat på branschens bästa metoder.

En molndriven, webbläsarbaserad metod som uppdateras kontinuerligt – inget behov av lokala enheter, inbyggda appar eller e-postbilagor

Inbyggda kontroller, kryptering och verifiering med en Zero Trust-metod som gör att medarbetarna kan jobba varifrån de vill utan behov av VPN

Global närvaro för att skydda organisationens information mot nätfiske, skadlig programvara, utpressningsvirus och attacker på distributionskedjan – inga tillägg behövs

Ökad skydd för alla med säkra ändpunkter (företagsägda enheter eller medarbetarnas egna enheter) som inte kräver programkorrigeringar samt starkt skydd mot kontoövertagning

Hälso- och sjukvårdsorganisationer världen över använder sig av Google Workspace. Ta del av deras berättelser.

Se hur Cambridge Health Alliance använder Google Workspace för att hålla kontakt och ge patienter och deras familjer hopp.
Läs om hur Roche-koncernen gjorde det möjligt för 90 000 medarbetare att samarbeta var de än befinner sig.
Läs om hur Hunterdon Healthcare använder Google Workspace för att öka vårdgivarnas patienttid med 30 % samtidigt som kostnaderna sänks.
Ta reda på mer om hur NIHR skapade ett digitalt center i Google Workspace för att omvandla sina interna processer och skapa effektivt samarbete mellan flera platser och organisationer.
Läs om hur Hurley Medical Center effektiviserade driften, sänkte kostnaderna och bidrog till förbättrade patientresultat genom att gå över till Google Workspace

Det är ett perfekt tillfälle att förändra arbetet i organisationen.

Bli en av de många organisationer som definierar hälso- och sjukvårdens framtid med Google Workspace.