Skip to main content
Lösningar
Produkter
Branscher
Resurser
Lösningar
Produkter
Branscher
Resurser
Google Workspace för detaljhandeln
Ge exceptionella kundupplevelser, öka takten för produktutvecklingen och digitalisera butiksdriften
Föredras av dagens ledande återförsäljare och varumärken

Lyft kundupplevelsen, effektivisera driften och öka medarbetarnas engagemang genom att ge administrativ personal och butikspersonal tillgång till flexibla samarbetsverktyg för handeln.

Workspace-illustration – teammedlemmar redigerar ett dokument tillsammans under en livechatt
Workspace-illustration – genomgång av detaljerade att göra-listor och återkommande uppgifter
Workspace-illustration – granska dynamisk resultatdata snabbt och enkelt
Workspace-illustration – svara på kundfeedback direkt i Workspace-appar
Digitalisera onboarding och utbildning
Skapa en central plats för innehåll som rör onboarding, genomför utbildningar inför produktlanseringar via Meet och skapa chattrum för att besvara medarbetarnas frågor.
Workspace-illustration – teammedlemmar redigerar ett dokument tillsammans under en livechatt
Workspace-illustration – teammedlemmar redigerar ett dokument tillsammans under en livechatt
Förenkla det dagliga butiksarbetet
Skapa AppSheet-appar för att digitalisera butiksarbete som schemaläggning av skift, tidrapporter, uppgiftshantering och rapportering vid dagens slut.
Workspace-illustration – genomgång av detaljerade att göra-listor och återkommande uppgifter
Workspace-illustration – genomgång av detaljerade att göra-listor och återkommande uppgifter
Fatta välgrundade planeringsbeslut i god tid
Få underlaget som krävs för att göra realtidsanpassningar av prognos- och lagerplanering. Replikera sådant som fungerar bra i butiker med goda resultat.
Workspace-illustration – granska dynamisk resultatdata snabbt och enkelt
Workspace-illustration – granska dynamisk resultatdata snabbt och enkelt
Skapa en dialog mellan butiker och administrativa team
Öka flexibliteten genom att skapa en möjlighet för butiker att tillhandahålla kundunderlag och för huvudkontoret att snabbt sprida uppdateringar och meddelanden.
Workspace-illustration – svara på kundfeedback direkt i Workspace-appar
Workspace-illustration – svara på kundfeedback direkt i Workspace-appar
Workspace-illustration – sökning efter en fil på Google Drive
Workspace-illustration – närmare kontroll av ett EKG-diagram med Google AppsSheets
Workspace-illustration – teammedlemmar delar och redigerar Google Kalkylark sömlöst via Google Chat
Workspace-illustration – teammedlemmar redigerar dokument under ett Google Meet-samtal
Öka förståelsen för dina kunder
Analysera petabyte av data i Kalkylark för att förstå vilka produkter som går bra och varför. Genomför virtuella fokusgrupper för att ta fram varumärkes- och produktinsikter.
Workspace-illustration – sökning efter en fil på Google Drive
Workspace-illustration – sökning efter en fil på Google Drive
Minimera störningarna i distributionskedjan
Spara tid och minska mängden datainmatningsfel genom att digitalisera distributionskedjan med AppSheet-appar. Förbättra samarbete och effektivitet gentemot externa leverantörer.
Workspace-illustration – närmare kontroll av ett EKG-diagram med Google AppsSheets
Workspace-illustration – närmare kontroll av ett EKG-diagram med Google AppsSheets
Optimera kampanjer genom bättre samarbete
Skapa kampanjer snabbare med hjälp av snabbgenomgångar av resurser via videosamtal, ett externt chattrum med byråer och en delad Drive som regionala team kan få åtkomst till.
Workspace-illustration – teammedlemmar delar och redigerar Google Kalkylark sömlöst via Google Chat
Workspace-illustration – teammedlemmar delar och redigerar Google Kalkylark sömlöst via Google Chat
Öka takten för produktdesign och innovation
Använd Googles kraftfulla sökverktyg för att söka igenom företagets dokument så att du aldrig behöver börja från noll. Sänk reskostnaderna genom att utvärdera material och prototyper via videosamtal.
Workspace-illustration – teammedlemmar redigerar dokument under ett Google Meet-samtal
Workspace-illustration – teammedlemmar redigerar dokument under ett Google Meet-samtal

Google Workspace är utformat för att stödja stränga säkerhets- och integritetsstandarder baserat på branschens bästa metoder.

En molndriven, webbläsarbaserad metod som uppdateras kontinuerligt – inget behov av lokala enheter, inbyggda appar eller e-postbilagor

Inbyggda kontroller, kryptering och verifiering med en Zero Trust-metod som gör att medarbetarna kan jobba varifrån de vill utan behov av VPN

Global närvaro för att skydda organisationens information mot nätfiske, skadlig programvara, utpressningsvirus och attacker på distributionskedjan – inga tillägg behövs

Ökad skydd för alla med säkra ändpunkter (företagsägda enheter eller medarbetarnas egna enheter) som inte kräver programkorrigeringar samt starkt skydd mot kontoövertagning

Ledande organisationer världen över använder sig av Google Workspace. Ta del av deras berättelser.

Se hur Wayfair nyutvecklar metoder för onlinehandel genom att gemensamt förvandla nya idéer till omarbetade kundupplevelser.
Se hur GANT upprätthåller sin långa historia av innovationer med Google Workspace som minskat behovet av arbetstimmar med 150 000 på ett år.
Se hur Woolworths använder teknik för att ge kunderna fler smidiga sätt att handla. Det kan både vara i butik, hemifrån med hjälp av datorn eller via Woolworths smartphone-appar.

Det är ett perfekt tillfälle att förändra arbetet i organisationen.

Bli en av de många organisationer som definierar detaljhandelns framtid med Google Workspace.